• 2015/2016

    • Prehľad záujmových útvarov - v šk. roku 2015/2016

     Názov útvaru

     Vedúci krúžku

     Deň

     Čas

     Miesto

     Biblický krúžok

     PaedDr. Pekáriková Ľ

     streda

     13,30-15,30

     č. 215

     Život a láska 1. stupeň

     PaedDr. Pekariková T.

     streda

     14,30-16,30

     č. 217

     Biblicko-dramatický krúžok

     Mgr. Rečičárová

     streda

     14,15-16,15

      

     Spevácky zbor

     Mgr. Jerigová

     streda

     13,30-15,30

      

     Krúžok anglického jazyka

     Mgr. Jerigová

     štvrtok

     13,30-15,30

     č. 220

     Konverzácia vo FRJ

     Mgr. Kazimírová

     utorok

     14,30-16,30

     č. 206

     Manažment osobných financií

     PhDr. Kopčáková

     utorok

     14,15-16,15

     č. 202

     Mladý knihovník

     PaedDr. Kohútová

     štvrtok

     14,30-16,30

     knižnica

     Malý knihovník 1. - 5. roč. ZŠ

     PaedDr. Kohútová

     streda

     14,30-16,30

     knižnica

     LIFIDO pre kvinty

     PaedDr. Kohútová

     piatok

     14,30-16,30

     knižnica

     Redakčný krúžok

     Mgr. Banásová

     utorok

     14,15-16,15

     č. 201

     Krúžok slovenského pravopisu

     Mgr. Slimáková

     streda

     13,30-15,30

     č. 214

     Recitačný krúžok

     Mgr. Šoltysová

     streda

     13,30-15,30

      

     Krúžok slovenského pravopisu

     Mgr. Šoltysová

     štvrtok

     13,30-15,30

      

     Krúžok geografickej olympiády

     Mgr. Mašlejová

     streda

     13,30-15,30

     č. 103

     Turistický krúžok

     Mgr. Mašlejová

     So, Ne

      

     SR

     Matematický krúžok

     Mgr. Bujdosóová

     streda

     13,30-15,30

     č. 213

     Krúžok programovania

     RNDr. Melegová

     štvrtok

     13,30-15,30

     č. 208

     Matematický krúžok

     RNDr.Melegová

     pondelok

     13,30-15,30

     č.115

     Matematický krúžok

     Mgr. Hudačková

     pondelok

     13,30-15,30

      

     Internetový krúžok

     Ing. Pavlík

     streda

     14,15-16,15

     č. 107

     Florbal ml. žiaci

     Ing. Pavlík

     utorok

     14,30-16,30

     telocvičňa

     Florbal st. žiaci

     Ing. Pavlík

     utorok

     16,30-18,30

     telocvičňa

     Krúžok programovania

     Ing. Pavlík

     štvrtok

     14,15-16,15

     č. 107

     Šachový krúžok

     Ing. Pavlík

     pondelok

     14,15-16,15

     č. 105

     Cvičenia z matematiky

     Mgr. Čiripová

     streda

     13,30-15,30

     č. 129

     Fyzikálny krúžok

     Mgr. Wožniaková

     utorok

     14,30-16,30

     FL

     Netradičná fyzika

     Mgr. Szmolka

     streda

     14,30-16,30

     FL

     Prírodovedný  krúžok

     Mgr. Vojtek

     streda

     14,30-16,30

     FL

     Samovzdelávací krúžok

     Mgr. Slimáková

     streda

     19,00-21,00

     divadlá

     Zaujímavá fyzika

     Mgr. Tkáčová J.

     piatok

     14,00-16,00

     FL

     Zaujímavá chémia

     Mgr. Tkáčová J.

     utorok

     14,00-16,00

     CHL

     Krúžok chemickej olympiády

     RNDr. Tkáč

     piatok

     14,30-16,30

     CHL

     Florbal - ml. žiaci

     PaedDr. Hudák

     piatok

     14,30-15,30

     telocvičňa

     Florbal - st. dievčatá

     PaedDr. Hudák

     piatok

     14,30-15,30

     telocvičňa

     Náboženský krúžok

     Mgr. Vargovčík

     pondelok

     13,30-15,30

     č. 215

     Krúžok tvorivých aktivít

     Mgr. Vargovčík

     streda

     13,30-15,30

     č. 130

     Zdravotnícky krúžok - ZŠ 2. st.

     Mgr. Halčáková

     štvrtok

     13,00-15,00

     č. 223

     Krúžok biologickej olympiády

     RNDr. Feretová

     streda

     13,30-15,30

     č. 223

     Malý zdravotník - ŠKD

     PaedDr. Tulejová

     streda

     13,30-15,30

     č. 9

     Krúžok šikovných rúk - ŠKD

     Kostelníková

     piatok

     13,30-15,30

     č. 18

     Malý výtvarník - ŠKD

     Mgr. Kuzmiaková

     streda

     13,30-15,30

     č. 10

     Práca s PC - 1. stupeň ZŠ

     Mgr. Ištvanová

     štvrtok

     13,30-15,30

     č. 224

     Stolnotenisový krúžok

     Mgr. Vlkovič

     utorok

     14,30-16,30

     fitnes

     Bedminton

     Mgr. Medoňová

     štvrtok

     13,30-15,30

     telocvičňa

     Volejbalový krúžok

     Mgr. Medoňová

     utorok

     13,30-15,30

     telocvičňa

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje