Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402; 0917635212 (z.r.š.G); 0917635214 (z.r.š. ZŠ)
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  školník 420
  Web školy: www.zsgmik.sk

Prezentačné video školy k 25. výročiu

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 26.2.2018)
Sophia Hotáková (kvarta B)
Viktor Kubiček (septima B)
Pozajtra (Utorok 27.2.2018)
Bystrík Lukačko (príma A)
Alexander Drdák (2AG)

bankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

ÚČET PRE MESAČNÝ PRÍSPEVOK ŠKD

IBAN: SK43 0200 0000 0036 8182 8658​

ÚČET ZRPŠ PRE ZASIELANIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

IBAN: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

ĎAKUJEME

Naše FB stránky

Svätá omša

PRAVIDELNE

Pondelok 13:30 detská sv.omša

Utorok 7:30 ranná sv.omša

Štvrtok 7:30 ranná sv.omša

Piatok 7:30 ranná sv.omša

Sv. omša na prvý piatok 9:50 (3. VH)

Rim. kat. farský úrad Prešov

Statistics

Počet návštev: 5528156

Nedeľa 25. 2. 2018

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia!

Na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (gymnázium a základná škola), ale aj odkaz na www stránku CZUŠ. Dúfame, že táto stránka bude pre Vás užitočná. Navštívte aj naše FB stránky s odkazom na pravom paneli. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • Vedenie občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša sa touto cestou uchádza o 2 % z vašich daní.

  ĎAKUJEME.

  Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane pre fyzické osoby v predvyplnenej a editovateľnej forme nájdete TU, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti nájdete TU.

 • Ešte nie tak dávno sme sa v školskom klube rozlúčili s fašiangami veselou zábavou. Každé oddelenie sa predviedlo v spoločnej maske( biblické postavy, zvieratká, Indiáni, sedmospáči, hmyz). Nechýbali zábavné hry, tanec a vďaka našim sponzorom a rodičom aj bohatá tombola. Na záver sme sa posilnili koláčikmi od šikovných mamičiek, za čo im veľmi ďakujeme. Do galérie Fašiangová veselica v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Ako každoročne aj tohto roku sa žiaci septím zúčastnili študijného pobytu o EU v nemeckom Bad Marienbergu. Spolu s ďalšími takmer 60 mladými ľuďmi z krajín Holandsko, Nemecko, Česko, Poľsko , Grécko a Maďarsko pracovali v medzinárodných skupinách formou kreatívnych workshopov, spoznávali štruktúru EU a jej prínos pre mladých ľudí. Kreatívne formy práce, hrové aktivity či živé diskusie prispeli nielen k rozvoju ich jazykových kompetencií ale aj k rozvoju kritického myslenia či zlepšenia prezentačných zručností. V rámci projektu žiaci úspešne prezentovali aj našu kultúru a tradičné slovenské jedlá, navštívili Frankfurt am Main i historické mesto Essen s jeho unikátnym banským areálom. Študijný pobyt v rámci programu Erasmus+ zorganizovala p. uč. Onufráková, za podnetné sprevádzanie celým projektom ďakujeme p.uč. Medoňovej a Onufrákovej. Do galérie Študijný pobyt v nemeckom Bad Marienbergu boli pridané fotografie.

 • V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie 2018 na tému Farby svet(l)a sa naša žiačka 04B Veronika Chomová umiestnila v rámci Košického a Prešovského kraja na 2. mieste v II. kategórii v sekcii poézia aj v sekcii próza. Úspešnej nádejnej spisovateľke srdečne blahoželáme!

 • Po roku sa naši štvrtáci opäť zúčastnili na akcii pod názvom - Bienále animácie Bratislava na Taiwane. Počas tejto akcie, ktorá sa konala dňa 22.1.2018 v priestoroch Detskej knižnice Slniečko, mali žiaci možnosť vidieť 5 víťazných animovaných detských rozprávok. Následne si prezreli výtvarné práce, ktoré vytvorili deti z Taiwanu po zhliadnutí tých istých animovaných rozprávok. A potom to prišlo! Naši štvrtáci sa sami stali umelcami. Vo svojich výtvarných prácach sa snažili zachytiť asociácie, ktoré v nich rozprávky zanechali. Vznikli krásne práce, ktoré posúdi odborná porota v Bratislave a tie najkrajšie budú odoslané na výstavu do Taiwanu. Do galérie Bielane animácie boli pridané fotografie.

 • Počas pôstneho obdobia sa budeme v našej škole spoločne modliť pobožnosť krížovej cesty.

  V mesiaci február sa modlíme v piatok 16.2. a v stredu 21.2. o 7.30 ráno v našej školskej kaplnke.

 • Talenty Novej Európy patria medzi grantové programy na Slovensku, ktorých cieľom je podporiť mladých ľudí v oblasti vedy, športu a umenia. Grantový program je realizovaný Stredoeurópskou nadáciou (CEF) a spoločnosťou Slovnaft, a.s. a ani tento 11. ročník sa nezaobišiel bez účasti študentov našej školy.

  8. februára 2018, Bratislava Mirka Feretová a Samo Smoter bojovali v sále Radošinského naivného divadla v Bratislave o svoje granty pred sedemčlennou porotou. Tohtoročná zostava bola trochu pozmenená – porota sa skladala zo zástupcov Stredoeurópskej nadácie, chemického inžiniera, matematika a takisto aj umelcov z rôznych konzervatórií Slovenska. Úlohou každého uchádzača o grant bolo počas 5 minút presvedčiť porotu o tom, že si grant naozaj zaslúžite.

 • Zapojte sa aktívne na hlasovaní za získanie nemalých finančných prostriedkov na zrekonštruovanie nášho organu v Konkatedrále sv. Mikuláša cestou nadácie VÚB prostredníctvom www.nadaciavub.sk/poklady. Hlasovanie trvá v čase od 12.2. do 25.2.2018. Oslovte vašich známych, priateľov, rodinu. Hlasujte výberom nášho organa na webovej stránke, kliknutím, zadaním vášho telefónneho čísla a spätným odoslaním overovacieho kódu, ktorý vám príde na vaše mobilné číslo. Podporme dobrú vec záchrany jedného zo skvostov nášho mesta.

 • Vzhľadom na organizačné zabezpečenie chodu školy v spolupráci s CZUŠ sv. Mikuláša (regionálna súťaž) vyhlasujem na 23.februára (piatok) riaditeľské voľno pre nasledujúce triedy. Na ZŠ sú to triedy 5.-8.ročníka a na gymnáziu sú to všetky triedy okrem maturantov. V piatok 23.februára je zabezpečené vyučovanie podľa rozvrhu na prvom stupni ZŠ a rovnako aj činnosť ŠKD. Vyučovať sa budú aj žiaci 9. ročníka ZŠ a študenti oktávy gymnázia podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený na nástenke zástupcov. Rovnako je zabezpečená aj činnosť školskej jedálne. Ďakujeme za pochopenie.

 • Rozpis svätých omší na mesiac február si môžete pozrieť TU.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402; 0917635212 (z.r.š.G); 0917635214 (z.r.š. ZŠ)
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  školník 420
  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria