Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402;
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Nedeľa 26. 5. 2019

Statistics

Počet návštev: 6393740

Naše FB stránky

Sväté omše

Sväté omše

Rozpis sv. omší: 

pondelok - detská sv. omša na 4.VH

utorok, štvrtok a piatok - sv. omša ráno o 7:30 hod.

1. piatok v mesiaci - sv. omša celoškolská na 3. VH

3. týždeň v mesiaci (ŠTV.) - sv. omša v anglickom jazyku

prikázané sviatky - sv. omša v Konkatedrále o 8:15 hod.

bankové spojeniebankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

ÚČET PRE MESAČNÝ PRÍSPEVOK ŠKD

IBAN: SK43 0200 0000 0036 8182 8658​

ÚČET ZRPŠ PRE ZASIELANIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

IBAN: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

ĎAKUJEME

Prezentačné video školy k 25. výročiu

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia!

Na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (Gymnázium sv. Mikuláša a Základná škola sv. Mikuláša), ale aj odkaz na www stránku CZUŠ sv. Mikuláša. Dúfame, že táto stránka bude pre Vás užitočná. Navštívte aj naše FB stránky s odkazom na pravom paneli. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné gymnázium

  Výsledky prijímacích skúšok na osemročné gymnázium pre šk. rok 2019/2020 si môžete pozrieť TU.

 • Po minuloročnej úspešnej premiére (foto TU) pripravujeme 2.ročník našej veľkej školskej akcie ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Je hektické obdobie maturítných skúšok, prijímačiek a zápisov, takže príprava celej akcie je pomerne náročná. Veríme, že aj s Vašou modlitebnou podporou to zvládneme. Vopred ďakujeme a tešíme sa Vašu účasť. Vidíme sa v piatok 31.mája 2019.

 • Medaila sv. Ondreja

  Oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy znovu s našou účasťou. Oceňovanie medailou sv. Ondreja má svoj začiatok v roku 2016 a udeľuje sa zamestnancom katolíckych škôl za zásluhy o rozvoj cirkevného školstva, ktorý majú v cirkevnom školstve odpracovaných viac ako 20 rokov. Medzi 27 ocenenými boli tento rok z našej školy prítomní PaedDr. Pekáriková Terézia a Ing. Eduard Pavlík. Oceneným srdečne blahoželáme. Fotografie v priloženom albume TU.

 • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 6. 5. sa konal v DJZ v Prešove 65. ročník krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci 4. B, teda divadelný súbor Trnky brnky, si víťazstvom v tvorbe recitačných kolektívov vybojovali priamy postup na celoštátne kolo. V Dolnom Kubíne budú našu školu i kraj reprezentovať s inscenáciou Cestovanie nosa Dlhonosa z paneláku na Island, ktorú podľa predlohy rozprávok Tomáša Janovica zinscenovala a režírovala Zita Sedláková. Srdečne blahoželáme! Do galérie Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Zábavné predpoludnie s angličtinou

  Žiaci 4. ročníka ZŠ, ktorí boli najlepší v čitateľskej olympiáde v anglickom jazyku, sa dňa 29. apríla 2019 zúčastnili mimoriadneho predpoludnia s angličtinou. V prešovskom klube Wave sa stretli so štvrtákmi z ďalších dvoch prešovských základných škôl. A tam boli pre nich pripravenéna viacerých stanovištiach zábavné a kreatívne úlohy. Tie pre nich naplánovali pani učiteľky Mgr. Martina Bartková a Mgr. Zuzana Lipková.

  Na stanovištiach s deťmi pracovali aj študenti z Prešovskej univerzity študujúci anglický jazyk. Najväčším prekvapením bolo stretnutie s native speakerom Stefanom Parsonom, ktorý im porozprával o sebe, o svojich záľubách, o čítaní kníh v jeho rodnej angličtine. Žiaci mali možnosť odpovedať na jeho otázky, ale spoznať tiež niekoho, kto žil vo viacerých krajinách a teraz pôsobí v Prešove. Dúfame, že toto tvorivé predpoludnie bolo motivačné a že žiaci príjmu čítanie kníh ako jednu z ciest kvalitného osvojovania si anglického jazyka. Do galérie Zábavné predpoludnie s angličtinou boli pridané fotografie.

 • Science-Expo Brusel

  V dňoch 25.-28. apríla 2019 sme sa v Bruseli aj s našou delegátkou Janou Čorňákovou (bývalou študentkou našej školy), zúčastnili na Science-Expo, na ktoré sme postúpili z celoslovenského kola FVAT AMAVET s projektom 'Inteligentný solárny generátor'. Výstava sa začala 26. apríla prípravou stanovísk a pokračovala prezentáciou projektov z Číny, Mexika, Brazílie, Maroka, Tuniska a ďalších európskych krajín širokej verejnosti a odbornej porote aj nasledujúci deň. Vo výstavnej hale bolo veľa zaujímavých atrakcií, ktoré boli pripravené pre účastníkov výstavy. Prvý večer mala každá delegácia priestor na prezentáciu svojej krajiny. My sme si pripravili výber najväčších slovenských krás a tradícií aj s malou ochutnávkou naších jedál. Na konci nasledujúceho dňa sa konal záverečný ceremoniál s vyhodnotením projektov, po ktorom nasledovala gala večera na hoteli. V deň odchodu sme ešte stihi návštevu prírodovedeckého múzea a rýchlu prehliadku mesta. Za túto skúsenosť ďakujeme organizácii AMAVET a firmám: Východoslovenská distribučná a.s., GWL Power, a.s. a 3dfilamenty.sk . Samozrejme, veľká vďaka patrí aj Spojenej škole sv. Mikuláša, najmä pani učiteľke RNDr. Bibiane Melegovej, ktorá tento projekt od začiatku sprevádzala. Do galérie Science-Expo Brusel boli pridané fotografie.

 • Matematická olympiáda

  Dňa 9.4.2019 bol dobrý deň pre naše matematické hlavičky. V okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z6 sme získali hneď 2 úspešné umiestnenia. 3. miesto získal Jozef Jurko z prímy B a 2. miesto Marek Bombara z prímy A. Z úspechu obidvoch sa veľmi tešíme, oceňujeme ich prácu a prajeme im ešte veľa úspechov v škole aj v ďalšej reprezentácii našej školy.

 • Literárna súťaž ŠUMENIE

  Na 10. ročníku literárnej súťaže Šumenie pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji, ktorú pravidelne Organizuje Občianske združenie Úlet, sa mladí autori pustili do tvorby poézie a prózy na témy Život pod psa a Človek, najlepší priateľ psa. Našej žiačke Anne Mojzešovej zo 4.B sa podarilo zo 130 súťažných prác poézie získať čestné uznanie za báseň Človek a ja. Cenu jej odovzdal spisovateľ Valentín Šefčík. Do galérie Literárna súťaž ŠUMENIE boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo chemickej olympiády

  V piatok 26.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii D. 32 najlepších chemikov - deviatakov z celého kraja súťažilo v teoretickej a praktickej časti. Najúspešnejšie si počínal Peter Paľa zo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Bardejov. Naša študentka Lívia Bačová z kvarty bola tiež medzi najlepšími a po 2.mieste na okresnom kole obsadila na krjskom kole delené 10.miesto so ziskom 91,5 bodu, čo je určite výborný výsledok. Víťazom srdečne blahoželáme, výsledková listina KK na stiahnutie TU.

 • Víťazné video

  Aktívni a šikovní...v rámci projektu Genetika na kolesách sa vybraní žiaci z kvinty B (ich mená nájdete v priloženom videu) zapojili do videosúťaže o návštevu mobilného laboratória z PF UK Bratislava v rámci dňa DNA day. Ich video komisia ocenila ako najlepšie a tak sa s vami môžeme podeliť s ich pohľadom na význam genetiky a DNA. Blahoželáme. Víťazné video TU.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402;
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria