Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  fax 400
  riaditeľ školy 401
  CZUŠ+ekon.zást. 402
  zást.G + zást.ZŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  školník 408
  kabinet SLJ+DEJ 410
  kabinet 3.-4.r. ZŠ 411
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  kabinet 1.-2.r. ZŠ 418
  Web školy: www.zsgmik.sk

Pondelok 22. 12. 2014

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 23.12.2014)
Pozajtra (Streda 24.12.2014)
Adam Biroš (septima B)
Eva Bobáková (kvinta A)
Adam Brunari (oktáva A)
Adam Centko (kvarta B)
Adam Dujčák (sexta A)
Adam Garbár (tercia B)
Adam Marton (oktáva B)
Eva Martonová (sekunda B)
Adam Matušík (sekunda B)
Adam Vanca (oktáva A)
Adam Zubrický (oktáva A)
Adam Ščerbák (tercia A)
Adam Žakarovský (kvinta A)
Eva Čuhová (príma B)

Anketa

Môj najobľúbenejší cudzí jazyk na škole je:

88.2%
0%
5.9%
5.9%

Môj najobľúbenejší prírodovedný predmet je:

43.8%
31.3%
25%

Z dvojice SJL a MAT viac obľubujem:

25%
75%

Z ostatných predmetov najviac obľubujem:

60%
26.7%
13.3%

Z výchovných predmetov sa najviac teším na:

94.1%
5.9%
0%

Statistics

Počet návštev: 3061963

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia

na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (gymnázium, základna škola a umelecká škola). Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • Dobročinná zbierka 2014

  Keď sa ráno prebudíš s túžbou konať dobro, vtedy sú Vianoce.

  Ďakujeme našim študentom, rodičom, ale aj zamestnancom školy za ich štedrosť počas adventnej zbierky. Trvanlivými potravinami a hygienickými potrebami sme napomohli občianskemu združeniu MAGIS a jeho aktivitám. Sestry Congregatio Jesu, ktoré sa venujú charitatívnej činnosti aj prostredníctvom spomínaneho združenia, rozdajú aj vďaka našim spoločným darom balíčky 65 rodinám v núdzi. Ešte raz vyslovujeme všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

 • Vianočná zbierka na škole

  Vianoce sú časom darovania. Aj tohto roku sa na našej škole uskutočnila vianočná finančná zbierka pre sociálne slabšie rodiny, ktorých deti navštevujú našu školu. Touto cestu chceme poďakovať našim študentom, rodičom, ale aj učiteľom za ich štedrosť pri realizácii tejto zbierky. Ešte raz vyslovujeme všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

 • ZÁPIS DO 1.ročníka ZŠ

  V dňoch 19.-23. januára 2015 sa v priestoroch našej školy uskutoční tradičný zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ. Zápis preieha v triedach na prízemí v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. Na zápis si so sebou prineste rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonneho zástupcu. Viac informácií na priloženom plagátiku TU. Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

 • Projekt dobrovoľnej zahraničnej stáže u nás na škole

  V poslednom januárovom týždni, resp. v prvom februárovom týždni v roku 2015 sa u nás na škole objavia zahraniční študenti (stážisti) v rámci projektu organizácie AIESEC ( http://aiesec.sk/ ). Podmienkou bezplatnej účasti stážistov pre vybranú školu je ich ubytovanie v hosťovských rodinách počas jedného, príp. 2 týždňov. Týmto ubytovaním je ovplyvnený aj počet stážistov na škole (informačný plagát TU).

 • SVIATOK sv. MIKULÁŠA

  V piatok sa na našej škole oslavuje. Celý deň sa bude niesť v znamení oslavy sviatku sv.Mikuláša. Začíname o 8:30 slávením sv.omše v konkatedrále zasvätenej nášmu patrónovi, sv.Mikulášovi. Hlavným celebrantom bude otec biskup S.Stolárik. Na spoločné slávenie sv.omše srdečne pozývame nielen žiakov ale aj rodičov a priateľov školy. Po sv.omši majú žiaci I.stupňa ZŠ v telocvični školy pripravené stretnutie s Mikulášom, žiaci II. stupňa ZŠ sa zúčastnia divadelného predstavenia v DAD a žiaci gymnázia absolvujú pripravený spoločný program v triedach.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 10.12.2014 pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské združenie zamerané na hodnotenie doterajších výchovno - vzdelávacich výsledkov. V triedach I.stupňa ZŠ sa uskutoční od 16:00 hod., v triedach gymnázia a 5.-9.ročníka ZŠ sa triedny aktív začína o 16:30 hod. Srdečne pozývame a tešíme sa na vašu hojnú účasť.

 • 1. 12. 2014

  Aktualizovali sme modul Školský kaplán

 • VÝBEROVÉ KONANIE

  Riaditeľ školy Gymnázia a ZŠ sv.Mikuláša v Prešove, PaedDr. Jozef Berta, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície zástupcu riaditeľa školy pre gymnázium. Požadované kvalifikačné predpoklady a zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania nájdete v priloženom dokumente TU. Prihlášku a požadované dokumenty je nutné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy najneskôr do 12.decembra 2014.

 • ŠKOLSKÉ KOLO olympiády v anglickom jazyku

  V pondelok 24.novembra o 14:30 sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažiť budeme v troch kategóriach: TERCIA-KVARTA, KVINTA-SEXTA a SEPTIMA-OKTÁVA. Srdečne pozývame zástupcov všetkých tried nielen ako súťažiacich, ale aj na povzbudzovanie. Tešíme sa na vašu hojnú účasť. Učitelia anglického jazyka.

 • Vedecké projekty našich žiakov úspešné aj v BRATISLAVE!

  V Bratislave v dňoch 13.- 15. novembra 2014 sa žiaci Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša úspešne zúčastnili celoslovenského Festivalu vedy a techniky pod záštitou ministra školstva, vedy a výskumu SR. Súťaž sa konala  v  priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na súťaži žiaci prezentovali svoje výskumné projekty v slovenskom aj anglickom jazyku pred odbornou komisiou zloženou z vysokoškolských pedagógov, vedcov SAV a zahraničných hodnotiteľov. Do celoslovenskej súťaže bolo vybraných 73 najlepších projektov stredoškolákov z oblasti vedy a techniky za rok 2014. V silnej konkurencii sme dopadli výborne. Ingrid Lojová obhajovala prácu Sapróbne indexy  rieky Torysa. Cenu dekana prírodovedeckej fakulty UK za najlepšie odprezentovaný projekt na Festivale vedy a techniky získali 2 žiaci kvarty A Miriam Feretová  a Samuel Smoter . Postup do Francúzska získali žiačky kvinty B Jana Čorňáková a Adriana Petrušková a žiačky septimy B Klára Kalinayová a Slavomíra Nemčíková. Žiačka kvarty A Barbora Fedorková získala za svoj projekt postup na prehliadku do Poľska a Miriam Feretová získala cenu ministra školstva - postup na najväčšiu vedeckú  európsku výstavu Expo Science 2015 do Bruselu. Srdečne blahoželáme žiakom aj p.učiteľke Mirke Feretovej, ktorá žiakov na toto podujatia pripravovala. Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí sa o tento úspech pričinili ďalšími aktivitami. Ešte viac o tomto podujatí v priloženom dokumente TU.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  fax 400
  riaditeľ školy 401
  CZUŠ+ekon.zást. 402
  zást.G + zást.ZŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  školník 408
  kabinet SLJ+DEJ 410
  kabinet 3.-4.r. ZŠ 411
  kabinet GEO 412
  kabinet AJ+NJ+RJ 413
  sklad učebníc 414
  kabinet nábož. 415
  kabinet B+CH+F 416
  kabinet TEV 417
  kabinet 1.-2.r. ZŠ 418
  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria