• Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja.
     • Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja.

     • Už po 12.-krát ocenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Slávnostné odovzdávanie cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo 16. júna v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

      Medzi 20 ocnenými boli 4 naše študentky.

      Ema Mišenková   je zanietená pre vedeckú a bádateľskú činnosť. V rámci stredoškolskej odbornej činnosti sa venovala environmentálnemu problému. S týmto projektom vyhrala 1. miesto v celoštátnej súťaži Zelený Andel a následne získala Mimoriadne ocenenie za kvalitnú výskumnú prácu v teréne v kategórii Ochrana a obnova životného prostredia. S videom na tému „Čo dobré nám priniesla koronakríza?“  sa umiestnila na 1. mieste v celoštátnej súťaži Amavet. Okrem toho sa zúčastňovala rôznych olympiád z geografie, chémie, biológie, športových súťaží a mimoškolských aktivít.

      Viktória Barillová  počas svojho štúdia sa venovala vedeckému výskumu zameraného na environmentalizmus. Dosahovala mimoriadne úspechy  v chemických olympiádach kategórie D na okresnom kole 2. miesto a na krajskom kole 1. miesto. Okrem chémie sa Viktória venuje i biológii. Na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti v tejto oblasti získala 1. miesto. Je spoluautorkou projektu „Hudba ako bioindikátor kvality životného prostredia“, za ktoré získala 1.miesto na celoslovenskej environmentálnej súťaži Zelený Andel.

      Katarína Fabuľová a Laura Ivančová – cieľavedomé a svedomité študentky, ktoré svoje predpoklady pre vedu a výskum úspešne zúžitkovali aj v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl v oblasti environmentálneho problému týkajúceho sa ochrany zdravia človeka  vo výskumnom  projekte na tému Prírodná dezinfekcia ako alternatíva komerčných dezinfekčných prostriedkov, s ktorým reprezentovali svoju školu, mesto a Prešovský samosprávny kraj na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021, kde získali 1. miesto a  Cenu dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za najlepší vedecký projekt Festival vedy a techniky AMAVET 2021 a postup na medzinárodnú súťaž Regeneron International Science and Engineering Fair v Atlante.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ocenenie PSK za úspešnú reprezentáciu kraja..

     • Literárna beseda

     • Jedna z posledných hodín literatúry v kvinte sa zase raz zmenila na literárnu besedu a bola opäť venovaná poézii  dvom regionálnym slovenským básnikom - Jánovi Gavurovi a Alene Brindovej. 

      Zaujímavé otázky a ešte zaujímavejšie odpovede spestrené autorskými čítaniami ich básní sa stali príjemnou bodkou za tohtoročnými hodinami literatúry.

      Ďakujeme Knižnici P. O. Hviezdslava za spoluprácu a na ďalšie stretnutia s autormi sa tešíme aj na budúci školský rok. PaedDr. Miriam Kohutová

    • Detská olympiáda
     • Detská olympiáda

     • Viete, prečo sú víťazmi nedávnych majstrovstiev sveta aj slovenskí hokejisti? Touto otázkou boli v piatok 3. júna 2022 otvorené miniolympijské hry pri príležitosti Dňa detí. Nechýbala dobrá nálada, tanec, slnečné počasie, športový duch i nanuková odmena. Súťažilo sa v 9 disciplínach (povrazolezec, ostrostrelec, Hercules, svietnik, Judy, hasič, ježibaba, kengura a taxík) a platilo to, čo povedal pápež František: „Nie je dôležité vyhrať, ale vydať zo seba to najlepšie.“ Aj preto sú Slafkovský a spol. víťazmi uplynulých MS v hokeji v hokeji. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Detská olympiáda.

     • 30 rokov... OSLAVUJEME

     • Vďační Bohu a dobrým ľuďom si vo štvrtok 16.6. (zajtra)  na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pripomíname 30. výročie vzniku našej školy. Začíname slávením sv. omše v exteriéri školy (dolný vchod) so začiatkom o 9,00 hod. Hlavným celebrantom bude o. biskup Marek Forgáč. Na spoločné slávenie sv. omše srdečne pozývame aj rodičov a absolventov školy, ktorým to dovolia pracovné povinnosti. Svätý Mikuláš oroduj za nás.

    • Záchranári
     • Záchranári

     • Sanitka v našej škole?! Nebojte sa! Nikomu sa nič nestalo, to len naše zvedavé deti z ŠKD  mali 31.5.2022 deň so záchranármi. Profesionáli zo Záchrannej služby Košice im poukazovali vozidlo s lehátkom, schodolezom, kufre s vybavením a samozrejme nechýbala ani skúška majákov. Okrem toho si mohli deti vyskúšať rôzne dlahy a  masáž srdca na figuríne. Ďakujeme oteckom p.Varcholovi a p.Palenčárovi, tiež ich kolegyni Lucii za prístup a ochotu takto deťom spríjemniť a ozvláštniť deň pred MDD.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁCHRANÁRI.

     • Matematická súťaž MAMUT

     • 3. júna 2022 sa žiaci našej školy ( piataci, šiestaci, primania) zúčastnili matematickej súťaže MAMUT. V Košiciach súťažili naše dve družstvá. Prvé družstvo: J. Turčan (5.B), D. Korečko (5.C), T. Murillo (6.A), P. Kozák (príma A), O. Varga (príma A). Druhé družstvo: J. Maňkoš (5. B), M. Sabol (5.C), M. Demjanová (6.A), Z. Kopčíková (6.A), M. Lukáč (príma A). Prvé družstvo získalo lepšie umiestnenie – 24. miesto z 53 zúčastnených družstiev. Žiakom sa páčilo hlavne skupinové riešenie úloh, čo na matematických súťažiach nevidíme často.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Celoslovenské  kolo geografickej olympiády
     • Celoslovenské kolo geografickej olympiády

     • V dňoch 20.-21.5.2022 sa konalo celoslovenské kolo geografickej olympiády v Tatranskej Lomnici. Našu školu reprezentoval žiak Jozef Jurko z kvarty B. Je úspešným riešiteľom celoslovenského kola, umiestnil sa na 11. mieste.

      Blahoželáme, ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v budúcnosti.

     • Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom

     • Aj budúci školský rok sa pripravujeme na ďalší ročník  Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom  - projekt Konfederácie politických väzňov Slovenska a Ústavu pamäti národa pre študentov základných a stredných škôl. V piatok 27. mája 2022 prišiel študentov kvinty A povzbudiť jeden z hlavných organizátorov projektu František Neupauer

      Rozprávanie o Akcii K, barbarskej noci, o tom, aký zmysel má rozprávanie aj o týchto udalostiach, o tom, ako si hľadať príbehy a postupovať pri výskume - o tom všetkom bola beseda, ktorej sa zúčastnili tí, ktorí už na svojich projektoch pracujú, ale aj tí ešte  nerozhodnutí. 

      A kto by sa chcel do tohto projektu, ktorý vyvrcholí v novembri 2022 na študentskej konferencii, zapojiť, je vítaný u p. uč. Kohutovej, ktorá mu rada poskytne prípadné konzultácie a pomoc. 

    • Výsledky prijímacieho konania do Gymnázia sv. Mikuláša
     • Výsledky prijímacieho konania do Gymnázia sv. Mikuláša

     • Na základe výsledkov písomných testov a vyhodnotenia podporných kritérií vzniklo poradie uchádzačov, ktoré si môžete pozrieť v priloženom súbore TU. Všetkým uchádzačom bolo zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí, voči ktorému sa možno odvolať do 5 dní od jeho doručenia. Všetci prijatí uchádzači majú povinnosť oznámiť cez platformu EDUPAGE či do školy od 1. septembra nastupujú alebo nie. 

    • Regionálne semifinále IQ olympiády
     • Regionálne semifinále IQ olympiády

     • Dňa 13.5.2022 sa naši dvaja žiaci zúčastnili semifinále IQ olympiády, ktoré sa konalo v Košiciach. Marek Bombara z O4A skončil na výbornom 6. mieste a postupuje do celoslovenského finále na Trenčianskom hrade. Jakub Verčimák z O3A skončil na peknom 32. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a vynaloženú snahu. Marekovi prajeme veľa úspechov v celoslovenskom finále.

    • Matematická súťaž MATBOJ
     • Matematická súťaž MATBOJ

     • Dňa 6.5.2022 sa ja naši starší študenti zúčastnili matematickej súťaže MATBOJ v Košiciach, ktorá je určená pre študentov 1. - 4. ročníka stredných škôl a príslušných tried OG. Najlepším tímom bol tím zo sexty A , Ján Maník, Jozef Sebastián Kišš, Kristína Požonská a Denis Tomaš, ktorý sa umiestnil na 26. mieste zo 45 družstiev (východ + stred). 

      Ostatným dvom tímom v zložení Adam Klimovič, Dávid Kmec, Samuel Oros, Šimon Šafranko a Lívia Bačová, Marianna Mikolajová, Patrik Novák, Michal Senderák sa nedarilo tak dobre.

      Všetkým však ďakujeme za snahu a prajeme úspechy do ďalších rokov.

     • Matematická súťaž LOMIHLAV

     • 29.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili matematickej súťaže LOMIHLAV v Košiciach, ktorá je určená pre bystré hlavy 7. - 9. ročníka ZŠ a príslušných tried gymnázia (príma až kvarta). Z celkového počtu 49 družstiev sa náš tím v zložení Jozef Jurko (O4B), Samuel Moravčík (O4A), Ema Szantová (O4A) a Jakub Verčimák (O3A) umiestnili na krásnom 9. mieste.

      Druhý tím v zložení Jakub Balčák (O4B), Marek Bombara (O4A), Marek Kavalec (O4B) a Marianna Svocáková (O4A) na 19. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Beseda so spisovateľmi

     • Dvaja autori - Valentín Šefčík a Dávid Dziak.

      Dve triedy - prima a kvinta.

      Dve hodiny literatúry inak, ale o jednej téme: POÉZIA.

      Kopa otázok - ako čítať poéziu a prečo ju vlastne čítať, ako jej rozumieť, ako ju písať, ako ju vydávať ... ale aj o čítaní všeobecne. Skvelý bol autorský prednes oboch básnikov. 

      A to všetko vďaka Knižnici P. O. Hviezdoslava a jej Dotykom. 

      PaedDr. Miriam Kohutová

    • História nie je otrava
     • História nie je otrava

     • Vďaka vzdelávacím aktivitám Nadácie Konrada Adenauera (KAS) desiatka našich študentov z kvinty, sexty A, sexty B a maturantov  mala možnosť zúčastniť sa spolu so mnou vzdelávacích študentských workshopov a prednášok s politológom Grigorijom Mesežnikovom a p. Kamilom Sládkom z Centra pre európsku politiku, ktoré prebiehali v Bratislave 7. mája 2022. Nosnou témou podujatia bola reťaz zla - ako vzniká vojna a genocída, vo  pracovných skupinách porovnávali vojnu v Srbsku (na Balkáne) a na Ukrajine. 

      Vďaka finančnému sponzoringu KAS sme si my - "východniari" - stihli prezrieť a absolvovať dejepisnú exkurziu po Bratislave už v piatok a ešte aj v nedeľu. 

      A bolo toho neúrekom: výstava História nie je otrava, hrad Devín, interaktívne prehliadky Bratislavy, Slavín, iwalking po stopách tragédie bratislavských židov, desiatky pamätníkov a pamätných miest.

      Ako jedni z prvých sme mohli vidieť film Sláva Zrebného nielen o sviečkovej manifestácii, ale aj o Vladimírovi Juklovi a Silvovi Krčmérym a o živote podzemnej cirkvi v komunistickom Československu.

      A keďže patrónom mojej kvinty A je sv. Reparatus, ktorého pozostatky sú uložené v františkánskom kostole v Bratislave, zastavili sme sa aj pri ňom. PaedDr. Miriam Kohutová

      Fotografie z podujatia sú v ARCHÍVE.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album História nie je otrava.

    • ISEF 2022
     • ISEF 2022

     • ...tentoraz v americkej Atlante.

      INTEL ISEF 2022, tentoraz v americkej Atlante, je znovu spojený aj s našou školou. Laura Ivančová a Katka Fabuľová zo sexty B reprezentujú Slovensko a samozrejme našu školu na najvýznamnejšej celosvetovej vedeckej prehliadke študentských projektov INTEL ISEF. Ich účasť v tejto súťaži pozorne sledujeme a čoskoro vás budeme informovať o ich účinkovaní. Katka a Laura myslíme na vás a prajeme vám veľa nezabudnuteľných zážitkov.

     • Študentská vedecká konferencia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

     • Fakultné kolo Prírodovedeckej fakulty UPJŠ súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v rámci vysokoškolských ŠVOČ v akademickom roku 2021/2022 sa uskutočnilo formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v rámci Prírodovedeckých dní v stredu, 27. apríla 2022 na pôde PrF UPJŠ v Košiciach. Naša škola sa zapojila do prezentácie vedeckých prác v 3 sekciách: MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA, ANORGANICKÁ CHÉMIA.  Prácu na ŠVK môže prihlásiť študent alebo študentský riešiteľský kolektív zo všetkých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia PrF UPJŠ.

      Ako čestní hostia sa tejto vysokoškolskej súťaže  zúčastnili so svojimi 3 projektmi títo naši študenti:

      1. Laura Ivančová a Katarína Fabuľová  - s prácou Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prípravkov a ich vplyv na mikroorganizmy zároveň budú reprezentovať našu školu aj  na ISEF  USA  v Atlante v máji 2022.
      2. Erika Halčáková - s prácou Prírodné spôsoby zlepšenia kvality vlasov bude našu školu zase reprezentovať aj  na Genius olympiad New York (jún 2022).
      3. Alex Kanderka a Jozef Jabczun – ich práca  Aplikácia aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách  získala taktiež 2. miesto na celoštátnej súťaži environmentálnych projektov Zelený nadel a minulý mesiac  na medzinárodnej súťaži Istec v Indonézii zlatú medailu.

      Spolu s najlepšími vysokoškolskými študentmi Prírodovedeckej fakulty mali možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou.

      Za svoju prezentáciu získali nielen diplomy a poukážky na nákup kníh, ale aj nové zážitky, poznatky, skúsenosti, ktoré obohatia ich študentský vedecký život.  M. Feretová

     • Naši „Amaveťáci“ v Indonézii získali zlato

     • V dňoch 16. a 17. apríla 2022 sa Alex Kanderka a Jozef Jabczun  (členovia AMAVET klubu 957 pôsobiacom pri našej škole) zúčastnili hybridnej medzinárodnej súťaže ISTEC 2022 (International Science, Technology & Engineering Competition) organizovanej v indonézkom Bandungu. Alex a Jozef na túto súťaž postúpili z celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2021 v Bratislave.

                  Veľkonočné prázdniny priniesli medzinárodný úspech. Takmer ročná práca na vedeckom projekte venovanom aplikácii sorpčných procesov na efektívnu remediáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych médiách (Application of Sorption Processes for effective remediation of Polychlorinated Biphenyls and Heavy Metals in Various Mediums) priniesla ovocie v podobe zlatej medaily.

                  Chlapcom sa rozhodne oplatilo vstávať o 2:00 ráno na otvárací  ceremoniál, ktorý sa kvôli časovému posunu uskutočnila v takýchto skorých ranných hodinách. Počas neho mali chlapci možnosť spoznať zahraničných účastníkov, ktorí sa spoločne stretli na konferenčnom  videohovore spolu s indonézskymi študentmi, pre ktorých súťaž prebiehala prezenčne. Online forma neubrala súťaži na jej kvalite, naopak - ponúkla možnosť na zaujímavé kultúrne spoznávanie bez nutnosti opustiť pohodlie domova. Prezentácie projektov v jednotlivých komisiách boli prerušované virtuálnymi vstupmi z Indonézie, na ktorých nám svoje práce predstavili súťažiaci všetkých kategórií (Science, Technology, Engineering) a všetkých ročníkov – od najmladších Elementary Students až po najstarších účastníkov kategórie College. V náročnej konkurencii až 130 projektov sa Alexovi a Jozefovi podarilo získať zlatú medailu, ktorá bola výbornou odmenou za mesiace tvrdej práce na projekte.      

                  Samotní súťažiaci sa k úspechu vyjadrili takto: „Obaja sme veľmi šťastní z našich výsledkov a tešíme sa na budúcnosť nášho projektu. Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za jej obrovskú pomoc, ale taktiež univerzitám STU a TUKE, ktoré nám umožnili realizovať experimentálnu časť a poskytli odbornú pomoc.“ 

      Chlapcom blahoželáme a želáme veľa šťastia v budúcom pokračovaní projektu.

    • Celoštátne kolo SOČ 2022
     • Celoštátne kolo SOČ 2022

     • V dňoch 27. až 29. apríla 2022 sa uskutočnilo  celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Konalo sa v meste Bardejov, ktoré je historicky aj kultúrne bohaté a považuje sa za jedno z najkrajších miest Slovenska. Hostiteľská škola 44. ročníka SOČ - Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka - úlohu usporiadateľa zvládla skvelo. Našu školu sme reprezentovali my: Noemi Uličná a Lívia Šmalecová s  prácou na tému Fytochemická analýza druhov mäty piepornej (Mentha.spp) a hľadanie možností ich priemyselného využitia v rámci odboru biológia.

      Slávnostne zahájenie sa uskutočnilo v telocvični školy a my sme si mali možnosť vypočuť veľa inšpiratívnych a povzbudivých slov od zástupcov mesta Bardejov, ŠIOV-u, PSK i hodnotiacej komisie. Veľmi sa nám páčili hudobné a tanečné čísla študentov, ktoré si pre nás pripravili.

      Vo štvrtok sa konala najdôležitejšia časť súťaže - prezentácia, obhajoba prác a vyhlásenie víťazov. Počuť a vidieť toľko zaujímavých prác a nápadov mladých ľudí bola úžasná skúsenosť a naplnila nás nádejou pre lepšiu budúcnosť Slovenska. Veľmi veľkým pozitívom bolo hlavne to, že sa po dvoch rokoch súťaž konala prezenčne a my sme si mohli súťažnú atmosféru vychutnať naživo. Poobede sme navštívili historické centrum Bardejova, ktoré spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia patrí do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

      V celkovom hodnotení sme sa umiestnili na piatom mieste. Veľmi pekne ďakujeme našim školiteľom prof. RNDr. Ivanovi Šalamonovi, CSc., MBA, RNDr. Miriam Feretovej za ich ochotu, pomoc a cenné rady, ktoré nám poskytli pri vypracovaní tejto práce a našej triednej pani učiteľke Mgr. Jane Mašlejovej, ktorá nám pomohla s grafickou stránkou práce.

      N. Uličná a L. Šmalecová (septimaB)

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje