• 2017/2018

    • Prehľad záujmových útvarov v šk. roku 2017/2018
     Názov útvaru Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ pondelok 14:15-16:15 č.202, 215
     Hravo s bibliou ZŠ 1. st. PaedDr. Pekáriková T. streda 13:30-15:30 č. 215
     Krúžok anglického jazyka Mgr. Šutková štvrtok 14:30-16:30 č. 224, 
     Krúžok anglického jazyka - oktáva Mgr. Sukovská pondelok 14:15-16:15 č. 216
     Konverzácia FRJ Mgr.Kazimírová piatok 14:30-16:30 č. 113
     Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Kuchariková štvrtok 14:30-16:30 č. 132
     Konverzácia v nemeckom jazyku Mgr. Krištofová pondelok 13:30-15:30 č. 221
     Malý knihovník  sk. A PaedDr. Kohutová streda 12:30-14:30 knižnica
     Malý knihovník  sk. B PaedDr. Kohutová utorok 12:30-14:30 knižnica
     Mladý knihovník sk. A PaedDr. Kohutová utorok 14:30-16:30 knižnica
     Mladý knihovník sk. B PaedDr  Kohutová pondelok 14:30-16:30 knižnica
     Redakčný krúžok Mgr. Nemcová streda 13:45-15:45 č. 202
     Spevácky krúžok 1. st. Mgr. Franková utorok 14:00-16:00  
     Konverzácia v ruskom jazyku Mgr. Jerigová piatok 13:30-15:30 č. 215
     Spevácky zbor Mgr. Jerigová utorok 14:00-16:00  
     Samovzdelávací krúžok Mgr. Slimáková Po-Pia 18:00-20:00 divadlá
     Krúžok geografickej olympiády Mgr. Mašlejová štvrtok 14:30-16:30 č. 103
     Programuj a počítaj  4. roč. ZŠ Mgr. Mašlejová štvrtok 12:30-13:30 č. 208
     Programuj a počítaj  5. roč. ZŠ Mgr. Mašlejová piatok 12:30-13:30 č. 208
     Športovo-turistický krúžok Mgr. Mašlejová sobota,nedeľa   SR
     Krúžok matematickej olympiády RNDr.Melegová streda 13:30-15:30 č. 208
     Internetový krúžok Mgr. Hudačková štvrtok 13:30-15:30 č. 224, 
     Matematický krúžok 9. roč. Mgr. Hudačková utorok 14:30-16:30 č. 117, č. 224, 
     Matematický krúžok Mgr. Regecová štvrtok 14:00-16:00 č.116
     Internetový krúžok Ing. Pavlík utorok 14:00-16:00 č. 107
     Internetový krúžok Ing. Pavlík štvrtok 14:15-16:15 č. 107
     Krúžok programovania Ing. Pavlík pondelok 14:15-16:15 č. 107
     Šachový krúžok Ing. Pavlík streda 14:15-16:15 č. 105
     Geografický krúžok Mgr. Čiripová štvrtok 14:30-16:30 č. 131
     Matemticko-fyzikálny krúžok Mgr. Wožniaková pondelok 13:30-15:30 FL
     Prírodovedný  krúžok Mgr. Vojtek streda 14:30-16:30 č.110, FL
     Zábavná chémia  RNDr. Majirská štvrtok 13:45-15:45 CHL
     Chemický krúžok Mgr. Tkáčová J. piatok 14:00-16:00 CHL
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík utorok 14:15-16:15 č. 215
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík štvrtok 13:30-15:30 č. 215
     Biologické projekty RNDr. Feretová utorok 14:00-16:00 č. 223
     Biologický krúžok RNDr. Feretová streda 14:30-16:30 č. 223
     Krúžok športových hier - chlapci Seleziáni streda 14:30-16:30 telocvičňa
     Atletický krúžok Mgr. Vlkovič pondelok 14:30-16:30 telocvičňa
     Fitnes krúžok Mgr. Vlkovič utorok 14:30-16:30 malá telocvičňa
     Športovo-turistický krúžok Mgr. Medoňová sobota,nedeľa   SR
     Malý atlét 1. st. Mgr. Medoňová utorok 14:30-16:30 telocvičňa
     Stolný tenis Mgr. Medoňová pondelok 14:30-16:30 telocvičňa
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje