• Pozvánka

      14. 12. 2023

      Vianočná burza 2023

      PONDELOK 18.12.2023

      Po skoro štyroch rokoch sa vraciame s našim tradičným modelom vianočnej burzy. Je pre vás pripravených viac ako 90 predajných stánkov našich žiakov, vianočný punč, koláčiky a vystúpenie tých najmenších. Príďte s nami prežiť posledný adventný týždeň očakávania narodenia nášho Pána. 

      Začíname o 14,00 hod., keď sa spúšťa predaj v jednotlivých stánkoch. Dve triedy si pripravili aj posedenie vo svojich triedach pre žiakov, študentov a hostí spojené s občerstvením vo forme rôznych jedál a nápojov.

      Od 16,00 hod. - 17,00 hod. je v telocvični našej školy pripravené vystúpenie žiakov 1. stupňa ZŠ a nášho žiackeho speváckeho zboru Hlasy pre nebo. Vstup do telocvične bude možný aj cez bočný vchod od telocvične.

      Počas vianočnej burzy môžete využiť priestory našej školy na spoločné stretnutia a rozhovory v neformálnej atmosfére predvianočného času.

      Srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť. Pondelok 18.12. sa blíži...

      Spoločenstvo Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. 

     • Medzipredmetová exkurzia DEJ – BIO

      12. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzipredmetová exkurzia DEJ – BIO.

      7. – 8. 12. 2023 sa podarila pani učiteľkám Kohutovej a Feretovej  a aj vďaka finančnej podpore AMAVETU  a nášho Rodičovského zduženia realizácia dvojdňovej medzinárodnej a medzipredmetovej exkurzie. Zúčastnilo sa jej nielen 30 žiakov zo sexty a septimy, ale i  15 maturantov z dejepisu a biológie. A program bol mimoriadne nabitý, ale ako vždy skvelý, o čom svedčia nielen fotografie v albume, ale i samotné postrehy a hodnotenia žiakov, ktoré sme vsunuli do našej krátkej reportáže. Za fotografie vďačíme Michaele Slavošovej a ďalším nádejným fotografom, napr. p. uč. Melegovej a Koremovej, ktoré zároveň doplnili pedagogický dozor.

      Deň prvý alebo Slovensko

      V skorých ranných hodinách a pod tlakom sneženia a nie všade odhrnutých ciest, zatvorených horských prechodov sa náš pán šofér Michal (ďakujeme jemu i celej CK Šoltés Travel za bezpečnú jazdu i  skvelú pohodu) rozhodol zdolať Čertovicu, vďaka čomu sme len s pol hodinovým meškaním dorazili do Serede. Tu sme strávili niekoľko hodín dejepisu v priestoroch Múzea holocaustu v Seredi. Venovali sa nám všetci pracovníci múzea, od samotného p. riaditeľa Martina Korčoka až po kocúra Miša (Pre majiteľov Facebooku viac Martin Korcok - Stretnú sa preživší holokaust zo Slovenska a... | Facebook )  a s vďakou poznamenávam, že aj po skončení otváracích hodín múzea. V úvode nás čakala veľmi zaujímavá beseda s p. Ivanom Pasternakom, ktorý sa narodil v čase Slovenského štátu a deportácie mu zobrali tak starých rodičov ako aj otca. Jemu s mamou sa  podarilo prežiť, a tak mohol žiakom rozprávať  o svojom a mamičkinom živote (ako ju s láskou aj teraz v spomienkach oslovoval). Jeho spomienky boli o to emotívnejšie a žiakom blízke, lebo p. Pasternak sa narodil u nás v Prešove a ul. Sabinovská, Kováčska a Hlavná, ktoré sú s jeho spomienkami spojené,  sa nachádzajú v blízkosti našej školy.  Na p. Pasternakovi ma zaujal jeden konkrétny detail.  A to, s akou láskou rozprával o svojich rodičoch, konkrétne o svojej mamičke. Slovo mamička vo mne evokovalo neskutočnú emóciu smútku, lásky, spolupatričnosti. Páčilo sa mi, s akou láskou to vyslovoval. Tiež ma zaujal fakt, že ako 87-ročný starček (tak som si to vyrátal) je ochotný sa namáhať cestovať a  učiť,  jednoducho vychádzať zo svojej komfortnej zóny. To všetko kvôli tomu, aby nám odovzdal posolstvo o zverstve, ktoré sa dialo pred ani nie storočím dozadu. Naša generácia o tom potrebuje počuť, pretože sme si to nezažili. Neovplyvnil nás fašizmus, komunizmus či iný totalitný režim. Musíme sa v tejto oblasti vzdelávať, pretože my sme tvorcami toho, čo sa na tejto planéte a v tejto krajine bude diať. (Samuel Verčimák, oktáva A).

      Druhým hosťom besedy bola p. Lilja Pynchuk, ktorá sa so žiakmi rozprávala o vojne na Ukrajine. Zaujala ma ich pravá láska k vlasti. S mužom žili pred vojnou pár rokov na Slovensku, jej manžel IT-čkár pracoval pre Microsoft. No v momente keď vypukla vojna sa rozhodol ísť dobrovoľne na front a riskovať svoj život dennodenne pre svoju vlasť. Koľkí z  hejslovákov by to dokázalo urobiť ako on alebo ona? Opustiť istoty, pustiť muža na front, prísť o istý rodinný príjem pre niečo, čo je na stovky ak nie tisícky kilometrov vzdialené. Rovnako, ako jej muž bojoval na bojisku, ona bojovala svoj boj tiež. Čo ma ešte zaujalo, bol úplný záver. Pani Lilja spomenula, že často nevládze, no energiu jej dodávajú práve ľudia zo Slovenska. Musím povedať, že som sa v tej chvíli hanbil za všetky urážky, nadávky, stereotypy, ktoré voči týmto ľuďom kolujú medzi nami Slovákmi. (Samuel Verčimák, oktáva A).  A v mene ďalších žiakov dodáva Stanka Maťufková  (sexta A) surové emócie pani Pinčuk a jej pohľad na vojnu na Ukrajine mi otvorili oči.“  Mnohí žiaci sa ani po skončení besedy, o ktorej p. riaditeľ múzea  napísal, že -  „jedným dychom dodávam, že študenti boli fantastickí. Nestáva sa často, aby mladí ľudia úplne prirodzene predĺžili stretnutie o celú hodinu. Pevne verím, že všetci, odchádzali obohatení o nové poznatky a vedomosti. No hlavne s emóciami, ktorých základom je ľudskosť a láska k blížnemu.“ nedokázali s nimi rozlúčiť  a pokračovali v  rozhovoroch.

      Následne nás čakala  lektorovaná prehliadka múzea pracovného sústreďovacieho tábora, ktorá žiakom predstavila tento typ táborov, propagandu, transporty – a napriek tomu, že prehliadka trvala viac ako 2 hodiny, mnohí v záverečnom hodnotení napísali: „Vadilo mi, že sme nemali dostatok času na prezretie si exponátov.“ (Andrea Mihoková, sexta).

      Čo utkvie v pamäti z múzea iným žiakom?

      „Zaujal ma príbeh maliara, ktorý v tom čase mal na starosti práve dokumentáciu formou obrázkov/ mal aj vlastný denník.“ (Lukáš Stahovec, sexta)

      Zo Serede sme sa premiestnili do Nitry. Navštívili sme nitriansky hradný kopec, pripomenuli si významné miesto tohto mesta v našich dejinách – „Z hradu je nádherný výhľad na celé mesto (aj v noci) a nachádza sa tu aj krásny kostol, biskupský úrad či socha sv. Jána Pavla druhého. Výlet na tento hrad mi ponúkol pohľad zvrchu na krajinu bývalého Nitrianskeho kniežatstva, ktoré sa rozprestieralo na rovine a bolo kontrolované hradiskami na malých kopčekoch s ktorých bol však výborný výhľad na okolie.“ (Martin Babinčák, sexta). Na vianočných  trhoch pred Divadlom Andreja Bagara sme nasali adventnú predvianočnú atmosféru. 

      Skorá večierka bola nutnosťou pred skorým ranným budíčkom o pol šiestej ráno. Do sv. omše v Kostole sv. Petra a Pavla o 6,30 sme museli stihnúť zbaliť si batožinu a posilniť sa raňajkami, čo bola očami pedagogického dozoru najťažšia výzva, ktorej sme v priebehu celých  48 hodín čelili.

      Deň druhý alebo Budapešť  (Maďarsko)

      Cesty rovinnatým južným Slovenskom do Budapešti boli suché a prázdne, vďaka tomu sa nám podarilo zaparkovať pred Tropicáriom len s miernym sklzom.  Celé dopludnie patrilo 3 hodinkám biológie. Prehliadka akvária, tropických rybičiek, koralov, korytnačiek nesporne vyvrcholila prechádzkou v tuneli, v ktorom nám nad hlavami plávali rôzne druhy žralokov. Pre väčšinu z nás však asi najnezabudnuteľnejším zážitkom bolo hladkanie rají, ktoré si to evidentne užívali viac ako my, keďže mnohí z nás odchádzali s mokrými rukávmi.

      Popoludnie patrilo opäť dejepisu. So sprievodkyňou (učiteľkou dejepisu na slovenskej škole v Budapešti) sme navštívili budínsky hradný kopec, užili si výhľady na peštiansku stranu mesta, vypočuli mnoho historických faktov i povestí, spoznali životné osudy mnohých osobností spojených s miestami, po ktorých sme kráčali. Pri Matiášovom chráme sme si užili i remeselnícke trhy. Odtiaľ sme sa presunuli k budove parlamentu. Cestou sme sa po nábreží Dunaja vrátili k téme holocaustu, keďže sme prechádzali popri betónových topánkach - známom pamätníku masakru Židov počas 2. svetovej vojny.  Záver prehliadky patril vianočným trhom v centre... no a potom nás čakala cesta domov.

     • Príklady tiahnu...

      11. 12. 2023

      Tvrdá práca a obety prinášajú svoje ovocie.

      Výborná žiačka a ešte lepšia plavkyňa. Vždy usmiata Noemi Daňová z triedy 7.A sa na majstrovstvách Slovenska v plávaní v krátkom bazéne stala víťazkou v disciplíne 100m prsia aj v disciplíne 200m prsia. Srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspechov. FANDÍME....

     • Konferencia SAV Mladá nádej slovenskej vedy aj s našou účasťou

      11. 12. 2023

      V Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v utorok 5. decembra odštartovalo trojdňové podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska. Konferenciu zorganizovali vedci pre mladých víťazov stredoškolských žiackych olympiád z roku 2023. Spojená s pobytom na Smolenickom zámku tak bola odmenou pre najúspešnejších študentov. Ponúkla možnosť stretnúť sa so špičkovými vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied a diskutovať s nimi o svojich nápadoch a projektoch.

       „SAV je otvorená práci s mladými nádejnými vedcami a dúfame, že takýmito aktivitami budeme inšpirovať aj ďalších mladých ľudí, aby si zvolili vedeckú kariéru. Stretnutia s mladými berieme ako vzájomné obohatenie. Ich entuziazmus a nadšenie pre tému nás nabíja energiou a túžbou pokračovať v našich rozbehnutých projektoch,“ dodáva M. Radvanský ( člen Predsedníctva SAV a spoluorganizátor podujatia).

      Našu školu a Amavet klub 957 (pôsobiaci na našej škole) reprezentovalo 8 študentov (septima A: Jozef Jabczun so spoluautorom Alexom Kanderkom, Štefan Hudačko a Dorota Reguliová, kvarta A: Natália Mišenková a Ema Polčová, sekunda A: Juliana Lichvárová a Viktória Onuferová).

      Od 5. do 7. decembra 2023 nás čakal nabitý program. V rámci konferenčnej časti sme si vypočuli inšpiratívne prednášky o vedeckom živote a vedeckej práci. Následne sme prítomným vedcom a vedkyniam predstavili svoje vedecké projekty a diskutovali s nimi o inovatívnych nápadoch a riešeniach. Nechýbala ani odborníkmi komentovaná exkurzia do neďalekej archeologickej lokality Molpír, večerná prehliadka zámku či návšteva Včelárskej záhrady pod Smolenickým zámkom.   Organizátorom podujatia bola Slovenská akadémia vied, partnermi Štátny inštitút odborného vzdelávania, AMAVET, občianske združenie All4Science a zástupcovia vedeckých inštitúcií. Slovenská akadémia vied chce aj takýmto spôsobom prilákať mladých na vedeckú dráhu s nádejou, že by raz mohli obohatiť rady zamestnancov inštitúcie. Spomedzi účastníkov budú niektorí vybraní na následnú exkurziu do švajčiarskeho Cernu.

      Pocity niektorých z účastníkov: 

      Vedecká konferencia v Smoleniciach bola pre mňa veľmi zaujímavý zážitok. Mal som možnosť stretnúť veľa inteligentných a veľmi nadaných ľudí v mojom veku a porozprávať sa s nimi. Naši “kolegovia“ mali veľa zaujímavých projektov týkajúcich sa rôznych oblastí. Zopár projektov, ktoré mňa zaujali boli: Kalkulačka čiernych dier (https://blackhole-calculator-wp-patrick.vercel.app/), Program na analýzu OCT snímok s DEEP Learning modelom (je to v podstate program, ktorý dokáže diagnostikovať choroby oka podľa snímok sietnice oka), Elektromobily, áno či nie? (Rozoberali sa výhody a nevýhody elektromobilov). Vedci zo SAV si pre nás pripravili prezentácie na rôzne témy. A niektorí nám prerozprávali svoje životné príbehy. O tom ako sa dostali ku vede, ako sa vypracovali vo svojom odvetví a čo im v tom pomohlo alebo naopak uškodilo. (Štefan Hudacko, septima A)

      Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na konferencii Mladá nádej slovenskej vedy. Bývať na zámku spolu s vianočnou atmosférou bolo niečo krásne. Zaujímavé prednášky, napríklad ako zvládať stres, ako si overovať fakty a neuveriť hoaxom... určite využijem v živote. Pred prezentovaním posteru sme mali s Emou trocha stres, ale hodnotiaca komisia bola veľmi milá. V celej miestnosti počas prezentovania projektov panovala príjemná atmosféra a zaznel tam aj smiech. Spoznala som tam nových ľudí a taktiež získala veľa nových skúseností.

      (Natália Mišenková, kvarta A)

       

      Pred rokom by mi ani nenapadlo, že sa raz dostanem tak ďaleko a budem mať možnosť prezentovať svoj študentskýprojekt, o ktorí sa budú vedci naozaj zaujímať. Bola to úžasná skúsenosť v rozprávkovom prostredí a s ľuďmi, ktorí to s vedou myslia naozaj vážne. Tak ako to myslím vážne aj ja. Z každej prednášky som si odniesla niečo zaujímavé, čo ma posunie ďalej. A nielen z prednášok:) Som nesmierne vďačná SAV aj AMAVET-u, že mne aj mladým ľuďom umožňujú nájsť a rozvíjať v sebe to, čo ich baví. P.S.: nikdy v noci nehľadajte suchú betu:)

      (Ema Polčová, kvarta A)

       

      Táto konferencia ma posunula ďalej čo sa týka môjho projektu, ale aj budúceho štúdia. Porozprávať a poradiť sa s vedcami z rôznych odborov je úžasná možnosť, ktorá podnietila moju zvedavosť a záujem o ďalšie otázky. (Dorota Reguliová, septima A)

     • NÁBOJ JUNIOR

      27. 11. 2023

      Dňa 24.11.2023 sa naši žiaci tercie a kvarty zúčastnili na matematicko-fyzikálnej súťaži NÁBOJ JUNIOR, ktorú organizovalo prešovské gymnázium GJAR.

      Z 22 družstiev sa naši žiaci Patrik Anderko, Šimon Mathé ( obaja 04A) a Petronela Čekanová a Oliver Varga (obaja z 03A) umiestnili na 7. mieste a žiaci Gregor Felčík, Timotej Kucko (obaja z 04A) a Pavol Kozák a Peter Pekľanský na 5.mieste ( 93. miesto na celom Slovensku  zo 482 družstiev).

      Blahoželáme, prajeme veľa úspechov a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

     • Úspešné misijné zrnko sv. Filomény v 1.A

      24. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspešné misijné zrnko sv. Filomény v 1.A.

      Radostné spoločenstvo prváčikov získalo vzácne ocenenie Misijného diela detí. Z veľkého množstva  misijných zrniek boli deti v 1.A ocenení ako jeden z najlepších misijných tímov na Slovensku. Za zapojenie do súťaže Farebný mesiac, za tvorivosť pri plnení misijných výziev a úžasné misijné nadšenie bol im poslaný ďakovný list z Pápežských misijných diel spolu s misijným darom pre deti.

      Malí misionári v 1.A sa v priebehu dvoch mesiacov s nadšením zapájali do viacerých misijných aktivít. V októbri natočili misijnú pieseň Pán Boh má v rukách celý Svet, nacvičili misijný tanec Indiánov a misijné scénky svetadielov Ameriky, Afriky, Európy, Ázie, Austrálie. Kreatívne tvorili začiatočné písmená kontinentov a zároveň hľadali misijný poklad.  Oceániu odvážne preplávali spoločne s Mimom. Pohybovou aktivitou vytvorili názov Európy z tenisiek a zahrali misijnú hru Bystrý misionár. Cez misijné videá spoznali život detí v chudobných krajinách Afriky. Ich misijným heslom bolo: „ Misia nás všetkých spája.“

      Trieda prvákov sa v tomto čase odela do misijných farieb svetadielov. Tvorivý ruženec a misijné šatky  farebne dozdobili ich misiu. V novembri sa prváci zapojili do misijnej výzvy modlitieb za blízkych zosnulých cez modlitbové kartičky z Misijných diel.

      Milé poďakovanie získala triedna učiteľka Judita Kmecová, ktorá tri roky aktívne spolupracuje v Pápežských misijných dielach. „ Ďakujeme, že ste sa zapojili s deťmi do misijnej súťaže . Dostali sme od Vás veľa krásnych fotografií, videí aj tvorivých nápadov z realizácie Farebného mesiaca. Najviac však ďakujeme za Vaše modlitby, aj za to, že prostredníctvom modlitby sv. ruženca formujete v deťoch misijné nadšenie a že ich učíte deliť sa. Tešíme sa, že tvoríme spolu jednu veľkú Božiu rodinu. Za zapojenie do súťaže Vám posielame misijného somárika a ovečku. Nech Vaša tvorivosť prináša radosť aj deťom.“

      Prajeme Vám veľa Božieho požehnania.

      Gabriela Valábková, koordinátorka Misijného diela detí + kreatívny tím PMD

     • Pilotný ročník Olympiády ľudských práv

      24. 11. 2023

      V stredu 22.novembra sa na pôde Gymnázia sv. Moniky v Prešove uskutočnil pilotný ročník Olympiády ľudských práv pre žiakov a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií. Projekt OĽP bol doposiaľ dostupný len pre študentov stredných škôl. Keďže je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia zaujímali o spoločenské dianie, demokratické občianstvo, kritické myslenie, poznali svoje ľudské práva a zároveň boli citliví a vnímaví k právam iných ľudí, sme veľmi radi, že sa rozšíril aj pre mladších žiakov. Našu školu na tomto pilotnom ročníku reprezentovali žiaci tercie A – Petronela Čekanová a Samuel Dopirák, ktorí súťažili ako tím vo vedomostných, projektových a prezentačných zručnostiach orienovaných na problematiku práv detí. V konkurencii prešovských základných škôl a osemročných gymnázií obsadili veľmi pekné druhé miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších ročníkoch.

     • Ako topánkami zasypať vestibul školy....

      22. 11. 2023

      Po vyhlásení zbierky detských topánok (deti od 1-12 rokov) pre deti utečencov zhromaždených v UPZC v Sečovciach sme vzhľadom na krátkosť času očakávali aspoň niekoľko párov topánok. Realita však bola úplne iná. Ak by sme každý deň neodkladali darované topánky a papuče z vestibulu školy, tak by sa do školy asi nikto nedostal - vestibul by bol zasypaný topánkami. Tri plné autá darovaných topánok (často aj nových a nepoužitých) si v piatok 10.11.2023 v Sečovciach prevzal riaditeľ UPZC pplk. Mgr. Maroš Krnáč a vedúci stálej služby Tomáš Erdélyi. Všetkým štedrým darcom srdečne ďakujeme za podanú pomocnú ruku a svedectvo o dobre ľudí. Dobro v tomto svete ešte nevymrelo a stále je ho ešte viac ako toho zlého.....

     • Putovný ruženec

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Putovný ruženec.

      Mesiac október sa už tradične niesol v duchu modlitby k našej orodovnici Panne Márii. Začali sme spoločne Radostným ružencom vo vonkajšej učebni, obetovaným za Afriku. Ruženec potom putoval od druhákov (III. a IV. oddelenie), ktorí sa modlili Ruženec svetla za Ameriku a potom k tretiakom (V. a VI. odd.). Tí sa modlili Bolestný ruženec za Európu. Tak ho odovzdali štvrtákom (VII. a VIII. odd.), ktorí Slávnostný ruženec obetovali za Oceániu. Nakoniec ruženec doputoval k prváčikom (I. a II. odd.), ktorí putovnú modlitbu ukončili v kaplnke zopakovaním Radostného ruženca, tentoraz za Áziu.

      Modlitba detí má v sebe veľkú moc, preto sa z nej tešme.

     • Šarkaniáda ŠKD

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šarkaniáda ŠKD.

      V školskom klube v areáli školy prednedávnom lietali farebné šarkany. Niektoré vyššie, iné nižšie, poniektoré sa v letku zaplietli, ale v každom prípade, zábava bola výborná. Každá vychovávateľka si dobre všímala svoje detičky a ich šarkanov a vyhodnotila, ktorý vyletel najvyššie. A tu sú výsledky:

      I.oddelenie: Richard Dzugas

      II. oddelenie: Damián Bobák

      III. oddelenie: Teo Justiňák

      IV. oddelenie: Soňa Dudová

      V. oddelenie: Dávid Reich

      VI. oddelenie: Jakub Baran

      VII. oddelenie: Katarína Mrázová

      VIII. oddelenie: Martina Bobáková

      Šarkaniáda pokračovala 2. časťou, kde mohli deti naplno prejaviť svoj talent a fantáziu pri tvorení zaujímavého a netradičného šarkana. Konečné výtvory doteraz zdobia vestibul školy. A sú ozaj originálne. Deti hlasovali za svojho favorita vhodením lístka s číslom šarkana do hlasovacej škatule a dospelí prideľovali svoj bod priamo do zoznamu šarkanov. Všetkých prihlásených šarkanov bolo 13. Deti pracovali v skupinách.

      Hlasovanie detí určilo najzaujímavejšieho šarkana Raketu, ktorú vytvárala skupina detí z V. oddelenia (1. miesto). Tesne za nimi skončila Lentilka (2. miesto), ktorú lepili deti z VIII. oddelenia a na 3. mieste skončil šarkan Líška od detí z VI. oddelenia.

      Hlasovanie dospelých vyhodnotilo dvoch najzaujímavejších šarkanov:                                                  

      Lentilka- VIII. oddelenie a Gaštanko- III. oddelenie

      Deti boli odmenené cukríkom a malou pozornosťou.

     • Ocenenie pre 330. misijné zrnko z 1. B

      15. 11. 2023

      Chceme sa s Vami podeliť o radosť z balíka a listu, ktorý nám poslali z Pápežských misijných diel. Naše misijné zrnko bolo ocenené v súťaži Farebný mesiac – misijný október za  jeden z najlepších programov.

      Počas misijných dní vládla v našej škole zvláštna atmosféra. Každý deň iná farba oblečenia naznačovala, za ktorý svetadiel sa v ten deň budeme modliť desiatok ruženca.

      V 1. B okrem farebného oblečenia deti farebne prispôsobili i svoju desiatu. Napríklad ak sme sa modlili za Afriku, doniesli všetko zelené – hrozno, hrušky, jabĺčka, kivi, uhorky, papriku... Ak sme boli oblečení na bielo, tak uvarené vajíčka, mlieko, jogurt, burizóny, uvarenú ryžu, biele marshmallow... Žltú farbu predstavoval väčšinou banán alebo žltá hruška, modrú tmavé hrozno, červenú napr. mrkva, paradajka, jablko...každý doniesol niečo podľa svojej chuti a možností.

      Tvorivý ruženec a záložky s modlitbami z Pápežských misijných diel nám okrem modlitby poslúžili aj na vyhľadávanie písmen, ktoré sa prváci práve učili.

      Na slovenčine deti v tajničkách hľadali názvy svetadielov, na matematike porovnávali počty písmen v ich názvoch, na hudobnej výchove sme sa učili misijnú pieseň o somárikovi, misijnú hymnu, tancovali sme misijný tanec. Vo výtvarných dielkach vládli misijné farby, z prírodných materiálov vytvárali začiatočné písmená názvov svetadielov. Na telesnej výchove cvičilo 6 družstiev, ktoré boli pomenované podľa písmen tvoriace slovo EURÓPA. Jednou z úloh bolo vytvoriť zo svojich tenisiek jeho názov.

      Podarilo sa nám natočiť aj pozdrav pre deti v Afrike, ktorý sme poslali do Etiópie  Na oplátku nám poslali fotografie z ich školy a krátke video. Streda okrem nosenia oblečenia v žltej farbe priniesla aj spoločnú modlitbu sv. ruženca v priestoroch našej školy v rámci celosvetovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Celý týždeň sme sa každý deň dotýkali misií rôznym spôsobom, rôznymi tvorivými aktivitami ale predovšetkým modlitbou. Vďaka Bohu za tento požehnaný čas.

      Za 330. misijné zrnko v 1. B

      Zita Sedláková

      Odkaz na video

      https://youtu.be/4l6FikZgBpk

     • Na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky rekordný počet ocenených

      15. 11. 2023

      V dňoch 8.-10. 11. 2023 sa 18 žiaci z nášho gymnázia zúčastnili na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky v Bratislave, ktorý je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky. Po štyroch rokoch sa táto súťaž opäť konala v Incheba Expo aréne a zúčastnilo sa jej 73 projektov (97 žiakov), ktorí sem postúpili z krajských kôl FVAT. Spoločne so svojimi sprevádzajúcimi učiteľmi, členmi odbornej hodnotiacej komisie, zástupcami významných spoločností, akademickej obce a organizátormi to bolo podujatie veľkého významu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov. Program bol naozaj bohatý a okrem prezentácie si každý, či už účastník alebo návštevník mohol užiť prednášky na rôzne témy, ako napríklad umelá inteligencia, cestovanie časom, alebo kúzla hravej fyziky. Nechýbali ani prezentačné stánky a zastúpenie tu mali: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, CERN, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, NIVAM, Oz NextStep Science a Lab café. Počas voľných chvíľ si súťažiaci mohli pozrieť veľtrh Bibliotéka a Pedagogika a aj výstavu Minerály, ktoré v Inchebe prebiehali. Súťažiacich účastníkov obohatil aj sprievodný program, pričom sa mohli dozvedieť z prvej ruky od profesorky Márie Bielikovej zo špičkového slovenského pracoviska, Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, Prečo sa (ne)báť umelej inteligencie. Čas na mladých vedcov si našiel aj generálny riaditeľ ESET-u Richard Marko, ktorý v motivačnom rozhovore inšpiroval mladých ľudí na cestu za úspechom a predstavil aj úžasný festival vedy a umenia STARMUS, ktorého 7. ročník bude práve vďaka ESET-u v máji 2024 na Slovensku! Nechýbali ani ďalší prezentátori vedy ako Michal Figura so svojou Kúzelnou fyzikou, slovenský vedátor Samuel Kováčik „si pocestoval“ v čase, Michal Zajaček predstavil najväčší vesmírny ďalekohľad a významné  bolo aj zastúpenie CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum. Po ukončení prvého dňa súťaže si žiaci vyskúšali ako chutia ázijské jedlá, ale u mnohých to zachránila pizza. Nasledujúce ráno sme vycestovali opäť do Incheba Expo arény, kde prebiehala celý deň prezentácií a obhajob projektov pred odbornou hodnotiacou komisiou z radov vysokoškolských pedagógov, vedcov SAV... Večer sme sa prešli historickým centrom hlavného mesta a za odmenu sme boli pozvaní do čokoládovne, kde sme si osladili život horúcou čokoládou a čajom a po vyrozprávaní si všetkých zážitkov vyrazili na hotel, aby sme sa pripravili na nasledujúci deň a dopriali si zaslúžený spánok. Doobeda ešte prebiehala neformálne obhajoby pred verejnosťou, žiakmi bratislavských škôl, návštevníkmi veľtrhov ako aj Science Talk s finalistami minuloročného ročníka festivalu. Moderátor Adam v uvoľnenej atmosfére vyspovedal Alexa Kanderku, Jozefa Jabczuna a Mateja Kmeca z ich zážitkov a skúsenosti, ktoré získali tento rok na súťažiach v zahraničí. Na slávnostnom otvorení FVAT sa zúčastnil osobne aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker, podpredseda SAV Martin Venhart, ale aj ďalší významní hostia, ktorí si ctia vytváranie priestoru pre rozvoj mozgového trustu na Slovensku. Organizátorov mimoriadne potešila aj účasť zástupcu inštitúcie, ktorej členovia sú rozhodujúcimi zriaďovateľmi základných škôl na Slovensku – Združenie miest a obcí Slovenska. Na FVAT prišiel osobne aj predseda ZMOS-u Jozef Božík.

      A potom to prišlo, vyhlasovanie výsledkov festivalu…

      Naši žiaci opäť získali zaujímavé ceny a neodišli naprázdno. Spoločne sa môžeme tešiť spolu s nimi z týchto úspechov:

      Postup na konferenciu SAV: Mladá nádej slovenskej vedy, ktorá sa uskutoční na Smolenickom zámku získali hneď 7 súťažiaci z našej školy z tried:

      02A - Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová

      04A - Ema Polčová a Natália Mišenková

      07A - Štefan Hudačko, Dorota Reguliová a Jozef Jabczun

      Špeciálna cena odbornej hodnotiacej komisie:

      01A - Zuzana Feretová a Tereza Molnárová

      02A - Marko Balčák a Krištof Franko, Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová

      04A - Ema Polčová a Natália Mišenková

      07A - Alžbeta Pekľanská

      Postup na Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubiciach získali:

      02A - Viktória Onuferová a Juliana Lichvárová 

      Postup na Science-Expo 2024 v Bruseli

      07A - Štefan Hudačko 

      Postup na Expo Sciences Europe 2024 v Sarajeve

      07A - Richard Barilla a Sárka Kucková 

      Hneď 3 ocenenia, a to postup na najprestížnejšiu svetovú vedeckú súťaž Regeneron ISEF 2024 v 

      Los Angeles, cenu Vedecký talent SAV a hlavnú Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského si odniesli Alex Kanderka a Jozef Jabczun. 

      Na záver chceme poďakovať pani učiteľke a koordinátorke RNDr. Miriam Feretovej, Mgr. Jane Tkáčovej, Mgr. J. Bujdoósovej za pomoc pri tvorbe projektov. Veľká vďaka patrí všetkým vedeckým 

      inštitúciám a vedeckým ústavom, ktoré spolupracovali s našimi študentami.

      Dojmy niektorých z nich: 

      Pamätám si, keď sme sa ako terciáni zúčastnili FVAT a hovorili sme si aké "cool" by bolo ak by sme postúpili ako starší žiaci z našej školy na svetové súťaže. Ako by sme si to chceli vyskúšať. Dnes sme "tí starší žiaci" my a žijeme naše sny. (Richard)

      Postup do Pardubíc! Vôbec sme to nečakali, je to pre nás veľká česť. Sme strašne šťastné že sme mohli postúpiť na takúto úžasnú súťaž a reprezentovať našu školu. Veľmi sa tešíme a s rešpektom k tomu pristúpime. Tešíme sa na výlet do Pardubíc s pani učiteľkou Feretovou. (Juliána Lichvárová a Viktória Onuferová)

      Počas práce na výskume sme sa s Rišom nezamýšľali nad postupom na medzinárodnú súťaž. Veľmi nás bavilo navštevovať laboratórium LF UPJŠ a pracovať na projekte. Keď zazneli naše mená pri vyhodnocovaní, prekvapenie sa nedalo skryť, naplnila nás obrovská radosť, ktorá bola sprevádzaná rýchlymi krokmi. Sme veľmi vďační pani učiteľke Feretovej, za jej čas, povzbudzovanie a za odporúčanie na spoluprácu s Ing. D. Harvanovou PhD. Zo Združenej tkanivovej banky. Ďakujeme aj celému tímu ZTB, že boli ochotní zastaviť sa a sprevádzať nás počas výskumu. (Sára)

      Na celoštátne kolo som šla už s menším stresom, no predsa s rešpektom. Viac projektov, iná komisia, väčšia konkurencia… ale bolo to úplne v poriadku. Tak ako na krajskom kole aj v Bratislave boli všetci milí, ochotní, našla som si nových kamarátov a veľmi sa mi páčilo, že aj keď sme si navzájom konkurovali, držali sme si palce a tešili sa z úspech tých druhých. (Betka)

      Amavet je pre mňa skvelá skúsenosť a príležitosť skamarátiť sa s rovesníkmi. Taktiež som rada za pozvanie na Smolenický zámok na konferenciu SAV. (Dorota)

      Pred vyše tromi rokmi som mal možnosť stať sa členom Amavet klubu č. 957 a spoznať Joža, s ktorým už nejaký ten piatok spolupracujem na našom projekte o PCB. Festival vedy a techniky je pre nás oboch akcia, ktorú si nenechávame ujsť. Tento ročník bol však pre nás špeciálny, keďže sa nám splnil sen - nie je ním iba postup na Regeneron ISEF, ale hlavne pocit, že výskum, na ktorom pracujeme tak dlho, má zmysel. Pri pohľade náš poster si spomeniem na tie minuloročné a vidím, ako sme sa spolu posunuli míľovými krokmi vpred vedeckému výskumu. A nemienime skončiť! Za neustálu podporu a mentoring ďakujeme pani učiteľke Miriam Feretovej, OZ AMAVET, Gymnáziu sv. Mikuláša za podporu a umožnenie spolupráce a v neposlednom rade aj celej Katedre mikrobiológie na UPJŠ, pánovi doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc. a úžasným vedkyniam RNDr. Lei Nosáľovej, PhD. a Mgr. Soni Brestovičovej. Jožo and I are ready for Los Angeles, but is Los Angeles ready for us? (Alex)

      Postup na ISEF ma dosť prekvapil, nikdy by som netypoval, že by sme niekedy šli do Ameriky, no po dlhej dobe a veľkom množstve ťažkej práce sa nemožné stalo skutočnosťou. Dúfam, že sa nám, podobne ako na EUCYSe tento rok, podarí na ISEFe uspieť a teším sa na to čo nás tam čaká. (Jozef)

      Všetci žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole.

     • MILSET ESI v Mexiku a spoznávanie mexickej kultúry

      15. 11. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album MILSET ESI v Mexiku a spoznávanie mexickej kultúry.

      V dňoch 21. 10 až 27. 10. 2023 sa v mexickom meste Puebla konala prehliadka 198 výskumných projektov študentov z celého sveta. ESI je nesúťažná multikulturálna výstava, v ktorej sa prezentujú projekty v oblasti STEAM (veda, technológia, inžinierstvo, umenie a matematika) vyvinuté deťmi a mládežou z celého sveta, súčasťou výstavy sú aj interaktívne výstavy partnerských inštitúcií, workshopy a konferencie. Našu školu tam reprezentoval Matej Kmec s projektom: Čo odkryla mikroanalýza medu a medovej peny. Na MILSET ESI postúpil z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT). Vedúcou delegátkou bola bývala žiačka našej školy a tiež úspešná reprezentantka na svetových súťažiach Janka Čorňáková.

      Ako to celé prebiehalo?

      Po dlhej a náročnej 27 hodinovej ceste, sme prišli do Puebly, mali sme len pár hodín oddych, pretože hneď ráno bolo potrebné pripraviť si výstavný stánok. Už za pár minút sme sa spriatelili s účastníkmi z rôznych krajín, započuli sme aj nám dobre známy “bratský” český dialekt. Česi tvorili veľkú 30- člennú delegáciu. Prešli sme si centrum mesta Puebla aj s tradičným mexickým trhoviskom, kde sme si kúpili suveníry. Nasledujúce 3 dni mali podobnú štruktúru, doobedie som strávil pri svojom projekte. Keďže sa jednalo o prehliadku a nepohybovali sa pri projektoch porotcovia, to znamenalo oveľa menší stres. Projekty si medzi sebou zdieľali hlavne študenti a vedúci delegáti, zaujímavým spestrením programu bola stickers activity. Počas poobedí bol pre nás organizátormi pripravení program: Výlet na Cholulu - mestečko s pozostatkami pyramíd a s krásnym výhľadom na Popokatepetl. Prehliadka pekárne BIMBO - ktorá distribuuje svoje produkty do celej Strednej Ameriky a na záver prehliadka Puebly so sprievodcom - ktorý nám ukázal zákutia mesta a dokreslil celkový obraz kultúry Mexičanov. Večere boli ochutnávkou Tastodas, Mole a tradičných jedál v mexických farbách Chilles en nogada, ktoré stoja za ochutnanie. Záverečný deň prehliadky bol program venovaný spoznávaniu národných kultúr súťažiacich. Niektorí tancovali, iní spievali a ďalší sa pýtali otázky na rôzne krajiny. Večer prišiel čas na záverečný ceremoniál, kde som bol ocenený medailou, nasledovala rozlúčková mexická párty s typickou hudbou a tancami. Aj posledný deň v Mexiku, sme využili naplno. Presunuli sme sa do Mexiko city a zakúpili si lístky na turistické autobusy, vďaka ktorým sme toho mohli v krátkom čase veľa vidieť. Najzaujímavejšou zastávkou bola návšteva pútnického miesta Guadalupe, ale aj ďalších historických pamiatok v centre Mexiko City.

      Krajina akou je Mexiko stojí za spoznanie. ¡Viva de México!

      V závere by som sa poďakoval RNDr. Miriam Feretovej za koordináciu projektu a asociácii AMAVET za to, že mi dali možnosť zúčastniť sa na svetovej prehliadke a spoznávať svet. Osobitne chcem vyjadriť vďaku pánovi Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc. a Mgr. Marcele Bucekovej, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave za umožnenie výskumu v priestoroch ich laboratórií ako aj cenné rady a odbornú pomoc. Ďakujem aj Nadácii ESET za grantovú podporu projektu.

       Matej Kmec (07A)

     • Misijný týždeň 2023

      9. 11. 2023

      Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj tento rok sme prežili úžasný Misijný týždeň. Podpora Pápežských misijných diel na území afrického Beninu bola tento rok mimoriadne veľká. Vďaka štedrosti našich žiakov a ich rodičov a vďaka podpore a štedrosti našich zamestnancov sa tento rok vyzbierala rekordná suma 2350€ - viď priložený ďakovný list. Tento rok nás navštívil aj misionár z Bolívie, františkán Vavrinec Vadkerti. Počas záujimavej prednášky mohli žiaci získať aj zaujímavé darčeky a ceny, ktoré so sebou priniesol. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu. Do zvyšných dní roku 2023 vyprosujeme hojné Božie požehnanie. Atmosféru Misijného týždňa si môžete pozrieť na fotografiách v priloženom albume TU.

     • Exkurzia v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ v Košiciach

      8. 11. 2023

      V pondelok 6.11.2022 sa na prehliadke Združenej tkanivovej banky  zúčastnili vybraní žiaci septimy A:  Sára Kucková, Alžbeta Pekľanská, Dorota Reguliová, Jozef Jabczun a Anna Penzešová organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Združená tkanivová banka je vedecko-výskumným pracoviskom zaoberajúca sa regeneračnou medicínou. Hneď pri vstupe do laboratórií nás ohúrili moderné priestory a technológie. Počas celej akcie sme sa pohybovali v ochranných pomôckach. Boli sme oboznámení s postupmi a metódami využívanými pri spracovaní tkanív, izolácii buniek a terapeutickom využití buniek pri modelovaní degeneratívnych ochorení v in vitro podmienkach. Počas celej prehliadky nás doprevádzal veľmi milý personál, ktorý nám dal aj príležitosť vyskúšať si pipetovanie, konzistenciu chrupky, synoviálnej membrány a tuku v laminárnom boxe a veľa ďalších vecí. 

      Naše dojmy z exkurzie:

      „Návšteva ZTB bol nesmiemy zážitok. Pozorovať  ako prebieha  reálny výskum, kde všade sa dajú jeho výsledky použiť  bolo veľmi zaujímavé a interaktívne.“ (Alžbeta Pekľanská)

      „Som vďačná, že máme na Slovensku ľudí, ktorí sú ochotní vyjsť zo svojho denného stereotypu, aby mohli obohatiť mladých ľudí. A o to viac, keď sme vo veku kedy “hľadáme”, kde naše kroky budú pokračovať.“ (Sára Kucková) 

      „Som veľmi rada, že som sa mohla exkurzie zúčastniť. Dozvedela som sa veľa nových informácií o bunke a rôznych spôsoboch, ako sa pracuje s tkanivami. Najviac sa mi páčili časti kolena, ktoré sme si mohli detailne poprezerať a uchopiť.“ (Anna Penzešová)

      Ďakujeme pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej za sprostredkovanie a  možnosť zúčastniť sa tohto podujatia a RNDr. Lucii Slovinskej za sprievod pri prehliadke. 

      Žiaci 07A

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ v Košiciach.

     • Každý pár sa počíta

      6. 11. 2023

      Toto cestou vás chceme požiadať o pomoc a podporu pre deti utečencov, ktorí sú ubytovaní v záchytnom tábore v Sečovciach. V tomto zariadení sú ubytované iba rodiny s deťmi, ktoré často po dlhej ceste nemajú žiadnu obuv alebo majú poškodenú a nevhodnú obuv. Ak máte doma staršiu obuv, ktorú nepoužívate no ešte by sa dala použiť, nevyhadzujte ju a doneste ju k nám do školy. Súrne potrebujeme obuv pre deti od 1 do 12 rokov - prezuvky, kroksy, papuče, obuv na zimu...Každý pár sa počíta.

      Zbierka trvá od utorka do piatka 10.11.2023. Prinesenú obuv môžete odovzdať do krabice vo vestibule školy alebo na 2. poschodí pri kabinete cudzích jazykov (p.u.J. Sukovská).

      Vopred ďakujeme za každú pomoc.

     • Edukačné vzdelávanie v divadle Viola

      3. 11. 2023

      V mesiaci október sa triedy 05A, 07A, 08A, 08B zúčastnili  edukačného vzdelávania v divadle Viola formou divadelnej inscenácie HOMO-LIBERTAS-LEX (JA,NOVINÁR) a následného workshopu s lektorkami zážitkového vzdelávania. Študenti mali možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie s právničkou, prípadne participovali na kreatívnych aktivitách. Zažili netradičné vzdelávanie, ktoré bolo zábavné, súčasne aj edukačné. Odniesli si podnetné dopoludnie a príjemnú formu výuky.

     • Nové športoviská s podporou PSK

      2. 11. 2023

      V roku 2023 sa naša škola uchádzala o podporu v rámci Výzvy predsedu PSK projektom "O skok ďalej", ktorý riešil opravu nefunkčného doskočiska a rozbežiska na skok do diaľky. Projekt bol podporený sumou 3.000€ z rozpočtu PSK a v posledných dňoch sme finišovali s jeho realizáciou. Partnerom projektu bola aj atletická akadémia RUN is FUN, ktorá sa stala úspešnou v rámci Výzvy poslancov PSK. Ich projekt "Bezpečne na športovisku" bol podporený sumou 1600€ a prostredníctvom tejto sumy sme spoločne ako partneri revitalizovali staré ihrisko osadené novými hracími prvkami a to zlepšením bezpečnosti dopadovej plochy a  úpravou okolia ihriska. Finančná spoluúčať obidvoch subjektov na spomínaných projektoch bola vo výške 20%. Veríme, že aj s vašou podporou budeme naďalej úspešne pokračovať vo zveľaďovaní školského prostredia našej školy.  

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje