• Predmetová komisia

    •  

     Vyučujúci dejepisu:

     Meno a priezvisko, titul

     aprobácia

     úväzok

     Miriam Kohutová, PaedDr.

     Kontakt: Školská knižnica

     miriamkohutova@zsgmikpresov.sk

      

     SJL – DEJ

      

      Kvinta A, Sexta A, Sexta B, Septima A, 

      DpM, SED: Oktáva A, Oktáva B

     Silvia Onufráková, Mgr.

     Kontakt: Kabinet CUJ

     silviaonufrakova@zsgmikpresov.sk

     DEJ – NEJ

      

      8.A, Tercia A, Kvarta A, Septima B

      

     Jana Slimáková, Mgr.

     Kontakt: Kabinet SJ

     janaslimakova@zsgmikpresov.sk

     SJL – DEJ

      Prima A, Sekunda A

     Anna Piskurová, Mgr.

     Kontakt: Kabinet SJ

     annapiskurova@zsgmikpresov.sk

     SJL – DEJ

      6.B, 9.A, Kvarta B

     Richard Lipták, Mgr.

     Kontakt: Sklad učebníc 

     richardliptak@zsgmikpresov.sk

            
                    DEJ  5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 7.A, 7.B
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje