• Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • V pondelok 10. decembra 2018 sa uskutočnia triedne aktívy, ktorých cieľom bude hodnotenie klasifikácie, správania a dochádzky žiakov a sprostredkovanie informácií o programe školy a tried v nasledujúcom období. Triedne aktívy budú v jednotlivých triedach Gymnázia sv. Mikuláša a Základnej školy sv. Mikuláša v čase od 16.00 hod. SRDEČNE POZÝVAME.

    • NIE DROGÁM 2018
     • NIE DROGÁM 2018

     • Študentská rada spojila sily s koordinátorom protidrogovej prevencie a s učiteľmi telesnej výchovy a v dňoch 20.11. a 26.11. zorganizovala zábavné podujatie NIE DROGÁM. Pre žiakov bolo pripravených množstvo súťaží. Stíhal ich najmä čas, súperstvo a kolektívny duch. Disciplíny ich veľmi zaujali, ale najväčší úspech mala  Cesta okolo sveta. Súťažilo sa štafetovým spôsobom, kde si súťažiaci predávali maketu zemegule a popritom  v Ázii sadili ryžu, lovili v Afrike, či surfovali v Austrálii. Žiaci predviedli svoje zručnosti, spoznali limity a možnosti. Výhercovia boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Do galérie NIE DROGÁM 2018 boli pridané fotografie.

    • Imatrikulácia prímanov
     • Imatrikulácia prímanov

     • Dňa 16.11.2018 sa konala Imatrikulácia prímanov. Témou bol Instagram. Primáni si zasúťažili v rôznych hrách od športových po vedomostné. Za každú dobre splnenú úlohu dostali bod pre svoju triedu v podobe lajku. Vyskúšali si napríklad jedenie na slepo, či zručnosť v skladaní kociek s kuchynskou rukavicou. Niektorí si so sebou odniesli špinavé tričko, iní zas dobrý pocit z prasknutých balónov. V tesnom závere vyhrala Prima B. Akciu pripravila Kvarta B v spolupráci so žiackou školskou radou. Do galérie Imatrikulácia prímanov boli pridané fotografie.

     • Literárne ocenenia

     • Naša študentka Veronika Chomová z 05B, ktorá sa zúčastnila niekoľkých literárnych súťaží na Slovensku, získala viacero ocenení. Literárna súťaž Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018, ktorú organizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s viacerými inštitúciami z Bratislavy, je autorskou súťažou. V nej získala Veronika 1. miesto v I. ktg. v žánri poézia. V celoslovenskej súťaži Jozefa Braneckého 2018 pre stredoškolákov a dospelých, téma „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“, dostala cenu poroty v žánri poézia (viď DIPLOM) a 3. miesto v žánri próza v  ktg. 15-20 rokov (viď DIPLOM). Budúcej spisovateľke srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivého potenciálu do ďalších písačiek J

    • Nenápadní hrdinovia
     • Nenápadní hrdinovia

     • 15. -18. novembra sa v Bratislave konala študentská konferencia k projektu Nenápadní hrdinovia.  Tento projekt má na našej škole niekoľkoročnú tradíciu, hlavne vďaka p. uč. Monike Nemcovej. 

      Ďakujem Saške, Dadke a Kláre za možnosť byť ich "dozorom" (pedagogickým) na tejto konferencii. Dievčatá za prácu o dvoch hrdinoch - bratoch Mačejových prenasledovaných komunistickým režimom získali zlaté pásmo.

      K tomu už len ako čerešnička na torte pribudol zážitok vo forme monodrámy Trestajúci zločin s pánom hercom Dušanom Jamrichom, stretnutia s europoslancami - pani Záborskou, pani Žitňanskou, s pánom Štefancom, úžasné recitátorské vystúpenie pána Štefana Bučka, či rozhovor s Ľubomírom Feldekom a mnohými ďalšími. Výlet do Prahy v deň výročia nežnej revolúcie nám umožnil naživo prežiť podobnú atmosféru, davy ľudí účastných na demonštráciách proti Zemanovi, Babišovi a ďalším tŕňom v päte ľudí susedného štátu, znel i Kryl i štrngot kľúčov. Stihli sme prejsť s dievčatami najznámejšie pamiatky. No a v nedeľu - sv. omša na Velehrade, pomaličky ukončila naše 4 dni. Posledným, rovnako silným zážitkom bolo ešte stretnutie s rodičmi zavraždeného J. Kuciaka na cintoríne pri jeho hrobe, dojímavý, silný, hlboký zážitok. PaedDr. Miriam Kohutová. Do galérie Nenápadní hrdinovia boli pridané fotografie.

     • Rorátne sv. omše - POKRAČUJEME

     • S blížiacim sa obdobím ADVENTU dávame do pozornosti ponuku - rorátne sv. omše. Začíname ráno o 7:15 hod. Stretneme sa v UTOROK 4.12. , 11.12. a 18.12. Po skončení sv. omše sú pripravené malé raňajky pre všetkých, ktorí si privstali a tak nestihli raňajky doma. SRDEČNE POZÝVAME.

     • Hodnotenie gymnázií a ZŠ agentúrou INEKO

     • V aktuálnom hodnotení gymnázií agentúrou INEKO figuruje naše Gymnázium sv. Mikuláša v prvej desiatke v Prešovskom kraji s doteraz najvyšším koeficientom 6,9. Základná škola sv. Mikuláša je v hodnotení základných škôl Prešovského kraja s koeficientom 6,1 v prvej tretine rebríčka na 42.mieste. Rebríček gymnázií si môžete pozrieť TU. Metodológiu a kritéria hodnotenia si môžete porieť na stránke skoly.ineko.sk.

    • TESTOVANIE 5–2018 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov
     • TESTOVANIE 5–2018 oznam pre žiakov 5. ročníka a ich zákonných zástupcov

     • Dňa 21. novembra 2018 (streda) sa žiaci 5. ročníka našej školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zúčastnia celoslovenského testovania T5 - 2018, ktorého cieľom je získať obraz o vedomostiach žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry pri vstupe na 2. stupeň ZŠ . Testovanie  sa uskutoční papierovou formou. Viac informácií TU.

    • Festival vedy a techniky celoslovenské kolo
     • Festival vedy a techniky celoslovenské kolo

     • Festival vedy a techniky v Bratislave priniesol pre našich študentov opäť niekoľko významných ocenení a postupov na medzinárodné súťaže. Oktávania Peter Škripko a Ján Maťufka s prácou o prírodných ochranných faktoroch pred UV žiarením na báze lignínu postúpili do USA na prestížny INTEL ISEF. Rovnako oktávania Mirka Feretová a Samo Smoter zasa do Spojených arabských emirátov na prestížny festival ESI. Vo svojej práci sa zaoberali testovaním biomateriálov pre potreby výroby implantátov. Študent zo sexty A Kristián Greif postúpil s modelom inteligentného solárneho generátora do Belgicka na festival BELGIAN EXPO. No a bez ocenenie nezostali ani študentky 3AG Paula Kucháriková aAnnamaria Chovancová. Za prácu o magneticky upravovanej vode získali špeciálnu cenu CERNu. Srdečne blahoželáme. Do galérie Festival vedy a techniky celoslovenské kolo boli pridané fotografie.

    • MIKULÁŠSKY POLLITER
     • MIKULÁŠSKY POLLITER

     • V pondelok 3.12.2018 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov, približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie. Bližšie informácie si môžete prečítať na priloženom plagáte.

     • Interaktívna konferencia PREVEDA 2018

     • 6.6.2018 sa konalo slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov PREVEDA 2018. Medzi ocenenými top 4 príspevkami bol aj vedecký projekt LF UPJŠ (Ing. Denisa Harvanová PhD.) v Košiciach, na ktorom spolupracovali aj naši študenti Miriam Feretová a Samuel Smoter: Testovanie cytotoxicity biomateriálu z PEEKu na mezenchymových kmeňových bunkách. Projekt zaujal hodnotiacu komisiu aj diskutujúcich. Príspevok bol prezentovaný v sekcii Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika. M. Feretová

     • Podpora športu

     • Prešovský samosprávny kraj a Innogy Companius

      S podporou Prešovského samosprávneho kraja a v spolupráci s RZ pri našej škole sa podarilo zabezpečiť zakúpenie pomôcok potrebných pre nácvik skoku do výšky. Okrem toho sa s podporou Innogy Comenius (projekt realizovaný RZ pri našej škole) podarilo zrealizovať zakúpenie a inštaláciu exteriéroveho stolnotenisového stola, ktorý je k dispozícii pre žiakov našej školy nielen počas vyučovania ale aj po jeho skončení. Pozrite si fotografie. Stolný tenis a Skok do výšky.

    • Hovorme o jedle: CHLIEB
     • Hovorme o jedle: CHLIEB

     • Naučiť deti základom zdravej výživy a viesť ich k úcte k potravinám a ich výrobe pútavým a interaktívnym spôsobom je hlavnou myšlienkou projektu s názvom  Hovorme o jedle. V týždni od 15. do 19. októbra 2018 boli v našej škole najčastejšie skloňovanými pojmy:  CHLIEB (pečivo, obilie, múka). Projekt zahŕňal široké spektrum výchovno-vzdelávacích činností a zážitkových aktivít,  ktoré zmenili vyučovací proces aj zábavnou a kreatívnou formou.  Svedčí o tom i výsledok. Do projektu sa zapojili skoro všetci žiaci 5.-9. roč. ZŠ a žiaci prímy až kvarty osemročného gymnázia. Spracovali sme tému CHLIEB  medzipredmetovo, s dôrazom na čitateľskú gramotnosť, finančnú gramotnosť, environmentálnu a regionálnu výchovu. Oboznámili sme sa nielen s významom chleba vo výžive človeka, ale aj s cestou, ktorou sa  dostáva až na náš stôl.  Vyučovanie o zdravom životnom štýle bolo spojené s integráciou takmer všetkých  predmetov do zážitkových aktivít. Viac sa možete dočítať v ČLÁNKU. Do galérie Hovorme o jedle: CHLIEB boli pridané fotografie.

    • Festival vedy a techniky.
     • Festival vedy a techniky.

     • Tohtoročné Východoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj sa konalo 18. októbra 2018 na pôde UPJŠ v Košiciach. Viac ako 50 projektov z Prešovského a Košického kraja súťažilo o postup na celoštátne kolo ako aj o iné zaujímavé ceny. Na Festivale sa stretli rôzne vedecko-technické odvetvia, ako biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina a mechanika, či informatika. Vo všetkých kategóriách hodnotila projekty odborná komisia, zložená z vysokoškoských pedagógov a zástupcov vedeckej obce, či výrobnej sféry. Festival otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ, Mgr. Oľga Nachtmannová spolu s prodekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Mariánom Kirešom, PhD. Program bol doplnený o zaujímavé prednášky. Všetci nižšie uvedení súťažiaci postúpili na celoštátne kolo. Gratulujeme!!!

      Zoznam postupujúcich súťažiacich našej školy:

      Paula Kucháriková & Annamária Chovancová (3AG)

      Peter Škripko & Ján Maťufka (O8A)

      Miriam Feretová & Samuel Smoter (O8A)

      Kristián Greif (O6A) & Oliver Lipka (Spojená škola P. Sabadoša)

      Autormi článku sú členovia AMAVET klubu č. 957 na našej škole

      Do galérie Festivalu vedy a techniky boli pridané fotografie.

    • Trinásta komnata - výchovný koncert
     • Trinásta komnata - výchovný koncert

     • Dňa 17. 10. 2018 sa naši žiaci zúčastnili protidrogového multimediálneho predstavenia Trinásta komnata v kine Scala. Predstavenie zrealizovala umelecká agentúra LET art zo Žiliny. Svet drog prirovnala k 13-tej komnate. Mnohí sa zo zvedavosti do tejto komnaty dostanú, ale cesta späť je veľmi ťažká, niekedy nemožná. Dúfame, že do nej nikdy nezablúdime. Každý z nás má možnosť v živote si vybrať tie správne dvere! Veď okrem nej je okolo nás veľa iných komnát plných ľudí, ktorí nás ľúbia, plných lásky, priateľstva, porozumenia, koníčkov... Celkovú atmosféru výchovného koncertu dopĺňala prepracovaná projekcia, motivačné texty s melodickou hudbou a skutočnými príbehmi zo života. Môžete posúdiť sami kliknutím na nasledujúcu stránku:  https://www.youtube.com/watch?v=C0Ccu-uIW7U . Mgr. Jana Mašlejová, koordinátor drogovej prevencie

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Výsledky zberu papiera si môžete pozrieť TU.

      V dňoch 8.-11. októbra sa na škole uskutočnil zber papiera. Nazbierali sme spolu viac ako 3 tony papiera. Finančný zisk zo zberu bude použitý na doplnenie zbierky učebníc pre vyučovanie literatúry. Najlepší zberači - Terezka Molnárová z 1.C a žiaci zo sekundy A budú odmenení drobnými vecnými cenami. ĎAKUJEME všetkým žiakom, rodičom a učiteľom, ktorí pomáhali pri realizácii zberu, špeciálne p.uč. Miriam Kohutovej.

    • Prešov číta rád
     • Prešov číta rád

     • 26. a 28. septembra sa v Prešove uskutočnil literárny festival Prešov číta rád. V rámci tohto podujatia sa naša škola zúčastnila besied so spisovateľmi z rôznych kútov Slovenska.

      V škole sme privítali reportérku TV JOJ, spisovateľku, dokumentaristku a autorku knihy Mengeleho dievča Veroniku Homolovú Tóthovú  (spolu s moderátorom, glosátorom literatúry Dadom Nagyom),  s ktorou študenti absolvovali zaujímavý exkurz do  pohnutých časov  prenasledovania Židov.

      Starší študenti navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava, kde sa stretli s profesionálnym rozprávačom príbehov Martinom Hakom. Zaujímavé živé rozprávanie dokázal premeniť na farebné, voňavé a zvučné obrazy, v ktorých sa poslucháč stal divákom, ktorý prežíva, zabáva sa, poznáva a premýšľa.

       Aj naši najmenší žiaci sa tešili z besedy so spisovateľkou, editorkou a prekladateľkou Katarínou Škorupovou. Počas festivalu sme sa v Knižnici P. O. Hviezdoslava zúčastnili aj na besede s etnologičkou, religionistkou Katarínou Nádaskou a vo večerných hodinách sme s básnikom, prozaikom, scenáristom Dušanom Dušekom pookriali pri šálke čaju v Christianii.

      Tieto literárne dni sme zavŕšili galavečerom (talkshow) v Historickej budove J. Záborského

       v prítomnosti všetkých zúčastnených spisovateľov a hudobnej skupiny Hrdza. Pohladili sme si dušu a už teraz sa tešíme na budúci ročník J. Do galérie Prešov číta rád boli pridané fotografie.

     • Potrebujeme vašu pomoc

     • Hlasovanie o počítačovú triedu...

      Prostredníctvom stránky https://nanovylevel.sk/ môžete hlasovať za našu školu a pomôcť nám tak získať vybavenie počítačovej učebne v hodnote 7000€ a pritom vyhrať hodnotné vecné ceny. ĎAKUJEME za každý hlas. ĎAKUJEME za každé odporúčanie, ktoré nám pomôže získať túto hodnotnú cenu. Hlasujeme do 31.12.2018. Cesta k víťazstvám býva náročná, no s vašou pomocou to môžeme zvládnuť.

    • Európsky deň jazykov alebo Language Day na našej škole
     • Európsky deň jazykov alebo Language Day na našej škole

     • Dňa 26. septembra 2018 sa aj naša škola aktívne zapojila do osláv Európskeho dňa jazykov. Duchovný otec Mgr. Nemec v spolupráci s Mgr. Sukovskou, Mgr. Jerigovou a Mgr. Frankovou odslúžil sv. omšu v rôznych jazykoch. Učiteľky cudzích jazykov Mgr. Mirilovič, PaedDr. Krištofová, Mgr. Jerigová, Mgr. Tkáčová, Mgr. Bartková a Mgr. Kucháriková pripravili pre žiakov rôznorodé aktivity: jazykový kvíz, medzinárodný večierok, paligramy, jazykové hry, Babylonská veža, jazykové puzzle, kruhový tréning, neverbálna komunikácia... Prácou na projektoch žiaci skúmali podobnosti a rozdiely jednotlivých európskych jazykov. Rôzne zaujímavosti o jazykoch upriamili ich pozornosť na význam učenia sa jazykov, pretože znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov zlepšuje a zdokonaľuje náš proces myslenia a zároveň prispieva k lepšiemu porozumeniu interkulturality. Do galérie Európsky deň jazykov alebo Language Day na našej škole boli pridané fotografie.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje