• 2011/2012

    •  

     Názov útvaru Vedúci krúžku Deň Čas Miesto
     Recitačný krúžok Mgr. Šoltysová utorok 13:30-15:30 č.213
     Krúžok SJ - pravopisný Mgr. Tomková pondelok 13:30-14:30 č.131
     Mladý knihovník Mgr. Kohutová streda 12:30-14:30 knižnica
     Internetový Ing. Pavlík pondelok 14:30-16:30 č.107
     Internetový Ing. Pavlík štvrtok 14:30-16:30 č.107
     Florbalový - ml. chlapci Ing. Pavlík utorok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. chlapci Ing. Pavlík utorok 16:30-18:30 telocvičňa
     Šachový pre 1.-4.r. ZŠ Ing.Pavlík piatok 13:00-15:00 č.224
     Zdravotnícky pre 2.st. G PaedDr. Kertysová piatok 14:00-16:00 č.223
     Internetový Mgr. Tkáčová J. utorok 14:30-16:30 č.107
     Zaujímavá fyzika a chémia Mgr. Tkáčová J. piatok 14:30-16:30 FL
     Krúžok CHO RNDr. Tkáč piatok 14:00-16:00 CHL
     Šachový pre 1.-4.r. ZŠ RNDr. Tkáč utorok 13:45-15:15 č.224
     Krúžok FRJ Mgr. Kazimírová štvrtok 14:30-16:30 uč. FRJ
     Internetový Mgr.Mašlej štvrtok 12:30-14:30 č.208
     Turisticko - poznávací krúžok Mgr. Mašlejová sobota, nedeľa   SR
     Internetový - kvinta Mgr. Mašlejová štvrtok 14:30-16:30 č. 208
     Cvičenia z matematiky Mgr. Čiripová streda 13:30-15:30 č. 129
     Turistický Mgr. Čiripová     SR
     Internetový Mgr. Hudačková utorok 13:30-15:30 č.208
     Cvičenia z matematiky pre 9.r.ZŠ Mgr. Hudačková streda 13:30-15:30 č. 131
     Samovzdelávací Mgr. Slimáková sobota, nedeľa   PO
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ. štvrtok 12:30-14:30 č. 215
     Redakčný krúžok Mgr. Banásová pondelok 13:45-15:45 č.208
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík piatok 14:30-16:30 č.215
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík streda 14:30-16:30 č.215
     Florbalový - ml. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 14:30-16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 16:30-18:30 telocvičňa
     Biblicko-dramatický Mgr.Rečičarová utorok,štvrtok 13:45-14:45 č. 215
     Poznaj svoje peniaze PhDr. Kopčáková štvrtok 14:00-16:00 č. 224
     Mysli ekonomicky PhDr. Kopčáková utorok 14:00-16:00 č. 224
     Zdravotnícky pre 1.st. G Mgr. Halčáková štvrtok 14:10-16:10 č. 223

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje