Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
  riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy 401
  zást.r.š. GaZŠ 402
  CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  školník 420
  Web školy: www.zsgmik.sk

Podporte našu školu

Ak zvyknete nakupovať cez internet či už elektroniku,oblečenie, letenky alebo čokoľvek iné, vyberte si z overených e-shopov kliknutím na tento banner. Vyberte si e-shop a pokračujte v nákupe bežným spôsobom na zvolenom e-shope. Našej škole poskytnú percento z nákupu. Nič Vás to navyše nebude stáť a škole pritom prispejete na podporu rozvoja a vzdelávania Vašich detí.
Ďakujeme.

 

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 10.2.2016)
Klára Andrejčáková (kvinta A)
Lívia Šmalecová (príma B)
Zajtra (Štvrtok 11.2.2016)
Erika Halčáková (sekunda B)
Pozajtra (Piatok 12.2.2016)
Mirka Katuščáková (kvarta B)

bankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

Finančné sponzorské dary zasielajte na číslo účtu

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

Dary na kaplnku - variabilný symbol: 14999

Dary na oslavy 25.výročia založenia školy - variabilný symbol: 252016

ĎAKUJEME

Naše FB stránky

Svätá omša

ZMENA

V pondelok 25.1.2016 detská svätá omša nebude z dôvodu konania polročnej klasifikačnej porady.

PRAVIDELNE

Pondelok 14:15 detská sv.omša

Utorok 7:30 ranná sv.omša

Štvrtok 7:30 ranná sv.omša

Piatok 7:30 ranná sv.omša

 

Statistics

Počet návštev: 4033195

Streda 10. 2. 2016

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia

na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (gymnázium, základna škola a umelecká škola). Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • 4. 2. 2016 sa v priestoroch ABC – Centra voľného času, uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie C (8. – 9. roč. ZŠ a O3 – O4 OGY). V projektovej časti sa na 1. mieste umiestnila žiačka našej školy Paula Kucharíková (O4A) a na 2. mieste Kristína Katuščáková (O3B). V teoreticko-praktickej časti 1. miesto obsadila Lívia Tutková (O4A). Všetky žiačky postúpili do kraj. kola, ktoré sa uskutoční 17. 3. 2016. Štvrtá sútažiaca – Mária Dopiráková (O4A) bola úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme.

 • V piatok 5.2.2016 sa na našej škole uskutočnila tradičná Študentská kvapka krvi adresovaná konkrétnej osobe - dievčatku Lenke I. hospitalizovanej na hematologicko-onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave - Kramáre. Tento kontakt sprostredkovali rodičia žiačky z našej školy. Ďakujeme všetkým 45 darcom - žiakom školy, absolventom, rodičom, učiteľom a zamestnancom školy. Osobitne chceme poďakovať študentom zo SPŠ strojníckej v Prešove, ktorí okamžite zareagovali na výzvu a ochotne podporili túto ušľachtilú akciu. Rovnako ďakujeme aj riaditeľovi zo SŠ Pavla Sabadoša, ktorý sa tiež pripojil a daroval svoju krv. Zástupcovia z 3 susedných škôl sa takto zjednotili na podporu malej Lenky, čím sa pre ňu podarilo získať 31 použiteľných krvných odberov. 
  Ďakujeme a Lenke vyprosujeme u nášho Pána skoré uzdravenie.

 • Tak ako po iné roky aj v tomto školskom roku sa v priestoroch našej školy uskutoční tradičná regionálna súťažná prehliadka v hre na dychové nástroje, ktorú organizuje CZUŠ. Z tohto dôvodu vyhlasujem na deň 12.február 2016 (piatok) riaditeľské voľno. Vyučovať sa budú iba žiaci oktávy A a B a žiaci 9.ročníka ZŠ podľa zverejneného rozvrhu, vzhľadom na blížiace sa testovanie Maturita 2016 a T9. OKrem toho bude prebiehať v tento deń aj kurz konverzácie v anglickom jazyku s anglickým lektorom pre žiakov, ktorí sa na tento kurz prihlásili.

 • Ako hovorí staré porekadlo: ,,Nebuď priveľmi aktívny, lebo budeš rádioaktívny." Všetkým je nám známe, že človek pri veľkej aktivite a snahe môže toho veľa pokaziť. No pre študentov Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorí sú aktívni na hodinách biológie a pracujú v klube AMAVET 957 pri pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej to bol zaslúžený darček. Čo iné môže potešiť mladého človeka, ktorý sa zaujíma o vedu, ako navštíviť miesto, ku ktorému sa tak ľahko nedostane? Jadrová elektráreň Mochovce a Energoland sú v tom prípade miesta ktoré vedia nabudiť.

 • V piatok 5.2.2016 sa od 8,00 hod ráno uskutoční v priestoroch školskej jedálne odber krvi u dobrovoľných darcov nad 18 rokov. Pozývame aj Vás rodičov, pripojte sa k nám. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp.šírenie tejto informácie.

 • Tak ako všetci piataci na Slovensku aj tí naši sa zúčastnili testovania z matematiky a slovenského jazyka T5. Počínali si úspešne a v obidvoch predmetoch zaznamenali výsledok lepší ako celoslovenský priemer. Priemerná úspešnosť školy v matematike bola 68,24% (celoslovenský priemer 61,99%) a v slovenskom jazyku 75,39% (celoslovenský priemer 66,62%). V matematike boli najúspešnejší T.Husovská a F.Novotný (29 úloh z 30) a zo slovenského jazyka T.Husovská a S.Slámová (29 úloh z 30). TOP výsledok zo slovenského jazyka dosiahol J.Vargovčík, ktorý test T5 napísal na 100%. Pevne veríme, že najúspešnejších piatakov privítame v budúcom školskom roku v prime v radoch gymnazistov. Poďakovanie patrí hlavne učiteľom slovenského jazyka a matematiky, ale aj vyučujúcim z 1.stupňa ZŠ za prípravu na Testovanie T5.

 • S ľútosťou Vám oznamujeme, že tohtoročný ples nebude z dôvodu malého záujmu . sad

  V sobotu 23.1.2016 sa uskutoční už 14. ročník tradičného PLESU,ktorý organizuje Rodičovské združenie pri GaZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Začíname o 18:00 hod., viac informácii o programe, cene a vstupenkách nájdete na plagáte TU. Pozývame rodičov, priateľov školy a radi privítame aj absolventov našej školy.

 • S platnosťou od 1.2.2016 začína na škole po schválení Pedagogickou radou školy a pripimienkovaní zo strany členov Žiackej školskej rady a členov Rady školy platiť inovovaný školský poriadok. V priebehu mesiaca január s ním budú žiaci oboznámení a podpisom potvrdia jeho rešpektovanie. Cieľom bolo pôvodný školský poriadok racionalizovať a aj riešiť problémy, ktoré priniesli predchádzajúce skúsenosti so správaním sa žiakov. Inovovaný školský poriadok nájdete v záložke O škole, ďalej Dokumenty školy alebo TU.

 • Z príležitosti výročia školy a Svätého roku milosrdenstva organizujeme ďakovnú púť zamestnancov, rodičov a žiakov školy do Ríma v dňoch 14.-18.februára (v čase jarných prázdnin). Vzhľadom na kapacitu autobusu ponúkame ešte voľné miesta pre rodičov a žiakov školy. Cena zájazdu je 199€. Nahlásiť sa možno do štvrtka 14.1.2016 u d.o.V.Nemca. Všetky podrobnosti o zájazde priložené v súbore TU.

 • Axa nadačný fond - nadácia Pontis sumou 2913.43 eur podporil environmentálne študentské vedecké projekty 3 našich študentiek : Janky  Čorňákovej , Martinky Loncovej a Silvie Bednarčákovej /sexta  B/. Venujú sa potencionálnemu využitiu sekundárnych metabolitov rastlín,  fytoremediàcii kadmia a PCB z pôdy. 

  AXA Nadačný fond zameriava pomoc špeciálne na mladých ľudí a študentov vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať v oblasti vedy, výskumu či umenia, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. AXA Nadačný fond umožní budúcim mladým vedcom, športovcom, ale aj umelcom a nadaným odborníkom získať potrebné finančné prostriedky na zaujímavé projekty z oblasti vzdelávania, prírodných, či humanitných vied. Finančnú čiastku môžu študenti čerpať napríklad na prípravu, či zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, alebo na náklady spojené s vytvorením softvéru, aplikácie, či videa. Podmienkou pre zaradenie do hodnotenia je výborný študijný prospech a zapojenie sa do mimoškolských vzdelávacích aktivít, ako sú napríklad účasť na vzdelávacích olympiádach či vo vzdelávacích súťažiach. Blahoželáme. smiley

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
  riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy 401
  zást.r.š. GaZŠ 402
  CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  školník 420
  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria