• Ponuka - AC Run is Fun Prešov
     • Ponuka - AC Run is Fun Prešov

     • Tréningy atletiky (všeobecnej pohybovej prípravy) v šk. roku 2020/2021

      Pondelok 14:30 – 15:30 (od 6 rokov)

      Pondelok 16:00 – 17:30 (9 a viac rokov)

      Streda 14:30 – 15:30 (9 a viac rokov)

      telocvičňa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16

      1x týždenne – 11 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 8 €)

      2x týždenne – 22 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 16 €)

      Začíname 7. septembra 2020. Kvôli epidemiologickým opatreniam bude tréningový proces prebiehať do 20.septembra len vonku za priaznivého počasia.

    • Preventívna prehliadka
     • Preventívna prehliadka

     • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude možné do konca kalendárneho roka 2020 absolvovať hromadnú preventívnu prehliadku u zubného lekára MUDr.A.Krajňáková, ktorá ordinuje v priestoroch našej školy. MUDr. Krajňáková však odporúča vykonanie preventívnej zubnej prehliadky po individuálnom objednaní sa na tel. čísle 051/7710826 a to aj vzhľadom na to, že preventívnu prehliadku väčšina detí tento rok ešte neabsolvovala. 

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Blíži sa 2.september 2020 a s ním aj termín nástupu do školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude nástup do školy tento rok prebiehať inak a to podľa nasledujúceho mechanizmu:

      8,00 nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - dolný vchod, 5. - 9. ročníka ZŠ - horný vchod.

      8,30 nástup žiakov 1.ročníka ZŠ spolu so zákonnym zástupcom

      9,00 nástup žiakov prima-kvarta gymnáza - dolný vchod, kvinta - oktáva - horný vchod.

      Vo všetkých triedach budú triednické hodiny. Od 9,30 bude celoškolské rozhlasové vysielanie spojené s krátkou pobožnosťou, vyučovanie končí na ZŠ o 11,00 hod., na gymnáziu o 11,30 hod. V tento deň nebude k dispozícii ŠKD ani ŠJ. ŠKD a ŠJ začínajú s činnosťou od štvrtka 3.9.2020.

      Nástup do školy bude možný len po odmeraní telesnej teploty pri vstupe do budovy školy a odovzdaní vyhlásenia zákonneho zástupcu ku zdravotnému stavu dieťaťa. Uvedené vyhlásenie pre zákonných zástupcov (plnoletých žiakov) je k dispozícii na stiahnutie TU. Pripomíname, že počas prvých 2 týždňov do 15.9.2020 majú žiaci povinnosť nosiť rúško vo vnútroných priestoroch školy. Táto povinnosť sa po tomto termíne nebude týkať tried, v ktorých prebieha vyučovanie.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje