• POZVÁNKA do IT čajovní

      30. 11. 2020

      V spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe ITAkadémia  prichystala pre našich žiakov a žiačky v decembri 2020 niekoľko IT Čajovní na zaujímavé a veľmi aktuálne témy.

      1. 03.12.2020 - 16:00 17:30 - lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: Moja digitálna stopa -  pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/  - dozvedia sa aký je rozdiel medzi digitálnou stopou a osobnou značkou? Ako reagovať na trollov, ako sa chrániť pred potenciálnym nebezpečenstvom na sociálnych sieťach? Povieme si aj, ako fungujú sponzorované príspevky, ako to, že vám vyskakujú reklamy akoby vás mobil či počítač odpočúval a aké sú novodobé pravidlá etiky na internete.
      2.  09.12020 14:00 -16:00 - lektori z GlobalLogic - Názov: Ak raz, potom navždy - pre žiakov stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - dozvedia sa že aj keď sú niektoré veci dostupné na internete alebo online úžasné stačí sa raz niekde objaviť a z internetu sa to už nikdy nestratí.
      3.  16.10.2020 16:00 - 17:30  lektor: Lenka Hlinková (Algoritmus) -  názov: "IamRemarkable" - len pre dievčatá 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG) - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - ide o interaktívny tréning pre dievčatá na zlepšenie sebaprezentácie a vnímania vlastnej hodnoty. Je to globálna aktivita pod záštitou firmy Google a obieha celý svet. Od minulého roka ňou prešlo vyše 140-tisíc ľudí a 90% z účastníkov potvrdilo zlepšenie schopnosti odprezentovať seba, prípadne svoje úspechy v nasledujúcich 3 mesiacoch.
      4. 21.12.2020 14:00 - 16:00 - lektor: Iveta Tonhauserová ( má na starosti softvérový vývoj v americkej spoločnosti GoHealth)-  názov: Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? - pre žiakov 2.stupeň ZŠ a SŠ (ekvivalent OG)  - prihlasovanie https://dotazniky.itakademia.sk/ - žiaci zistia aká je realita práce v IT? Aké sú jej výhody ale i tie menej zábavné stránky? Povieme si, čo potrebujete na to, aby sa vám v tejto oblasti darilo a zároveň vás to i čo najviac bavilo. Ako začať, ak zatiaľ ani netušíte, čo skratka IT znamená (nie, naozaj nie je neskoro) a ako sa pohnúť ďalej bez zbytočných chýb a straty času.

      Žiaci sa musia sami prihlásiť na uvedených linkách (alebo pomocou QR kódov uvedených na plagátoch jednotlivých aktivít v prílohe). Prihlasovacie údaje budú zaslané len prihláseným žiakom deň pred aktivitou.

       

                                                                                                                                   ITAkadémia

    • Európska noc výskumníkov- neváhaj a zapoj sa aj ty v piatok 27.11.2020
     • Európska noc výskumníkov- neváhaj a zapoj sa aj ty v piatok 27.11.2020

      25. 11. 2020

      V čase súčasnej koronakrízy sa stále viac ukazuje nazastupiteľná úloha vedcov v našej spoločnosti. Aj tento rok sa naša škola zapojí do projektu vedeckej komunity SR - Noc výskumníkov (Spoznaj svojho vedca). Jedná sa o jedinečný projekt spájajúci komunitu vedcov a žiakov škôl SR. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny bude mať RNDr. Alexandra Záhradníková PhD. z Biomedicínskeho centra SAV online prednášku Spoznaj svoje srdce pre študentov gymnáziá so záujmom o biológiu a štúdium prírodných vied. Link na prednášku: http://meet.google.com/hgw-vhpp-trz . Prednáška spojená s diskusiou bude zameraná na spontánnu činnosť srdca, jeho rast (zdravé aj choré srdce) a na výskum srdca. Žiaci uvidia aj priamo bijúce srdce na aparatúre, ako sa srdciam myší robí sonograficke vyšetrenie... Viac informácií poskytne RNDr. M. Feretová

      Tešíme sa na Váš záujem a aktívnu účasť.

      Viac info o akcii: https://www.nocvyskumnikov.sk/

    • Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole
     • Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole

      25. 11. 2020

      Novembrový Týždeň vedy a techniky na Slovensku (od 9. do 15. novembra 2020) aj kvôli epidemiologickej a mimoriadnej situácii skoncentroval množstvo aktivít na popularizáciu vedy a techniky do celého mesiaca november 2020, žiaľ všetky online formou. Naši žiaci sa v rámci popularizácie vedy zapojili a veľmi úspešne do niekoľkých súťaží a aktivít:

      Celoštátna foto-video súťaž AMAVET Čo dobré nám priniesla kríza, nám v kategórii Video - stredné školy priniesla 1. miesto pre študentky 07B: V. Barillovú a E. Mišenkovú. Téma bola zameraná na pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas koronakrízy.

      Celoštátna súťaž Festival štyroch živlov, ktorá bola určená pre študentov ZŠ a príslušných ročníkov osemročného gymnáziá, nej sa zúčastnili 5 žiaci školy: O3B: Marko Halčák a O4A: Matej Kmec, Richard Barilla, Jozef Jabczun a Štefan Hudačko. V kategórii starší žiaci sa víťazom stal Marko Halčák riešiaci aktuálny problém Čo s bioodpadom z kávy?

      Jedným z hlavných podujatí bol aj celoštátny Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT). Súťažná prehliadka vedátorských projektov žiakov ZŠ a SŠ mala už 23. ročník. Celoslovenské finále skoncentrovalo v sebe um mladej generácie, ktorá dokázala, že je našou nádejou do budúcna! Súťaž, ktorá je pre žiakov dlhodobo odrazovým mostíkom do sveta vedy a techniky a ktorej sa v kategórii mladší žiaci ako postupujúci z krajského kola FVAT zúčastnili 5 žiaci školy: O3B: Marko Halčák a O4A: Matej Kmec, Richard Barilla, Jozef Jabczun a Štefan Hudačko priniesla Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu pre ich vyučujúcu RNDr. M. Feretovú.

      Celoštátnej konferencie o popularizácii vedy a techniky na Slovensku sa s príspevkami ako aktívni účastníci okrem štátneho tajomníka MVVaŠ Ľ. Paulisa, zástupcov vedy a vedeckých inštitúcií, Amavetu zúčastnili aj RNDr. M. Feretová a bývalí úspešní študenti školy: M. Feretová, S. Smoter a P. Škripko.

      Online Deň otvorených dverí Lekárskej falukty MU v Brne pre študentov našej školy  uskutočnila 24.11.2020 Ivana Kramárová, ktorá oboznámila starších žiakov (06-08) - účastníkov online stretnutia:s fakultou, možnosťami štúdia, prijímacími skúškami a samotným štúdiom medicíny v ČR ako aj so skúsenosťami so súťažami, ktorých sa zúčastnila ako stredoškolská študentka. Na konci bol priestor na diskusiu.

      Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       

      RNDr. M. Feretová (vyučujúca biológie a vedúca Amavet klubu 957)

      Do galérie Týždeň vedy a techniky na Slovensku prebiehal v mesiaci november aj v našej škole boli pridané fotografie.

    • Klasifikácia žiakov
     • Klasifikácia žiakov

      24. 11. 2020

      Minulý týždeň sa uskutočnila klasifikačná porada za 1. štvrťrok školského roku 2020/2021. Z jej záverov vyplynulo, že viacerí žiaci ZŠ a rovnako niektorí žiaci Gymnázia vykazujú nedostatočný prospech. Na túto skutočnosť boli upozornení všetci zákonní zástupcovia prostredníctvom oznamu v aplikácii Edupage, resp. iným spôsobom. Okrem toho je tu skupina žiakov, ktorí sa nepripajájú na online vyučovanie, aj keď im to podmienky dovoľujú. Neúčasť žiaka na online vyučovaní má ospravedlniť zákonný zástupca. Ak tak neurobí, tak je  neúčasť žiaka na vyučovaní považovaná za neospravedlnenú a bude preto posudzovaná ako porušovanie školského poriadku. V prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov. Ďakujeme, že ste s nami.

    • ĎAKUJEME...
     • ĎAKUJEME...

      12. 11. 2020

      Prinášame poďakovanie TU z centrály Pápežských misijných diel na Slovensku, ktoré sme podporili vďaka štedrosti našich detí, rodičov a zamestnancov v rámci projektu Sladká pomoc. Tohtoročná pomoc bola nasmerovaná deťom na Srí Lanke. Pápežské misijné diela ponúkajú aj iné možností pre podporu misii. Viac informácií o týchto možnostiach nájdete na stránke www.misijnediela.sk

    • Erasmus plus - november 2020
     • Erasmus plus - november 2020

      11. 11. 2020

      Začal sa nám ďalší mesiac v rámci projektu Erazmus a s ním prichádza nová téma - Legendy a povesti viažuce sa na skutočné historické osobnosti.

      Rovnako ako počas októbra, tak aj počas novembra môžu žiaci spracovať a originálne tvorivo predstaviť nimi vybranú legendu vo forme prezentácie, videa, hry, klipu, brožúrky alebo v inej zaujímavej podobe. 

      Počas vlastného výskumu a práce môžu žiaci:

      • využiť medzipredmetové vzťahy, porovnať skutočnosť a legendu z pohľadu napr. fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, občianskej náuky,  
      •  konfrontovať vedecko-historické fakty s ľudskou predstavivosťou, 
      • virtuálne navštíviť či kontaktovať múzeá, hrady, informačné centrá miest či rodiská daných historických postáv.
      • odpovedať na otázky napr. Mohol Lietajúci Cyprián naozaj lietať? Naozaj sa kúpala Bátoryčka v krvi? Existuje Jánošíkov poklad?  Čo je pravda z príbehu o Levočskej Bielej Pani? Existovali naozaj Svätoplukove prúty? ...

      Naďalej platí, že finálny produkt je realizovaný v angličtine a žiak ním súťaží o miesto v tíme, ktorý navštívi Island a našu partnerskú školu na Islande.

      Finálnu verziu môžu žiaci poslať emailom Mgr. Jana Sukovskej, školskej koordinátorke projektu.

      Medzičasom boli na stránke v časti Erasmusplus projekt zverejnené práce žiakov za október, ktoré si môžete prezrieť a inšpirovať sa nimi - dostupné TU

      A na záver veľká prosba - na youtube ako aj na školskom FB zdieľame video (animovaný film) a ten si pýta vaše zdieľanie a lajky.....vopred ďakujeme.

      ĎAKUJEME, že ste s nami.

    • Vydaj zo seba to najlepšie!
     • Vydaj zo seba to najlepšie!

      4. 11. 2020

      V dňoch 20. a 21. októbra 2020 sa síce v menšom rozsahu a v obmedzenom režime, ale s väčšou radosťou uskutočnila detská olympiáda. Na školskom dvore súťažili v štyroch disciplínach triedy 1. stupňa (vystriedali sa v priebehu vyučovania a každý tím súťažil jednu vyučovaciu hodinu).

      V 1. kategórii (1. a 2. ročník) zvíťazil Tím svätej Finy (trieda 2.B pani učiteľky Sedlákovej). Strieborné medaily si vybojoval Tím svätej Filomény (trieda 2.A pani učiteľky Kmecovej) a Tím svätého Filipa Neriho (trieda 1.A pani učiteľky Dopirákovej). Bronzová medaila putovala pre Tím svätej Kateri (trieda 1.B pani učiteľky Lukáčovej).

      V 2. kategórii (3. a 4. ročník) zlatú medailu vyhral Tím svätého Jána (trieda 4.A pani učiteľky Kováčovej). Na striebornej pozícii sa umiestnil Tím svätého Charbela (trieda 3.A pani učiteľky Ištvánovej) a Tím svätého Ondreja (trieda 4.B pani učiteľky Horváthovej). Bronzovú medailu získal Tím svätej Otília (trieda 3.C pani učiteľky Dorušincovej) a Tím svätej Gemmy (trieda 3.B pani učiteľky Štefánikovej).

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa s odhodlaním a zápalom zúčastnili detskej olympiády. Olympijské hry nám pripomenuli, že dôležitejšie ako zvíťaziť je prekonať sa a vydať zo seba to najlepšie.

      Do galérie Vydaj zo seba to najlepšie! boli pridané fotografie.

    • PRE ISTOTU...
     • PRE ISTOTU...

      2. 11. 2020

      Po skončení prázdnin nastupujú do školy 3.11.2020 (UTO) iba žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ sv. Mikuláša podľa pokynov zverejnených na ww.zsgmik.sk. Ostaní žiaci ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

      Ďakujeme, že ste s nami.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje