• Kniha od SRDCA
     • Kniha od SRDCA

     • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove v týchto neľahkých časoch pripravuje podujatia aj odbornú pomoc v priestoroch Detskej knižnice Slniečko na Hlavnej 16, pre rodičov s deťmi, ktorí boli nútení opustiť Ukrajinu kvôli eskalujúcemu vojnovému konfliktu.

      Aj preto chceme vyzvať nielen celú čitateľskú obec, ale aj Prešovčanov a obyvateľov nášho regiónu, aby knižnici darovali knihy v ukrajinskom jazyku.

      Darované tituly by mali byť zachovalé, teda čisté a nepoškodené, ideálne beletria pre deti, ale i dospelých. Krajská knižnica vyzbierané knihy poskytne ukrajinským mamičkám s deťmi, ktoré budú svoj čas tráviť v Detskej knižnici Slniečko.

      Viac info TU.

    • Za starý papier nové knihy
     • Za starý papier nové knihy

     • Pri príležitosti mesiaca knihy  obnovujeme už 11. ročník zberu starého papiera na našej škole Vďaka tejto veľmi úspešnej akcii pribudlo do našej školskej  knižnice niekoľko desiatok kníh z kategórie "nepovinné a podlavicové" čítanie. 

      Kontajner bude pristavený v utorok  8. 3. ráno a bude pred hlavným vchodom školy až do piatku. Službu pri ňom budú mať študenti - dobrovoľníci. 

      Tieto dni majú len tí rodičia, ktorí dovezú papier na autách,  možnosť vjazdu bránou až ku kontajneru pred hlavný vchod - rampa bude otvorená.

      Školská knižnica, školská knihovníčka Miriam Kohutová a všetci knihožrúti sa už teraz na nové knihy tešia a dopredu ďakujú všetkým. 

    • Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky
     • Gymnázium sv. Mikuláša - prijímacie skúšky

     • Vážení rodičia, vážení záujemcovia.

      Tak ako po iné roky, aj tento školský rok otvárame brány nášho Gymnázia sv. Mikuláša pre všetkých piatakov, ktorí svoju ďalšiu budúcnosť spájajú so štúduiom na gymnáziu a následne na vysokej škole. V škoskom roku môžeme na základe rozhodnutia ministra školstva SR otvoriť jednu triedu osemročného gymnázia s maximálnym počtom žiakov 30. Využite ponúkanú možnosť do 10.3.2022 a prihláste svoje dieťa na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove prostredníctvom EDUPAGE. Viac informácii o celom postupe TU. Podmienky prijímacieho konania pre prijatie na školský rok 2022/2023 k nahliadnutiu TU.  

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov určuje riaditeľ školy na deň 28.2. (pondelok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov Základnej školy sv. Mikuláša a žiakov 1.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (prima - kvarta). Žiaci 2.stupňa Gymnázia sv. Mikuláša (kvinta - oktáva) nastupujú do školy rovnako ako všetci zamestnanci školy. Ďakujeme za pochopenie.

    • Popularizačné prednášky pre študentov kvinty až oktávy
     • Popularizačné prednášky pre študentov kvinty až oktávy

     • V najbližších dňoch sa uskutočnia zaujímavé popularizačné prednášky:

      prednáška o budúcnosti vody WATER FUTURES

      Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

      prednášková séria Genetiky na kolesách

      - cyklus popularizačných prednášok s názvom Vedecké dielne pre gymnáziá- Onkológia

      Zapojiť sa môžete aj vy. Bližšie informácie o prednáškach a o prihlasovní sa dozviete TU. 


    • MAGIS poďakovanie
     • MAGIS poďakovanie

     • V týchto dňoch nám bol doručený list (k nahliadnutiu TU) z OZ MAGIS, v ktorom sú slová vďaky pre všetkých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zapojili do potravinovej a charitatívnej zbierky pred Vianocami 2021. Ďakujeme, že ste s nami.

    • 2022 začíname
     • 2022 začíname

     • Vážení kolegovia, rodičia, žiaci!

      Nový rok 2022 prináša pre všetkých z nás nové výzvy a šance. Nebuďme ustarostení a využime ich pre dobro seba aj ostatných. A nezabudnime sa ustavične radovať z Pánovej moci a jeho milosrdenstva - táto radosť nás zbavuje obáv a strachu z toho, čo nás čaká v tomto roku. V novom roku ešte žičíme všetkým nám hojné zdravie a pokojné a radostné prežívanie každého dňa roku 2022. 

      A teraz k organizácii nástupu do školy. Ak sa cez víkend neudejú zásadné zmeny, žiaci nastupujú do školy v pondelok 10.1.2022 a budú sa vyučovať prezenčne podľa riadneho rozvrhu. Predpokladom pre nástup žiakov do školy je predloženie vyhlásenia o bezpríznakovosti - ideálne cez Edupage príadne aj papierovo (vyhlásenie dostupné TU - príloha č.1). Okrem toho odporúčame všetkým zamestnancom aj žiakom vykonanie domáceho AG samotestu (aj s oznámením o vykonaní prostredníctvom EDUPAGE). V prípade pozitívneho výsledku postupujte podľa pokynov všeobecného lekára. V prípade, že sa u zamestnacov alebo u žiakov prejavia niektoré z príznakov ochorenia COVOD-19, odporúčame im zostať doma ešte 1-2 dni na pozorovaní a nastúpiť do školy až po opätovnom pretestovaní. Ďakujeme za porozumenie a do zyvšku prázdnin želáme ešte veľa pohodových chvíľ.

      Za vedenie školy praje riaditeľ školy Marcel Tkáč

    • Projekt Koľko lásky
     • Projekt Koľko lásky

     • Deti zo všetkých oddelení školského klubu detí sa na prelome novembra a decembra zúčastnili adventného experimentu. Ich úlohou bolo odvážiť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok (je to zároveň názov 4. ročníka celoslovenskej dobročinnej zbierky vianočných darov pre seniorov). Počas trvania projektu deti zistili, že to všetko čím naplnili 48 krabíc (samozrejme s podporou svojich rodičov) sa odvážiť ani nedá. Lebo nezištné, dobroprajné, láskavé a starostlivé srdcia detí, to je tá najdôležitejšia váha Vianoc. Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Koľko lásky.

    • Visite de France
     • Visite de France

     • V novembri tohto roka nás navštívila slečna Estelle Kosnansky, francúzska lektorka, ktorá aktuálne učí na Prešovskej univerzite. V štyroch triedach predstavila žiakom rôzne zaujímavosti o Francúzsku, či francúzskom školskom systéme. Žiaci si overili svoje znalosti v krátkom kríze. Ďakujeme jej, že svojou prítomnosťou obohatila naše hodiny a motivovala žiakov.

     • Jólakveðjur frá Íslandi

     • V rámci projektu Erasmusplus nám zaslali priatelia z partnerskej školy na Islande vianočný videopozdrav....Našťastie je v angličtine, takže prajeme príjemné počúvanie... (v titulke je názov Vianočný pozdrav z Islandu v rodnom jazyku Islanďanov)

    • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život
     • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život

     • V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila 23. celoslovenská študentská konferencia Chémia a technológie pre život, na ktorej nechýbal Amavet klub 957 pôsobiaci na našej škole. Jozef Jabczun a Alex Kanderka s projektom Výskyt ťažkých kovov a PCB v lokalite odkaliska Poša a možnosti ich odstraňovania sorpčnými procesmi sa zúčastnili na jej nesúťažnej posterovej sekcii určenej vybarným finalistom - študentom stredných škôl. Cieľom tejto súťaže organizovanej Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. Súčasťou konferencie bola aj súťažná prezentácia prác vysokoškolských študentov i bohatý sprievodný program. Kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii sa musela uskutočniť online, no to jej vôbec neubralo na odbornosti. Už teraz sa tešíme na 24. ročník ŠVK, tentokrát však už prezenčne na pôde FChPT v Bratislave!

      A.Kanderka a J. Jabczun

    • Domáce samotestovanie
     • Domáce samotestovanie

     • Pripomíname nutnosť samotestovania žiakov pridelenými samotestami a povinnosť nahlasovania výsledku prostredníctvom EDUPAGE.

      Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

    • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
     • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

     • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

       

    • Šarkaniáda ŠKD
     • Šarkaniáda ŠKD

     • Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapec, za ním deti! Takto nás prilákal plagát na tohtoročnú Šarkaniádu!

       V čase od 8.11. do 11.11.2021 pripravovali deti zo školského klubu so svojou p. vychovávateľkou/vychovávateľom šarkana na paličke, s ktorým sa uchádzali vyhrať vyhlásenú súťaž o najkrajšieho šarkana. Každý priložil ruku k dielu. Hotové šarkany sme vystavili vo vestibule školy, aby ich mohli okoloidúci obdivovať a zahlasovať o ten naj. Na konci týždňa sme spočítali všetky hlasovacie lístky a zistili, ktorý šarkan sa vám najviac páčil. Bol to šarkan – sova, ktorého pripravilo VI.oddelenie s p.vychovávateľkou Sninčákovou so žiakmi z 3.B a 4.B. Blahoželáme!

          Najviac sme sa ale tešili, keď meteorologička z televízneho počasia zahlásila, že v stredu 10.11.2021 má fúkať silný vietor, ktorý sme už očakávali každým dňom, aby sme si mohli do školy doniesť nie len tých papierových, namaľovaných šarkanov, ale ozajstných lietajúcich. Niekomu to išlo lepšie, niekomu horšie, ale určite sa všetci veľmi snažili, sem tam sa ale nechcelo šarkanovi :). Majiteľov šarkanov, ktorý vyleteli najvyššie sme samozrejme odmenili a už teraz sa tešíme na nasledujúcu šarkaniádu, keďže naše/vaše deti skonštatovali, že je to každým rokom lepšie a lepšie.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda ŠKD.

    • PONUKA z PSK
     • PONUKA z PSK

     • PONUKA

      Pre všetkých mladých z Prešovského kraja zdieľame výzvu odboru školstva PSK...dotazník na pár minút, no zmeny možno na mnoho rokov.

      Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. ✍️ Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!

      🦸Práve na základe informácií z dotazníkov, bude kraj schopný navrhnúť konkrétne opatrenia na ich zlepšenie. Dotazník je určený pre všetkých od 15 do 30 rokov, ktorí žijú/študujú alebo pracujú v Prešovskom kraji.

      Prieskum realizuje v období od 23.11. do 21.12. 2021 @Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.

      Záleží nám na tom, aby sa mladí v kraji cítili dobre. Podpor preto tento post zdieľaním, nech sa dotazník dostane k čo najširšiemu počtu mladých. Ďakujeme :)

    • ROZUMIEME SI
     • ROZUMIEME SI

     • Nedávno sme zverejnili ponuku zapojiť sa do projektu ROZUMIEME SI, ktorý je zameraný na pomoc deťom zo slovesnkých škôl s vyučovacím jazykom maďarským zlepšovať sa v slovenčine prostredníctvom neformálnych aktivít s rovesníkmi zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Keďže záujem zo strany takýchto žiakov je veľký, hľadajú ešte dobrovoľníkov spomedzi žiakov, ktorí sa vyučujú v slovenčine, na zapojenie sa do takejto aktivity...jednoducho každá pomoc je vítaná.

      Ešte aktuálne hľadáme slovenské sestry a slovenských bratov pre nasledovné maďarské deti zo Slovenska – konkrétne z Tornale, odkiaľ sa tento rok prihlásilo rekordný počet detí, ktoré chcú zlepšovať svoju slovenčinu, zažiť dobrobružstvo a nájsť dobrého kamaráta. Prihlášky slovenských detí a rodín  prijímame do nedele 28.11.2021 na linku tu.

      Hanna Zsófia – 6. ročník (11 rokov), rada prednáša prózu. Hrá na klavíri, má rada pohyb a turistiku. V škole má rada hudobnú výchovu, geografiu a telesnú výchovu.

      Zita – 6. ročník (12rokov), vo voľnom čase hrá na gitare, na klavíri, jazdí na koni. V škole má rada biológiu i informatiku.

      Nóra – 8. ročník (13 rokov), jej záujmy sú hudba, čítanie a hranie minecraftu, v škole je obľúbeným predmetom výtvarná výchova.

      Jázmin – 5. ročník (10 rokov), hrá na klavíri, vela športuje, v škole má rada biológiu a geografiu.

      Betti – 5. ročník (11 rokov), jazdí na koni a má rada športy, jej obľúbenými predmetmi sú telesná výchova a geografia.

      Zsófia – 5. ročník (10 rokov), so záľubami ako tanec, predášanie ľudových rozprávok. V škole má rada angličtinu a telesnú výchovu.

      Fanni – 5. ročník (10 rokov), vo voľnom čase športuje, kreslí a počúva hudbu, jej obľúbené predmety sú jazyky, geografia a telesná výchova.

      Lilianna – 5. ročník (11 rokov), vo voľnom čase spieva, má rada hudbu a rada číta knihy. Medzi jej obľúbené predmety patrí matematika, biológia, geografia a jazyky.

      Ďakujeme, že ste s nami.

       

    • MAGIS adventná zbierka 2021
     • MAGIS adventná zbierka 2021

     • Občianske združenie MAGIS organizuje zbierku na pomoc rodinám v núdzi. Aj tento rok počas prvých 2 týždňov adventu (od 29.10. do 14.12.2021) bude prebiehať táto ušľachtilá zbierka na našej škole. Darcovia môžu prispieť 2 spôsobmi:

      a) trvanlivými trvanlivými potravinami alebo

      b) prípravou darčeka pre dieťa vo veku 6-10 rokov.

      Trvanlivé potraviny môžu doniesť rodičia alebo deti a uložiť ich vo vestibule školy alebo pri kaplnke. Rovnako aj pripravený darček (napr. v krabici od topánok) môžu uložiť na týchto miestach.

      V súvislosti s darmi máme vážnu prosbu, ktorú vysvetlite aj  žiakom, študentom - pripravte taký dar, ktorý by vás samých neurazil, ale potešil. Krabicu, prosím, nebaľte do papiera - stačí ju previazať. Dobrovoľníci z MAGIS to urobia. Stalo sa totiž niekoľkokrát, že v zabalenej krabici boli veci použité alebo zničené. Nech je teda balíček darom a nie urážkou. Radšej dať menej, ale zo srdca, aby mal obdarovaný radosť a darca zásluhu.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Celoštátna študentská konferencia Nenápadní hrdinovia
     • Celoštátna študentská konferencia Nenápadní hrdinovia

     • Osmička našich študentov reprezentovala školu a získala nezabudnuteľné spomienky

      15.-17. 11. 2021

      Na úvod začnem od konca – chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí ste nás akýmkoľvek spôsobom sledovali a podporovali nielen virtuálne (či už v utorkovom online prenose z celoštátnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, na našich FCB-profiloch, či v Dobrom ráne Markízy)

      Matej Kmec, Karolína Joščáková, Ema Lukáčová, Emma Šošková, Martina Martonová, Andrea Durkáčová, Diana Milnárová a Adam Klimovič   písali  o – slovami pápeža Františka v Bratislave – dramatickom období našich dejín, keď bola sloboda zranená, zneuctená, zabitá a ľudskosť bola zdegradovaná.  Písali o ľuďoch, ktorých mená málokto pozná, boli jedným menom z mnohých, ale aj práve  vďaka nim sme si mohli pripomenúť 17. november nielen ako deň, kedy sa „štrngalo kľúčmi na námestiach“, ale kedy sa aj u nás začala udomácňovať sloboda a demokracia. Práve posledné dni nás presviedčajú, že pápež František mal pravdu, keď povedal, že „sloboda je cesta“. Som hrdá, že naši študenti na tejto ceste stoja a kráčajú správnym smerom. Navyše všetci boli aj úspešní – domov sme doniesli 2 zlaté pása, 1 strieborné a 1 bronzové.  

      Okrem samotnej  konferencie s prezentáciou projektov sme sa stretli s množstvom osobností (napr. s výtvarníkom Martinom Piačekom, s disidentom Františkom Mikloškom, so synom politickej väzenkyne Marošom Čaučíkom, s europoslankyňou Miriam Lexmann, spisovateľom Petrom Juščákom). Rozhodne však najnezabudnuteľnejšie bolo osobné stretnutie s hlavou štátu prezidentkou Zuzanou Čaputovou, prehliadka budovy Národnej rady SR ako aj divadelné predstavenie v Astorke)   

                                                                                                                                       PaedDr. Miriam Kohutová

      Ak ste niečo zmeškali, môžete si to zo záznamu pozrieť tu:

      Nenápadní hrdinovia na prijatí u prezidentky Slovenskej republiky | Nenápadní hrdinovia (november89.eu)

      Nenápadní hrdinovia 2021 (fotopríbeh) | Konzervatívny denník (postoj.sk)

      Nenapadní hrdinovia 2021 (16. november, 8.00) - slávnostná študentská konferencia - YouTube

      Zo spomienok a dojmov študentov – „Osmičky“ – aspoň reflexia jedného:

      „...Projekt ukazuje, že za každým menom postihnutého komunizmom nestojí len jedna osoba, ale celá jeho rodina... osudy pamätníkov dokazujú, že žiadna situácia nie je taká zlá, aby sme stratili optimizmus a nádej....hlboko som prežila aspoň z malinkej časti kúsok našich dejín, keďže my - narodení po roku 1989  - si tieto udalosti nevieme ani predstaviť. Tu som konečne pochopila čo znamená tá obľúbená veta dejepisárov: "Poznanie dejín nám pomáha vyhnúť sa chybám v budúcnosti." Som rozhodnutá vyhnúť sa chybám, ktoré postihli našich prarodičov a priniesť lepšiu budúcnosť našim deťom - nasledujúcim generáciám. Pochopila som aj to, že výnimočnosť človeka sa neodzrkadľuje na hodnote majetku, či iných materiálnych hodnotách. Výnimočnosť ľudí som objavila v tejto nenápadnosti a skromnosti. Objavila som ich milujúce srdce a túžbu zrieknuť sa všetkého pre dobro.... A myšlienka, ktorá ma zasiahla úplne najviac a rozmýšľala som nad ňou celé dni sa vyskytla v jednej práci a to: "je ťažšie pre Ježiša žiť, ako pre Neho zomrieť." Týmto aj ja  ďakujem za všetky nové skúsenosti a príležitosti, ktoré mi pani učiteľka  Kohutová a  tento projekt priniesol.“   (Ema Lukáčová, sexta A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoštátna študentská konferencia Nenápadní hrdinovia.

    • Misijný týždeň 2021
     • Misijný týždeň 2021

     • Prostredníctvom tohto oznamu chceme vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým darcom a dobrodincom , ktorí podporili kúpou čokoládky misijné diela v Jakutsku (Rusko), ktoré spravuje SAVIO, o.z. saleziánov Slovenska. Zaslaná finančná podpora pre SAVIO, o.z. z darov všetkých malých aj veľkých misionárov, bola vo výške 700€. V prílohe prikladáme aj ĎAKOVNÝ LIST predsedu SAVIO, o.z. p.Štefana Kormančíka. ďakujeme, že ste s nami.

    • Z Bratislavy sme si priniesli niekoľko ocenení !!!
     • Z Bratislavy sme si priniesli niekoľko ocenení !!!

     • V dňoch 7. – 9. 11. 2021 študenti  našej školy úspešní na krajskom kole reprezentovali Gymnázium sv. Mikuláša na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky. Tradične ho organizovalo OZ Amavet s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

      Po náročnom dištančnom roku sa festival opäť konal prezenčnou formou! Konečne sme mali možnosť prezentovať svoje projekty nielen cez obrazovku počítača J.

      Stretli sme ľudí, ktorí  v plnom nasadení spolupracujú na tomto festivale, snažia sa byť tu pre nás študentov a vtiahnuť nás do sveta vedy a techniky. Povzbudzovali nás, aby sme sa nebáli byť vedcami, aby sme hlbšie prenikli do sveta bádania, ktorý je nad bežným rámcom školského učiva.

      Veď aj naša pani učiteľka biológie RNDr. Miriam Feretová, robí veci nad rámec svojho úväzku  a vieme, že na našej škole nie je sama. 

      Zážitkovom centre vedy – Auréliu sa stretlo 62 súťažiacich pracujúcich na 43 vedeckých projektoch. Našu školu a Amavet klub č. 957 reprezentovali 8 žiaci so 6 projektami.

      Z Bratislavy sme si priniesli niekoľko ocenení:

       O5A

      1. M. Kmec: Med – tekuté zlato Slovenska; Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie

      2. S. Kucková a P. Peregrinová: Ako zvýšiť zaočkovanosť u študentov? Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie

      3. J. Jabczun a A. Kanderka: PCB v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie; postup na medzinárodnú súťaž Vernadsky National Contest (Конкурс им. В.И. Вернадского, Rusko – Moskva)

      06A: 

      L. Ivančová a K. Fabuľová: Porovnanie komerčných a prírodných dezinfekčných prostriedkov a  ich vplyv na mikroorganizmy; Hlavná cena dekana PrF UK  Bratislava za najlepší projekt súťaže a postup na medzinárodnú súťaž EUCYS (Holandsko, Leiden)

      08B:

      E. Halčáková: Prírodný spôsob zlepšenia kvality vlasov; Cena dekana PrF UK v Bratislave a postup na medzinárodnú súťaž Genius Olympiad ART & SCIENCE (New York, USA)

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu a za ich úsilie, postupujúcim ešte želáme ďalšie úspechy v medzinárodných kolách.

      Okrem súťaže sme navštívili aj historické centrum Bratislavy a jej dominantu - Bratislavský hrad, kde sme sa mohli spoznať  a vyrozprávať J. Aj keď naša vedecká cesta rozhodne neskončila, chceli by sme veľmi poďakovať RNDr. Miriam Feretovej za obetavosť a podporu pri tvorbe našich projektov. Tento ročník FVaT sme si prenesmierne užili a už teraz sa tešíme na postupové súťaže, veríme, že prezenčnou formou :).

      Dojmy a pocity skvele vystihla Laura: „Na začiatku neskutočná tréma a zjedená takmer celá horká čokoláda. Na konci neopísateľná radosť a príval energie tak na pol roka minimálne. Už len to, že sme sa mohli spoznať s takým množstvom inteligentných a sympatických ľudí a vidieť projekty- skvelé nápady ostatných súťažiacich bola výhra“. 

      Sára KUCKOVÁ (O5A)  a ostatní členovia Amavet klubu 957

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky - Bratislava.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje