• 2016/2017

    • Prehľad záujmových útvarov v šk. roku 2016/2017

     Názov útvaru Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ pondelok 14:15-16:15 č.202, 215
     Hravo s bibliou PaedDr. Pekáriková T. štvrtok 13:30-15:30 č. 215
     Biblicko-dramatický krúžok Mgr. Rečičárová streda 14:15-16:15 č. 215,
     Krúžok anglického jazyka Mgr. Šutková štvrtok 13:45-15:45 č. 220, 
     Krúžok anglického jazyka ZŠ 2. st. Mgr. Halčáková utokok 14:00-15:00 č. 132
     Krúžok anglického jazyka ZŠ 2. st. Mgr. Halčáková štvrtok 14:00-15:00 č. 132
     Mladý knihovník 1. sk. PaedDr. Kohutová utorok 13:30-15:30 knižnica
     Mladý knihovník 2. sk. PaedDr. Kohútová streda 13:30-15:30 knižnica
     Mladý knihovník 3. sk. PaedDr. Kohutová piatok 14:30-16:30 knižnica
     Redakčný krúžok Mgr. Banásová streda 14:30-16:30 č. 202
     Samovzdelávací krúžok Mgr. Slimáková streda od 18:00 divadlá
     Krúžok slovenského pravopisu Mgr. Slimáková streda 14:30-15:30 uč. 214
     Recitačný krúžok Mgr. Šoltysová utorok 13:30-15:30 č. 114
     Krúžok slovenského pravopisu Mgr. Šoltysová štvrtok 13:30-15:30 č. 114
     Krúžok geografickej olympiády Mgr. Mašlejová pondelok 14:30-16:30 č. 114
     Športovo-turistický krúžok Mgr. Mašlejová sobota,nedeľa   SR
     Matematický krúžok Mgr. Bujdosóová streda 13:30-15:30 č. 114
     Krúžok matematickej olympiády RNDr.Melegová štvrtok 13:00-15:00 č. 208
     Matematický krúžok Mgr. Hudačková streda 13:30-15:30 č. 224
     Internetový krúžok 1. sk. Ing. Pavlík utorok 14:30-16:60 č. 107
     Internetový krúžok 2. sk. Ing. Pavlík utorok 16:30-18:30 č. 107
     Florbal ml. žiaci Ing. Pavlík štvrtok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbal st. žiaci Ing. Pavlík pondelok 16:00-18:00 telocvičňa
     Krúžok programovania Ing. Pavlík pondelok 14:30-16:30 č. 107
     Šachový krúžok Ing. Pavlík streda 14:30-16:30 č. 105
     Matematický krúžok Mgr. Čiripová streda 13:30-15:30 č. 131
     Fyzika hrou Mgr. Wožniaková utorok 13:30-15:30 FL
     Prírodovedný  krúžok Mgr. Vojtek streda 14:30-16:30 č.110, FL
     Zábavná chémia  RNDr. Majirská štvrtok 13:45-15:45 CHL
     Chemický krúžok Mgr. Tkáčová J. piatok 13:30-15:30 CHL
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík utorok 14:15-16:15 č. 215
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík štvrtok 14:15-16:15 č. 215
     Krúžok anglického jazyka - ZŠ 2.st.Mgr. Halčáková Mgr. Halčáková utorok 14:00-16:00 č. 201
     Biologický krúžok RNDr. Feretová utorok 14:30-16:30 č. 223
     Krúžok biologickej olympiády RNDr. Feretová streda 14:30-16:30 č. 223
     Malý informatik - ZŠ 1. st. Mgr. Ištvanová utorok 13:30-15:30 č. 224
     Malý zdravotník Mgr. Belišová pondelok 13:00-15:00 č. 18
     Stolnotenisový krúžok Mgr. Vlkovič pondelok 14:15-16:15 malá telocvičňa
     Športovo-turistický krúžok Mgr. Medoňová sobota,nedeľa   SR
     Volejbalový krúžok Mgr. Medoňová pondelok 14:15-16:15 telocvičňa
     Krúžok športových hier  ZŠ 1. st. Mgr. Rečičárová piatok 13:30-15:30 telocvičňa
     Krúžok športových hier  ZŠ 1. st. Mgr. Medoňová piatok 13:30-15:30 telocvičňa
            

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje