• Dosiahnuté výsledky

   • Dosiahnuté výsledky v školskom roku 2015/2016

    V arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sme dosiahli 1. miesto (krajské kolo). Súťažné družstvo: Michaela Balčáková (5.B), Šimon Horváth (5.B) a Jakub Jurašek (03B). Súťaž sa konala 2.3.2016 v Bardejove v PC.

    Pripravovala: Ľudmila Pekáriková.

     

    Biblická olympiáda:

    Základnú školu reprezentovali Fabián Novotný (5.B), Sofia Slámová (5.B) a Jakub Vargovčík (5.B). V okresnom kole získali 3. miesto.

    Súťaž sa konala 10.3.2016 v Prešove vo farnosti Kráľovnej Pokoja.

    Pripravovali: Ľudmila Pekáriková a Terézia Pekáriková

    Dosiahnuté výsledky v školskom roku 2014/2015

    Biblická olympiáda:

    V tejto súťaži našu školu pod vedením p. uč. Rečičárovej reprezentovali 2 družstvá. Základnú školu reprezentovali M. Tkáč (04A), P. Škripko (04A) a L. Marcin (04A), v okresnom kole získali 1. miesto. Strednú školu reprezentovali B. Jeriga (08A0), Š. Malatinec (08A) a T. Kohútová (05B), v okresnom kole získali 1. miesto.

      

    V arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sme sa umiestnili na 2. mieste (krajské kolo). Súťažné družstvo: Lívia Plavčanová (04B), Kamil Balčák (04B) a Juraj Senderák (03B). Pripravovala: Ľ. Pekariková.

     

    Dosiahnuté výsledky v školskom roku 2013/2014

    V arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sme dosiahli 1. miesto (krajské kolo). Súťažné družstvo: Zuzana Poklembová (O4A), Lívia Plavčanová (O3B) a Kamil Balčák (03B).

    Pripravovala: Terézia Pekariková.

    Biblická olympiáda:

    V tejto súťaži našu školu pod vedením p. uč. Rečičárovej reprezentovali 2 družstvá. Základnú školu reprezentovali M. Tkáč (03A), P. Špirko (03A) a T. Kohútová (04B). V okresnom kole získali 3. miesto.

    Strednú školu reprezentovali študenti:  Š. Malatinec, B. Jeriga, N.Birknerová z 07A, v okresnom kole získali 2. miesto.

    V školskom roku 2012/2013 súťažné družstvo v zložení Lívia Plavčanová 02B, Zuzana Poklembová 03A a Terézia Senderáková 03A získalo v arcidiecéznom kole súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane 2.miesto (pripravovala Ľ.Pekáriková). V obvodnom kole biblickej olympiády obsadilo deužstvo v kategórii stredných škôl 1.miesto (Kušnírová, Baculíková, Haboráková) a v kategórii základných škôl 2.miesto (Gašparová, Škripko, Tkáč). Pripravovala J.Rečičárová. 

     V školskom roku 2011/2012 súťažné družstvo v zložení: Mária Kušnírová, Mária Baculíková a Patrícia Haboráková (sexta B) získalo 1.miesto v arcidiecéznom kole biblickej olympiády a 4.meisto na celoslovenskom kole. Družstvo žiakov základnej školy v zložení: Šimon Škvarko (kvarta B), Matej Tkáč (príma A) a Peter Škripko (prima A) získalo 12.miesto v arcidiecéznom kole. 

    V školskom roku 2010/2011 súťažné družstvo v zložení: Monika Gašparová (02A), Dajana Kacvinská (02A), Simona Tkáčová (02A) získalo 5. miesto v arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

     

    V školskom roku 2009/2010 súťažné družstvo v zložení: Mária Kušnírová (04B), Zuzana Jurová (04B), Šimon Škvarko (02B) získalo 1. miesto v arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.

     

    V školskom roku 2008/2009 sme v arcidiecéznej súťaži  Dedičstvo otcov zachovaj nám , Pane získali 1. miesto. Súťažne  družstvo: Mária Kušnírová (03B), Michal Kaščák (03B), Mária Straková (05B).

    V školskom roku 2007/2008 sme v arcidiecéznej súťaži Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane získali 1. miesto. Toto umiestnenie vybojovalo družstvo v zložení: Mária Straková (04B), Tibor Porubän (03B), Mária Kušnírová (02B).

    V školskom roku 2006/2007 sme získali tieto umiestnenia:

    • Arcidiecézna súťaž „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“2. miesto získalo družstvo dievčat z 04A Lenka Sepešiová, Mária Ungvarská, Frederika Valičková. Pripravoval: Mgr. Ľudmila Pekáriková.
    • Arcidiecézna súťaž: Čo vieš o Jánovi Pavlovi II.?  - 1. miesto získalo družstvo z 7.A v tomto zložení :   Tomáš Timko, Agáta Krajňáková, Silvia Makarová. Pripravoval: Mgr. Terézia Pekáriková

     

    V školskom roku 2005/2006 sme získali tieto umiestnenia:

    • Biblická olympiáda „BOSS 2006“v regionálnom kole sa naše družstvo umiestnilo na 1. mieste.V celoslovenskom kole sme získali 1. miesto. Družstvo súťažilo v tomto zložení: Jana Drutárovská, Monika Lukáčová (študentky 07B) a Elena Karasová (06B). Na túto súťaž ich pripravovala  Mgr. Terézia Pekáriková.
    • Arcidiecézna súťaž„ Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane2. miesto získalo družstvo dievčat z 03A Lenka Sepešiová, Mária Ungvarská a Frederika Valičková. Natúto súťaž ich pripravovala Mgr. Ľudmila Pekáriková.

     

    V školskom roku2004/2005 sme získali tieto umiestnenia:

    Biblická olympiáda „BOSS 2005“v regionálnom kole sa naše družstvo umiestnilo na 1. mieste. V celoslovenskom kole sme získali 2.miesto. Družstvo súťažilo v tomto zložení:   Jana Drutárovská,  Monika Lukačová a Lenka Šarišská (študentky 06B). Natúto súťaž ich pripravovala  Mgr. Terézia Pekáriková.

     

    Ďalšie úspechy:

    • Mariánska BIBLICKÁ OLYMPIÁDA  2000 – 1.miesto v celoslovenskom finále v kategórii ZŠ (M. Potočňáková, R. Radvanská, K. Rakošová, pripravovali: T. a Ľ.Pekárikové)
    • Mariánska BIBLICKÁ OLYMPIÁDA  2002 – 1.miesto v celoslovenskom finále v kategórii stredných škôl (M.Žonca, V.Ondáš, F.Trusa, pripravovali: T. a Ľ. Pekárikové)
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje