• 2013/2014

    •  

     Názov útvaru Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
     Recitačný krúžok Mgr. Šoltysová štvrtok 14:30-16:30 knižnica
     Krúžok SJ - pravopisný Mgr. Tomková streda 14:00-16:00 č.13
     Mladý knihovník A PaedDr. Kohútová pondelok 13:30-15:30 knižnica
     Mladý knihovník B PaedDr.Kohútová streda 13:30-15:30 knižnica
     Mladý knihovník C PaedDr.Kohútová štvrtok 13:30-15:30 knižnica
     Malý knihovník PaedDr. Kohútová piatok 13:00-15:00 knižnica
     Programovanie Ing. Pavlík štvrtok 14:30-16:30 č.107
     Florbalový - ml. chlapci Ing. Pavlík utorok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. chlapci Ing. Pavlík utorok 16:30-18:30 telocvičňa
     Zdravotnícky pre 2.st. G PaedDr. Kertysová štvrtok 14:00-16:00 č.223
     Samovzdelávací Mgr. Tkáčová J. pondelok 14:00-16:30 č.208
     Zaujímavá fyzika a chémia Mgr. Tkáčová J. streda 14:00-16:00 FL
     Krúžok CHO RNDr. Tkáč piatok 14:00-16:00 CHL
     Krúžok ANJ pre oktávy Mgr. Sukovská štvrtok 14:00-16:00 č.220
     Programovanie RNDr. Melegová pondelok 14:15-16:15 č.208
     Krúžok MO Mgr. Wožniaková pondelok 14:15-16:15 č.106
     Krúžok MO Mgr. Vojtek utorok 14:00-16:00 FL, č.206
     Cvičenia z matematiky Mgr. Čiripová štvrtok 14:00-16:00 č. 128
     Internetový Mgr. Hudačková štvrtok 13:30-15:30 č.208
     Matematický Mgr. Hudačková pondelok 13:30-15:30 č. 131
     Samovzdelávací Mgr. Slimáková sobota, nedeľa   PO-divadlá
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ. streda 13:30-15:30 č. 130
     Redakčný krúžok Mgr. Banásová streda 14:30-14:30 č.208
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík streda 14:15-15:15 č.114
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík utorok 13:30-15:30 č.215
     Krúžok náb.výchovy-1.sk. Mgr.Kulan utorok 14:00-16:00 č.202
     Krúžok náb.výchovy-2.sk. Mgr.Kulan štvrtok 14:30-16:30 č.215
     Florbalový - ml. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 16:30-18:30 telocvičňa
     Biblicko-dramatický Mgr.Rečičarová streda 14:15-16:15 č. 215
     Internetový Mgr.Medoňová utorok 13:45-15:45 č. 208
     Tvorivé dielne pre 3.-4.r.ZŠ Mgr.Ištvánová štvrtok 13:45-15:45 č. 11
     Internetový pre 1.st.ZŠ Mgr.Ištvánová streda 13:30-15:30 č.224
     Zdravotnícky pre ZŠ Mgr. Halčáková utorok 13:00-15:00 č. 223

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje