• Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove
     • Prijímacie skúšky na osemročné Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove

     • Po schválení v pedagogickej rade a v Rade školy zverejňujeme podmienky prijímacieho konania na 8 ročné Gymnázium sv. Mikuláša v priloženom súbore TU.  Okrem toho prinášame informácie potrebné pre podanie prihlášky a účasti na prijímacom konaní.

      Do 10. apríla 2020:

      • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje

      Do 20. apríla 2020:

      • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

      11. mája 2020 (pondelok):

      • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok

      14. mája 2020 (štvrtok):

      • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok 
    • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.3 k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom vydalo MŠVVaŠ usmernenie (viac na www stránkach ministerstva školstva), z ktorého vyberáme nasledujúce opatrenia:

      • s účinnosťou od 10.3. sa rušia všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety a exkurzie po dobu 14 dní. Lyžiarske výcviky, ktoré prebiehajú sa nerušia.
      • rušia sa všetky školské, okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží.

      Plánovaný lyžiarsky výcvik v triedach O3A a P8A sa teda najbližších 14 dní neuskutoční. Ak to okolnosti dovolia, lyžiarsky výcvik zrealizujeme ešte tento rok. Ak nie, tak nárok na štátnu dotáciu sa žiakom presúva do budúceho školského roka.

      Okrem toho sa v našej škole rušia aj všetky preventívne prehliadky plánované na mesiac marec. O nových termínoch budú žiaci informovaní prostredníctvom oznamu od triednych učuteľov.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu
     • Usmernenie č.2 k šíreniu koronavírusu

     • Na základe usmernenie z krízového štábu SR a zriaďovateľa školy s platnosťou od 10.3.2020 platí 14 dňová karanténa pre všetkých žiakov a zamestnacov, ktorí sa v posledných dňoch zdržiavali v Taliansku (aj v Číne, v Iráne a v Južnej Kóreii). Pre žiakov, ktorí navštívili iné krajiny zasiahnuté koronavírusom platí naďalej odporúčanie vedenia školy zdržať sa v domácej karanténe minimállne do konca týždňa, teda do 15.3. V prípade, že mesto Prešov, resp. PSK vydá rozhodnutie o uzavretí škôl a školských zariadení, bude sa toto rozhodnutie vzťahovať podľa rozhodnutia zriaďovateľa aj našu školu. Ďakujem za pochopenie. 

    • Celoštátne kolo CHO
     • Celoštátne kolo CHO

     • V dňoch 3. - 6. marca 2020 sa na pôde PF UPJŠ v Košiciach konalo celoštátne kolo CHO a to aj s našou účasťou. Medzi najlepšími chemikmi z gymnázií z celého Slovenska sa nestratila Mirka Katuščáková z oktávy A. S počtom bodov 50,6 b. zo 100 b. obsadila 21.miesto a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov celoštátneho kola CHO. Na krajskom kole konanom 29.-30. januára a ktoré predchádzalo konaniu celoštátneho kola obsadila 3. miesto, čím si zabezpečila postup medzi 31 najleších stredoškolských chemikov na Slovensku. Srdečne blahoželáme. Našu školu reprezentoval ako člen poroty aj RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy.

    • ODPORÚČANIE
     • ODPORÚČANIE

     • V náväznosti na opatrenia MZ SR, ktoré sa týkajú ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 (koronavírus) týmto odporúčame všetkým žiakom a študentom, ktorí počas jarných prázdnin absolvovali dovolenku v zahraničí (zvlášť v severnom Taliansku), aby zostali počas nasledujúceho týždňa doma. Zo strany vedenia školy ide o odporúčanie, nie o nariadenie. Podľa usmernenia ministerstva školstva nemožno školopovinné deti, ktoré nevykazujú príznaky ochorenia vylúčiť z vyučovania. Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje od 5 do 14 dní. V tomto čas je nutné intenzívnejšie sledovať vlastný zdravotný stav a prípadne prejavy ochorenia konzultovať s obvodným lekárom. Všetky informácie o ochorení nájdete na stránke MZ SR. Ako ospravdlnenku žiaka pre nasledujúci týždeň použite tlačivo Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, ktoré nájdete na stránke školy v sekcii TLAČIVÁ.

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • 20. a 21. 2. 2020  šikovní recitátori ukázali svoj talent v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťažilo spolu 33 žiakov I.,  II.  a III.  kategórie.  Súťaž spestrili študenti septimy originálnym literárno-dramatickým pásmom o Hviezdoslavovi. Ďakujeme!

      V I. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miestoMatúš Lukáč  (4.B),    2. miesto – Ondrej Vlkovič (2.A), 3. miesto – Klára Vlkovičová (4.B),  Tristan Eli Mihik (3.A)

      prednese prózy  1. miestoViktória Hasarová (3.B), 2. miesto – Ela Slámová (3.B),

      V II. kategórii sa umiestnili:

      prednese poézie 1. miesto –  Nina Koščová  (O2A),  2. miesto – Luna Bianka Mihoková (5.A),  3. miesto – Ella Bronieková  (O2A) 

      prednese prózy  1. miesto –  Natália Mišenková (5.B),  2. miesto – Rebeka (6.A)

      V III. kategórii obsadili

      prednese prózy  1. miesto –  Martin Baloga (8.A),  2. miesto – Sára Kucková (O3A), 3. miesto – Patrik Kreheľ (O2A)

      Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

      Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

    • Mikulášsky polliter
     • Mikulášsky polliter

     • Každoročná tradícia odberu krvi neobišla našu školu ani tentokrát. Tohtoročný odber sa konal 4.2.2020 v priestoroch školskej jedálne. Vítaní boli žiaci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, učitelia ale aj rodičia a rodinní príslušníci. Pôvodných uchádzačov bolo 40, no krv sa podarilo odobrať 19. Podľa slov prítomnej zdravotnej sestry sme ale aj tak vysoko v rebríčku medzi strednými školami. Darcov čakalo hojné občerstvenie, milý prístup dobrovoľníkov a pokojná atmosféra. Napriek tomu, že sa predpokladaný počet darcov znížil, sú organizátori vďační za každý polliter vzácnej tekutiny. Darcovia si okrem dobrého pocitu odniesli aj stravný lístok, fľašu vody a sladkú drobnosť. Ak chcete aj vy takýmto spôsobom pomôcť, dvere budú nasledujúci odber znova otvorené. Do galérie Mikulášsky polliter boli pridané fotografie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Z organizačných dôvodov vyhlasuje riaditeľ školy na 28.2.2020 (piatok) riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov ried P9A, oktávy A a 4AG. Žiaci týchto tried sa budú vyučovať podľa zverejneného rozvrhu. Na základe zisteného záujmu bude fungovať aj jedno oddelenie ŠKD v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. Ďakujeme za pochopenie. 

    • MILUJEM PREŠOV
     • MILUJEM PREŠOV

     • Deti zo školského klubu tvorili Projekt o Prešove. Jeho výsledkom je výstavka nainštalovaná vo vestibule školy na prízemí. V rámci projektu sa zúčastnili zábavno – vedomostnej súťaže Milujem Prešov, v ktorej si overili svoje doterajšie poznatky týkajúce sa histórie, ale aj súčasnosti nášho mesta hravou formou. Veríme, že sme aspoň trošku prispeli k prehĺbeniu záujmu o dejiny mesta a k pestovaniu úcty k svojmu regiónu a k sebe samému. Do galérie MILUJEM PREŠOV boli pridané fotografie.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

     • V týchto dňoch administratívne pripravujeme projekt Erasmus plus - strategicke partnerstvá pre budúci školský rok 2020/2021 medzi našou a partnerskou školou na Islande. Formulár projektu na schvalenie musíme podať do 24. marca 2020. Komisia v národnej agentúre následne do júna 2020 vyhodnotí všetky podané projekty v rámci celého Slovenska. Ak náš projekt bude schválený, v čo pevne veríme a dufame, naša spolupráca s partnerskou školou začne v septembri 2020. O výsledkoch celého procesu vás budeme včas informovať.

    • Ruské slovo- krajské kolo
     • Ruské slovo- krajské kolo

     • Ani v tomto roku naša škola nechýbala na krajskom kole súťaže v umeleckom prednese a speve v ruskom jazyku Ruské slovo, ktoré sa konalo vo štvrtok 23. januára 2020 v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Témou tohtoročnej súťaže bolo 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a vďaka za mier. Z roka na rok počet záujemcov o túto súťaž rastie, v tomto roku  bolo všetkých spolu okolo 120. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Jakub Jeriga a Jakub Jurašek z triedy Septima B, ktorí v kategórii skupinový spev obsadili druhé miesto. Srdečne blahoželáme. Do galérie Ruské slovo- krajské kolo boli pridané fotografie.

    • Chrípkové PRÁZDNINY
     • Chrípkové PRÁZDNINY

     • Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov a zamestnancov, ktorá prekročila 30% podiel a na základe  odporúčania Regionálneho úradu zdravotníctva v Prešove, vyhlasujeme na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša chrípkové prázdniny v rozsahu 4 dní od 7.2.2020 (piatok) do 10.2.2020 (pondelok). Nástup do školy je v utorok 11.2.2020.  Počas chrípkových prázdnin je v prevádzke iba CZUŠ sv. Mikuláša. Ďakujeme za pochopenie.

    • Ples Rodičovského združenia
     • Ples Rodičovského združenia

     • Blíži sa termín plesu Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša, ktorý sa uskutoční 15.2.2020 v jedálni našej školy. Bližšie informácie si môžete pozrieť na PLAGÁTE. Uzávierka lístkov je v piatok 31.1.2020.

    • Mikulášsky polliter 2020
     • Mikulášsky polliter 2020

     • V utorok 4.2.2020 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Príprava na darovanie krvi: LINK. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

     • Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku

     • Po úspešnom absolvovaní  školského kola a víťazstve vo svojich kategóriách nás Samuel Moravčík /02A/, Jozef Jabczun /03A/, Dorota Bielená /05B/, Victoria Maria Širocká /08A/ a František Straka /08A/ reprezentovali na obvodnom kole olympiády v anglickom  jazyku v Prešove a Sabinove. Po splnení  náročných zadaní sa študentom podarilo v záverečnom hodnotení obsadiť popredné miesta – Dorota Bielená  1. miesto a bude reprezentovať okresy Prešov a Sabinov na krajskom kole OAJ, Victoria Maria Širocká 3. miesto a Jozef Jabczun 4. miesto.  Srdečne všetkým blahoželáme a  Dorote Bielenej prajeme veľa úspechov  na krajskom kole!

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Dňa 13.1.2020 (pondelok) sa uskutočnia triedne aktívy v jednotlivých triedach ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša. Začiatok je stanovený na 16,00 hod. Srdečne pozývame. Klasikačná porada za obdobie 1. polroka školského roka 2019/2020 sa uskutoční 27.1.2020, teda klasifikácia za dané obdobie sa uzatvára v piatok 24.1.2020. 

    • Vianočné prianie
     • Vianočné prianie

     • Nech je pre nás narodený Kristus ako živý vianočný stromček, ktorý je pre nás miestom stretnutia, miestom delenia sa s radosťami a láskou v rodinnom kruhu a miestom, kde sa naše túžby a sny našich blízkych menia na darčeky, príjemné prekvapenia a požehnanie... Požehnaný a pokojný vianočný čas. 

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje