• Výsledky - prijímacie skúšky 2021
     • Výsledky - prijímacie skúšky 2021

     • Po oprave testov v rámci 2. termínu prijímacieho konania do 1. ročníka Gymnázia sv. Mikuláša sme zostavili zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. Všetkým uchádzačom bude ešte dnes 10.5. elektronicky prostredníctvom platformy Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a zároveň informácie vo veci nástupu do školy, resp. odvolania sa proti rozhodnutiu riaditeľa. V prípade nejasností kontaktujte z.r.š. pre Gymnázium PhDr. V. Kopčákovú, PhD. na t.č. 051/7465802. Výsledková listina dostupná TU.

    • Postup do celoslovenského finále
     • Postup do celoslovenského finále

     • IQ olympiáda prebieha aj tento rok s podporou združenia MENSA (združenia ľudí s IQ nad 130). Po regionálnom kole, ktoré sa tento týždeň dostalo do svojho finále, sa do celoslovenského finále zo 14. miesta v regionálnom finále (jeden z najmladších účastnikov a najlepších Prešovčanov) prebojoval aj žiak tercie A Marek Bombara. Srdečne blahoželáme a do finále prajeme veľa dobrých riešení a množstvo skvelých nápadov. Výsledková listina dostupná TU a informácie o súťaží dostupné TU.

    • Ako do školy od pondelka 10.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 10.5.2021

     • Podľa aktuálnych informácií a v zmysle nastavení COVID automatu (mapa TU) zostáva Prešovský okres od 10.5.2021 v červenej farbe. Teda aj školské vyučovanie zostáva rovnaké ako v aktuálnom týždni od 3.5.-7.5., teda do školy chodia všetci žiaci okrem žiakov kvinty, sexty a septimy Gymnázia sv. Mikuláša. Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti podávajú iba žiaci (resp. ich zákonní zástupcovia) iba v prípade, že v termíne od 3.5. (PON) do školy ešte nenastúpili alebo prerušili školské vyučovanie na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov). Veríme, že ďalší týždeň od 17.5. nám už prinesie dlho očakávanú zmenu a do školy sa budú môcť vrátiť všetci žiaci Gymnázia aj ZŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Ako do školy od pondelka 3.5.2021
     • Ako do školy od pondelka 3.5.2021

     • Na základe vyhlášky ÚVZ SR č.200 a usmernení MŠVVaŠ SR platí, že od pondelka 3.5.2021 dotknutí žiaci ani ich zákonní zástupcovia nemusia pri vstupe do budovy našej školy predkladať negatívny výsledok testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (okres Prešov je v COVID automate červený). Podmienkou pre vstup do školy je pre žiakov mladších ako 18 rokov podanie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu v papierovej forme TU alebo prostredníctvom EDUPAGE. Študenti starší ako 18 rokov a zamestnanci podávajú čestné vyhlásenia prostredníctvom EDUPAGE alebo v papierovej forme ZAM a ŠTUD tu.

      V pondelok 3.5.2021 sú na škole prijímacie skúšky na Gymnázium sv. Mikuláša. Od uchádzačov sa nebude vyžadovať test ani čestné vyhlásenie zákonneho zástupcu.

    • ERASMUS máj 2021
     • ERASMUS máj 2021

     • Milí študenti.

      Vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu plánované výmenné pobyty medzi nami a našou partnerskou školou na Islande presúvame  z mesiaca máj na jeseň. Týmto vyčleňujeme mesiac máj pre všetky doterajšie mesačné témy, ktorým sa môžeme dodatočne venovať už v školskom a triednom prostredí.   Krajšie počasie, otváranie múzeí a prírody nám dáva lepšie možnosti pre prácu a vlastný výskum, než sme mali k dispozícií počas karantény.  V rámci adaptačného obdobia po návrate do lavíc si môžete pre spolužiakov pripraviť prezentácie či iné interaktívne aktivity, cez ktoré by ste im priblížili Nehmotné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách, pranostikách...napríklad: skauti, rybári, poľovníci, farmári,  horali medzi nami - vytiahnite svoju triedu počas pekného počasia do našej ekoučebne a podeľte sa s nimi o svoje poznatky. Lokalpatrioti, historici - predstavte nám  hrdinov z legendy či povesti z vášho okolia. 

      A nezabudnite sa so svojimi aktivitami podeliť cez janasukovska@zsgmikpresov.sk

    • DNA DAY
     • DNA DAY

     • DNA DAY je unikátny deň počas ktorého sa študenti, učitelia a verejnosť môže dozvedieť viac o genetike. Oficiálnym medzinárodným dňom DNA je 25. apríl kedy si pripomíname objavenie dvojvláknovej štruktúry DNA v roku 1953 a ukončenie projektu ľudského genómu v apríli roku 2003. V tento deň sa po celom svete konajú podujatia a súťaže pre mladých ľudí, študentov a širokú verejnosť. Študenti majú možnosť svoje vedecké projekty prezentovať výskumníkom z tejto oblasti, ako aj sa zúčastniť rôznych prednášok. Pilotný rok tohto podujatia sa na Slovensku uskutočnil v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia objavenia štruktúry DNA. Tento rok je to 68. výročie tohto objavu, ktoré sme si pripomenuli v online priestore s premostením na aktuálnu COVID-19 pandémiu.

      V pondelok 26.4.2021 sa žiaci septimy AB a maturanti z biológie (členovia Amavet klubu 957) aktívne zúčastnili online prednášok významných vedcov epidemiológov:

      O 14.00 hod. RICHARD A MARTINELLO- americký epidemiológ z Yale University na tému:  ''Will the vaccine end the pandemic?''

      O 14.45 hod. PROF. KRIŠTÚFKOVÁ- prezidentka Slovenskej imunologickej a vakcinačnej spoločnosti na tému: ''Očkovanie nielen proti Covid-u 19''

      Prednášky boli veľmi zaujímavé, vedci vysvetlili mnohé nejasnosti a otázky žiakov o ochorení Covid 19 ako aj vakcinácii. Pozitívom bola aj komunikácia s americkým epidemiológom v anglickom jazyku, ktorému sa nebál položiť zaujímavú otázku M. Malatinec J Ďakujeme zúčastnením za aktívnu účasť.

      Fotodokumentáciu si môžete pozrieť TU.

    • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel
     • Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a environmentálna súťaž Zelený andel

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do súťaže SOČ v 4 kategóriách.

      V mesiacoch marec- apríl 2021 sa uskutočnili postupne školské, krajské aj celoštátne kolá oboch súťaží.

      krajskom kole nás:

      • ako úspešné riešiteľky – 4. miesto reprezentovali žiačky 07AB v odboroch:

      06 Zdravotníctvo a farmakológia – E. Halčáková (RNDr. Feretová)

      03 Chémia a potravinárstvo – J. Belišová (Mgr. Tkáčová)

      • umiestnenie získali:

      07 Pôdohospodárstvo – E. MišenkováV. Barillová1.miesto (RNDr. Feretová)

      13 História, filozofia a právne vedy – P. Anderková – 3. miesto (Mgr. Kipikašová)

      celoštátnom kole nás reprezentovali E. MišenkováV. Barillová.

      ZELENÝ ANDEL

      1.4.2021 bol ukončený 4. ročník celoslovenskej súťaže "Zelený Andel" za najlepší projekt v oblasti Ochrana a obnova životného prostredia. Cena je určená pre žiakov všetkých ročníkov študijných odborov gymnázií, študijných a učebných odborov stredných škôl a konzervatórií, ktorí na škole spracovali projekt SOČ s environmentálnou témou. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 33 prác od žiakov z celého Slovenska, z ktorých vzhľadom na vysokú kvalitu prác sa odborná komisia rozhodla oceniť 5 najlepších prác. Medzi nimi bola fitness náramkom a ocenením hodnotená aj práca žiačok 07B: E. MišenkováV. Barillová (členky Amavet klubu 957).

    • Biologická olympiáda – kategórie ABC
     • Biologická olympiáda – kategórie ABC

     • Aj v tomto školskom roku sme sa napriek obmedzeniam a dištančnému vzdelávaniu zapojili do biologickej olympiády- teoreticko-praktickej aj  projektovej časti.

      V mesiacoch február- apríl 2021 sa uskutočnili postupne okresné, krajské aj celoštátne kolá súťaže.

      kategórii C nás ako úspešné riešiteľky okresného kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovali žiaci 04A: A. PenzéšováD. Reguliová. V projektovej časti v okresnom kole získali 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V krajskom kole obaja získali opäť skvelé umiestnenie: 1.miesto M. Kmec2.miesto R. Barilla. V celoštátnom kole bol úspešným riešiteľom R. BarillaM. Kmec s odstupom 0,5 boda získal krásne 4.miesto.

      kategórii B nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 06B: L. Šmalecová.

      kategórii A nás ako úspešná riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka 08B: K. Katuščáková. V projektovej časti v krajskom kole získala K. Katuščáková 1.miesto. V celoštátnom kole sa umiestnila na 8. mieste.

      Všetkým žiakom (členovia Amavet klubu 957), ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a srdečne blahoželáme.

     • Krajské kolo CHO

     • Každoročne je naša škola organizátorom krajského kola CHO v kategórii D pre žiakov ZŠ a žiakov prvého stupňa osemročných gymnázií. Tohtoročné krajské kolo sa uskutočnilo dištatnčne pred zapnutými kamerami. Víťazom sa stal žiak Šimon Zemčák zo ZŠ s MŠ sv. Kríža z Kežmarku. Víťazom blahoželáme a rovnako všetkým 39 riešiteľom krajského kola, medzi ktorými sa nestratili ani naši dvaja žiaci z gymnázia Matej Kmec (8.miesto) a Jozef Jabczun (11.miesto). Do ďalšieho štúdia prajeme všetkým účastnikom veľa vytrvalosti a úspechov. 

    • Nástup do školy od 26.4.2021
     • Nástup do školy od 26.4.2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR a v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre všetkých žiakov ZŠ sv. Mikuláša v Prešove - kompletný 1. a 2. stupeň ZŠ. Okrem toho je vyučovanie od 26.4.2021 obnovené aj pre žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pre triedy prima - kvarta. Doma na dištančnom vzdelávaní teda zostávajú iba žiaci z tried kvinta, sexta a septima. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní (platnosť testu nahrádzajú aj výnimky z testovania podľa vyhlášky č.187 ÚVZ SR). Žiaci sa budú vyučovať podľa riadneho rozvrhu s výnimkou 1.VH v pondelok, keď budú mať triednicku hodinu. Počas prvého týždňa bude prebiehať adaptácia žiakov. Počas tohto týždňa nebudú žiaci klasifikovaní. V nasledujúcom týždni budú skúšaní iba ústne. Písanie testov a písomiek bude možné až na tretí týždeň. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia prihlásiť (nie je nutné ešte raz posielať prihlášku) a to najneskôr do PIA 23.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre všetkých žiakov začína 1. VH o 8:00 hod. . Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. TEŠÍME sa na vás.

    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
     • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy

     • Zriaďovateľ školy Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Prihlášku a požadované dokumenty je nutné doručiť na Arcibiskupský úrad v Košiciach do 7. mája 2021. VIac o podmienkach výberového konania nájdete v priloženom súbore TU.

    • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka
     • Nástup do školy od 19.4.2021 - info pre žiakov 8. a 9. ročníka

     • V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva SR a s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese Prešov dochádza k obnove vyučovania pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ sv. Mikuláša v Prešove. Podmienkou pri nástupre do školy je odovzdanie Čestného vyhlásenia (v papierovej podobe TU alebo možné podať aj cez platformu EDUPAGE v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia) a absolvovanie testu rodiča a žiaka nie staršie ako 7 dní. Vzhľadom na blížiace sa prijímacie skúšky je pre žiakov pripravené vyučovanie SJL a MAT, no aj triedne aktivity zamerané na sociálnu adaptáciu žiakov po návrate z dištančného vzdelávania. Žiaci 8. a 9. ročníka si teda prinesú do školy učebnice a zošity z MAT a SJL. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa musia opätovne prihlásiť a to najneskôr do PIA 16.4.2021 do 14,00 hod. Vyučovanie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ začína až 2. VH o 8:55 hod. a končí 6. VH o 13,30 hod. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed. Rozvrh na ostatné dni v týždni sa žiaci dozvedia v PON v škole. TEŠÍME sa na vás.

    • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša
     • Výsledky zápisu do ZŠ sv. Mikuláša

     • V prvom rade chceme za celé vedenie školy poďakovať všetkým rodičom za dôveru a prejavený záujem o našu školu. Zvýšený záujem zo strany rodičov nabúral našu pôvodnu predstavu o počte prijatých žiakov do 1.ročníka ZŠ a tak sme prehodnotili naše kapacitné a personálne možnosti. Výsledok je ten, že otvoríme 3 triedy 1.ročníka ZŠ s počtom prijatých žiakov 60 (22+22+16). Na základe výsledkov z prijatých dotazníkov a pracovných listov žiakov sme vybrali nasledujúcich žiakov. Zoznam podľa kódu žiaka a mena žiaka nájdete v priloženom súbore TU. Rodičia prijatých žiakov budú kontaktovaní koncom mája a podľa možností pripravíme informačné stretnutie o ďalšom postupe v súvislosti s nástupom žiakov do 1. ročníka ZŠ od 1.9.2021. ĎAKUJEME, že ste s nami.

       

       

    • SESTRY Prešovského kraja
     • SESTRY Prešovského kraja

     • V literárnej súťaži príbehov fotografií o zdravotných sestrách z Prešovského kraja, ktorú oganizoval Prešovský samosprávny kraj sme zaznamenali úspešnú reprezentáciu našej školy. V kategórii stredných škôl obsadila 3. miesto septimanka Veronika Chomová s poviedkou Objím ma. Okrem toho čestné uznanie získala oktávanka Radka Baranová. SRDEČNE blahoželáme. Viac o súťaži si môžete prečítať TU.

    • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ
     • Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ

     • Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentoval žiak 9.A MARTIN BALOGA, ktorý v decembri 2020 vyhral krajské kolo vo svojej kategórii a postúpil do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online formou vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Martin sa stal víťazom v 2. kategórii v prednese prózy v slovenskom jazyku s textom od G. Majtaníkovej Imidž je nanič. Porota ocenila jeho celkový prejav, vystupovanie a nadanie v umeleckej oblasti, ktorej by sa chcel aj v budúcnosti venovať. Martinovi srdečne blahoželáme. Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenské kolo recitačnej súťaže RÓMOVIA RECITUJÚ.

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar“ - pod týmto mottom sme si na našej škole pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Bol to svätý Ján Pavol II., ktorému veľmi záležalo na ochrane ľudskej dôstojnosti od počatia. Jeho hlboká láska a starostlivosť o nenarodené deti ho viedli k tomu, aby zaviedol Medzinárodný deň počatého dieťaťa. V štvrtok 25. marca sa žiaci I. stupňa, maturanti a učitelia zapojili k ochrane života tichou spomienkou, modlitbou a rôznymi aktivitami v triedach. Oblečením v bielej farbe spoločne vyjadrili túžbu chrániť tých najzraniteľnejších. V tejto zložitej a náročnej dobe chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť do rodín nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život - za svoj vlastný a za životy našich blízkych. Veríme, že každý ľudský život je jedinečný. Do galérie Deň počatého dieťaťa boli pridané fotografie.Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň počatého dieťaťa.

    • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom
     • ONLINE olympiády priniesli viacero úspechov našim žiakom

     • Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácií prebieha väčšina predmetových olympiád aj v online prostredí. O tom, že kvalitná príprava žiakov zo strany našich učiteľov prebieha aj teraz, svedčia aj úspechy našich žiakov v poslednom období. Matej Kmec (kvarta A) získal 1. miesto na krajskom aj okresnom kole biologickej olympiády, Richard Barilla (kvarta A) na okresnom aj na krajskom kole biologickej olympiády 2. miesto, v olympiáde z anglického jazyka získal Jozef Jabczun (kvarta A) na okresnom kole 2.miesto a jeden z posledných úspechov zaznamenali mladí chemici. Matej Kmec sa stal víťazom okresného kola a Jozef Jabczun v tej istej súťaži obsadil 3. miesto. Týmto si obidvaja zabezpečili postup na krajské kolo. Všetkým menovaným a rovnako aj im učiteľom srdečne blahoželáme.

    • Deň učiteľov
     • Deň učiteľov

     • Na dnešný sviatok všetkých učiteľov nadväzuje už 7. apríla sviatok učiteľov katolíckych škôl. Pri tejto príležitosti chceme ďakovať všetkým našim kolegom za ich neutíchajúcu snahu robiť veci okolo seba lepšie v prospech našich žiakov. ĎAKUJEME Alena, Alexandra, Andrea, Annamarie, Beáta, Beatrice, Bibiana, Daniela, Danka, Darina, Eduard, Erika, Eva, Gabriela, Ján, Jana, Jozef, Judita, Juliana, Katarína, Lucia, Ľudmila, Magdaléna, Marcel, Mária, Martina, Matúš, Milena, Miriam, Monika, Peter, Radoslav, Richard, Róbert, Silvia, Valéria, Veronika, Viera, Vlasta, Zita, Zuzana.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje