• Celoškolská púť priateľov školy do POĽSKA

     • V mesiaci november 2019 pre nás všetkých, teda zamestnacov, rodičov a priateľov školy, pripravujeme púť do poľských pútnickych miest Kalwaria Zebrzydowska, Krakow - Lagiewniky a  Wadowice. Púť začína v piatok 22.11. krátko popoludní a návrat je naplánovaný na nedeľu 24.11. vo večerných hodinách. Bližšie informácie o púti získate prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky prostredníctvom kontaktov uvedených na priloženom plagáte. Srdečne pozývame. 

     • Celoškolské rodičovské združenie

     • Dňa 23.9.2019 sa o 16:00 hod. v jedálni našej školy uskutoční plenárne zasadnutie RZ, ktoré bude bilancovať predchádzajúci školský rok a schvaľovať východiská pre školský rok 2019/2020. Po skončení plenárneho zasadnutie RZ sa cca o 16,45 hod. začnú triedne aktívy po jednotlivých triedach Gymnázia sv. Mikuláša a Základnej školy sv. Mikuláša. Srdečne pozývame.

     • ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 začíname...

     • Začiatok školského roka 2019/2020 klope na dvere... Začíname v pondelok 2.9.2019 spoločným stretnutím v škole v jednotlivých triedach so začiatkom o 8:00 hod. Potom nasleduje spoločný odchod žiakov všetkých tried spolu so svojimi triednymi učiteľmi o 8:30 hod. do Konkaterdrály sv. Mikuláša. Žiaci 1A a 1B na základnej škole začínajú školský rok spoločným stretnutím žiakov a rodičov v jedálni školy o 8:00 hod. a následne zostávajú v škole Slávnostná sv. omša VENI SANCTE pri príležitosti začiatku nového školského roka za účasti o.biskupa Mareka Forgáča začína v Konkatedrále sv. Mikuláša o 9:00 hod. Po jej skončení odchádzajú žiaci domov, učitelia do školy. 

      Dňa 28.8.2019 bude na stránke školy zverejnený rozvrh pre školský rok 2019/2020. 

    • POZOR ZMENA!!!
     • POZOR ZMENA!!!

     • Z dôvodu zlepšenia dostupnosti telefónnych liniek na škole (možnosť dovolať sa do všetkých kabinetov) došlo od 8.7.2019 k prečíslovaniu pôvodných telefónnych čísel. Pôvodné telefónne čísla v tvare 05174654xx sa menia na 05174658xx. Pôvodné dvojčíslia na konci telefónnych čísel zostávajú nezmenené. V sekcii KONTAKTY si môžete pozrieť nové telefónne čísla.  ĎAKUJEME za pochopenie.

    • VÝBEROVÉ KONANIE
     • VÝBEROVÉ KONANIE

     • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

      • kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ- učiteľ pre nižšie a úplné stredné všeobecné vzdelávanie – v aprobácii s anglickým jazykom (plný úväzok) - info TU.
      • kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ- učiteľ pre nižšie a úplné stredné všeobecné vzdelávanie – v aprobácii s francúzskym jazykom (čiastočný úväzok min. 50%) - info TU.
      • kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ- učiteľ pre nižšie a úplné stredné všeobecné vzdelávanie – v aprobácii s ruským jazykom (čiastočný úväzok max. 50%) - info TU.
     • Oceňovanie najlepších aj s našou účasťou

     • Včera bol deň oceňovaní...Najprv v DJZ v Prešove predseda PSK Milan Majerský ocenil 20 najlepších stredoškolákov zo škôl na území PSK a medzi nimi aj 4 našich študentov (medzi ocenenými žiakmi sme mali najhojnejšie zastúpenie) - Mirka Feretová, Samuel Smoter, Peter Škripko a Ján Maťufka. V tom istom čase prebiehalo oceňovanie najlepších žiakov škôl Košickej arcidiecézy za prítomnosti o. biskupa Mareka Forgáča. Medzi ocenenými sme mali 8 našich žiakov: J.Jurko, M.Kmec, J.Jabczun, L.Bačová, E. Mišenková, K.Greif, A.Chovancová a P.Kucháriková. Srdečne blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.

    • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD
     • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD

     • Nedávno prebehla v školskom klube športová olympiáda, ktorá sa niesla s heslom: ,,Nebojujem sám za seba, ale za všetkých“. Vystihli sme pohodové počasie pred horúčavami. Deti predviedli výborné športové výkony v štafetovom behu, v trojskoku z miesta, v streľbe do brány a tiež aj v hode do koša. Každému oddeleniu sa darilo v niečom viac a v niečom menej. Ale dôležité je to, že ukázali svoju súdržnosť, kamarátstvo a že sa navzájom podporovali.

      Vyhodnotenie: 1.  miesto: ŠTAFETOVÝ BEH – IV. oddelenie

            1.  miesto: SKOK Z MIESTA – I., II. oddelenie

            1.  miesto: STREĽBA LOPTOU – VI. oddelenie

           1.  miesto: STREĽBA LOPTIČKOU – IV. oddelenie

           1.  miesto: HOD DO KOŠA – III. oddelenie

      Do galérie ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD boli pridané fotografie.

    • Návšteva Ruského centra v Prešove
     • Návšteva Ruského centra v Prešove

     • Vo štvrtok 6. júna  sa žiaci Septimy A spolu so žiakmi iných škôl zúčastnili netradičnej hodiny ruského jazyka - prezentácie o živote a tvorbe najslávnejšieho ruského spisovateľa svetového významu Alexandra Sergejeviča Puškina. Toto podujatie organizovalo len nedávno vzniknuté Ruské centrum na pôde Prešovskej univerzity pri príležitosti 220. výročia narodenia tohto  slávneho autora nemenej slávneho veršovaného románu Eugen Onegin, ale aj iných vynikajúcich diel. V Rusku sa tento deň slávi ako Deň ruskej kultúry.   Našich žiakov prednáška veľmi zaujala a veríme,  že to nie je posledné podujatie, ktorého sme sa mohli zúčastniť a že spolupráca s centrom, ktorú sme nadviazali, bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti a prispeje k skvalitneniu vyučovania ruského jazyka. Annamarie Jerigová Do galérie Návšteva Ruského centra v Prešove boli pridané fotografie.

    • Krajské a celoštátne kolo SOČ opäť aj s našou účasťou
     • Krajské a celoštátne kolo SOČ opäť aj s našou účasťou

     • Dňa 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej v Prešove uskutočnil 41. ročník krajskej prehliadky prác SOČ. Tento rok našu školu reprezentovalo 8 žiakov. P. Kucháriková s A. Chovancovou v odbore Biológia,  L. Krupová v kategórii Voľný čas, M. Dopiráková a A. Drdák v kategórii Teória umenia a kultúry (všetci žiaci z 3.AG), S. Mitrová z O7A v odbore Dejepis a R. Baranová s K. Katuščákovou (O6B) v odbore Lesníctvo a poľnohospodárstvo. Práca P. Kuchárikovej a A. Chovancovej získala 1. miesto vo svojom odbore a postúpila tak na celoštátne kolo (24.- 26. apríl 2019 v Košiciach- úspešné riešiteľky CK). Okrem nich sa z umiestnenia tešili aj R. Baranová a K. Katuščáková s ich prácou, ktorá vyhrala 3. miesto vo svojom odbore a rovnako aj M. Dopiráková, takisto 3. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme. Veľká vďaka patrí školiteľom a učiteľom za ich pomoc pri tvorbe prác. Aj napriek nervozite to naši žiaci úspešne zvládli a získali tak novú skúsenosť do budúcnosti. 

    • PRIHLASOVANIE na stravu na školský rok 2019/2020 spustené
     • PRIHLASOVANIE na stravu na školský rok 2019/2020 spustené

     • Od pondelka budúceho týždňa máte možnosť prihlásiť svoje deti na stravovanie na budúci školský rok a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch v mesiaci august 2019. Prihlášky pre školský rok 2019/2020 sú prístupné na školskej web stránke, resp. v kancelárii vedúcej šklkej jedálne. Vyplnené a podpísané prihlášky môžete doručiť prostredníctvom svojich detí priamo vedúcej školkej jedálne. V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

    • Nestratili sme sa ani vo Phoenixe
     • Nestratili sme sa ani vo Phoenixe

     • Ako sme už avizovali prostredníctvom školskej FB stránky, v maturitnom týždni sa z USA vrátila dvojica našich študentov Peter Škripko a Ján Maťufka zo súťaže INTEL ISEF, ktorá sa konala v máji v meste Phoenix. V náročnej konkurencii získali ocenenie za 4.miesto v kategórii Materiálove vedy. Viac o ich dojmoch slovom a obrazom v reportáži TU a videoprezentácii TU.

    • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA v kategórii C aj s našimi
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA v kategórii C aj s našimi

     • Dňa 17. mája 2019 sa na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C (žiaci 1.ročníka gymnázia) a to aj s našou účasťou. Medzi 40 účastnikmi z celého kraja boli aj 3 naše študentky - Viktória Barillová, Erika Hlačáková a Ema Mišenková z kvinty B. Všetky tri si počínali veľmi úspešne,keď sa zaradili medzi úspešné riešiteľky krajského kola. Najúspešnejšie si počínala Ema Mišenková, ktorá s takmer 88% úspešnosťou v riešení teoretickej aj praktickej časti, obsadila konečné 3. miesto. Umiestnenie v prvej desiatke (6. miesto) si vybojovala Viktória Barilová. Všetkým trom srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme Mgr. J. Tkáčovej.

    • Kurz prvej pomoci a 1.miesto v okresnej súťaži SČK Družstvá prvej pomoci
     • Kurz prvej pomoci a 1.miesto v okresnej súťaži SČK Družstvá prvej pomoci

     • Minulý piatok (24.3.2019) sme mali možnosť zúčastniť sa v kategórii stredných škôl zdravotníckej sútaže mladých záchranárov SČK. Overili sme si naše znalosti a schopnosť zachovať " chladnú hlavu'' aj vo veľmi náročných situáciách. Zachraňovali sme ranenú dievčinu, ktorá spadla z bicykla, ošetrili sme ranených po autohavárii a oddelili bojujúcich mladíkov, ktorí nás svojou angličtinou a neznalosťou slovenského jazyka prekvapili najviac. Ak si odmyslíme pár gramatických chýb v našej angličtine (prepáčte pani učiteľka Šutková a Čičváková), zvládli sme aj túto nástrahu veľmi hravo. Naša schopnosť držať ako tím a znalosti, ktoré sme do seba vtlačili deň pred súťažou nám zaručili 1. miesto a kopec užitočných skúseností. Chceli by sme sa poďakovať záchranárom SČK, ktorí k nám boli veľmi milí. Pani učiteľke Feretovej za prípravu a bývalej pani učiteľke Halčákovej, ktorá do nás vryla pevné základy. Nesmieme zabudnúť na Petra Lipku, nášho bývalého žiaka a profesionálneho záchranára z Falcku, ktorého prednáška pred súťažou o poskytovaní prvej pomoci bola pre nás veľmi prínosná. Ukázal nám ako to funguje v praxi, zdieľal s nami zaujímavé zážitky týkajúce sa jeho profesie, ochotne nám poslal ďalšie dokumenty aby sme sa mohli sami aj naďalej vzdelávať. Samozrejme sme mu položili veľa otázok, na ktoré nám ochotne odpovedal. Nezabudli sme sa ho spýtať ani na otázku, ktorá nám v tomto období najviac "behá v hlavách" : Čo bude ďalej? Ako si má zvoliť tú správnu cestu? Ktorá VŠ v prepojení na starostlivosť o zdravie človeka by nás bavila? S úsmevom nám odpovedal aj na tieto otázky a myslím, že nás usmernil a inšpiroval. Ďakujeme a na ďalší rok si to  určite zopakujeme.Eva, Klára, Erika, Jakub a Patrik  (kvinta B) Do galérie Kurz prvej pomoci a 1.miesto v okresnej súťaži SČK Družstvá prvej pomoci boli pridané fotografie.

    • Deň ruského jazyka a kultúry
     • Deň ruského jazyka a kultúry

     • V piatok 17. mája znela ruština v priestoroch našej školy intenzívnejšie ako počas tradičného vyučovania. Tento deň začal o 7:30 ráno svätou omšou v ruskom jazyku, ktorú slúžil náš školský kaplán Vlado Nemec. Pokračovali sme na tretej vyučovacej hodine podujatím s názvom Maslenica. V Rusku je to sviatok, ktorým sa odprevádza zima a víta jar a hoci sa koná ešte pred začiatkom pôstneho obdobia, v tomto roku na seba jar nechala tak dlho čakať, že nám nič nebránilo privítať  ju v polovici mája. Školská jedáleň sa zaplnila účinkujúcimi aj divákmi  a nasledoval kultúrny program, v ktorom sa v pásme básní, piesní a scénok a projektov predstavili  žiaci z niektorých tried pod vedením učiteľov ruského jazyka. Keďže k Maslenici neodmysliteľne patria aj bliny-palacinky, ktoré sú tradičným jedlom tohto sviatku, nechýbali ani v tento deň. Šikovní žiaci-dobrovoľníci ich napiekli doma a potom ich naplnené lekvárom a ozdobené šľahačkou a čokoládou predávali maškrtníkom počas veľkej prestávky. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k príprave tohto podujatia. Do galérie Deň ruského jazyka a kultúry boli pridané fotografie.

    • Školská jedáleň - oznam
     • Školská jedáleň - oznam

     • Z dôvodu ročného vyúčtovania stravy sa dňa 17.6.2019 ukončuje vyhlasovanie stravníkov ŠJ z obedov. V prípade ochorenia, lekárskych prehliadok, alebo rodinnej dovolenky, strava bude vydaná rodinným príslušníkom do obedára v čase od 11:30 do 12:00 hod.

    • 4. miesto na Intel ISEF 2019
     • 4. miesto na Intel ISEF 2019

     • V máji sa v meste Phoenix, v americkom štáte Arizona, uskutočnila najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1 500 účastníkov z viac ako 70 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Intel ISEF zúčastnili slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET –Peter Škripko a Ján Maťufka, ktorí získali krásne 4. miesto. Viac sa môžete dočítať TU.

     • ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE 2019

     • Po minuloročnej úspešnej premiére (foto TU)  pripravujeme 2.ročník našej veľkej školskej akcie ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Je hektické obdobie maturítných skúšok, prijímačiek a zápisov, takže príprava celej akcie je pomerne náročná. Veríme, že aj s Vašou modlitebnou podporou to zvládneme. Vopred ďakujeme a tešíme sa Vašu účasť. Vidíme sa v piatok 31.mája 2019.

    • Medaila sv. Ondreja
     • Medaila sv. Ondreja

     • Oceňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy znovu s našou účasťou. Oceňovanie medailou sv. Ondreja má svoj začiatok v roku 2016 a udeľuje sa zamestnancom katolíckych škôl za zásluhy o rozvoj cirkevného školstva, ktorý majú v cirkevnom školstve odpracovaných viac ako 20 rokov. Medzi 27 ocenenými boli tento rok z našej školy prítomní PaedDr. Pekáriková Terézia a Ing. Eduard Pavlík. Oceneným srdečne blahoželáme. Fotografie v priloženom albume TU

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje