• POKYNY
     • POKYNY

     • Manuál pre dištančné vzdelávanie od 26.10. pre žiakov a rodičov ZŠ sv. Mikuláša a G sv. Mikuláša.

      Od pondelka 26.10.2020 začína dištančné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ sv. Mikuláša a Gymnáziu sv. Mikuláša. Vyučovanie na 1.stupni ZŠ sv. Mikuláša pokračuje naďalej prezenčným spôsobom. V priloženom dokumente TU nájdu rodičia aj žiaci základný manuál pre realizáciu vyučovania od 26.10. . Tento manuál prináša pokyny aj pre prevádzku ŠKD a školskej jedálne. 

      Ďakujeme, že s te s nami.

    • POZOR zmena
     • POZOR zmena

     • V súvislosti s vážnou epidemiologickou situáciou na Slovensku dochádza rozhodnutím Ministerstva školstva SR k zásadným zmenám vo vyučovaní na ZŠ a SŠ na celom Slovensku. Tieto zmeny sa premietnu aj do fungovania našej školy a to nasledujúcim spôsobom.

      1. Od pondelka 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2.stupňa ZŠ a žiaci Gymnázia na dištančné vzdelávanie z domu. Ukončenie tejto formy vzdelávania je predbežne určené na 27.11.2020. Žiaci 1. stupňa sa vzdelávajú naďalej v škole po jednotlivých triedach tak ako doteraz.

      2. Činnosť ŠKD bude prebiehať v izolovaných triedach a to v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. Prosíme o rešpektovanie času ukončenie činnosti ŠKD v jednotlivých dňoch.

      3. Žiaci, ktorí sa budú vzdelávať dištančne, dostanú prostredníctvom triednych učiteľov rozvrh na online hodiny, ktoré budú každý deň v čase od 9,00 do 11,00 hod. v rozsahu max. 2 hodiny denne. Ostatné aktivity sa budú realizovať prostredníctvom stránok Edupage.

      4. Žiaci, ktorí nemajú možnosť online pripojenia (zisťovania skutočnosti bude prebiehať počas nasledujúceho týždňa), budú od 1.11. vzdelávaný prostredníctvom vypracovávania pracovných listov, resp. prezenčne v škole (ak to situácia dovolí). Bližšie informácie im budú poskytnuté prostredníctvom triednych učiteľov počas nasledujúceho týždňa.

      5. Termíny prázdnin prešli rovnako zmenami. Prázdniny na nasledujúce dni budú v dňoch 30.10. (piatok), 2.11. (pondelok), 6.11.(piatok) a 9.11.(pondelok).

      6. Vyučovanie je pre žiakov naďalej povinné, preto neúčasť žiaka na vyučovaní musia rodičia ospravedlniť relevantným spôsobom. V súčasnej situácii môže rodič ospravedlniť žiaka najviac 5 po sebe idúcich školských dní. 

      7. Bližšie informácie o úpravách a zmenách v školách na Slovensku od 26.10.2020 nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR www.minedu.sk.

      Ďakujeme, že ste s nami.

       

    • Festival vedy a techniky online
     • Festival vedy a techniky online

     • V piatok 16.10.2020 sa uskutočnila krajská prehliadka Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj. Vzhľadom na súčasné opatrenia sa uskutočnila formou online prezentácií a rovnakým spôsobom prebiehali aj obhajoby. Našu školy reprezentovalo 5 projektov žiakov Gymnázia sv. Mikuláša pod vedením RNDr. Miriam Feretovej. Najviac sa darilo najmladším a na celoslovenské kolo postúpili 3 projekty žiakov z triedy kvarta A. Konkrétne to boli projekty žiakov Marko Halčák, Štefan Hudačko - Matej Kmec a Richard Barilla - Jozef Jabczun. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl ďalšej práce.

    • Misijný týždeň
     • Misijný týždeň

     • Najbližšia nedeľa 18.10.2020 je misijná nedeľa. Je spojená s podporou misijných diel vo svete formou modlitby a finančnej zbierky. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie na Srí Lanke. Pri tejto príležitosti bude prebiehať v našej škole "Misijný týždeň".Budeme podporovať svetové misie modlitbou aj finančne.Od pondelka 19.10. do piatku 23.10., každý deň na začiatku 1. vyučovacej hodiny sa spoločne pomodlíme cez kolský rozhlas rozhlas desiatok sv. ruženca. Následne budú mať deti možnosť zakúpiť si zabalenú čokoládku, kúpou ktorej podporia spomínané misie. Cena čokoládky je 0,50 eur. Výťažok zo zbierky je určený na podporu Misijných diel detí prostredníctvom Pápežských misijných diel. O fiančnom výnose zo zbierky vás budeme informovať. Čokoládky sa budú dať zakúpiť od pondelka do piatku až do vypredania zásob. Každá čokoládka teda zasýti 2x - jednak vaše dieťa ale aj dieťa na Srí Lanke. Našou aktivitou sa zároveň pripájame aj k aktivite Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujeme, že ste s nami. 

      Každý deň budeme modlitbou a farbou oblečenia myslieť na konkrétny svetadiel:

      pondelok - zelená Afrika,

      utorok - biela Európa,

      streda - žltá Ázia,

      štvrtok - modrá Austrália a Oceánia,

      piatok - červená Amerika.

      Viac informácií o misijných dielach:http://misijnediela.sk/misijna-nedela-18-oktober-2020/.

    • Od pondelka 12.októbra po novom....
     • Od pondelka 12.októbra po novom....

     • V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku prechádzajú všetky stredné školy na Slovensku od pondelka 12.10. na dištančnú výučbu. Spomínané opatrenie sa dotýka aj prevádzky našej školy a to nasledujúcim spôsobom:

      • študenti kvinty až oktávy zostávajú doma na dištančnom vzdelávaní až do odvolania. Podrobnosti dištančného vzdelávania (časový harmonogram, rozvrh)  budú zverejnené na www stránke školy v pondelok 12.10.,
      • študenti primy až kvarty pokkračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • žiaci ZŠ sv. Mikuláša pokračujú vo vzdelávaní tak ako doteraz, teda prezenčnou formou,
      • všetci zamestnanci školy nastupujú v pondelok 12.10. do zamestnania podľa určenej pracovnej doby tak ako doteraz,
      • povinnosť nosenia rúšok v interiéoch školy bude povinná pre všetkých žiakov aj zamestnancov školy, teda aj pre žiakov 1.stupňa ZŠ.

      Sledujte naše www stránky a v prípade nejasností kontaktujte triednych učiteľov prostredníctvom zverejnených pracovných emailov na https://www.zsgmik.sk/a/kontakty-ucitelia.

      Ďakujeme, že ste s nami.

    • Výberové konanie
     • Výberové konanie

     • V súlade s metodickými pokynmi zriaďovateľa vyhlasuje riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove výberové konanie na pozície

      • finančný účtovník ( podmienky výberového konania TU),
      • vychovávateľ v ŠKD (podmienky výberového konania TU),
      • školský špeciálny pedagóg (podmienky výberového konania TU).

      Uzávierka podávania prihlášok je 16.10.2020.


    • Jeden deň oranžová...
     • Jeden deň oranžová...

     • Po včerajšom večernom oznámení zo strany rodičov o pozitívnom teste ich detí na ochorenie COVID -19 sme dnes v piatok 9.10. po konzultácii s RÚVZ v Prešove prijali opatrenie jednodňového prerušenia vyučovania v 3 triedach gymnázia. Keďže pozitívne testovaní žiaci nie sú v kontakte so svojimi triedami už 9, resp. 10 dní, vyučovanie pokračuje od pondelka 12.10. v doterajšom režime pre všetky triedy gymnázia aj ZŠ a vraciame sa k obľúbenej zelenej farby. Ďakujeme, že ste s nami.

    • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky
     • Voľby rodičov do Rady školy - výsledky

     • Vzhľadom na nedostatočný počet odprezentovaných voličov z radov rodičov našej školy sa voľby do Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša neuskutočnili. Uskutočnia sa znovu bez podmienky nadpolovičnej účasti voličov v pondelok 28.9.2020 v rámci plenárneho zasadnutia Rodičovského združenia pri G a ZŠ sv. Mikuláša. Rodičia sa stretávajú v triedach svojich detí o 16,00 hod., potom nasleduje plenárne zasadnutie RZ prostredníctvom školského rozhlasu spojené s predkladaním záverečnej správy a rozpočtu na školský rok 2020/2021. Po skončení, cca o 16,20 začnú voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Prostredníctvom školského rozhlasu sa v skratke predstavia kandidáti a potom každú triedu navštívi volebná komisia s prenosnou urnou. Každá rodina má 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Ak navštevujú deti niektorej rodiny obidve školy, rodina môže voliť kandidátov aj za základnú školu aj za gymnázium. Voliť bude možné až do 16,55 v triede pri kaplnke školy. Po skončení volieb nasledujú triedne aktívy a počas nich budú vyhlásené výsledky volieb prostredníctvom školského rozhlasu.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc.
      2. Kopčík Pavel, Ing.
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      4. Nazarej Alexander, Ing.
      5. Plocár Vladislav, Ing.
      6. Turčan Anton, MUDr.

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich
      2. Felčíková Helena, Ing.
      3. Kopčík Pavel, Ing.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA
      5. Plocár Vladislav, Ing.

      Členom Rady školy za ZŠ sa stávajú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, za Gymnázium jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov rozhoduje o poradí žreb.

      VÝSLEDKY

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Základnú školu sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Haraksimová Lívia, Bc., 18 hlasov
      2. Kopčík Pavel, Ing., 33 hlasov
      3. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 36 hlasov
      4. Nazarej Alexander, Ing., 58 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 100 hlasov
      6. Turčan Anton, MUDr., 68 hlasov

      Zoznam kandidátov za člena Rady školy za Gymnázium sv. Mikuláša (v abecednom poradí):

      1. Balčák Imrich, 20 hlasov
      2. Felčíková Helena, Ing., 13 hlasov
      3. Kopčík Pavel, Ing., 9 hlasov.
      4. Molnárová Michaela, Ing., Mgr., MBA, 17 hlasov
      5. Plocár Vladislav, Ing., 36 hlasov

      Kandidáti s najvyšším počtom hlasov budú informovaní o termíne ustanovojúceho zasadnutia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša do 15.októbra 2020.

      Zvolený zástupca rodičov za Gymnázium sv. Mikuláša: Ing. Vladislav Plocár

      Zvolení zástupcovia rodičov za ZŠ sv. Mikuláša: MUDr. Turčan Anton, Ing. Alexander Nazarej  

    • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020
     • Plenárne zasadnutie RZ 28.9.2020

     • Na pripravovanom plenárnom zasadnutí RZ spojeného s voľbami do Rady školy a triednymi aktívmi, informuje predseda RZ Ing. Vladislav Plocár o podrobnostiach a zároveň predkladá Správu o hospodárení za školský rok 2019/2020 a Návrh rozpočtu na školský rok 2020/2021. Všetky dokumnty dostupné k nahliadnutiu na podstránke Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša TU.

    • Rada školy
     • Rada školy

     • S blížiacim sa termínom ukončenia funkčného obdobia Rady školy pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša, pripravujeme voľby do novej Rady školy a to z radov zamestnancov ako aj z radov rodičov. Rozhodnutím zriaďovateľa budú rodičov v novej Rade školy zastupovať 2 zástupcovia rodičov za ZŠ a 1 zástupca rodičov za Gymnázium. V prípade, že chcete kandidovať za člena Rady školy, doručte na vedenie školy prostredníctvom vašich detí a ich triednych učiteľov Súhlas s kandidatúrou za člena Rady školy a to najneskôr do 25.9.2020. Spomínaný písomný súhlas s kandidatúrou za rodičov žiakov ZŠ na stiahnutie TU, za rodičov žiakov Gymnázia na stiahnutie TU. V prípade nedostatku kandidátov, bude možné podať kandidatúru aj v deň volieb. Každá rodina má pri hlasovaní k dispozícii 1 hlas na škole, ktorú dieťa navštevuje. Voľby sú platné v 1. kole, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V druhom kole podmienka nadpolovičnej účasti už nie je. Po dohode s vedením RZ sa 1.kolo volieb uskutoční v piatok 25.9.2020. Prezentácia voličov je v čase od 14,45 - 15,00. Voľba sa uskutoční následne po prezentácii. Ak sa voľby v piatok 25.9. z dôvodu nízkej účasti neuskutočnia, opakované voľby sa uskutočnia v pondelok 28.9.2020 v čase od 16,00 - 16,30 a to v čase konania plenárneho zasadnutia RZ. Prezentácia rodičov je od 16,00 do 16,15 a následne každú triedu navštívi volebná komisia s volebnou urnou v čase od 16,15 - 16,30. Plenárne zasadnutie s následnými triednymi aktívmi sa uskutoční izolovane prostredníctvom školského rozhlasu po jednotlivých triedach. Srdečne pozývame.

    • Vyhlásenie zákonného zástupcu
     • Vyhlásenie zákonného zástupcu

     • Pri neúčasti žiaka na vyučovaní trvajúcom viac ako 3 dni je nutné v zmysle aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR doručiť nové vyhlásenie zákonneho zástupocu žiaka pred opätovným návratom do školy. V súvislosti s týmto usmernením žiadame všetkých zákonných zástupcov, aby neposielali do školy žiakov s príznakmi, ktoré sú uvedené v spomínanom vyhlásení. Aj od týchto rodičov budeme žiadať zaslanie nového vyhlásenia pri vstupe žiaka do školy a to aj vzhľadom na právne dôsledky prípadneho nepravdivého vyhlásenia. Ďakujeme, že ste s nami. Predmetné vyhlásenie k dsipozícii na stiahnutie TU.

    • Erasmusplus
     • Erasmusplus

     • S radosťou oznamujeme, že po minuloročnej príprave projektu Erasmusplus  ( KA229 ) a jeho schválení v auguste 2020  dnešným dňom začíname 18 mesačnú spoluprácu so  Školou Sandgerđi na Islande. Počas projektu sa budeme venovať kultúrnemu dedičstvu oboch krajín uchovanému v pranostikách, povestiach, legendách a jeho využitiu vo výchovno - vzdelávacom procese.Ovocím tejto spolupráce budú  aj vzájomné výmenné pobyty žiakov. Pre každý mesiac bude vyhlásená tzv. výzva - čiastková téma, ktorej sa budeme venovať a skúmať ju na medzipredmetovej úrovni. Aktuálne informácie budú pravidelne uverejnené na stránke a FB profile školy.

      Mesačnej téme sa budeme venovať nielen na hodinách ale aj samostatne a to súťažne  o miestenku vo výprave na Island. Samozrejme, naše cestovateľské zámery sa budú prispôsobovať aktuálnej pandemickej situácii ( určite nie rušiť, len plánovať na termín bezpečného cestovania ) V najbližších dňoch pribudnú na stránke školy úvodné informácie o našej partnerskej škole na Islande a  kritéria pre výber účastníkov návštevy partnerskej školy na Islande.

      Verím, že sa do práce zapojíte v čo najväčšom počte, štartujeme v októbri prvou témou.

    • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga
     • Návšteva ministra školstva SR B. Gröhlinga

     • Vo štvrtok 3.9.2020 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu. Okrem delegácie ministra školstva SR Branislava Gröhlinga sme privítali aj zástupcov zriaďovateľa - o.arcibiskupa B.Bobera, o.biskupa M.Forgáča a riaditeľa školského úradu M.Jacka. Pán minister v úvode diskutoval s pedagógmi o aktuálnych problémoch školstva na Slovensku a následne si prezrel areál školy a navštívil 3 triedy na 1.stupni ZŠ. Pri stretnutí so žiakmi v uvoľnenej atmosfére rozdal malé darčeky všetkým žiakom vo vybraných triedach. Nasledoval zápis do kroniky školy a potom sa rozlúčil s našou školou so želaním opätovného stretnutia v mesiaci december. Fotografie zo stretnutia dosupné TU.

    • Ponuka - AC Run is Fun Prešov
     • Ponuka - AC Run is Fun Prešov

     • Tréningy atletiky (všeobecnej pohybovej prípravy) v šk. roku 2020/2021

      Pondelok 14:30 – 15:30 (od 6 rokov)

      Pondelok 16:00 – 17:30 (9 a viac rokov)

      Streda 14:30 – 15:30 (9 a viac rokov)

      telocvičňa Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16

      1x týždenne – 11 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 8 €)

      2x týždenne – 22 €/mesiac (žiaci školy sv. Mikuláša 16 €)

      Začíname 7. septembra 2020. Kvôli epidemiologickým opatreniam bude tréningový proces prebiehať do 20.septembra len vonku za priaznivého počasia.

    • Preventívna prehliadka
     • Preventívna prehliadka

     • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude možné do konca kalendárneho roka 2020 absolvovať hromadnú preventívnu prehliadku u zubného lekára MUDr.A.Krajňáková, ktorá ordinuje v priestoroch našej školy. MUDr. Krajňáková však odporúča vykonanie preventívnej zubnej prehliadky po individuálnom objednaní sa na tel. čísle 051/7710826 a to aj vzhľadom na to, že preventívnu prehliadku väčšina detí tento rok ešte neabsolvovala. 

    • Nástup do školy
     • Nástup do školy

     • Blíži sa 2.september 2020 a s ním aj termín nástupu do školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude nástup do školy tento rok prebiehať inak a to podľa nasledujúceho mechanizmu:

      8,00 nástup žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - dolný vchod, 5. - 9. ročníka ZŠ - horný vchod.

      8,30 nástup žiakov 1.ročníka ZŠ spolu so zákonnym zástupcom

      9,00 nástup žiakov prima-kvarta gymnáza - dolný vchod, kvinta - oktáva - horný vchod.

      Vo všetkých triedach budú triednické hodiny. Od 9,30 bude celoškolské rozhlasové vysielanie spojené s krátkou pobožnosťou, vyučovanie končí na ZŠ o 11,00 hod., na gymnáziu o 11,30 hod. V tento deň nebude k dispozícii ŠKD ani ŠJ. ŠKD a ŠJ začínajú s činnosťou od štvrtka 3.9.2020.

      Nástup do školy bude možný len po odmeraní telesnej teploty pri vstupe do budovy školy a odovzdaní vyhlásenia zákonneho zástupcu ku zdravotnému stavu dieťaťa. Uvedené vyhlásenie pre zákonných zástupcov (plnoletých žiakov) je k dispozícii na stiahnutie TU. Pripomíname, že počas prvých 2 týždňov do 15.9.2020 majú žiaci povinnosť nosiť rúško vo vnútroných priestoroch školy. Táto povinnosť sa po tomto termíne nebude týkať tried, v ktorých prebieha vyučovanie.

    • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok
     • Rozširujúce štúdium INF na PF UPJŠ pre nový školský rok

     • Pre školský rok 2020/2021 opätovne otvárame Rozširujúce štúdium informatiky na PF UPJŠ v Košiciach, s tým, že pre daný školský rok vybraným záujemcom, max 20 študentom, uhradíme školné z národného projektu (pre oba semestre) v prípade predĺženia národného projektu. Pre financovanie zvyšných 3 semestrov vyvinieme úsilie nájsť finančné prostriedky. Z prihlásených uchádzačov bude spravený výber na základe vyplneného dotazníka dostupného na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/366622?lang=sk od 1.7.2020. Pozor prihlásiť sa na rozširujúce štúdium Informatiky je možné len do 15.7.2020. 

    • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • V mesiaci február a marec počas prezenčnej formy vyučovania žiaci prímy, sekundy a tercie čítali anglické knihy podľa vlastného výberu. Následne sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Potom prebiehala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred porotou, v ktorej boli prítomní Mgr. Martina Bartková, Mgr. Daniela Tkáčová a Adam Kaščák, ale aj starší žiaci z triedy septima Oliver Reguli, Timotej Harčár a Lívia Gajdošová. Najlepšie v triede príma sa umiestnili títo žiaci: 1. miesto Jakub Verčimák, 2. miesto Samuel Šitár a 3. miesto Šimon Križan. Víťazmi v triede sekunda sú:  1. miesto Viktória Kuchárová, 2. miesto Barbora Baranová a 3. miesto Kamila Klimovičová. A v triede tercia zvíťazili: 1. miesto Jozef Jabczun, 2. miesto Štefan Hudačko a 3. miesto Timea Hitríková a Adam Havrilla. Všetkým víťazom blahoželáme. Sme hrdí, že na našej škole sú žiaci plní entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do čítania anglických kníh.

    • ZÁVER školského roka 2019/2020
     • ZÁVER školského roka 2019/2020

     • V utorok 30.6.2020 ukončujeme školský rok 2019/2020. Začíname v triedach od 8,00 zhodnotením výchvno-vzdelávacich výsledkov, pokračujeme spoločnou modlitbou cez škoský rozhlas a končíme odovzdávaním vysvedčení o 10,00 hod. Po skončení si žiaci vyzdvihnú obedové balíčky a idú domov. V ŠKD bude na základe zisteného záujmu otvorené jedno oddelenie a to do 15,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Čo vieš o hviezdach
     • Čo vieš o hviezdach

     • Tento rok sa i napriek nepriaznivým podmienkam realizoval 30. ročník vedomostnej súťaže “Čo vieš o hviezdach“. Jozef Jabczun obsadil v okresnom kole 1. miesto a Matej Kmec 5. miesto. Súťažiaci riešili otázky z rôznych oblastí astronómie, grafické úlohy, astronomické príklady a samozrejme aj “slepé” mapky oblohy. Krajské a celoštátne kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Tu získal Jozef Jabczun v krajskom kole pekné 2. miesto a v celoštátnom kole 8. miesto (69 účastníkov, výsledková listina).

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu našej školy.                                                                                            Napísal: J. Mašlejová

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje