• PONUKA
     • PONUKA

     • Naša škola ponúka v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

      • kritické myslenie
      • čítanie s porozumením
      • sústredená práca
      • rozvoj charakteru

      Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

      Výučba prebieha diskusnou metódou - študenti prichádzajú na seminár pripravení diskutovať o týchto dielach a o témach, ktoré otvárajú. Učia sa samostatne študovať, formulovať vlastné myšlienky, počúvať názory rovesníkov, kultivovane sa vyjadrovať a obrusovať vlastné postoje.

      Akadémia teda ponúka stredoškolákom príležitosť zažiť na Slovensku také klasické vzdelávanie, aké ponúkajú tie najlepšie školy v zahraničí. Jej program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

      Program spočíva z 25 diskusných seminárov v malých skupinách, kde je úlohou učiteľa posúvať diskusiu študentov vzhľadom na témy v diele - robí to pomocou metodík Akadémie veľkých diel a zúčastneným študentom venuje osobný prístup. Všetky diela a materiály ku každému semináru majú študenti k dispozícii na modernej online platforme.

      Okrem vyššie spomenutých benefitov študent získa aj:

      • Možnosť vidieť svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia
      • Záverečný certifikát
      • Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

      Študenti sa do programu môžu záväzne prihlásiť do 24. septembra 2021. Prihlášku aj viac informácii o programe nájdete o PaedDr. Miriam Kohutovej. Pozrite si video minuloročných absolventov - Čo je pre teba Akadémia veľkých diel? - YouTube

      Vzorový seminár Akadémie veľkých diel sa uskutoční už budúci utorok 21. 9. 2021 o pol tretej v školskej knižnici. SRDEČNE POZÝVAME.

    • OPATRENIA od 13.9.2021
     • OPATRENIA od 13.9.2021

     • Od 13.9.2021 začína platiť nová vyhláška ÚVZ SR a tým sa upravujú aj podmienky pre prevádzku škôl. V zmysle tejto vyhlášky budú platiť nasledujúce opatrenia:

      1. Povinnosť karantény sa mení zo 14 dní na 10 dní. Do karantény nastupujú vždy žiaci a zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným (mal príznaky alebo pozitívny test) najviac pred 2 dňami. Ak žiak alebo zamestnanec má výnimku z karantény, uplatní si ju predložením Vyhlásenia o výnimke z karantény (možné aj cez EDUPAGE) a pokračuje v prezenčnom vzdelávaní v škole. Výnimku z karantény majú plne zaočkovaní žiaci a rovnako aj žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 do 180 dní.

      2. Karanténu možno skončiť aj po 7 dňoch od posledného kontaktu s pozitívnou osobou ak je osoba v karanténe bez príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr na 5. deň karantény je negatívny. Bez absolvovania PCR testu zostáva žiak alebo zamestnanec v karanténe 10 dní od posledného kontaktu s nakazeným. 

      3. Rodič môže neúčasť dieťaťa na vzdelávaní (prezenčnom alebo dištančnom) ospravedlniť najviac na 5 za sebou idúcich dní z dôvodu choroby. Pri vyššom počte dní sa vyžaduje potvrdenie od detského lekára.

      4. Rodič má nárok na OČR ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      5. O vzniku karantény pre triedu alebo zamestnanca budú zainteresovaní informovaní okamžite po nahlásení pozitívneho prípadu zo strany rodiča, resp. RÚVZ.

      6. V prípade pozitívneho výsledku AG testovania (samotest alebo iné) žiaka, ten zostáva doma a rodičia kontaktujú detského lekára a informujú sa o ďalšom postupe. O pozitívnom výsledku testu informujú aj školu prostredníctvom triedneho učiteľa.

      Viac o všetkých opatreniach a pokynoch sa dočítate na stránkach MŠVVaŠ SR.

    • Prihlasovanie na obed
     • Prihlasovanie na obed

     • V súvislosti so zmenami, ktoré prinášajú nové usmernenia z ministerstva školstva (zmena dĺžky karantény, spôsoby jej ukončenia) prinášame informáciu ohľadom nástupu tried do karantény. Po nastúpení triedy do karantény je trieda automaticky odhlásená z obedov. V každej triede je však niekoľko žiakov, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovanie, prekonanie ochorenia) a vyučovanie pre nich naďalej prebieha prezenčne v triede podľa riadneho rozvrhu. Títo žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia sa musia na obed nanovo prihlásiť najneskôr ráno v deň, keď prídu do školy po nástupe ich triedy do karantény. Ďakujeme za porozumenie.

    • Rádio LUMEN o našej škole
     • Rádio LUMEN o našej škole

     • V stredu 8.9.2021 odvysielalo Rádio LUMEN hodinovú reláciu o našej škole v rámci relácie LUPA. Pre tých, ktorí si ju nestihli alebo nemohli vypočuť, ju prinášame ako záznam z archívu spomínaného rádia. Príjemné počúvanie.

    • COVID-19 info
     • COVID-19 info

     • Od pondelka 13.9.2021 je okres Prešov zaradený medzi okresy v oranžovej farbe podľa COVID automatu. V tejto súvislosti pripomíname povinnosť každého zákonného zástupcu (žiaka) poskytnúť škole vyhlásenie o bezpríznakovosti. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE ako aj na stránke školy TU. Zároveň všetkých vyzývame k zodpovednosti k svojmu okoliu. AK žiak prejavuje príznaky ochorenia COVID-19, nechajte ho doma do pretestovania. Ďakujeme, že ste s nami.

    • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove
     • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove

     • V súvislosti s prípravami na návštevu Sv. Otca Františka v meste Prešov vznikli nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj organizácie vyučovania na našej škole. Z tohto dôvodu:

      1. V pondelok 13.9.2021 sa prezenčne budú vyučovať len žiaci Základnej školy a žiaci prima – kvarta Gymnázia sv. Mikuláša. Žiaci kvinty – oktávy zostávajú doma a riadia sa pokynmi vyučujúcich. 
      2. V utorok 14.9.2021 je z organizačných dôvodov riaditeľské voľno pre obidve zložky školy. Vyučovanie v tento deň nebude. 
      3. V stredu 15.9.2021 je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Je to deň pracovného voľna, v tento deň vyučovanie nebude.
      4. Celoškolské rodičovské združenie sa uskutoční 20.9.2021 (PON) so začiatkom o 16,00 hod. Rodičia zostávajú v triedach, spoločná časť sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.

      A ešte jeden oznam:

      Zajtra 8.9.2021 (STR) v čase od 20,00 – 21,00 bude na Rádiu LUMEN relácia, ktorá predstaví našu školu. Srdečne pozývame k počúvaniu. Archív bude dostupný čoskoro na našej www stránke.

      A ešte jedna výzva:

      Návšteva Sv. Otca Františka na Slovensku je historickým momentom. Nepremeškajme príležitosť vytvoriť v Košiciach, prípadne v Prešove alebo v Šaštíne jedno spoločenstvo s hlavou Katolíckej Cirkvi. Kto chce dostávať, musí aj dávať a prinášať obety....Tešíme sa na prípadne stretnutie s vami na jednom z týchto podujatí.

    • Návšteva Sv. Otca Františka - aktuálne info
     • Návšteva Sv. Otca Františka - aktuálne info

     • Návšteva Sv. Otca Františka je blízko...a omnoho dostupnejšia ako minulý týždeň. Zmenené pravidlá podľa režimu OTP umožňujú stretnutie pre každého z nás. Neváhajme a využime túto historickú udalosť na osobné stretnutie so Sv. Otcom Františkom v Košiciach, Prešove alebo v Šaštíne. Viac info na stránke Konferencie buskupov Slovenska TU

    • SEMAFOR usmernenie
     • SEMAFOR usmernenie

     • V súvislosti s usmerniami MŠVVaŠ SR, tzv. školský semafor, pripomíname, že vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré za žiaka povinne podáva zákonný zástupca v momente, keď sa okres Prešov dostane do oranžovej farby, resp. keď žiak preruší školské vyučovanie na 3 a viac dní. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE medzi žiadosťami a vyhláseniami. V písomnej forme ho nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Momemntálne je okres Prešov v zelenej farbe a podávanie spomínaného vyhlásenia je dobrovoľné. Prajeme veľa trpezlivosti a rozvahy.

    • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test
     • SAMOTEST Standard Q COVID-19 Ag test

     • V týchto dňoch ste na základe prejaveného záujmu obdržali (alebo ešte len obdržíte) SAMOTEST Q COVID-19 antigénový nazálny test, ktorý je možné veľmi ľahko urobiť aj doma. Pozrite si krátky videonávod alebo si preštudujte písomný návod návod na použitie TU, prípadne si prečítajte sprievodcu samotestovaním TU. Test sa odporúča vykonať 2x týždenne, ideálne v pondelok a štvrtok. Po vykonaní testu informujte o výsledku testu (negatívny alebo pozitívny) prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. V prípade pozitívneho výsledku odporúčame objednať sa na PCR test. Veľa odvahy a sily do ďalších dní.

    • Atletika
     • Atletika

     • Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie sú uvedené na priloženom plagáte.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

    • Úspechy na 1. stupni ZŠ
     • Úspechy na 1. stupni ZŠ

     • Počas prázdnin prišiel do školy balík pre žiakov z triedy 2. B (terajšia 3. B)
      V balíku bol okrem sladkostí aj diplom za mimoriadne dielo, ktoré vytvorili žiaci v spolupráci s triednou učiteľkou Zitou Sedlákovou a p. učiteľom Stanislavom Šarišským. Súťaž, do ktorej sa druháci zapojili, organizovalo Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ku Dňu rodiny. Žiaci sa zapojili do súťaže v audiovizuálnej sekcii piesňou na tému V náručí otca a mamy. Pieseň si môžete pozrieť TU.

      A to nie je všetko. S radosťou Vám tiež oznamujeme, že kolektív tých istých žiakov, ocenila porota výzvy Hľadáme mladé prešovské talenty 2021, ako jeden z najlepších talentov.

      Žiaci terajšej 3. B vystúpia na verejnej prehliadke, ktorá sa uskutoční dňa 18. 9. 2021 o 15:00 h v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici alebo v prípade nepriaznivého počasia 19. 9. 2021 o 15:00 h v sále PKO Čierny orol v Prešove.
      K oceneniam za milé hudobné dielko deťom blahoželáme.

    • INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 2 - školský rok 2021/2022 začíname

     • Začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži a je potrebné priniesť ďalšie informácie...

      1. Školský rok začíname 2.septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8,00 hod. v škole. Všetci žiaci Základnej školy sv. Mikuláša (okrem žiakov 1. ročníka) a všetci žiaci Gymnázia sv. Mikuláša prídu do školy tak, aby všetci boli v triedach najneskôr o 8,00. Po úvodnom príhovore riaditeľa školy a školského kaplána budú pokračovať so svojimi triednymi učiteľmi do skončenia 3. VH do 10,35 hod. Po skončení 3. VH odchádzajú domov. Pri mladších žiakoch je nutné zo strany rodičov zabezpečiť návrat týchto žiakov domov.

      2. Žiaci kvarty A,B, kvinty A, sexty A,B, septimy A, B, oktávy A,B a žiaci 9.A zo ZŠ odchádzajú o 8,30 hod. so svojimi triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša na slávnostnú sv. omšu VENI SANCTE, ktorú bude celebrovať o.arcibiskup Bernard Bober.

      3. Rodičia žiakov 1. ročníka ZŠ sv. Mikuláša sa spolu so svojimi deťmi, našimi prvákmi,  stretnú s triednymi učiteľkami a vedením školy o 8,15 hod. pred hlavným vchodom. Po úvodných pokynoch zoberú triedne učiteľky žiakov do svojich tried a cca o 9,15 hod. ich vrátia rodičom. Tým pre nich prvý deň v škole končí a do školy sa vrátia znovu v piatok 3.9.. Vyučovanie začína o 8,00 a pokračuje podľa zavrejneného rozvrhu. Po skončení vyučovaniu pokračujú prihlásené deti v ŠKD, ktoré svoju činnosť začína od piatku 3.9..

      4. V piatok 3.9. začína vyučovanie o 8,00 a pokračuje počas prvých troch vyučovacích hodín triednickymi hodinami. Vyučovanie pokračuje ďalej podľa zverejneného rozvrhu a končí 6. VH.

      V prípade nejasností kontaktujte svojich triednych učiteľov, prípadne zástupcov riaditeľa školy.

      Tešíme sa na vás.

    • Dobrovoľníci pre Prešov
     • Dobrovoľníci pre Prešov

     • Zdieľame výzvu...

      Aj v Prešove potrebujú dobrovoľníkov.... Zdieľame výzvu zaslanú od koordinátorov dobrovoľníctva.

      Milí študenti a študentky, už iba pár dní vás delí od začiatku školského roka. Letné prázdniny s mnohými zážitkami máte čoskoro za sebou a opäť vstúpite do práce na svojom intelektuálnom a osobnostnom rozvoji. Hneď v septembri však máte jedinečnú možnosť zažiť neopakovateľný zážitok v službe dobrovoľníka pri návšteve pápeža Františka na Slovensku. Vek dobrovoľníka bol organizátormi znížený na 16 rokov, má byť samozrejme plne zaočkovaný a pri registrácii musí nahrať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je možné stiahnuť v registračnom formulári. Srdečne pozývame do tejto služby, kde môžete zažiť nové skúsenosti, stretnúť nových ľudí, vidieť zákulisie príprav takéhoto veľkého podujatia a hlavne môžete ukázať srdce ochotné pomôcť. Takouto službou samozrejme reprezentujete aj našu školu a cirkev. Nahlásiť sa za dobrovoľníka sa môžete na www.navstevapapeza.sk a sledovať bližšie informácie na fb Stretnutie s pápežom Františkom v Prešove. Samozrejme, každý dobrovoľník obdrží aj veci, ktoré mu zostanú na pamiatku jeho služby.

      Ďakujeme za spoluprácu.

      S úctou

      S pozdravom o. Matúš Verba a Viktória Žolnová,

      koordinátori dobrovoľníkov pre Prešov.

    • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname
     • INFORMÁCIE 1 - školský rok 2021/2022 začíname

     • S blížiacim sa začiatkom škoského roka 2021/2022 sa hromadia informácie určené rodičom a študentom našej školy. Budú sa objavovať postupne a dúfame, že aj včas.

      1. Prihlasovanie na stravu realizujte vzhľadom na veľký počet stravníkov čím skôr. Ideálne je prihláasiť sa do 31.8.2021, pretože prihlasovanie v stredu 2.9.2021 bude možné iba do 11,30 hod. Prihlášky sú dostupné TU.

      2. Záujemcovia o AG samotest (25 ks na 1 žiaka, test je nazálny s krátkou paličkou) sa musia prihlásiť cez aplikáciu EDUPAGE (anketa bola zverejnená v PON 23.8.) alebo prostredníctvom triednych učiteľov (emai, telefón) najneskôr do stredy 25.8.2021 do 12,00. 

      3. Všetci záujemcovia o ŠKD musia svoje deti prihlásiť najneskôr do UTO 31.8.2021 doručením prihlášky osobne Danke Kostelnikovej alebo emailom na dankakostelnikova@zsgmikpresov.sk . Prihláška dostupná TU.

    • šKaetci dobrovoľníci
     • Návšteva sv. Otca Františka na Slovensku

     • S blížiacom sa termínom návštevy sv. Otca na Slovensku vrcholia aj prípravy na jeho návštevu. Táto návšteva je pre našu krajinu radosťou a darom, no vyžaduje si dobrú prípravu - tak na poli duchovnom ako aj na poli organizačnom. K všetkým starším ako 18 rokov (nielen k študentom ale aj k zamestnancom a rodičom žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy) je smerovaná výzva otca arcibiskupa B.Bobera na dobrovoľnícku službu pri návšetve sv. Otca Františka v meste Košice. Dobrovoľníkov potrebuje aj mesto Prešov, srdečne pozývame aj do Prešova. Prihlasovací formulár s možnosťou výberu služby nájdete na odkaze TU. V deň návštevy Svätého Otca Františka dňa 14.9. bude na škole riaditeľské voľno. Všetci dobrovoľníci budú mať voľno aj v pondelok 13.9. Medzi dobrovoľníkov sa môžu so súhlasom rodičov prihlásiť aj žiaci vo veku nad 16 rokov. Viac o návšteve v Košiciach a podmienkach dobrovoľníckej služby nájdete TU. Srdečne pozývame.

    • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - letný špeciál
     • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - letný špeciál

     • V netradičnom online vydaní, na ktorého tvorbe sa podieľali štvrtáci z triedy sv. Ondreja, nájdete exkluzívnu Abecedu Simony Magušinovej, rodenej Martausovej, rozhovor o dabovaní disneyoviek, úryvok z knihy Vlčie oko a zopár ďalších prekvapení. Inšpiratívne čítanie a príjemné leto, ale aj príjemné čítanie a inšpiratívne leto!

      Leto špeciál 2021

    • Erasmus plus - prázdninová výzva.
     • Erasmus plus - prázdninová výzva.

     • Hoci sa končí školský rok a žiaci sa do školských lavíc vrátia až 2.9.2021, náš projekt Erasmus plus pokračuje ďalej aj cez prázdniny. Spolu s nami doby Tatry, Pieniny, kultúrne pamiatky a priprav TV reportáž - buď ako video alebo prostredníctvom fotografií z miest, ktoré si navštívil. Tešíme sa na vaše práce, tešíme sa na vašu tvorivosť a nápady. Všetkým prajeme požehnané leto plné oddychu a príjemných zážitkov.

    • NAJ online učiteľ PSK
     • NAJ online učiteľ PSK

     • Milá študentka, milý študent Gymnázia sv. Mikuláša!

      Prešovský samosprávny kraj hľadá Naj online učiteľov PSK!

      Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ. V rámci tej je naším zámerom oceniť prácu učiteľov, ktorí počas uplynulého „covidového“ školského roka vniesli do online vyučovania špeciálny, originálny, povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali zmeniť vzdelávanie cez internet na úžasné dobrodružstvo.

      Nominácie (môže to byť aj viac nominácií) do súťaže NAJ ONLINE UČITEĽ PSK posielaš ty, študent! Informácie o súťaži nájdeš na weboch a sociálnych sieťach. Teda v online priestore.

      Nominácie na tých najpokrokovejších“ online učiteľov nám môžeš posielať najneskôr do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. na email nominacie@vucpo.sk. Oceňovanie by sa malo uskutočniť v zmenšenom formáte na Úrade PSK v priebehu septembra 2021, resp. začiatkom októbra (5.10. – svetový deň učiteľov).

      Tešíme sa na tvoje nominácie.

      Podmienky k nominovaniu:

      Naj online učiteľ je potrebné posielať nominácie na emailovú adresu nominacie@vucpo.sk do 16. augusta 2021 do 23:59 hod. Do textu emailu je potrebné uviesť: meno nominovaného učiteľa, školu s adresou a zdôvodnením nominácie (Prečo nominuješ daného učiteľa. Čím ťa zaujal na hodinách a prečo boli jeho hodiny inovatívne, progresívne, zaujímavé, náučné, kreatívne a nezabudnuteľné. Pomôže Ti v tom návrh na ocenenie (viď príloha). Ak máš k dispozícii zaujímavú dokumentáciu k danému učiteľovi, môžeš ju pripojiť do prílohy.

      Ďakujeme, že si nájdeš čas a budeš nominovať!

    • Záver školského roka - čo nás čaká.
     • Záver školského roka - čo nás čaká.

     • Mesiac jún je v plnom prúde a záver školského roka 2020/2021 sa nezadržateľne blíži. V súvislosti so záverom školského roka dávame do pozornosti nasledujúce oznamy:

      • v súvislosti s prípravou finančnej uzávierky v školskej  jedálni bude prihlasovanie na stravu a odhlasovanie zo stravy možné iba do piatku 18.6.2021 do 14,00. Za porozumenie ďakujeme.
      • dňa 25.6. (piatok) bude na škole z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.
      • slávnostná sv. omša na záver školského roka (TE DEUM) bude na sviatok sv. Petra a Pavla v utorok 29.6.
      • posledný deň školského vyučovania je streda 30.6.. V tento deň bude strava podávaná vo forme balíčkov a činnosť školského klubu detí bude ukončená o 13,00 hod.

      Vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje