• Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

      24. 2. 2020

      20. a 21. 2. 2020  šikovní recitátori ukázali svoj talent v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo spolu 33 žiakov I.,  II.  a III.  kategórie.  Súťaž spestrili študenti septimy originálnym literárno-dramatickým pásmom o Hviezdoslavovi. Ďakujeme!

      V I. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miestoMatúš Lukáč  (4.B),    2. miesto – Ondrej Vlkovič (2.A), 3. miesto – Klára Vlkovičová (4.B),  Tristan Eli Mihik (3.A)

      prednese prózy  1. miestoViktória Hasarová (3.B), 2. miesto – Ela Slámová (3.B),

      V II. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miesto –  Nina Koščová  (O2A),  2. miesto – Luna Bianka Mihoková (5.A),  3. miesto – Ella Bronieková  (O2A) 

      prednese prózy  1. miesto –  Natália Mišenková (5.B),  2. miesto – Rebeka (6.A)

      V III. kategórii obsadili

      prednese prózy  1. miesto –  Martin Baloga (8.A),  2. miesto – Sára Kucková (O3A), 3. miesto – Patrik Kreheľ (O2A)

      Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

    • Mikulášsky polliter
     • Mikulášsky polliter

      24. 2. 2020

      Každoročná tradícia odberu krvi neobišla našu školu ani tentokrát. Tohtoročný odber sa konal 4.2.2020 v priestoroch školskej jedálne. Vítaní boli žiaci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, učitelia ale aj rodičia a rodinní príslušníci. Pôvodných uchádzačov bolo 40, no krv sa podarilo odobrať 19. Podľa slov prítomnej zdravotnej sestry sme ale aj tak vysoko v rebríčku medzi strednými školami. Darcov čakalo hojné občerstvenie, milý prístup dobrovoľníkov a pokojná atmosféra. Napriek tomu, že sa predpokladaný počet darcov znížil, sú organizátori vďační za každý polliter vzácnej tekutiny. Darcovia si okrem dobrého pocitu odniesli aj stravný lístok, fľašu vody a sladkú drobnosť. Ak chcete aj vy takýmto spôsobom pomôcť, dvere budú nasledujúci odber znova otvorené. Do galérie Mikulášsky polliter boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      20. 2. 2020

      Z organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľ školy na 28.2.2020 (piatok) riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov ried P9A, oktávy A a 4AG. Žiaci týchto tried sa budú vyučovať podľa zverejneného rozvrhu. Na základe zisteného záujmu bude fungovať aj jedno oddelenie ŠKD v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Ďakujeme za pochopenie. 

    • MILUJEM PREŠOV
     • MILUJEM PREŠOV

      18. 2. 2020

      Deti zo školského klubu tvorili Projekt o Prešove. Jeho výsledkom je výstavka nainštalovaná vo vestibule školy na prízemí. V rámci projektu sa zúčastnili zábavno – vedomostnej súťaže Milujem Prešov, v ktorej si overili svoje doterajšie poznatky týkajúce sa histórie, ale aj súčasnosti nášho mesta hravou formou. Veríme, že sme aspoň trošku prispeli k prehĺbeniu záujmu o dejiny mesta a k pestovaniu úcty k svojmu regiónu a k sebe samému. Do galérie MILUJEM PREŠOV boli pridané fotografie.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

      14. 2. 2020

      V týchto dňoch administratívne pripravujeme projekt Erasmus plus - strategicke partnerstvá pre budúci školský rok 2020/2021 medzi našou a partnerskou školou na Islande. Formulár projektu na schvalenie musíme podať do 24. marca 2020. Komisia v národnej agentúre následne do júna 2020 vyhodnotí všetky podané projekty v rámci celého Slovenska. Ak náš projekt bude schválený, v čo pevne veríme a dufame, naša spolupráca s partnerskou školou začne v septembri 2020. O výsledkoch celého procesu vás budeme včas informovať.

    • Ruské slovo- krajské kolo
     • Ruské slovo- krajské kolo

      12. 2. 2020

      Ani v tomto roku naša škola nechýbala na krajskom kole súťaže v umeleckom prednese a speve v ruskom jazyku Ruské slovo, ktoré sa konalo vo štvrtok 23. januára 2020 v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Témou tohtoročnej súťaže bolo 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a vďaka za mier. Z roka na rok počet záujemcov o túto súťaž rastie, v tomto roku  bolo všetkých spolu okolo 120. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Jakub Jeriga a Jakub Jurašek z triedy Septima B, ktorí v kategórii skupinový spev obsadili druhé miesto. Srdečne blahoželáme. Do galérie Ruské slovo- krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Chrípkové PRÁZDNINY
     • Chrípkové PRÁZDNINY

      6. 2. 2020

      Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov a zamestnancov, ktorá prekročila 30% podiel a na základe  odporúčania Regionálneho úradu zdravotníctva v Prešove, vyhlasujeme na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša chrípkové prázdniny v rozsahu 4 dní od 7.2.2020 (piatok) do 10.2.2020 (pondelok). Nástup do školy je v utorok 11.2.2020.  Počas chrípkových prázdnin je v prevádzke iba CZUŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme za pochopenie.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje