• Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti
     • Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

      4. 5. 2023

      V dňoch 26.-28.4.2023 sa konalo už 45. celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali študenti zo sexty A- Matej Kmec (v odbore 03-Chémia a potravinárstvo), Jozef Jabczun spolu s Alexom Kanderkom (05-Životné prostredie, geografia a geológia), Anna Pénzešová (v odbore 07-Poľnohospodárstvo, pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) a z oktávy B Anna Mariňaková (v odbore 06-Medicína a zdravotníctvo). Po príchode si pre nás organizátori súťaže pripravili sprievodný program, počas ktorého sme navštívili hrob Ľ. Štúra a exkurziu v Múzeu Ľudovíta Štúra. Slávnostné otvorenie sa organizovalo v obci Viničné. Po úvodných slovách organizátorov nasledoval kultúrny program, v ktorom sa nám predstavili predovšetkým tanečné talenty. Hostiteľskou školou bola SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre. Modra je mesto s bohatou vinárskou tradíciou a je aj úzko spätá s osobnosťou Ľudovíta Štúra. Žiaci zo školy si pre nás pripravili aj program ako napríklad dekantácia vína a sabráž. Koriozitou bolo vystúpenie modranského ľudového súboru, ktorý si však pripravil spev našich východniarských ľudových piesní. Aj na druhom konci republiky sme sa cítili ako doma . V štvrtok odborná hodnotiaca komisia odštartovala najdôležitejšiu časť, a to prezentáciu súťažných projektov. Vypočuli sme si mnoho zaujímavých nápadov z rôznych oblastí. Po odprezentovaní projektov nasledovala diskusia, pričom sme netrpezlivo čakali na večerné vyhlásenie výsledkov, a mali sme sa na čo tešiť: v celkovom hodnotení sa umiestnili Matej Kmec na 4. mieste a Jozef Jabczun a Alex Kanderka na 3. mieste. Na záver by sme sa chceli podakovať pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej a našim školiteľom z výskumných centier za ochotu pomôcť a koordináciu pri realizácii projektov. P. učiteľke J. Tkáčovej za doprovod (bola členkou OHK). Všetci pracovali na svojich projektoch v rámci Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole. Štafetu prebrala Nitra, a tak pozývame všetkých so záujmom ukázať svoj potenciál na budúci ročník .

      Anna Pénzešová (sexta A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

      3. 5. 2023

      V týchto dňoch vrcholia predmetové olympiády vo všetkých kategóriach. Rovanko tak tomu je aj v chemickej olympiáde, kde sa predstavili aj naši žiaci a počínali si veľmi úspešne. Prinášame malý prehľad umiestnenia našich žiakov:

      Kategória D (9. ročník ZŠ + kvarta ORG)

      Okresné kolo - Jakub Verčimák (1.miesto), Nina Koščová (3.miesto), Lucia Caunerová (4.miesto), Alexandra Marušinová (8.miesto), Jakub Kurej (10.miesto).

      Krajské kolo - Jakub Verčimák a Lucia Caunerová - úspešní riešitelia, umiestnenie v 2. polovici VL.

      Kategória B (2. ročník gymnázia + sexta ORG)

      Krajské kolo - Jozef Jabczun (3.miesto), Matej Kmec (9.miesto) - úspešní riešitelia

      O 2 týždne nás čaká ešte krajské kolo v kategórii C. Tento rok sme rovnako ako v predchádzajúcich rokoch boli organizátormi krajského kola v kategórii D. Toto cestou chceme vysloviť poďakovanie za proces príprav a samotnú realizáciu RNDr. M. Majirskej, Mgr. J. Tkáčovej a dievčatám zo sexty A. Tešíme sa na budúci školský rok na nových nádejných chemikov a samozrejme blahoželáme všetkým tohtoročným účastnikom a víťazom.

     • Zelený certifikát

      3. 5. 2023

      Aj vďake vašej podpore a spoločnej snahe zabezpečiť recykláciu batérií prostredníctvom certifikovaného spracovateľa elektroodpadu sme v týchto dňoch obdržali ocenenie ZELENÝ CERTIFIKÁT. Ďakujeme a naďalej pokračujeme v zbere použitých batérií.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      3. 5. 2023

      Naša škola sa opäť zapojila do národnej súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje spoločnosť MENSA.

      Dvadsaťjeden žiakov zo ZŠ a dvadsaťjeden žiakov z OG.

      Žiaci riešili zábavné, logické úlohy online v škole 14.4.2023 .

      Najúspešnejším žiakom zo ZŠ je žiak z 9.A Samuel Ištvan.

      Zo študentov OG bol naúspešnejší Šimon Mathé  z O3A , ktorý je aj naším regionálnym finalistom.

      Srdečne blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Medzinárodná matematická súťaž Náboj
     • Medzinárodná matematická súťaž Náboj

      2. 5. 2023

      21.4.2023 sa konala v Košiciach medzinárodná matematická súťaž Náboj.

      Našu školu zastupovali 3 tímy - dva tímy v kategórii Junior a jeden tím v kategórii Senior.

      Junior Marek Bombara (05A)

                 Jozef Jurko (05B)

                 Marti Moravčík (05A)

                 Ema Szantová (05A)             35. miesto na Slovesku

      Tím B  Štefan Hudačko (06A)

                  Kamila Klimovičová (05A)

                  Marek Kavalec (05B)

                  Bystrík Lukačko (06A).        56: miesto na Slovensku

      Senior  J. Sebastián Kišš (07A)

                   Ján Maník (07A)

                   Patrik Novák (08B)

                   Fabián Novotný (07B).     45. miesto na Slovensku

      Za reprezentáciu školy ďakujeme a sme radi, že študenti majú stále záujem o matematiku.

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

      2. 5. 2023

      Dňa 28.3.2023 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z9.

      Jakub Verčimák sa v kategórii Z9 stal úspešným riešiteľom a skončil na 12. - 18. mieste.

      Dňa 4.4.2023 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády v kategórii C.

      Marek Bombara, O5A sa umiestnil na 6. mieste.

      Jozef Jurko, O5B sa umiestnil na 21. mieste.

      Dňa 12.4.2023 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategórii Z8.

      Patrik Anderko sa umiestnil na 4. - 7. mieste

      Šimon Mathé na 10. - 18. mieste, obaja z 03A

      Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu.

      Z ich úspechu sa tešíme a prajeme im, aby vo svojom úsilí pokračovali. Blahoželáme.

    • Zvedavé čítanie
     • Zvedavé čítanie

      27. 4. 2023

      Učitelia 1. stupňa ZŠ prijali výzvu zapojiť sa netradičným spôsobom do tretieho ročníka literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktoré organizuje Krajská knižnica POH a OZ Slniečkovo.

      21. 4. 2023 zasadla do školskej lavice textárka, prekladateľka, pedagogička, moderátorka a autorka detskej literatúry Silvia Kaščáková a spolu so žiakmi zažila deň plný improvizácie. Klasickú besedu nahradil originálny program, ktorý bol vďaka učiteľkám Monike Dopirákovej, Judite Kmecovej a Zite Sedlákovej ušitý na mieru našej hostke.

      V príjemnej atmosfére s tretiakmi tvorila príbehy s vybranými slovami, štvrtákom pomáhala rýmovať, tvoriť básne, spolu s nimi spievala, dramatizovala...a s láskou spomínala na chvíle, keď bola v našej škole učiteľkou.

      Tento spoločne strávený čas bol vzájomným obohatením o to viac, že jeho súčasťou boli rozprávkové knihy, ktoré deťom rozširujú obzory, rozvíjajú fantáziu, upevňujú vieru v dobro a pomáhajú im osobnostne rásť.

      Súčasťou festivalu bol aj Autorský večer, na ktorý boli vyššie spomínané učiteľky pozvané. Deti sa zas mohli ešte aj v sobotu tešiť z bohatého programu plného čítania, príbehov, divadielok a tvorivých dielní v Detskej knižnici Slniečko.

      Zapísala Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zvedavé čítanie.

    • S talianskou školou - tvorivo o Afrike
     • S talianskou školou - tvorivo o Afrike

      24. 4. 2023

      Spolupráca s talianskou školou „Istituto comprensivo Piero Gobetti“ na hodinách anglického jazyka pokračovala v 2. polroku na tému Afrika. Spolu so žiakmi 6.B triedy sme rozmýšľali a tvorili priebeh online stretnutí tak, aby sme najskôr informácie v angličtine spracovali do rôznych foriem: zostavenie kvízu o Afrike, prezentovanie, nahrávanie videa, výroba vizuálnych pomôcok a zahranie animovaných scénok „Šport“ a „1.transplantácia srdca v Južnej Afrike“. Následne sme našu prácu predstavili počas online stretnutí. Pre väčšinu žiakov bolo prezentovanie odbornej témy inej národnosti prvou skúsenosťou.  „Stretnutia sa mi páčili. Chcel by som si to zopakovať.“ „Aj sme sa niečo pri príprave naučili J.“ „Páčila sa mi príprava divadielka a kvíz.“ „Páčilo sa mi, že sme sa mohli vidieť, spoznať iný národ a vymeniť si názory.“ Talianski učitelia Chiara di Grande a Maria Luisa di Raimondo pozitívne zhodnotili prípravu našich žiakov. Žiaci tiež ocenili súťaženie v kvíze Kahoot o Afrike v závere stretnutia. K nahliadnutiu ponúkame niekoľko fotografií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album S talianskou školou - tvorivo o Afrike.

    • „Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“
     • „Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“

      20. 4. 2023

      V dnešnej dobe sa rakovina dotýka životov mnohých rodín. Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. O tri roky na to vznikla slovenská organizácia Liga proti rakovine, pridala sa k programu Európa proti rakovine a postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

      Život občas „bodne“, obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Ako každý rok, tak aj tento sa naša škola zapojila do zbierky, ktorá pomáha onkologicky chorým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. 20. apríla 2023 sa konal už 27. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine- DEŇ NARCISOV. Počas tohto dňa mohli žiaci, študenti, učitelia, ale aj zamestnanci školy symbolicky prispieť dobrovoľníkom z Oktávy B a  tým vyjadriť svoju solidaritu pripnutím si žltého kvetu. Výťažok zbierky v škole bol 378,30 €. Ďakujeme :-)

      RNDr. M. Feretová

     • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

      20. 4. 2023

      Dňa 19. apríla 2023 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal 58. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE. Išlo o fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu a odbornú prácu v akademickom roku 2022/2023 v mnohých sekciách. Aj keď je táto konferencia  primárne určená pre vysokoškolákov, pozvánku zúčastniť sa nesúťažne dostali aj študentky oktávy B: Lívia Šmalecová a Anna Mariňáková, ktoré počas tohto školského roka v rámci projektu experimentálne spolupracovali s touto univerzitou. Práce odprezentovali v kategórii Biológia človeka a bunková biológia s projektami Vplyv atranorínu na hematologické parametre onkologicky chorých experimentálnych zvierat (L. Šmalecová) a Vplyv atranorínu na biochemické parametre zdravých laboratórnych potkanov (A.Mariňaková).Veľmi pekne ďakujeme našej školiteľke RNDr. Kiskovej za spoluprácu a možnosť zúčastniť saexperimentu aj konferencie. Bola to pre nás skvelá skúsenosť, vidieť vedecké prácevysokoškolských študentov, vyskúšať si obhajobu pred vysokoškolskými profesormi a získaťcenné rady do budúcnosti.

      L. Šmalecová, A. Mariňáaková

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

      18. 4. 2023

      Aj tento rok sa dňa 31. marca žiaci 4. B a gymnázia tešili na tajomnú Noc s Andersenom. Na tento výnimočný deň sa deti vopred intenzívne pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. Naši šikovní gymnazisti, v spolupráci so svojou pani učiteľkou M. Kohutovou, chystali zaujímavé rozprávkové úlohy.

      Na noc v škole sa prišiel pozrieť aj sám „Andersen“, oblečený v dobovom kostýme a prostredníctvom moderovaného rozhovoru prerozprával deťom svoj životný príbeh. Jeho život plný utrpenia deti povzbudil k myšlienke, že sa netreba v neľahkých životných situáciách vzdávať.

      Deti boli rozdelené do skupín a pomocou orientačnej mapy a bateriek zažili v tme a tichu dobrodružnú výpravu za hľadaním rozprávkových pokladov, ktoré boli rozmiestnené v triedach po celej škole. Plnili rôzne zaujímavé úlohy, pri ktorých lúštili tajničky, riešili rébusy, odhaľovali zašifrované správy, hľadali rozprávkové bytosti, cvičili, tvorili, zabávali sa a popri tom zažívali nezvyčajné dobrodružstvo s novými priateľmi. Po vyhodnotení a malom večernom občerstvení zaspávali pri rozprávke. Ráno ich čakali chutné raňajky a pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento deň.

      Stretnutie s Andersenom sme ukončili zasadením Rozprávkovníka - stromu, ktorý bude nielen zdobiť priestor pred vstupom do našej školy, ale bude tiež pripomínať, že čítanie kníh rozvíja myslenie, formuje osobnosť a zároveň je veľkou zábavou.

      Napísala Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Deň NARCISOV

      18. 4. 2023

      Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. Hoci je na Slovensku je veľa vzácnych zbierok, pre ľudí bojujúcich s rakovinou je táto zbierkav tá najvzácnejšia. Štvrtok 20. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si opäť malý kvietok na podporu onkologických pacientov aj v našej škole. Prispieť môžete počas celého dňa aj v priestoroch školy, kde sa uskutoční celodenná zbierka. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej aktuálnou situáciou, máme za to, že vzájomná pomoc, prejav spolupatričnosti a podpory sú potrebné dnes viac ako kedykoľvek predtým. Denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Ďakujeme, že im v rámci svojich možností pomôžete. Motívom tohtoročnej zbierky je: "Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany".

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

      12. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sa uskutoční klasifikačná porada za III. štvrťrok školského roku 2022/2023 a po jej skončení prebehnú v triedach ZŠ sv. Mikuláša aj v triedach Gymnázia sv. Mikuláša triedne aktívy. Spoločný začiatok je naplánovaný na 16,00 hod. Srdečne pozývame.

      Zároveň pripomíname rodičov žiakov ZŠ, ktorí ešte nezaslali návratku k obedom zadarmo, aby tak urobili najneskôr do 18.4.2023 do 23,59 hod. Ďakujeme za spoluprácu a žičíme požehnaný čas veľkonočnej oktávy.

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

      5. 4. 2023

      Záver vyučovania pred Veľkou nocou sme prežili modlitbou krížovej cesty v areáli našej školy. Kráčali sme Ježišovou cestou, ktorá zmenila beh dejín. Kráčali sme a modlili sme sa v nádeji, že nasledovanie Jeho cesty zmení našu biedu na jeho vznešenosť, naše pády na jeho víťazstvo, našu tmu na jeho svetlo a našu smrť na jeho život v nás. Ďakujeme všetkým učiteľom za organizáciu, lektorom za prednes, členom zboru za spev a všetkým zúčastneným za spoločnú modlitbu. Vám všetkým ďakujeme, že zostávate s nami a želáme nech zostanete aj s Ním.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krížová cesta.

     • Návšteva kancelára Prešovskej židovskej náboženskej obce

      5. 4. 2023

      Učenie Judaizmu ukryté v Talmude ponúka mnoho užitočných rád z takmer každej oblasti židovského života. Rovnako v ňom môžeme nájsť aj princíp: „Radšej patriť k prenasledovaným, ako k prenasledovateľom.“

      Posledný deň v mesiaci marec prijal práve k tejto téme „prenasledovania“ naše pozvanie kancelár Židovskej náboženskej obce v Prešove Peter Chudý. V jeho sprievode žiaci tried P9A, O6A, O7A a O7B zdieľali poznatky, skúsenosti, priestor aj čas. Udalosti druhej svetovej vojny, netolerancia a rasová neznášanlivosť nám boli pripomenuté z pohľadu prenasledovaného, osobnejšie ako sme zvyknutí. U mnohých ľudí (aj národov) je aj dnes reálne prítomný strach z možného opakovania sa tragických vojnových udalostí, čo ich robí do istej miery neslobodnými.

      Posolstvo, ktoré nám prednášajúci v piatok priniesol je o rešpekte k druhému. Bol to dobre využitý čas pre naše formovanie.

    • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      13. 3. 2023

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2023 ( PON – STR) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.
      4. Vyplniť a priniesť v deň zápisu Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa ku elektronickej prihláške dostupné TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

     • Exkurzia v závode Tatravagónka Poprad

      4. 4. 2023

      Vybraní žiaci našej školy sa 24. marca 2023 zúčastnili exkurzie v závode Tatravagónka Poprad. Spoločnosť v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných vagónov a podvozkov v Európe. Pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení sme sa mohli pohybovať po fabrike, kde sme prešli niekoľko výrobných hál. Študenti videli naživo postupne výrobu podvozkov a nákladných vagónov (vagón na obilie, na kontajnery). Chlapci si uvedomili, aká náročná a ťažká je práca s kovom. Veľmi ich zaujali automatické linky, automatické zváracie roboty a coboty (kolaboratívne roboty). Celým procesom nás sprevádzal riaditeľ úseku technickej prípravy výroby, Ing. Marek Kasina, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať.

    • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      3. 4. 2023

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Na podporu ochrany života sa žiaci I. stupňa ZŠ zapojili prolife aktivitami v triedach: oslavou počatín, prezentáciou Život je zázrak, edukačnou animáciou Dieťa je Boží zázrak, piesňou a básňou Nenarodených, číselnou spájačkou života, tajničkou Cesta nádeje, spoznávaním prolife svätých, kresbou bábätiek a zaujímavou prolife hrou. Vyvrcholením dňa bola spoločná krížová cesta za záchranu počatých detí pod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I stupňa a pedagogické asistentky. Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i prípravou bielych stužiek s študentmi O6A. Biela stužka je pozitívnym symbolom vyjadrujúcim, že život je Boží dar, ktorý treba chrániť, a jej pripnutím zviditeľňujeme neviditeľného človeka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

    • 2% DANE
     • 2% DANE

      15. 2. 2023

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá v editovateľnej podobe

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane za rok 2022

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje