• Literatúra

    • Používané učebnice:

     : Ruský jazyk5.roč.- SPN Bratislava, 2006, Valentína Glendová, Elena Kováčiková

           Ruský jazyk – 6. roč. – SPN Bratislava, 2007, Valentína Glendová, Elena Kováčiková

           Pracovný zošit a Písanka – 5.roč. – SPN Bratislava, 2012

     Gymnázium: Raduga po novom 1,2,3,4,5- učebnica a pracovný zošit, Fraus Plzeň, 2008, Stanislav Jelínek a kol.

                             Klassnyje druzja 1,2 učebnica a pracovný zošit


     Používané slovníky :

     Lingea rusko – slovenský slovensko – ruský vreckový slovník....nielen na cesty

     Lingea rusko – slovenský slovensko – ruský veľký slovník....nielen pre prekladateľov

     Rusko – slovenský slovník – SPN Bratislava ,1989

     Doplnková literatúra :  časopisy

                                         internet

                                         iné aktuálne materiály

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje