• Misijný týždeň ešte raz...
     • Misijný týždeň ešte raz...

     • Z centrály Pápežských misijných diel v Bratislave sme dostali ďakovný list ako prejav vďaky za finančnú podporu získanú v misijnom týždni, ktorý sme realizovali na škole v mesiaci október. 930€ získaných od žiakov, rodičov a učiteľov našej školy putuje do Rwandy na podporu vzdelávania a výchovy detí v tomto africkom štáte. Ďakovný list k nahliadnutiu TU. Do galérie Misijný týždeň boli pridané fotografie.

    • POZOR zmena v školskej jedálni
     • POZOR zmena v školskej jedálni

     • S účinnosťou od 1.11.2019 dochádza k zmene prihlasovacích údajov pre tých stravníkov v ŠJ, ktorí si doteraz nezmenili heslo na portáli strava.cz. Doteraz platné prihlasovacie meno zostáva, no mení sa heslo. Heslo pre každého stravníka bude od 1.11.2019 VS, ktorý mu bol vygenerovaný pri prihlásení do ŠJ. Keďže uvedené prihlasovacie údaje môžu byť aj napriek tomuto opatreniu zneužité, odporúčame všetkým užívateľom, aby si na uvedenom portáli po 1.11. zmenili heslo na vlastné . V prípade problémov s prihlásením sa na uvedený portál, kontaktuje vedúcu ŠJ osobne alebo na kontaktoch uvedených pre ŠJ. Ďakujeme za pochopenie.

    • Sviečka za nenarodené deti
     • Sviečka za nenarodené deti

     • Sviečku za nenarodené deti organizuje Fórum života. U nás v škole sa sviečka bude predávať 28. októbra 2019 počas 2. a 3. prestávky pred kaplnkou. Cena malej sviečky je 1 € a veľkej 4 €. Minulý rok sme vyzbierali 200 €.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Každoročne si 26.septembra pripomíname Európsky deň jazykov na podporu bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. V duchu tejto myšlienky sa tento deň začal na našej škole sv. omšou v cudzích jazykoch a následne na hodinách cudzieho jazyka boli realizované rôzne aktivity, ako napríklad jazykolamy, uhádni jazyk, idiomy sveta, pexeso, divadlo, O4B - projekty o jedle aj s pohostením:-) a pexeso na rôzne témy: jedlo,šport atď. 

      Viac informácií o tomto dni nájdete na odkaze:

      https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx 

      Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov (metodický deň pre pedagogických zamestnancov u zriaďovateľa školy v Košiciach) vyhlasujem na utorok 29.10.2019 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov:

      • ZŠ sv. Mikuláša
      • Gymnázia sv. Mikuláša

      Ďakujem za porozumenie.

      RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy

    • Prešov číta rád
     • Prešov číta rád

     • Aj tohtoročný literárny festival Prešov číta rád sa nezaobišiel bez našej účasti. Duchaplné besedy, na ktorých sme sa zúčastnili v škole a v Knižnici P.O. Hviezdoslava, sme absolvovali s radosťou a záujmom. Po predchádzajúcich vydarených ročníkoch sme aj toho roku privítali na škole skvelých spisovateľov, ľudí, ktorí sa s nami podelili nielen o zážitky z kníh, ale aj zo života. Gymnázium privítalo spisovateľku, novinárku a mediátorku R. Názlerovú, ktorá svojou charizmou a rečníckym talentom obohatila všetkých prítomných a dala nám nemálo dôvodov k zamysleniu sa nad vnímaním života  a šťastia v živote človeka, a taktiež nám sprostredkovala zážitky a skúsenosti z relácie, na ktorej participuje, Súdna sieň. Pozvanie prijal aj Prešovčan, slovenský prozaik, publicista a autor rozhlasových hier Peter Juščák, ktorý predstavil svoju dokumentaristickú tvorbu o osudoch občanov Československa odvlečených do pracovných táborov Gulag v ZSSR. Na svoje si prišli aj žiaci prvého stupňa s tvorivými dielňami. Čitateľsko-literárny maratón sme zavŕšili Galavečerom v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove, za prítomnosti všetkých zúčastnených spisovateľov v sprievode známeho slovenského moderátora Doda Nagya a hudobnej skupiny Komajota. Už teraz sme zvedaví, čo prinesie ďalší ročník festivalu. Do galérie Prešov číta rád boli pridané fotografie.

    • Pasovačka družinárov
     • Pasovačka družinárov

     • V piatok 4. októbra naši malí prváci skladali sľub družinárov. Počas pasovačky museli absolvovať prekážkovú dráhu, dokázať, že vedia samostatne stolovať aj držať spolu ako kamaráti a pomáhať si. Súťaže, medaily aj sladké a iné odmeny pomáhali pripraviť žiaci vyšších tried a vychovávateľky. Do galérie Pasovačka družinárov boli pridané fotografie.

    • MISIJNÝ TÝŽDEŇ NA NAŠEJ ŠKOLE 14. 10. 2019 – 18. 10. 2019
     • MISIJNÝ TÝŽDEŇ NA NAŠEJ ŠKOLE 14. 10. 2019 – 18. 10. 2019

     • PONDELOK – AFRIKA

      Obliekame sa do zelenej - symbol afrických tropických pralesov

      UTOROK – EURÓPA

      Obliekame sa do bielej -  symbol farby pleti Európanov

      STREDA – ÁZIA

      Obliekame sa do žltej -  symbol farby pleti obyvateľov Ázie

      ŠTVRTOK –  AUSTRÁLIA a OCEÁNIA

      Obliekame sa do modrej - symbol farby Tichého oceánu

      PIATOK – AMERIKA

      Obliekame sa do červenej -  symbol farby pleti pôvodných obyvateľov Indiánov

       

      • Každé ráno sa na začiatku prvej vyučovacej hodiny spoločne pomodlíme desiatok svätého ruženca, ktorý obetujeme za daný svetadiel.
      • Počas  každej prestávky budú študenti predávať koláčiky. Výťažok bude poslaný                          do Rwandy.
      • Sväté omše sa budú v kaplnke slúžiť nasledovne v PONDELOK počas  3. vyučovacej hodiny pre 1. stupeň ZŠ, v  UTOROK – ŠTRVTOK o 7.30 hod.
      • V stredu k nám zavítajú študenti zo spoločenstva CHRISTOFORUS pri UPC Košice. Pre študentov tried 06A, 06B, 07A, 07B a žiakov 9.A budú mať prednášku na tému Misie v Rumunsku.
      • V piatok sa 1. stupeň ZŠ zapája do akcie Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete.
    • MILSET Expo-Sciences International 2019 Abu Dhabi
     • MILSET Expo-Sciences International 2019 Abu Dhabi

     • Milset Expo-Sciences International (ESI) je najväčšou svetovou výstavou mladých vedcov, ktorá sa koná každé dva roky. Tento rok táto výstava prebiehala v Spojených arabských emirátoch. Výstava sa zameriava výlučne na vedeckú kreativitu začínajúcich vedcov z celého sveta. ESI je iniciatíva Medzinárodného hnutia za voľný čas vo vede a technike (MILSET), mimovládnej, neziskovej a politicky nezávislej mládežníckej organizácie, ktorej cieľom je rozvoj vedeckej kultúry medzi mladými ľuďmi.V roku 2019 sa výstava výsledkov vedecko-výskumných prác študentov konala na pôde Národného výstavného centra v AbuDhabi v dňoch 22. – 28. septembra 2019. Vyše 1500 mladých vedcov z 57 rôznych krajín prišlo zdieľať výsledky svojich vedecko-výskumných prác.

      Slovensko reprezentoval tím, pod záštitou Asociácie pre mládež, vedu a techniku AMAVET, s tromi rôznymi projektami nominovanými z celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky Amavet 2018. Našu školu a Amavet klub 957 sme reprezentovali my: Miriam Feretová a Samuel Smoter, obhajujúcprojekt zaoberajúci sa Komplexným biomedicínskym a predklinickým testovaním biomateriálov pre účely implantológie a regeneračnej medicíny.

      Na výstave sme mali možnosť prezentovať doposiaľ dosiahnuté výsledky pred širokou verejnosťou, predstaviteľmi arabskej vlády, veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch- Michalom Kováčom ml., študentami, vedeckými pracovníkmi a mladými vedcami.Pre delegácie bol taktiež pripravený aj bohatý program, na ktorom sme sa mali možnosť zúčastniť rôznych exkurzií a spoznávania okolia AbuDhabi, navštívili sme tretiu najväčšiu mešitu na svete – Veľká mešita šejka Zayeda, WorldTrade Center a priľahlé okolie.

      V posledný deň ESI sa konal kultúrny večer, na ktorom sme spoznávali nové kultúry, ochutnávali tradičnú arabskú kuchyňu a sledovali ručné tkanie kobercov či navštíviť stánky iných krajín. Delegácie, vrátane Slovenska, si pripravili krátky program prezentujúci tradičné zvyky v rodnej krajine. Celý večer bol sprevádzaný aj záverečnou ceremóniou, kde sa zhodnotil prínos ESI 2019 AbuDhabi, organizátori poďakovali všetkým delegáciám za účasť získajúccertifikát a pamätnú medailu na túto udalosť.

      Okrem množstva nových vedeckých poznatkov z rôznych odborov, nových kamarátov a spoznania iného kúta Zeme sme mali možnosť zažiť multikultúrnu atmosféru a hrdo reprezentovať Slovensko, našu kultúru i tradície.Za možnosť reprezentácie a zrealizovania vedeckej práce by sme sa chceli poďakovať grantovému programu Nadácie Tatra banky a Nadácii EPH.

      Video zo svetovej výstavy si môžete pozrieť na:

      https://www.youtube.com/watch?v=snEEQ-Pyrcs

      Miriam Feretová a Samuel Smoter (Amavet klub 957)

      Do galérie MILSET Expo-Sciences International 2019 Abu Dhabi boli pridané fotografie.

    • Genetika na kolesách alebo dokážeš nájsť páchateľa?
     • Genetika na kolesách alebo dokážeš nájsť páchateľa?

     • Dňa 17.09. 2019 nás svojou návštevou poctila celá katedra genetiky z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dôvodom ich príchodu bolo video, za ktorého tvorbu sme zodpovední my, žiaci sexty B triedy. S videom pod názvom ,,Nájdi toho pravého" sme sa zapojili do celoštátnej súťaže Genetika na kolesách, na ktorej sme samozrejme našu školu nezahanbili a vyhrali 1. miesto, čo znamenalo, že mobilné laboratórium, ktoré vzniklo za účelom  ľahšej realizácie genetických experimentov priamo na stredných školách, a tak priblížilo genetiku študentom, ktorí v poznatkoch o nej žiaľ zaostávajú za študentami iných európskych krajín, navštívilo práve našu školu. Môžem potvrdiť, že laboratórium svoj účel splnilo. Celá katedra sa nám naplno venovala, odpovedala na každú našu otázku a s úsmevom nám pomáhali pri praktickom cvičení. Cieľom tohto cvičenia bola identifikácia neznámeho páchateľa pomocou analýzy DNA. Museli sme vykonať restrikčnú analýzu DNA z miesta činu, elektorforetickú separáciu DNA a na záver sme identifikovali páchateľa. Strašidelné názvy však? No vďaka katedre genetiky a jej pracovníkom to vôbec nebolo také strašidelné ako to znelo, práve naopak. Popasovali sme sa s týmito úlohami s úsmevom na tvári. Musím konštatovať, že práca s mikropipetou ide našim študentom veľmi dobre a samozrejme sme odhalili totožnosť páchateľa. Vďaka prednáške o epigenetike, ktorá bola prínosná a hlavne zaujímavá, sme mohli viesť diskusie aj po odchode našej návštevy. Neviem ako moji spolužiaci, ale ja som sa nad štúdiom genetiky a prácou v kriminálnom laboratóriu seriózne zamyslela a ani na sekundu som neľutovala, že sme sa do projektu Genetika na kolesách zapojili. Takže ak máte záujem zapojiť sa do tejto súťaže určite neváhajte . Naša trieda je chodiacim dôkazom, že skvelé nápady dostávame zo sekundy na sekundu a ich realizácia (rozumej 5 vyučovacích hodín) nám môže priniesť obohacujúci zážitok.  Alebo sme chodiacim dôkazom životnej pravdy ,, Keď sa štastie unaví,..."? Tak či onak vzdelávací a obohacujúci zážitok sa dostavil. Ďakujeme. Eva Čuhová. Do galérie Genetika na kolesách alebo dokážeš nájsť páchateľa? boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje