Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  fax 400
  riaditeľ školy 401
  CZUŠ+ekon.zást. 402
  zást.G + zást.ZŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  školník 408
  kabinet SLJ+DEJ 410
  kabinet 3.-4.r. ZŠ 411
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  kabinet 1.-2.r. ZŠ 418
  Web školy: www.zsgmik.sk

Piatok 18. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 18.4.2014)
Mária Adamovová (oktáva B)
Slavomír Jovanovski (príma A)
Katarína Mikuláková (oktáva B)
Zajtra (Sobota 19.4.2014)
Annamária Chovancová (sekunda A)
Peter Sukovský (príma B)
Pozajtra (Nedeľa 20.4.2014)
Lucia Džurmanová (oktáva B)
Marcel Potočňák (septima B)
RNDr. Marcel Tkáč

Anketa

Cez letné prázdniny sa najviac teším na:

14.3%
21.4%
28.6%
0%
14.3%
14.3%
7.1%

Statistics

Počet návštev: 2466186

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia

na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (gymnázium, základna škola a umelecká škola). Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • MOŽNOSTI ŠTÚDIA NA OSEMROČNOM GYMNÁZIU v šk.roku 2014/2015

  Už v minulom školskom roku sme zmenou učebného plánu začali s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (B,CH,F) a matematiky, čím len nadväzujeme na doterajšie významné úspechy našich žiakov v prírodovedných súťažiach.  Práve prírodovedným zameraním vyučovania na našom osemročnom gymnáziu chceme vytvárať  vhodné podmienky pre kvalitnú prípravu študentov s ich ďalším uplatnením v oblasti medicínskych, farmaceutických a technických vied. Aj v tomto školskom roku otvárame 2 triedy na osemročnom gymnáziu s celkovým počtom žiakov 50. O podmienkach štúdia, termínoch a kritériach prijatia na gymnázium v školskom roku 2014/2015 si môžete prečítať TU. Kód našej školy pre vyplnenie prihlášky je 017080151

 • KRITÉRIA PRE PRIJATIA DO OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA

  V priloženom dokumente TU nájdete podmienky prijímacieho konania do osemročného gymnázia pre školský rok 2014/2015

 • ÚSPEŠNÍ MLADÍ MATEMATICI

  Matematická olympiáda je dlhoročnou súťažou mladých matematikov. Práve v tejto súťaží si na okresnom kole veľmi úspešne počínali naše žiačky Mirka Katuščáková (sekunda B) a Barbora Kuchárová (prima B). Obidve v svojich kategóriach (Z6 a Z7) obsadili 3.miesto s minimálnou bodovou stratou na víťazov. Obidvom žiačkam blahoželáme, rovnako aj ich vyučujúcim Mgr.Wožniakovej a Mgr.Vojtekovi. Okrem toho si v matematickej olympiáde veľmi dobre počínala ja Zuzana Poklembová (kvarta A), ktorá na krajskom kole tejto súťaže skončila na delenom 8.mieste (21 bodov z 24 bodov) a stala sa úspešnou riešiteľkou.   

 • 8. 4. 2014

  Aktualizovali sme modul Školský kaplán

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - MÁME VÍŤAZKU !!!!

  V dňoch 2.4.2-4.4.2014 úspešne reprezentovali našu školu na celoslovenskom kole biologickej olympiády 2 žiačky osemročného gymnázia.  ...
 • DEŇ NARCISOV 2014

  Dňa 11.4.2014 sa aj naša škola zapojí do najväčšej verejnoprospešnej celoslovenskej zbierky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám- Deň narcisov 2014. Túto zbierku vyhlasuje občianske združenie Liga proti rakovine už po 17-ty krát.  V priestoroch školy bude možné zakúpiť si symbol zbierky- žltý narcis počas veľkej prestávky v priestoroch pred kaplnkou. Žltý narcis - kvet jari a nádeje, si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou.

 • SOČ 2014 - postup na celoslovenské kolo

  Dňa 28.3.2014 sa v Prešove konala krajská prehliadka prác SOČ (stredoškolská odborná činnosť). Našu školu na nej úspešne reprezentovali 2 práce. Klára Kalinayová a Slavomíra Nemčíková (sexta B) v odbore - 04 biológia- obsadili 1.miesto ...
 • Venujte nám 2% z vašich daní

  Vedenie občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Gymnáziu a ZŠ sv.Mikuláša sa touto cestou uchádza o 2 % z vašich daní. 

  Údaje o prijímateľovi dane Názov Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv.Mikuláša  Sídlo Duklianska 16, 080 01 Prešov Právna forma občianske združenie IČO 42027195 číslo účtu 1435936558/0200  VÚB BIC SUBASKBX IBAN SK55 0200 0000 0014 3593 6558

 • LURDY 2014

  V čase jarných prázdnin sa viacerí zamestnanci našej školy na čele s p.kaplánom Jankom Kulanom vybrali na púť po významným pútnických miestach v Taliansku a Francúzsku. Celá púť vyvrcholila pobytom v jednom z najznámejších pútnických miest a to vo francúzskych Lurdoch. Viac o celej púti si môžte prečítať v postrehoch, ktoré pre vás pripravil práve náš školský kaplán Janko Kulan. Článok o púti TU. Fotogaléria z celého pobytu TU.

 • Úspešní mladí divadelníci

  Dňa 11. 3. 2014 na malej scéne DJZ v Prešove Detský divadelný súbor Trnky brnky získal hlavnú cenu na regionálnej súťažnej prehliadke detských divadelných súborov Dni s Táliou. DDS Trnky brnky vznikol z iniciatívy p.uč. Mgr. Zitky Sedlákovej postupne na hodinách čítania, keď žiaci dramatizovali rôzne literárne texty z čítanky. Začali vystupovať na rôznych kultúrnych podujatiach v škole i mimo školy. Na prehliadkach Dni s Táliou sa zúčastňujú od roku 2007. Na tohtoročnej prehliadke sa predstavili žiaci III.B s inscenáciou Romana Brata "Starý pes", s ktorou postúpili na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov. Srdečne blahoželáme. K nahliadnutiu diplom a fotogaléria.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  fax 400
  riaditeľ školy 401
  CZUŠ+ekon.zást. 402
  zást.G + zást.ZŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  školník 408
  kabinet SLJ+DEJ 410
  kabinet 3.-4.r. ZŠ 411
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  kabinet 1.-2.r. ZŠ 418
  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria