• 2010/2011

    •  

     Názov útvaru
     Vedúci krúžku
     Deň
     Čas
     Miesto
     Recitačný krúžok Mgr. Šoltysová štvrtok 14:15 - 16:15 č.214
     Krúžok SJ - pravopisný Mgr. Tomková   14:00 - 16:00  
     Mladý knihovník Mgr. Kohutová piatok 13:00 - 15:00 knižnica
     Internetový Ing. Pavlík piatok 12:30 - 14:30 č.107
     Programovanie Ing. Pavlík pondelok 13:30 - 15:30 č.107
     Florbalový - ml. chlapci Ing. Pavlík utorok 14:30 - 16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. chlapci Ing. Pavlík utorok 16:30 - 18:30 telocvičňa
     Biologický krúžok RNDr. Pastorová utorok 13:30 - 15:30 BL
     Zdravotnícky pre 2. stupeň G RNDr. Feretová štvrtok 14:30 - 16:30 č.223
     Krúžok CHO RNDr. Tkáč piatok 14:00 - 16:00 CHL
     Myslím ekonomicky PhDr. Kopčáková      
     Krúžok MO - kvinta RNDr.Lapšanská pondelok 13:30 - 15:30 č.224
     Programovanie RNDr. Lapšanská piatok 13:30 - 15:30 č.208
     Internetový Mgr. Mašlej pondelok 14:15 - 16:15 č.208
     Turisticko - poznávací krúžok Mgr. Mašlejová sobota, nedeľa   SR
     Internetový - kvarta Mgr. Mašlejová      
     Cvičenia z matematiky 9.roč. Mgr. Čiripová utorok 14:15 - 16:15  
     Internetový Mgr. Hudačková pondelok 13:00 - 15:00 č.224
     Samovzdelávací Mgr. Slimáková sobota, nedeľa    
     Biblický krúžok PaedDr. Pekáriková Ľ.      
     Redakčný krúžok Mgr. Banásová štvrtok 14:00 - 16:00 č.208
     Krúžok tvorivých aktivít Mgr. Vargovčík piatok 13:30 - 15:30 č.214
     Náboženský krúžok Mgr. Vargovčík pondelok 14:00 - 16:00 č.214
     Florbalový - ml. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 14:30 - 16:30 telocvičňa
     Florbalový - st. dievčatá PaedDr. Hudák piatok 16:00 - 18:00 telocvičňa
     Florbalový - ml. dievčatá PaedDr. Hudák sobota 11:00 - 13:00 telocvičňa
     Florbalový - st. dievčatá PaedDr. Hudák sobota 13:00 - 15:00 telocvičňa
     Krúžok šikovných rúk Mgr. Cehelníková pondelok 14:00 - 16:00 č.12
     Zdravotnícky pre primy - kvarty Mgr. Franková streda 14:00 - 16:00  


  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje