Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402;
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Nedeľa 24. 3. 2019

Statistics

Počet návštev: 6272552

Naše FB stránky

Sväté omše

Sväté omše

Rozpis sv. omší: 

pondelok - detská sv. omša na 4.VH

utorok, štvrtok a piatok - sv. omša ráno o 7:30 hod.

1. piatok v mesiaci - sv. omša celoškolská na 3. VH

3. týždeň v mesiaci (ŠTV.) - sv. omša v anglickom jazyku

prikázané sviatky - sv. omša v Konkatedrále o 8:15 hod.

bankové spojeniebankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

ÚČET PRE MESAČNÝ PRÍSPEVOK ŠKD

IBAN: SK43 0200 0000 0036 8182 8658​

ÚČET ZRPŠ PRE ZASIELANIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

IBAN: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

ĎAKUJEME

Prezentačné video školy k 25. výročiu

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia!

Na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (Gymnázium sv. Mikuláša a Základná škola sv. Mikuláša), ale aj odkaz na www stránku CZUŠ sv. Mikuláša. Dúfame, že táto stránka bude pre Vás užitočná. Navštívte aj naše FB stránky s odkazom na pravom paneli. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • Zápis 1. ročník

  V dňoch od 1. apríla do 4. apríla 2019 sa bude u nás v škole konať zápis pre budúcich prváčikov. Počas 4 dní budete môcť prísť do našej školy zapísať svoje ratolesti do 1. ročníka v časoch, 1. a 2. apríla od 14:30 hod. do 17:00 hod., 3. a 4. apríla od 15:00 hod. do 16:00. hod. Týmto rozhodnutím zabezpečíte pre svoje deti nielen kvalitné vzdelanie, ale aj kresťanskú výchovu založenú na evanjeliových princípoch a v duchu učenia katolíckej cirkvi. Otvárame 2 triedy s maximálnym počtom 44 žiakov, preto nepremeškajte príležitosť. Zápisný lístok si môžete stiahnuť TU a vyplnený si prinieste so sebou. Ďalšie informácie na PLAGÁTE.

 • GYMNÁZIUM sv. Mikuláša otvára 1 triedu osemročného gymnázia

  Blíži sa termín podávania prihlášok na naše gymnázium. Do 20. apríla je nutné zaslať potvrdené prihlášky poštou na adresu našej školy alebo ich osobne doniesť na sekretáriat školy. Vzhľadom na legislatívne úpravy platné od 1.9.2018 sme rozhodnutím MŠVVaŠ dostali možnosť otvoriť len 1 triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 24 (požiadavka školy bola 2 triedy a 48 žiakov). V priloženom dokumente TU nájdete kritéria pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. SRDEČNE POZÝVAME.

 • Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni

  Do školského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo 5.3.2019, bolo prihlásených 30 žiakov z 2. – 4. ročníka ZŠ. Záujem o túto recitačnú súťaž každým rokom rastie a spoločne sa tešíme, že odvážnych recitátorov pribúda. Trojčlenná porota zložená z učiteliek 1.stupňa nakoniec vybrala tých najlepších. V kategórii poézia získal Šimon Vajda (4.B) – 1. miesto, Ela Slámová (2.B) – 2. miesto, Neit Kehl (2.A) a Noemi Kováčová (3.B) – 3. miesto. V kategórii próza získala Natália Mišenková (4.B) – 1. miesto, Dominika Mihoková (4.B) – 2. miesto, Viktória Hasarová (2.B) a Matúš Lukáč (3.B) – 3. miesto. Šimon Vajda a Natália Mišenková nás budú ďalej reprezentovať na okresnej súťaži. Všetkým výhercom blahoželáme! Do galérie Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni boli pridané fotografie.

 • Vedenie občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša sa touto cestou uchádza o 2 % z vašich daní za rok 2018.

  ĎAKUJEME.

  Tlačivo na vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane za rok 2018 pre fyzické osoby v predvyplnenej a editovateľnej forme nájdete TU, potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 nájdete TU. V obidvoch formulároch prepíšte rok 2017 na rok 2018.

 • ADOPCIA na diaľku

  Po dvojročnom pôsobení v programe Adopcia na diaľku (finančné prostriedky získané počas Misijného týždňa) a ročnej pauze sme sa do tohto programu znovu zapojili a to vďaka našim zamestnancom. V období pred Vianocami sme medzi zamestnancami zorganizovali finančnú zbierku, ktorej výťažok pomohol zabezpečiť 1 rok štúdia pre DÁVIDA IRUNGU z Kene. Viac o Dávidovi si môžete prečítať TU. Nedávno nám bol doručený list aj s vianočným prianím, ktorý ponúkame k nahliadnutiu TU. Viac o programe sa môžete dozvedieť na www.savio.sk.

 • Zaujímavo, krásne a hlavne veselo!

  Kde tak bolo? No predsa na prvom stupni ZŠ. Ubehlo nám už šesť mesiacov nielen svedomitého učenia sa, ale aj mesiacov, v ktorých sa realizovali mnohé vydarené a úspešné akcie. Tak nech sa páči, zaspomínajte si spolu s nami! Priateľ z neba - v novembri sme cirkevný sviatok Všetkých svätých oslávili radostne spoločným programom, ktorý sme nazvali „Priateľ z neba“. Leonardium - jedinečná inovatívna zážitková výstava inšpirovala aj našich malých bádateľov, ktorí sa vybrali po ceste tvorivej mysle renesančného génia Leonarda da Vinci. Prvácka skúška - Dva dni pred slávnostnou Prváckou pasovačkou, presne 4.12. J, sme našich milých prváčikov podrobili ozajstnej Prváckej skúške. Vianočná burza - Šťastné a veselé!...Požehnané sviatky!... to sú prívlastky pre tie najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. A práve príchod týchto sviatkov sme si aj my dňa 17.12.2018 spríjemnili vianočnou burzou a krásnym vystúpením našich žiakov 1. stupňa pod vedením svojich triednych pani učiteliek. Karneval - aj tento školský rok sme nezabudli na fašiangovú zábavu. Pasovačka - pre žiakov 2.B sa začal druhý polrok nezvyčajne rozprávkovým spôsobom.

 • Mimoriadny úspech našich žiakov v Geografickej olympiáde

  Dňa 7. februára sa konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Olympiáda pozostávala z troch častí: prvá bola monotematická a teoretická, v ktorej súťažiaci ukázali svoje teoretické znalosti; v druhej časti museli žiaci prezentovať svoje vedomosti z regiónu, tretia zložka preverila orientáciu na mape. Najmladšími účastníkmi boli žiaci v G – kategórii (5.ročník), Koščová Nina získala 10. miesto, Husovský Filip 12. miesto a Kažimír Lukáš 22. miesto (z celkových účastníkov 45). V kategórii F (6. – 7. ročník) získali Jurko Jozef (príma B) 1. miesto, Jabczun Jozef 3. miesto (sekunda A) a Lukačko Bystrík (sekunda A) 11. miesto (z celkových účastníkov 44). Kategóriu E ( 8. – 9. ročník) zastupovali žiaci sekundy. Kmec Matej získal 2. miesto a Penzešová Anna 20. miesto (z celkových účastníkov 32).

 • Vedecké dielne - Onkológia pre gymnáziá u nás v škole

  "Rakovina nie je osud, je to výsledok nášho životného štýlu". Toto heslo nás študentov sexty A,B sprevádzalo dňa 12.2.2019 počas prvých dvoch vyučovacích hodín. Kedže si Slovensko a rakovina spolu "rozumejú", tak búrame popredné priečky vo svetových rebríčkoch v mnohých typoch rakoviny. Aj z takého smutného dôvodu nás táto prednáška zaujala. Veľa krát sme počuli otázku "Ako sa vyhnúť rakovine?". Určite sa tomu nevyhneme tým, že budeme žiť v strese. Každý z nás si musí vziať len toľko záťaže, koľko zvládne, preto je veľmi potrebné určiť si rebríček hodnôt.

 • Mirka Katuščáková, študentka septimy A, obsadila na krajskom kole chemickej olympiády v kategórii A výborné 3.miesto. Krajské kolo sa konalo už druhýkrát spolu s krajským kolom pre Košický kraj na PF UPJŠ Košice. Už 55. ročník konania tejto súťaže priniesol pre našu školu a samozrejme pre Mirku Katuščákovú okrem 3.miesta aj ocenenie úspešný riešiteľ, čo znamená postup na Celoslovenské kolo. Tento rok sa Celoslovenské kolo uskutoční začiatkom marca v Banskej Štiavnici. Okrem súťažiacej Mirky bude mať naša škola na Celoslovenskom kole zastúpenie aj v odbornej komisii a to prostredníctvom riaditeľa školy.

 • Prihlášky na UPJŠ Košice

  UPJŠ Košice patri medzi lídrov pri prepájaní informačných systémov na e-goverment. Týka sa to aj elektronického prihlasovania sa na vysokoškolské štúdium. Aj v tomto roku preferujú podanie prihlášky na UPJŠ už len elektronicky s tým, že celá komunikácia môže prebiehať aj cez osobnú schránku uchádzača na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk.

  Podrobnosti sú uvedené v priloženom dokumente.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 401; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 402;
  riaditeľstvo CZUŠ 403
  zborovňa 404
  ekonomické odd. 405
  vedúca ŠJ 406
  vrátnica 407
  kabinet SJL+DEJ 408
  kabinet ZŠ 1.posch. 409
  kabinet ZŠ prízemie 400

  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria