• Mikulášsky ZBER papiera 2019
     • Mikulášsky ZBER papiera 2019

     • 9.ročník projektu "Za starý papier nové knihy", tentoraz s podtitulom Mikulášsky zber máme úspešne za sebou. Do zberu sa zapojili žiaci z väčšiny tried (chýbal nám papier od žiakov z tried O2B, O4A, O4B, P7A a P8A) a spoločne nazbierali 2669 kg starého papiera. Finančný zisk z predaja bude použitý na nákup nových kníh do školskej knižnice. Najúspešnejší zberači sú Filip Vavro z 3.A - 306 kg a Patra Sinajová z O7A, ktorá priniesla do kontajnera na školskom dvore 149 kg starého papiera. Najlepší zberači budú odmenený knihou po dohode s p.M.Kohutovou, ktorej touto cestou ďakujeme za realizáciu celej akcie. Na prekonanie rekordu z minulého roka potrebujeme na jar vyzbierať aspoň 2100 kg, takže v zime naďalej odkladáme starý papier.... ĎAKUJEME. 

    • Adventná zbierka pre OZ MAGIS
     • Adventná zbierka pre OZ MAGIS

     • V adventnom období máme možnosť pomôcť núdznym v našom okolí pravidelnou zbierkou trvanlivých potravín (múka, cukor, ryža, cestoviny...) a hygienických potrieb. Zbierka potrvá do 13. decembra 2019. Prosíme preto všetkých, ktorí chcú aj týmto spôsobom prejaviť lásku a milosrdenstvo k blížnym, o potravinovú pomoc. Svoje dary môžete prinášať pred školskú kaplnku alebo do kabinetu KNB.

    • RORÁTY 2019
     • RORÁTY 2019

     • Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok sa budete môcť zúčastniť na rorátnych sv. omšiach so začiatkom o 7:00 hod. Tento rok sa budú konať vo štvrtok. Začíname 5.12., potom sa stretneme 12.12. a na záver 19.12.. Nezabudnite si priniesť sviečku v ochrannom obale, tak aby ste zabránili vytečeniu vosku. Po skončení sv. omše je pripravené tradičné agapé (raňajky) pre všetkých zúčastnených. SRDEČNE pozývame.

    • Vianočná burza 2019 sa blíži...
     • Vianočná burza 2019 sa blíži...

     • Tohtoročná vianočná burza sa uskutoční 16.12.12019 a znovu bude iná... Prihlásiť sa do burzy môžu žiaci a záujemcovia z verejnosti od pondelka 25.11.2019 do štvrtka 5.12.2019. Prhlášky si vyzdvihnete u p.u. Kohútovej, Sedlákovej, Koremovej a Čičvákovej. Výťažok z tohtoročnej burzy bude použitý na rozvoj knižničného fondu našej knižnice a to zvlášť pre malých čitateľov. Vopred ďakujem za každú vašu podporu.

    • TESTOVANIE 5–2019 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov
     • TESTOVANIE 5–2019 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Dňa 21. novembra 2019 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zúčastnia celoslovenského testovania T5 - 2019, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ. Testovanie  sa uskutoční papierovou formou. Viac informáci TU.

    • Festival vedy a techniky 2019
     • Festival vedy a techniky 2019

     • Neprejde ani rok bez toho, aby sa naša škola nezapojila do každoročného FVaT AMAVET. Tohtoročné Východoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj sa konalo 18. októbra 2019 na našej škole.

                 

      70 projektov prezentovalo 108 súťažiacich z rôznych základných a stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Súťažili nielen o postup na Celoštátne kolo FVaT, ale aj o množstvo špeciálnych cien. Na Festivale sa stretli všetky vedecké a vedecko-technické odvetvia, ako biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina a mechanika, či informatika. Vo všetkých kategóriách hodnotila projekty odborná komisia, zložená z odborníkov z vysokých škôl (FHPV PU v Prešove, PrF UPJŠ v Košiciach, FEI TU v Košiciach, MPC Prešov a Košice. Predsedom poroty bol doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. z UVLaF v Košiciach. Festival privítal na pôde našej školy aj doc. JUDr. Mariána Gibu PhD.
      z katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave- podpredsedu Amavetu,  RNDr. Štefana Koca- PhD., prodekana pre vzdelávanie FHPV PU z katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky, RNDr. Pavla Hvizdoša, CSc.- riaditeľa  Ústavu materiálového výskumu
      SAV v Košiciach, Mgr. Igora Hodžiu-  vedúceho odboru školstva, kultúry a cestového ruchu mesta Prešov, ako aj zástupcu VÚC Mgr. Miroslava Vaška, vedúceho oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie odboru školstva PSK. 

      Po samotnej prezentácií a skvelom obede nasledoval Science Talk, alebo inak „rozhovory o vede.“ Na nej sa predstavil bývalý študent našej školy Samuel Smoter, ktorý reprezentoval Slovensko na mnohých celosvetových súťažiach (I-SWEEEP USA,  CASTIC Čína, ESI Spojené arabské emiráty, Expo Luxembursko, Intel Isxef USA...).

      Skvelá organizácia tohtoročného festivalu vedy a techniky na pôde Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša sa odrazila aj vo veľmi pozitívnej spätnej väzbe súťažiacich, porotcov a organizátorov (390 účastníkov podujatia). Ostáva nám už len poďakovať za ďalší skvelý ročník Krajského festivalu.

      Zoznam postupujúcich súťažiacich z našej školy:

      07 B:     Kristína Katuščáková a Radka Baranová

      07 A:     Kristián Greif  postup z celoštátneho kola na ESE Milset do Rumunska

      03 A:    Richard Barilla a Sára Kucková- postup z celoštátneho kola na Amavet ČR Pardubice

                  Matej Kmec a Štefan Hudačko

                  Anna Penzéšová a Jozef Jabczun

      Ďakujeme za reprezentáciu aj Diane Šimkovej a Petre Peregrinovej.

      Autormi článku sú členovia AMAVET klubu č. 957 na našej škole

      TV záznam z podujatia:

      https://tv7.sk/index.php/spravodajstvo/item/481-festival-vedy-a-techniky-amavet

      Do galérie Festival vedy a techniky 2019 boli pridané fotografie.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Každoročne sa naša škola spája v modlitbe sv. ruženca s miliónmi detí z celého sveta. Ale tento rok bol výnimočný práve tým, že žiaci 1. stupňa sa túto nádhernú modlitbu modlili 18.10.2019 spoločne v telocvični školy. Tretiaci svojim telom vytvorili ruženec a jednotlivé desiatky sa žiaci modlili po ročníkoch s pomocou pani učiteliek. Veríme, že táto nádherná detská modlitba je vypočutá a naďalej povzbudzujeme k tejto modlitbe. Do galérie Milión detí sa modlí ruženec boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje