• Aktivity

    • Šk. rok 2021/2022

     Kvíz o nacizme a neonacizme

            V septembri 2021 sa trieda 07. B pod vedením p.uč. Onufrákovej zúčastnila online kvízu o nacizme a neonacizme " Odhaľ nácka". Tento kvíz bol pripravený Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a nadáciou Fridricha Eberta pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu. Predmetom kvízu bolo priraďovanie výrokov s jasne rasistickým obsahom k predstaviteľom radikálnej pravice z minulosti a aj súčasnosti. Žiaci si tak mohli preveriť a upevniť vedomosti z dejepisu a získať prehľad o radikálnej pravici na súčasnej politickej scéne.

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje