• POSTUP pri nástupe žiakov 1.-4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša do školy 3.11.
     • POSTUP pri nástupe žiakov 1.-4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša do školy 3.11.

      30. 10. 2020

      Víkendové celoplošné testovanie prináša určité zmeny týkajúce sa nástupu žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ do školy dňa 3.11.2020. Uznesenie vlády SR a usmernenie Mnisterstva školstva upravuje postup pri nástupe žiakov do školy a zamestnancov do zamestnania v závislosti od výsledkov testovania. Žiaci sa pred vstupom do budovy školy musia preukázať vytlačeným a vypleneným Vyhlásenim zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné TU. Bez preukázania sa týmto vyhlásením nemôžeme žiaka pustiť do priestorov školy. Ak nemáte možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie, príďte s dieťaťom pred vchod školy a predmetné vyhlásenie Vám poskytneme na vypísanie a podpísanie. Nezabúdajte však na to, že žiak 1. - 4. ročníka ZŠ, ktorý bol pozitívne testovaný (ak má nad 10 rokov), resp. bol pozitívne testovaný rodinný príslušnik zo spoločnej domácnosti, zostáva v domácej karanténe počas nasledujúcich 10 dní od testovania. V prípade neúčasti zákonnych zástupcov na testovaní, ddporúča ministertvo školstva nasledujúcu 10 dňovú neprítomnosť žiaka v škole ospravedlniť zo strany rodiča a to v dňoch 3.11, 4.11., 5.11.,10.11. a 11.11., teda 5 školských dní. Tým sa zároveň končí karanténa pre daného žiaka a môže nastúpiť do školy, opäť však len s predmetným vyhlásením.

      Viac o opatreniach o odporúčaniach na stránkach MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/ .

      Napriek náročnej situácii, zostaňme trpezliví a zodpovední jeden k druhému. Ďakujeme, že ste s nami.

    • POKYNY
     • POKYNY

      25. 10. 2020

      Manuál pre dištančné vzdelávanie od 26.10. pre žiakov a rodičov ZŠ sv. Mikuláša a G sv. Mikuláša.

      Od pondelka 26.10.2020 začína dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ sv. Mikuláša a Gymnáziu sv. Mikuláša. Vyučovanie na 1.stupni ZŠ sv. Mikuláša pokračuje naďalej prezenčným spôsobom. V priloženom dokumente TU nájdu rodičia aj žiaci základný manuál pre realizáciu vyučovania od 26.10. . Tento manuál prináša pokyny aj pre prevádzku ŠKD a školskej jedálne. 

      Ďakujeme, že s te s nami.

    • POZOR zmena
     • POZOR zmena

      23. 10. 2020

      V súvislosti s vážnou epidemiologickou situáciou na Slovensku dochádza rozhodnutím Ministerstva školstva SR k zásadným zmenám vo vyučovaní na ZŠ a SŠ na celom Slovensku. Tieto zmeny sa premietnu aj do fungovania našej školy a to nasledujúcim spôsobom.

      1. Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2.stupňa ZŠ a žiaci Gymnázia na dištančné vzdelávanie z domu. Ukončenie tejto formy vzdelávania je predbežne určené na 27.11.2020. Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú naďalej v škole po jednotlivých triedach tak ako doteraz.

      2. Činnosť ŠKD bude prebiehať v izolovaných triedach a to v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. Prosíme o rešpektovanie času ukončenie činnosti ŠKD v jednotlivých dňoch.

      3. Žiaci, ktorí sa budú vzdelávať dištančne, dostanú prostredníctvom triednych učiteľov rozvrh na online hodiny, ktoré budú každý deň v čase od 9,00 do 11,00 hod. v rozsahu max. 2 hodiny denne. Ostatné aktivity sa budú realizovať prostredníctvom stránok Edupage.

      4. Žiaci, ktorí nemajú možnosť online pripojenia (zisťovania skutočnosti bude prebiehať počas nasledujúceho týždňa), budú od 1.11. vzdelávaný prostredníctvom vypracovávania pracovných listov, resp. prezenčne v škole (ak to situácia dovolí). Bližšie informácie im budú poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov počas nasledujúceho týždňa.

      5. Termíny prázdnin prešli rovnako zmenami. Prázdniny na nasledujúce dni budú v dňoch 30.10. (piatok), 2.11. (pondelok), 6.11.(piatok) a 9.11.(pondelok).

      6. Vyučovanie je pre žiakov naďalej povinné, preto neúčasť žiaka na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť relevantným spôsobom. V súčasnej situácii môže rodič ospravedlniť žiaka najviac 5 po sebe idúcich školských dní. 

      7. Bližšie informácie o úpravách a zmenách v školách na Slovensku od 26.10.2020 nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.

      Ďakujeme, že ste s nami.

       

    • Festival vedy a techniky online
     • Festival vedy a techniky online

      18. 10. 2020

      V piatok 16.10.2020 sa uskutočnila krajská prehliadka Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Vzhľadom na súčasné opatrenia sa uskutočnila formou online prezentácií a rovnakým spôsobom prebiehali aj obhajoby. Našu školy reprezentovalo 5 projektov žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pod vedením RNDr. Miriam Feretovej. Najviac sa darilo najmladším a na celoslovenské kolo postúpili 3 projekty žiakov z triedy kvarta A. Konkrétne to boli projekty žiakov Marko Halčák, Štefan Hudačko - Matej Kmec a Richard Barilla - Jozef Jabczun. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl ďalšej práce.

    • Misijný týždeň
     • Misijný týždeň

      16. 10. 2020

      Najbližšia nedeľa 18.10.2020 je misijná nedeľa. Je spojená s podporou misijných diel vo svete formou modlitby a finančnej zbierky. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pri tejto príležitosti bude prebiehať v našej škole "Misijný týždeň".Budeme podporovať svetové misie modlitbou aj finančne.Od pondelka 19.10. do piatku 23.10., každý deň na začiatku 1. vyučovacej hodiny sa spoločne pomodlíme cez kolský rozhlas rozhlas desiatok sv. ruženca. Následne budú mať deti možnosť zakúpiť si zabalenú čokoládku, kúpou ktorej podporia spomínané misie. Cena čokoládky je 0,50 eur. Výťažok zo zbierky je určený na podporu Misijných diel detí prostredníctvom Pápežských misijných diel. O fiančnom výnose zo zbierky vás budeme informovať. Čokoládky sa budú dať zakúpiť od pondelka do piatku až do vypredania zásob. Každá čokoládka teda zasýti 2x - jednak vaše dieťa ale aj dieťa na Srí Lanke. Našou aktivitou sa zároveň pripájame aj k aktivite Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujeme, že ste s nami. 

      Každý deň budeme modlitbou a farbou oblečenia myslieť na konkrétny svetadiel:

      pondelok - zelená Afrika,

      utorok - biela Európa,

      streda - žltá Ázia,

      štvrtok - modrá Austrália a Oceánia,

      piatok - červená Amerika.

      Viac informácií o misijných dielach:http://misijnediela.sk/misijna-nedela-18-oktober-2020/.

    • Od pondelka 12.októbra po novom....
     • Od pondelka 12.októbra po novom....

      11. 10. 2020

      V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku prechádzajú všetky stredné školy na Slovensku od pondelka 12.10. na dištančnú výučbu. Spomínané opatrenie sa dotýka aj prevádzky našej školy a to nasledujúcim spôsobom:

      • študenti kvinty až oktávy zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní až do odvolania. Podrobnosti dištančného vzdelávania (časový harmonogram, rozvrh)  budú zverejnené na www stránke školy v pondelok 12.10.,
      • študenti primy až kvarty pokkračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • žiaci ZŠ sv. Mikuláša pokračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • všetci zamestnanci školy nastupujú v pondelok 12.10. do zamestnania podľa určenej pracovnej doby tak ako doteraz,
      • povinnosť nosenia rúšok v interiéoch školy bude povinná pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy, teda aj pre žiakov 1.stupňa ZŠ.

      Sledujte naše www stránky a v prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov prostredníctvom zverejnených pracovných emailov na https://www.zsgmik.sk/a/kontakty-ucitelia.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Jeden deň oranžová...
     • Jeden deň oranžová...

      9. 10. 2020

      Po včerajšom večernom oznámení zo strany rodičov o pozitívnom teste ich detí na ochorenie COVID -19 sme dnes v piatok 9.10. po konzultácii s RÚVZ v Prešove prijali opatrenie jednodňového prerušenia vyučovania v 3 triedach gymnázia. Keďže pozitívne testovaní žiaci nie sú v kontakte so svojimi triedami už 9, resp. 10 dní, vyučovanie pokračuje od pondelka 12.10. v doterajšom režime pre všetky triedy gymnázia aj ZŠ a vraciame sa k obľúbenej zelenej farby. Ďakujeme, že ste s nami.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje