Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402; 0917635212 (z.r.š.G); 0917635214 (z.r.š. ZŠ)
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Sobota 19. 1. 2019

Statistics

Počet návštev: 6155157

Naše FB stránky

Sväté omše

Sväté omše

Rozpis sv. omší: 

pondelok - detská sv. omša na 4.VH

utorok, štvrtok a piatok - sv. omša ráno o 7:30 hod.

1. piatok v mesiaci - sv. omša celoškolská na 3. VH

3. týždeň v mesiaci (ŠTV.) - sv. omša v anglickom jazyku

prikázané sviatky - sv. omša v Konkatedrále o 8:15 hod.

bankové spojeniebankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

ÚČET PRE MESAČNÝ PRÍSPEVOK ŠKD

IBAN: SK43 0200 0000 0036 8182 8658​

ÚČET ZRPŠ PRE ZASIELANIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

IBAN: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

ĎAKUJEME

Prezentačné video školy k 25. výročiu

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia!

Na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (gymnázium a základná škola), ale aj odkaz na www stránku CZUŠ. Dúfame, že táto stránka bude pre Vás užitočná. Navštívte aj naše FB stránky s odkazom na pravom paneli. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • ZBIERKA pre MAGIS

  Občianske združenie MAGIS, Konštantínova 2, Prešov v mene obdarovaných vyslovuje srdečné poďakovanie všetkým zamestnancom a študentom, ktorí prispeli zbierkou potravín rodinám v núdzi. Vďaka Vašej nezištnej pomoci sme mohli pred Vianocami obdarovať cca 100 rodín.

  Vaša štedrosť zmiernila na Vianoce núdzu mnohých.

  Požehnaný Nový rok plný milostí Vám všetkým praje a vyprosuje

  Mgr. Ščasná

 • Vianočný pozdrav

  Obdarovaní a trochu unavení ideme zľahka oddychovať a hlavne tešiť sa z príchodu Dieťaťa na tento svet...Vianočné prázdniny začínajú 24.12.2018 a končia 7.1.2019. Do školy sa vraciame v utorok 8.1.2019. Pozdrav pre Vás od nás.

 • Mikulášsky polliter

  3.12.2018 sa na našej škole uskutočnila už tradičná dobročinná akcia spojená s dobrovoľným darovaním krvi "Mikulášsky polliter''. Samozrejme všetko sa odohralo pod dozorom zdravotníkov z NTS Prešov. Ako prvodarca som si celým týmto procesom mohla prejsť krok po kroku aj ja. Po vyplnení dotazníka a zistení, že hladina hemoglobínu v mojej krvi je dostatočne vysoká, ma poslali na krátky rozhovor s prítomným ošetrujúcim lekárom. Po skonštatovaní, že som zdravá som sa zaradila medzi ostatných darcov čakajúcich na odber krvi. Samotný odber trval veľmi krátko. Samozrejme, že som bola veľmi nervózna, tak ako je snáď každý, keď robí niečo po prvýkrát, ale vďaka prítomnej zdravotnej sestre ako aj známemu prostrediu som sa cítila pohodle a pokojne.

 • Rodičovské združenie

  V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnia triedne aktívy, ktorých cieľom bude hodnotenie klasifikácie, správania a dochádzky žiakov a sprostredkovanie informácií o programe školy a tried v nasledujúcom období. Triedne aktívy budú v jednotlivých triedach Gymnázia sv. Mikuláša a Základnej školy sv. Mikuláša v čase od 16.00 hod. SRDEČNE POZÝVAME.

 • NIE DROGÁM 2018

  Študentská rada spojila sily s koordinátorom protidrogovej prevencie a s učiteľmi telesnej výchovy a v dňoch 20.11. a 26.11. zorganizovala zábavné podujatie NIE DROGÁM. Pre žiakov bolo pripravených množstvo súťaží. Stíhal ich najmä čas, súperstvo a kolektívny duch. Disciplíny ich veľmi zaujali, ale najväčší úspech mala Cesta okolo sveta. Súťažilo sa štafetovým spôsobom, kde si súťažiaci predávali maketu zemegule a popritom v Ázii sadili ryžu, lovili v Afrike, či surfovali v Austrálii. Žiaci predviedli svoje zručnosti, spoznali limity a možnosti. Výhercovia boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Do galérie NIE DROGÁM 2018 boli pridané fotografie.

 • Imatrikulácia prímanov

  Dňa 16.11.2018 sa konala Imatrikulácia prímanov. Témou bol Instagram. Primáni si zasúťažili v rôznych hrách od športových po vedomostné. Za každú dobre splnenú úlohu dostali bod pre svoju triedu v podobe lajku. Vyskúšali si napríklad jedenie na slepo, či zručnosť v skladaní kociek s kuchynskou rukavicou. Niektorí si so sebou odniesli špinavé tričko, iní zas dobrý pocit z prasknutých balónov. V tesnom závere vyhrala Prima B. Akciu pripravila Kvarta B v spolupráci so žiackou školskou radou. Do galérie Imatrikulácia prímanov boli pridané fotografie.

 • Naša študentka Veronika Chomová z 05B, ktorá sa zúčastnila niekoľkých literárnych súťaží na Slovensku, získala viacero ocenení. Literárna súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018, ktorú organizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s viacerými inštitúciami z Bratislavy, je autorskou súťažou. V nej získala Veronika 1. miesto v I. ktg. v žánri poézia. V celoslovenskej súťaži Jozefa Braneckého 2018 pre stredoškolákov a dospelých, téma „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, dostala cenu poroty v žánri poézia (viď DIPLOM) a 3. miesto v žánri próza v ktg. 15-20 rokov (viď DIPLOM). Budúcej spisovateľke srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivého potenciálu do ďalších písačiek J

 • Ikvač – najlepší časopis prešovských škôl

  Prešovský samosprávny kraj a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove dnes udelili školskému časopisu Ikvač dve ocenenia. Úspešne sme obhájili titul najlepšieho prešovského stredoškolského časopisu v roku 2018, v rámci celkového umiestnenia sme skončili v striebornom pásme. Do galérie Ikvač – najlepší časopis prešovských škôl boli pridané fotografie.

 • Nenápadní hrdinovia

  15. -18. novembra sa v Bratislave konala študentská konferencia k projektu Nenápadní hrdinovia. Tento projekt má na našej škole niekoľkoročnú tradíciu, hlavne vďaka p. uč. Monike Nemcovej.

  Ďakujem Saške, Dadke a Kláre za možnosť byť ich "dozorom" (pedagogickým) na tejto konferencii. Dievčatá za prácu o dvoch hrdinoch - bratoch Mačejových prenasledovaných komunistickým režimom získali zlaté pásmo.

  K tomu už len ako čerešnička na torte pribudol zážitok vo forme monodrámy Trestajúci zločin s pánom hercom Dušanom Jamrichom, stretnutia s europoslancami - pani Záborskou, pani Žitňanskou, s pánom Štefancom, úžasné recitátorské vystúpenie pána Štefana Bučka, či rozhovor s Ľubomírom Feldekom a mnohými ďalšími. Výlet do Prahy v deň výročia nežnej revolúcie nám umožnil naživo prežiť podobnú atmosféru, davy ľudí účastných na demonštráciách proti Zemanovi, Babišovi a ďalším tŕňom v päte ľudí susedného štátu, znel i Kryl i štrngot kľúčov. Stihli sme prejsť s dievčatami najznámejšie pamiatky. No a v nedeľu - sv. omša na Velehrade, pomaličky ukončila naše 4 dni. Posledným, rovnako silným zážitkom bolo ešte stretnutie s rodičmi zavraždeného J. Kuciaka na cintoríne pri jeho hrobe, dojímavý, silný, hlboký zážitok. PaedDr. Miriam Kohutová. Do galérie Nenápadní hrdinovia boli pridané fotografie.

 • S blížiacim sa obdobím ADVENTU dávame do pozornosti ponuku - rorátne sv. omše. Začíname ráno o 7:15 hod. Stretneme sa v UTOROK 4.12. , 11.12. a 18.12. Po skončení sv. omše sú pripravené malé raňajky pre všetkých, ktorí si privstali a tak nestihli raňajky doma. SRDEČNE POZÝVAME.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402; 0917635212 (z.r.š.G); 0917635214 (z.r.š. ZŠ)
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria