• SPEAK ENGLISH.....?
     • SPEAK ENGLISH.....?

     • Aj napriek pretrvávajúcim pandemickým opatreniam sú postupové súťaže a olympiády v plnom prúde a naša škola nie je výnimkou.

       13. januára 2021 sa víťazi  online školského kola, ktoré prebehlo ešte v novembri 2020,  Jakub Verčimák 02A, Jozef Jabczun 04A, Dorota Bielená 06B a Oliver Reguli 08B zúčastnili okresného kola, ktoré tiež prebehlo v online priestore. Vo veľmi silnej konkurencii nás potešili vynikajúcimi výsledkami, keď Jozef Jabczun aj Oliver Reguli obsadili vo svojich kategóriách výborné 2. miesta  a Dorota Bielená 5. miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších študijných úspechov!

    • ERASMUS január 2021
     • ERASMUS január 2021

     • Po vianočnej prestávke a oddychu sa plní energie vraciame k práci na našom projekte Erasmus.

      Mnohokrát pri vzniku legiend či povestí zohrala hlavnú úlohu fantázia alebo nevedomosť našich predkov. Takto vznikli príbehy, ktoré sa z  generácie na generáciu podávali v ústnej aj písomnej podobe.

      Už ste niekedy zazreli Vesnu alebo Morenu na prelome zimy a jari? 

      Naozaj čaká belasý kvietok čakanka rastúca popri cestách na niekoho konkrétneho?

      A čo tak zaodeť novým šatom (napr. v podobe komiksu či videa) povesti od Milana Ferka či Jozefa Malacháča?

      Ktoré postavy z legiend nikto nikdy nemohol skutočne stretnúť?

      Rovnako ako doteraz, posielajte svoje práce na janasukovska@zsgmikpresov.sk - najlepšie z nich zverejníme na našej stránke a všetky zaradíme do boja o cestu na Island.

    • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021
     • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021

     • Dnes 14.1.2021 MŠVVaŠ SR potvrdilo, že sa žiaci ZŠ a SŠ od 18.1.2021 do škôl nevrátia a to vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu. Žiaci Gymnázia sv. Mikuláša a ZŠ sv. Mikuláša teda budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania a to minimálne do 22.1.2021, kedy je aj 1. termín pre uzatvorenie klasifikácie za 1. polrok. Žiaci, ktorým nebude klasifikácia uzatvorená k tomuto dátumu, budú mať klasifikáciu za 1. polrok uzavretú k 31.3.2021.

      Činnosť ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (resp. pracujúcich v odvetviach, ktoré neumožňujú prácu na doma) pokračuje rovnakom režime od 7,00 do 16,00 ako doteraz avšak s jednou významnou zmenou. Od pondelka 18.1. budú mať deti možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Podmienkou je prihlásenie sa na obed a to najneskôr do PIA 15.1. do 12,00 hod. priamo u vedúcej ŠJ alebo emailom na jedalen16@gmail.com. Ak by mal ešte niekto z rodičov splňajúcich podmienky (kritická infraštruktúra, neumožnená práca na doma) záujem o nástup svojho dieťaťa do ŠKD od pondelka 18.1.2021, nech uvedenú skutočnosť nahlási u z.r.š. RNDr. Melegovej B. na adrese bibianamelegova@zsgmikpresov.sk alebo tel. na 0907399353 a to najneskôr do PIA 15.1.2021 do 12,00 hod.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • AKTUÁLNE info
     • AKTUÁLNE info

     • Po schválení zriaďovateľom začíname od 11.1.2021 s prevádzkou ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Prevádzka začína o 7:00 hod. a končí o 16:00 hod.. Stravovanie pre deti v ŠKD nie je v týždni od 11.1. do 15.1. zabezpečené. 

      V náväznosti na online prenos sv. omše zo 6.1.2021 oznamujeme, že online prenos zo sv. omší budete môcť sledovať prostredníctvom školy FB stránky aj každú nedeľu od 9:00 hod. Srdečne pozývame, sledujte naše FB stránky.

      S prechodom vyučovania na 1.stupni ZŠ na dištančnú formu vyučovania a v súvisloti s pokynmi MŠVVaŠ SR  zverejňujeme inštrukcie pre všetky ročníky Základnej školy sv. Mikuláša a rovnako aj pre všetky ročníky Gymnázia sv. Mikuláša. V prípade nejsností kontaktujte svojich triednych učiteľov. POKYNY k nahladnutiu TU.

       

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
    • riaditel@zsgmik.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje