• Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      15. 3. 2024

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2024 (STR – PIA) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

     • Zlato pre Trnky brnky

      15. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zlato pre Trnky brnky.

      V priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 13. marca 2024 konala regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a amatérskych divadiel Dni s Táliou.

      Náš detský divadelný súbor Trnky brnky sa predstavil s inscenáciou Cesta za šťastím, ktorá vznikla na motívy rozprávky Teda Hughesa. Pôsobivé vystúpenie našich malých hercov ocenila porota zlatým pásmom s návrhom na postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov.

      Z úspechu máme nesmiernu radosť.

                                                                                                          vedúca súboru Zita Sedláková

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      11. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

      6. marca 2024 Tristan Eli Mihok svojou pôsobivou recitáciou otvoril školské kolo HK.

      30 súťažiacich s odvahou predstúpilo pred porotu a obecenstvo, aby predviedlo svoje

      recitačné schopnosti.

      Recitujúci zaujali kultivovanosťou rečového prejavu a podaním vybraných textov. Pre prváčence, ktoré sa ešte tejto súťaže nezúčastňujú, boli veľkou motiváciou do ďalšieho ročníka HK.

      Zvláštnosťou bolo, že tento raz v porote neboli len učitelia, ale aj vzácny hosť - spisovateľka Zuzana Štelbaská, ktorá k nám zavítala spolu s knihovníčkou Lenkou Halásovou v rámci projektu Knižnice POH - Zábavné čítanie.

      Porota dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Katarína Mrázová

      2. miesto – Diana Kočišová

      3. miesto – Zoja Ištvanová

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Karolína Suchárová

      2. miesto – Tomáš Opočenský

      3. miesto – Alžbeta Hermanovská

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Na koniec sa zúčastnení mohli tešiť z divadelného predstavenia Cesta za šťastím, ktoré zahral DDS Trnky brnky.

      Zita Sedláková

     • Prijímacie skúšky na stredné školy 2024

      4. 3. 2024

      Do 20. marca 2024 je potrebné podať prihlášku na strednú školu. Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku aj na naše Gymnázium sv. Mikuláša. So súhlasom Ministerstva školstva SR môžeme v tomto školskom roku prijať do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša maximálne 28 žiakov. Ponúkame stabilný kolektív odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania, množstvo formačných programov a mimoškolských aktivít, možnosti sebarealizácie a kvalitné materiálno-technické vybavenie tried a odborných učební. Pozývame šikovných piatakov na prijímacie konanie, na ktoré sa dostanú po podaní prihlášky zákonným zástupcom žiaka. Viac informácií o podmienkach prijímacieho konania TU. Dostupné sú aj vzorové testy z predchádzajúcich rokov (dostupné na lište - o škole/prijímacie skúšky). SRDEČNE POZÝVAME.

     • Vedecké dielne Onkológia pre gymnázia 2024

      4. 3. 2024

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine (4.2.) a Medzinárodného dňa výskumu rakoviny (7.3.) sme sa 22. februára 2024 zapojili do celoslovenského projektu vedeckých dielní Onkológia pre gymnáziá. Pracovníci katedry bunkovej biológie (doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. a spol.) z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Nadáciou na výskum rakoviny uskutočnili edukačno-popularizačný seminár pre triedu septima A a maturantov z biológie. Aj v tomto roku odborníci, laici, pacienti a aj pacientske organizácie po celom svete upozorňujú na potrebu zvyšovania povedomia o tomto ochorení, ako aj na nevyhnutnosť edukácie a dostupnosť prevencie. Je zároveň príležitosťou na oboznámenie sa s touto problematikou a na prijatie opatrení na zmenšenie zaťaženia rakovinou v celosvetovom meradle Tohtoročná kampaň pokračuje v téme: „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ (Close the care gap). Aj naši študenti sa aktívnou formou dozvedeli o problematike, podstate, výskyte onkologických ochorení u nás, ale aj o  potrebe zdravého životného štýlu. Prednášajúci vysvetlili, že rakovina je skupina nádorových ochorení, ktoré sa líšia rôznymi príznakmi, diagnostikou, liečbou a prognózou. Prezentovali metódy a výsledky výskumu a oboznámili študentov s možnosťami prevencie nádorových ochorení.  Veľká časť bola venovaná potrebe preventívnych skríningových vyšetrení, ktoré  odhalia ochorenie v skoršom štádiu a môžu zachrániť život. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili spoločnú informačnú kampaň „Onkokontrola“ (3 skríningy, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka). Iným, o nič menej dôležitým zámerom samotných prednášok, je inšpirovať študentov k štúdiu medicíny, prírodných a technických vied a vzbudiť v nich zvedavosť a záujem o vzdelanie, či už v oblasti onkológie alebo vedy a techniky ako takej.

     • Literárna exkurzia vo Zvolene

      16. 2. 2024

      13. februára 2024 si študenti kvinty A v rámci celodennej literárnej exkurzie vo Zvolene pozreli v Divadle J.G.Tajovského divadelnú hru Hamlet. Navštívili aj Lesnícke múzeum s expozíciou Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr. Odniesli si so sebou kultúrny zážitok a nové poznatky,  zároveň absolvovali inovatívnu formu edukácie.

     • France, France, France...

      15. 2. 2024

      Dňa 9.2.2024 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. Našu školu reprezentovali 3 žiaci a všetci traja sa vo svojej kategórii zaradili medzi víťazov: 

      Kategória 1A - Richard Vargečko O2A - 2.miesto

      Kategória 1B - Tamara Murillo P8A - 3.miesto

      Kategória 2B - Miloslava Tkáčová  O8B - 1.miesto, čím získala postup na celoštátne kolo.

      Účastníkom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov nielen vo francúzskom jazyku. Za prípravu žiakov ďakujeme p.u. Danke Kuchárovej.

     • 2% z Vašej dane môžu pomôcť aj nám

      12. 2. 2024

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá 

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023

      Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za rok 2023

     • HLASY PRE NEBO

      12. 2. 2024

      Súťaž speváckych zborov

      V nedeľu 11.2.2024 sa v nádherných priestoroch Historickej budovy DJZ uskutočnila regionálna súťaž mládežnických speváckych zborov DO-RE-MI-FA, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy zo školského speváckeho zboru Hlasy pre nebo. Na začiatku prehliadky ich predstavila moderatórka súťaže - video TU. Pod vedením našej kolegyne Mgr. Annamarie Jerigovej vystúpili so 4 piesňami, ktoré si môžete vypočuť cez Youtube a to piesne Tebe spievam žalmy chvál, Sv. Mikuláš, Anima Christi a na záver spirituál Ja svetlo v srdci mám. Zbor Hlasy pre nebo bol na spomínanej prehliadke ocenený strieborným pásmom a tak úspešne reprezentoval našu školu. Srdečne blahoželáme a ďakujeme kolegyni Annamárii Jerigovej za obetavú prácu a nasadenie pri rozvoji talentov našich žiakov.

     • Šachový turnaj

      6. 2. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šachový turnaj.

      V utorok 30. 1. 2024 na našej škole prebehlo finále 1. ročníka šachového turnaja. Osem najlepších v každej kategórii si zmeralo svoje sily v napínavých vyraďovacích súbojoch. A takto to dopadlo...

      Kategória mladší žiaci (11-15 rokov)

      3. miesto - Gregor Felčík (O4A) 

      2. miesto - Ján Olejník (O4A) 

      1. miesto - Tristan Eli Mihok (O2A)

      Kategória starší žiaci (16-19 rokov)

      3. miesto - Timotej Novotný (O5A)

      2. miesto - Tadeáš Bujdosó (O8B)

      1. miesto - Martin Babinčák (O6A)

      Víťazom gratulujeme, prajeme veľa ďalších šachových úspechov a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Taktiež chceme poďakovať školskej rade a organizátorom z O4A za skvelú organizáciu a priebeh celého turnaja. Tešíme sa a vidíme sa na 2. ročníku.

     • Field training v 3. ročníku

      30. 1. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Field training v 3. ročníku.

      V mesiacoch september až december v triede 3.A prebiehalo unikátne vyučovanie každý pondelok. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorej s nimi pracovala asistentka: budúca učiteľka anglického jazyka z Prešovskej univerzity. Na týchto hodinách bolo mimoriadne posilnené rozprávanie v anglickom jazyku. Žiaci si prostredníctvom didaktických hier precvičovali učivo a zábavnou formou sa zúčastňovali na pripravených aktivitách pod vedením pani učiteliek Lýdie Zlackej a Martiny Bartkovej.

      Sme hrdí, že na našej škole prebieha Field training. Študentky Prešovskej univerzity sú plné entuziazmu a neváhajú investovať svoj čas do prípravy a prezentácie aktivít na našich hodinách ANJ.

     • Púť do BARI 2024

      19. 1. 2024

      Mikuláš za Mikulášom

      Na začiatku týždňa sme zverejnili informáciu o pripravovanom pútnickom zájazde do talianského BARI k hrobu sv. Mikuláša. Zatiaľ sa nám za 4 dni podarilo naplniť miesta v autobuse na cca 80%, takže ešte pár voľných miest zostáva. Medzi prihlásenými sú učitelia a ostatní zamestnanci školy, rodičia a starí rodičia našich žiakov a nechýbajú ani žiaci z viacerých tried. Využite možnosť zúčastniť sa spoločnej ďakovnej púte za 33 rokov putovania našej školy sv. Mikuláša (1991 - 2024).

      Termín zájazdu: 25.2.2024 - 2.3.2024 v čase jarných prázdnin.

      Cena: 390€.

      Program: na priloženom plagáte.

      Info pre záujemcov: prihláste sa emailom na riaditel@zsgmik.sk alebo prostredníctvom správy do Edupage alebo prostredníctvom SMS na 0918732441. Zálohu 200€ na osobu je potrebné uhradiť v pondelok 22.1.2024. Kto skôr príde, ten skôr....

      Požehnaný víkend.

     • MAGIS, o.z. ďakuje

      17. 1. 2024

      MAGIS o.z. úprimne ďakuje žiakom a študentom, ktorí prejavili záujem a svojou iniciatívou prispeli do vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi.  

      Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí podporili iniciatívu svojich žiakov a študentov a samozrejme aj rodičom detí, ktorí finančne prispeli k tomu, aby aj tie rodiny ktoré žijú v skromných pomeroch boli obohatené o radosť a štedrosť počas vianočných sviatkov.

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme požehnaný nový rok 2024 a veľa dobrých študijných výsledkov.

     • TRIEDNE aktívy ZRPŠ

      10. 1. 2024

      Blíži sa záver 1. polroka školského roka 2023/2024 a s ním aj tradičná udalosť - triedny aktív ZRPŠ. Uskutoční sa v pondelok 15.1.2024 v triedach ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša so začiatkom o 15,30 hod. Srdečne pozývame. V novom roku 2024 vyprosujeme všetkým hojné zdravie a milosť objavovať dobro v sebe a blížnych.

     • Vianočné sviatky 2023

      23. 12. 2023

      Požehnaný čas všetkým ľuďom dobrej vôle

      Nech ticho betlehemskej noci prežiarené betlehemskou hviezdou je pre nás všetkých inšpiráciou neustále hľadať Ježiša Krista, večné SVETLO a večnú NÁDEJ. Radosť z príchodu dieťaťa Ježiša medzi nás ľudí, nech vždy premieňa naše ťažkosti a námahy na pomoc a službu pre blížnych a núdznych.

     • Šachový turnaj

      23. 12. 2023

      Z iniciatívy študentského parlamentu a s výrazným prispením skvelých organizátorov z kvarty A prebiehala na našej škole počas štyroch piatkov vyraďovacia časť šachového turnaja mladších a starších žiakov. V štyroch kolách sa stretli postupne žiaci vo svojich kategóriach s cieľom zostaviť poradie 8 najlepších. Finišovalo sa v poslednom týždni a súboje to boli urputné. Výsledkom je poradie ôsmich najlepších v každej kategórii, ktorí postupujú do PLAY OFF. Tam sa vo štvrťfinále stretnú dvojice 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 - v priložených súboroch sú konkrétne štvrťfinálové dvojice MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Pozrite si aj poradie najlepších (pri rovnosti bodov rozhodovalo o poradí tabuľkové umiestnenie súperov, s ktorými dotyčný žiak hral) MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Víťazi potom pokračujú semifinálovým bojom a nakoniec to budú zápasy o 1.miesto a 3.miesto. V PLAY OFF budú žiaci hrať so šachovými hodinami. Začíname už 12.1. v piatok na 3.VH (triednická hodina) a to obidve kategórie. Finálové kolo sa potom uskutoční v dohodnutom termíne.

     • Vianočný turnaj

      22. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný turnaj.

      V stredu dňa 20. 12. 2023 sa pod záštitou školskej rady uskutočnil Vianočný turnaj v prehadzovanej. Zúčastnili sa ho žiaci tried siedmeho, ôsmeho, deviateho ročníka a sekundy, tercie a kvarty. Po napínavých zápasoch sa predsa len ukázalo, kto je najlepším.

      3. miesto získali žiaci P9B,

      2. miesto žiaci P8B

      1. miesto žiaci O4A.

      Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim za vysoké nasadenie a príjemnú športovú atmosféru. Taktiež chceme poďakovať vedeniu školy a rodičovskému združeniu za odmeny pre účastníkov a triede O3A za výbornú organizáciu a vytváranie príjemnej atmosféry počas turnaja. Veríme že sa žiakom tento turnaj páčil a pevne dúfame, že sa stane Vianočnou tradíciou na našej škole.

     • Matematické mini sústredenie

      22. 12. 2023

      Dňa 21. decembra sa na našej škole v triede tercia A uskutočnilo matematické mini sústredenie organizované študentmi z občianskeho  združenia Strom z Košíc.

      Sústredenie prebiehalo počas 6 vyučovacích hodín, kedy pre žiakov bol pripravený program vo forme logických hádaniek a hlavolamov, prednášok a rôznymi aktivitami na rozmýšľanie alebo na pohyb.

      Naši žiaci mali možnosť otestovať svoje znalosti v matematike a skúsiť rôzne vedomostné súťaže. Žiaci  taktiež mali možnosť si utužiť kolektív skupinovými aktivitami na rôznych stanovištiach.

      Na tomto mini sústredení sa taktiež zúčastnili aj starší študenti zo sexty A, ktorí mali za úlohu pozorovať chod akcie, robiť sprievod organizátorom a poprípade sa inšpirovať aktivitami.

      Keďže medzi týmito staršími študentmi bol prítomný aj člen našej študentskej rady, po celom dni sa zhodnotilo, že toto mini sústredenie by sme chceli na našej škole zopakovať a pripraviť pre mladšie ročníky pod vedením a organizáciou našich starších študentov.

     • Vianočná burza

      22. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza.

      Máme tu vianočný čas, posledný týždeň v školských laviciach v tomto kalendárnom roku a preto sa naša škola rozhodla vrátiť sa k dlhoročnej tradícií a tou je Vianočná burza.

      V pondelok 18. decembra sa na našej škole zorganizovala po 4 rokoch Vianočná burza, na ktorej naši žiaci a študenti mali možnosť ukázať svoje unikátne kúsky a ich tvorivosť. Počas burzy bolo možné zakúpiť si rôzne koláčiky, sviečky, ručné robené náušnice a veľa ďalšieho.

      Na túto akciu sa taktiež prišla pozrieť aj naša študentská rada, ktorú veľmi potešila angažovanosť našich 2 tried, veľká účasť rodičov a žiakov a hlavne príjemná atmosféra, ktorá sprevádzala celý chod Vianočnej burzy.

      Naše 2 triedy - kvarta A, septima A-  si taktiež, mimo trhových stánkov, pripravili v priestoroch knižnice a tried miesta pre oddych a stretnutie v podobe kaviarní.

      V knižnici si naša septima A pripravila príjemnú atmosféru, kde bola v ponuke káva, veľký výber koláčikov za symbolickú sumu a taktiež možnosť stretnutia so staršími študentmi.

      V triede kvarty A bol široký výber menu v podobe hranoliek, toastov, koláčov a veľa ďalšieho. Nesmela chýbať ani príjemná atmosféra tvorená študentmi kvarty A.

      Na programe, ktorý sa začínal o 16:00, nesmela chýbať ani naša študentská rada. Študenti zo študentskej rady sa postarali o úvod vo forme privítania rodičov spolu s videom, ktoré si študenti pre rodičov pripravili.

      Na programe sa predviedli šikovní žiaci druhého, tretieho, štvrtého ročníka a aj náš školský zbor. Deti si pripravili príbeh, ktorý rozprával o príchode Jozefa a Márie, a o narodení malého Ježiška...

      Program bol pred úplným záverom ukončený speváckym kúskom celého prvého stupňa pod vedením pani učiteľky Dopirákovej.

      Na záver bolo povedaných niekoľko príjemných slov pána riaditeľa a nesmelo chýbať ani ukončenie s požehnaním nášho otca Petra.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje