• Projekty

    • Poznaj svoje peniaze

             -   zapojení  - študenti kvarty A, kvarty B a septimy A, septimy B

             -   projekt sa realizuje formou krúžku – Manažment osobných financií

     Cieľom projektu je:

     ·         Pomôcť mladým ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie.

     ·         Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.


     V rámci projektu bol vytvorený moderný vzdelávací e-learningový program pre študentov stredných škôl s rovnakým názvom, ako je názov projektu - Poznaj svoje peniaze. Program je výsledkom tvorivej spolupráce realizačného tímu projektu a prakticky dokumentuje úspešnú spoluprácu predstaviteľov občianskeho, podnikateľského a štátneho sektora na vytvorení a realizácii multimediálneho vzdelávacieho programu.

     1. Človek a peniaze

     1.1. Peniaze, ich vlastnosti a funkcie

     1.2. Naše potreby, túžby a ciele

     1.3. Trvalé životné hodnoty

     1.4. Bohatstvo a chudoba

      

     2. Naše príjmy a výdavky

     2.1. Rozhodovanie ako prejav slobody

     2.2. Finančné a nefinančné rozhodnutia

     2.3. Informačné zdroje

     2.4. Kam peniaze odchádzajú

     2.5. Osobné údaje a ich ochrana

      

     3. Manažment osobných a rodinných financií

     3.1. Príjmy a potreby – osobné a spoločné

     3.2. Osobný rozpočet

     3.3. Výdavky pod kontrolou

     3.4. Všetci sme spotrebitelia

     3.5. Odkazy múdrejších a skúsenejších

      

     4. Načo sú nám banky

     4.1. Banková sústava, úlohy centrálnych bánk

     4.2. Funkcie a operácie komerčných bánk

     4.3. Sporenie v banke – celoživotný proces

     4.4. Ostatné bankové služby

     4.5. Ako komunikujeme s bankou

      

     5. Ako si rozumne požičiavať

     5.1. Ako si plánovať finančnú budúcnosť

     5.2. Čo ponúka úverový trh

     5.3. Ako porovnávať a vyberať

     5.4. Môžeme ovplyvniť cenu úveru?

     5.5. Ak to s úvermi preženiemeManažment osobných financií

      

     6. Životné istoty a riziká

     6.1. Pocit bezpečia – životná potreba

     6.2. Ako vnímame bezpečie

     6.3. Ohrozenie, pocit neistoty, riziko

     6.4. Keď vlastné sily nestačia

     6.5. Poistenie ako prejav solidarity

     6.6. Charakteristika poistenia

     6.7. Význam poisťovníctva

      

     7. Ako sa stať investorom

     7.1. Sporenie ako základ budúcich investícií

     7.2. Kedy sú vynaložené peniaze naozaj investíciou

     7.3. Finančný trh

     7.4. S čím sa obchoduje na kapitálovom trhu

     7.5. Ostatné investičné príležitosti

      

     Okrem prostriedkov e-learningu sú pri vyučovaní využívané aktivizujúce metódy, napr. diskusné skupiny, ekonomické hry a simulácie, hranie rolí, kooperatívne vyučovanie a ďalšie.

      

     Myslím ekonomicky

             -   zapojení  - študenti septimy A, septimy B a oktávy A, oktávy B

             -   projekt sa realizuje formou krúžku – Myslím ekonomicky

     Myslím ekonomicky je vzdelávací program ekonomického zamerania, ktorému dominuje diskusia ako metóda učenia. Funguje od roku 2007 a v kontexte prebiehajúcej reformy školstva projekt ponúka odskúšaný a kompletný balík metodických materiálov na to, aby mohol byť na školách zaradený do školského vzdelávacieho programu (ako ekonomický predmet). Študenti si prostredníctvom diskusií, diskusných hier, analýz a interpretácie textov prakticky znázorňujú a vzájomne vysvetľujú základné ekonomické pojmy a princípy.

     Ciele

     Primárnym cieľom je podpora samostatného a kritického myslenia žiakov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa a všeobecne zavádzanie a prehlbovanie demokratických princípov do vzdelávania. Z pedagogického hľadiska je projekt postavený na metódach zážitkového učenia.

      

     Moderné vzdelávanie – Digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov

     Digitalizácia regionálneho školstva

     - uvedené projekty sa realizujú na všetkých vyučovacích hodinách OBN formou inovatívneho   digitálneho vzdelávania s využitím interaktívnych tabúľ a tabletov 

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje