• 2012/2013

    •  

     
     Názov útvaru Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
     Recitačný krúžok Mgr. Šoltysová streda 14:30-16:30 knižnica
     Čitateľský krúžok Mgr. Šoltýsová štvrtok 14:30-16:30 č.213
     Krúžok SJ - pravopisný Mgr. Tomková streda 13:30-15:30 č.131
     Mladý knihovník Mgr. Kohutová streda 13:00-15:00 knižnica
     Malý knihovník Mgr. Kohútová piatok 13:00-15:00 knižnica
     Internetový Ing. Pavlík štvrtok 14:30-16:30 č.107
     Florbalový - ml. chlapci Ing. Pavlík utorok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. chlapci Ing. Pavlík utorok 16:30-18:30 telocvičňa
     Šachový pre 1.-4.r. ZŠ Ing.Pavlík pondelok 12:30-14:30 č.224
     Zdravotnícky pre 2.st. G PaedDr. Kertysová utorok 14:30-16:30 č.223
     Internetový Mgr. Tkáčová J. pondelok 14:00-16:30 č.208
     Zaujímavá fyzika a chémia Mgr. Tkáčová J. streda 14:00-16:00 FL
     Krúžok CHO RNDr. Tkáč piatok 14:00-16:00 CHL
     Šachový pre 1.-4.r. ZŠ RNDr. Tkáč utorok 13:45-15:15 č.225
     Krúžok ANJ pre oktávy Mgr. Sukovská štvrtok 13:45-15:45 č.220
     Fyzikálny krúžok Mgr.Mašlej streda 13:00-15:00 č.217
     Turisticko - poznávací krúžok Mgr. Mašlejová sobota, nedeľa   SR
     Krúžok geografickej olymp. Mgr. Mašlejová streda 14:30-16:30 č. 104
     Cvičenia z matematiky Mgr. Čiripová pondelok 13:30-15:30 č. 128
     Turistický Mgr. Čiripová sobota, nedeľa   SR
     Cvičenia z matematiky  Mgr. Hudačková streda 13:30-15:30 č. 131
     Samovzdelávací Mgr. Slimáková sobota, nedeľa   PO-divadlá
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ. streda 13:30-15:30 č. 130
     Redakčný krúžok Mgr. Banásová streda 14:30-14:30 č.208
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík streda 14:15-15:15 č.114
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík utorok 13:30-15:30 č.215
     Krúžok náb.výchovy-1.sk. Mgr.Kulan utorok 13:45-15:45 č.202
     Krúžok náb.výchovy-2.sk. Mgr.Kulan štvrtok 14:00-16:00 č.215
     Krúžok náb.výchovy-3.sk. Mgr.Kulan streda 14:00-16:00 č.215
     Krúžok náb.výchovy-4.sk. Mgr.Kulan piatok 14:00-16:00 č.215
     Florbalový - ml. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 16:30-18:30 telocvičňa
     Biblicko-dramatický Mgr.Rečičarová pondelok 14:15-16:15 č. 215
     Manažment osobných fin. PhDr. Kopčáková utorok 13:45-15:45 č. 224
     Mysli ekonomicky PhDr. Kopčáková štvrtok 13:45-15:45 č. 224
     Internetový pre 1.st.ZŠ Mgr.Štefaníková štvrtok 13:30-15:30 č.224
     Zdravotnícky pre 1.st. G Mgr. Halčáková utorok 13:45-15:45 č. 223

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje