• Úspechy žiakov

    •  CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

     Výsledky našich študentov v chemickej olympiáde od roku 1999 si môžete pozrieť v prehľadnej tabuľke. Tabuľka zaznamenáva výsledky tých najlepších za obdobie posledných rokov na krajských, republikových ako aj na medzinárodných kolách. Okrem toho si špeciálne môžte pozrieť aj niekoľko postrehov a fotografií z najúspešnejších rokov v tejto oblasti. 

     2021/2022 Krajské kolo Šibová Zuzana 12.miesto, ÚR kategória B
         Jabczun Jozef 10.miesto, ÚR kategória C
         Kmec Matej 15.miesto, ÚR kategória C
         Jurko Jozef 15.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Jurko Jozef 3.miesto, ÚR kategória D
         Stanislava Maťufková 8.miesto, ÚR kategória D
         Veronika Šibová 9.miesto, ÚR kategória D
     2020/2021 Krajské kolo Šibová Zuzana 14.miesto, ÚR kategória C
         Kmec Matej 8.miesto, ÚR kategória D
         Jabczun Jozef 11.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Kmec Matej 1. miesto kategória D
         Jabczun Jozef 3. miesto kategória D
     2019/2020 Republikové kolo  Katuščáková Mirka 21.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Katuščáková Mirka 3.miesto kategória A
         dištančná forma   B, C., D
     2018/2019 Republikové kolo Katuščáková Mirka 27.miesto kategória A
       Krajské kolo Katuščáková Mirka 2.miesto kategória A
         Katuščáková Kristína 10.miesto, ÚR kategória B
         Mišenková Ema 3.miesto kategória C
         Barillová Viktória 6.miesto, ÚR kategória C
         Bačová Lívia 10.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Bačová Lívia 2.miesto kategória D
         Mariňaková Anna 24.miesto, ÚR kategória D
     2017/2018 Krajské kolo Katuščáková Mirka 5.miesto kategória A
         Marcin Lukáš 6.miesto kategória A
         Katuščáková Mirka 5.miesto, ÚR kategória B
         Katuščáková Kristína 6.mietso, ÚR kategória C
         Barillová Viktória 1.miesto, ÚR kategória D
         Mišenková Ema 11.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Barillová Viktória 2.miesto, ÚR kategória D
         Mišenková Ema 3.miesto, ÚR kategória D
         Čuhová Eva 6.miesto, ÚR kategória D
         Baňas Matúš 15.miesto, ÚR kategória D
         Belišová Juliana 19.miesto, ÚR kategória D
         Suváková Mária 20.miesto, ÚR kategória D
     2016/2017 Republikové kolo Zuzana Poklembová 16.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Zuzana Poklembová 2.miesto, ÚR kategória A
         Katuščáková Mirka 4.miesto, ÚR kategória B
         Marcin Lukáš 7.miesto, ÚR kategória B
         Katuščáková Mirka 4.miesto, ÚR kategória C
         Katuščáková Kristína 12.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Katuščáková Kristína 3.miesto, ÚR kategória D
         Pazdič František 9.miesto, ÚR kategória D
         Jurašek Jakub 14.miesto, ÚR kategória D
     2015/2016 Republikové kolo Zuzana Poklembová 24.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Zuzana Poklembová 2.miesto, ÚR kategória A
         Zuzana Poklembová 1.miesto, ÚR kategória B
         Terézia Senderáková 14.miesto kategória B
         Jana Čorňáková 19.miesto kategória B
         Lukáš Marcin 4.miesto, ÚR kategória C
         Lívia Plavčanová 21.miesto, ÚR kategória C
         Miroslava Katuščáková 6.miesto, ÚR kategória D
         Dávid Šíma 14.miesto, ÚR kategória D
       Okresné kolo Miroslava Katuščáková 1.miesto, ÚR kategória D
         Dávid Šíma 2.miesto, ÚR kategória D
     2014/2015 Republikové kolo Štefan Krištof 20.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Malatinec 22.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Štefan Malatinec 2.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Krištof 3.miesto, ÚR kategória A
         Zuzana Poklembová 2.miesto, ÚR kategória B
         Zuzana Poklembová 1.miesto, ÚR kategória C
         Terézia Senderáková 11.miesto, ÚR kategória C
       Okresné kolo Lukáš Marcin 8.miesto, ÚR kategória D
         Lívia Plavčanová 11.miesto, ÚR kategória D
     2013/2014 Republikové kolo Veronika Garbárová 6.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Krištof 17.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Malatinec 21.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Veronika Garbárová 2.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Malatinec 3.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Krištof 4.miesto, ÚR kategória A
         Miloš Jabczun 2.miesto, ÚR kategória B
         Dominik Cenker 19.miesto kategória B
         Zuzana Poklembová 5.miesto, ÚR kategória C
         Terézia Senderáková 27.miesto, ÚR kategória C
         Jana Čorňáková 33.miesto, ÚR kategória C
         Zuzana Poklembová 11.miesto, ÚR kategória D
     2012/2013 Republikové kolo Veronika Garbárová 15.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Veronika Garbárová 1.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Malatinec 10.miesto, ÚR kategória A
         Štefan Malatinec 2.miesto, ÚR kategória B
         Štefan Krištof 6.miesto, ÚR kategória B
         Miloš Jabczun 2.miesto, ÚR kategória C
         Zuzana Poklembová 1.miesto, ÚR kategória Dg
         Jana Čorňáková 2.miesto, ÚR kategória Dg
         Terézia Senderáková 3.miesto, ÚR kategória Dg
         Dajana Kacvinská 4.miesto, ÚR kategória Dg
     2011/2012 Krajské kolo Veronika Garbárová 4.miesto, ÚR kategória A
         Veronika Garbárová 2.miesto, ÚR kategória B
         Daniel Kocan

     4.miesto, ÚR

     kategória C
         Štefan Malatinec 7.miesto, ÚR kategória C
         Miloš Jabczun 3.miesto, ÚR kategória Dg
         Kristián Kocan 11.miesto, ÚR kategória Dg
     2010/2011 Republikové kolo Dorota Kaščáková 14.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Dorota Kaščáková 2.miesto, ÚR kategória A
         Radoslav Jurašek 10.miesto, ÚR kategória B
         Veronika Garbárová 4.miesto, ÚR kategória C
         Daniel Kocan 1.meisto, ÚR kategória Dg
         Štefan Malatinec 3.miesto, ÚR kategória Dg
         Branislav Jeriga 4.miesto, ÚR kategória Dg
     2009/2010 Republikové kolo Dorota Kaščáková 8.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Dorota Kaščáková 4.miesto, ÚR kategória A
         Radoslav Jurašek 10.miesto, ÚR kategória B
         Radoslav Jurašek 4.meisto, ÚR kategória C
         Veroniak Bilanovičová 5.meisto, ÚR kategória C
         Daniela Džubisnká 10.miesto, ÚR kategória Dg
     2008/2009 Krajské kolo Dorota Kaščáková 5.miesto, ÚR kategória A
         Dorota Kaščáková 2.miesto, ÚR kategória B
         Lenka Sepéšiová 5.miesto, ÚR kategória B
         Veronika Bilanovičová 9.miesto, ÚR kategória C
         Veronika Bilanovičová 2.miesto, ÚR kategória Dg
         Radoslav Jurašek 4.miesto, ÚR kategória Dg
         Zuzana Očovská 7.miesto, ÚR kategória Dg
     2007/2008 Republikové kolo Jakub Žiak 9.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Jakub Žiak 2.miesto, ÚR kategória A
         Dorota Kaščáková 3.miesto, ÚR kategória B
         Dorota Kaščáková 6.miesto, ÚR kategória C
         Veronika Bilanovičová 6.miesto, ÚR kategória Dg
         Katarína Bebjakové 8.miesto, ÚR kategória Dg
     2006/2007 Republikové kolo Jakub Žiak 21.miesto kategória A
       Krajské kolo Jakub Žiak 2.miesto, ÚR kategória A
         Pavol Marcin 6.miesto, ÚR kategória B
         Pavol Marcin 7.miesto, ÚR kategória C
         Dorota Kaščáková 1.miesto, ÚR kategória Dg
     2005/2006 Republikové kolo Mária Turáková 10.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Mária Turáková 1.miesto, ÚR kategória A
         Jakub Žiak 3.miesto, ÚR kategória B
         Pavol Marcin 2.miesto, ÚR kategória C
         Pavol Marcin 2.miesto, ÚR kategória Dg
     2004/2005 MCHO, Taiwan Anton Repko zlatá medaila 3.miesto !!!
       Repblikové kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
         Mária Turáková 21.miesto kategória A
       Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
         Mária Turáková 2.miesto, ÚR kategória A
         Timotej Adamuščin 5.miesto, ÚR kategória C
         Pavol Komiňák 9.miesto, ÚR kategória Dg
     2003/2004 MCHO, Nemecko Anton Repko zlatá medaila  
       Republikové kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
         Mária Turáková 2.miesto, ÚR kategória B
         Lukáš Martanovič 8.miesto, ÚR kategória Dg
     2002/2003 MCHO, Grécko Anton Repko strieborná medaila  
       Republikové kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
     2001/2002 MCHO, Holandsko Anton Repko bronzová medaila  
       Republikové kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
       Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória A
         Anton Repko 3.miesto, ÚR kategória B
         Mária Turáková 2.miesto, ÚR kategória Dg
     2000/2001 Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória B
         Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória Dg
     1999/2000 Krajské kolo Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória C
         Anton Repko 1.miesto, ÚR kategória Dg

     Holandsko 2002 - A. Repko bronzová medila - Hodnotiaca správa, fotografie, výsledky 

      Grécko 2003 - A.Repko strieborná medaila - Hodnotiaca správa, fotografie, výsledky

       Nemecko 2004 - A.Repko zlatá medaila - Hodnotiaca správa, fotografie, výsledky 

      Taiwan 2005 - A.Repko zlatá medaila - Hodnotiaca správa, reportáž, výsledky

     KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR Z CHÉMIE

         Korešpondenčný seminár z chémie otvoril svoje brány už 21 krát. V školskom roku 2014/2015 však už nie.... Počas jeho trvania sa v silnej konkurencii tých najlepších chemikov nestratili ani naši študenti. Spomedzi viacerých, ktorí boli zapojení do jeho riešenia vyberáme tých najúspešnejších:

     (2014/2015)

     Korešpondenčný seminár z chémie sa neuskutočnil

     Štefan Malatinec - 38.miesto (135 účastnikov) - KSICHT (PF UK Praha)

     21.ročník (2013/2014)

     Veronika Garbárová - 6.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (25 súťažiacich)

     Štefan Malatinec - 12.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (25 súťažiacich)

     Štefan Krištof - 17.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (25 súťažiacich)

     Veronika Garbárová -7.miesto v seminári VIBUCH (PF Masarykova univerzita Brno), 37 súťažiacich

     Štefan Malatinec - 11.miesto v seminári KSICHT (PF Karlova univerzita Praha), 113 súťažiacich

     20.ročník (2012/2013)

     Veronika Garbárová - 3.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (60 súťažiacich)

     Veronika Garbárová - 7.miesto v seminári KSICHT (PF Karlova univerzita Praha), 160 súťažiacich

     Veronika Garbárová -5.miesto v seminári VIBUCH (PF Masarykova univerzita Brno), 28 súťažiacich

     Radoslav Jurašek - 20.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (60 súťažiacich)

     Zuzana Očovská - 24.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázií (60 súťažiacich)

     Štefan Malatinec - 14.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázií (87 súťažiacich)

     Štefan Krištof - 45.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázií (87 súťažiacich)

     Miloš Jabczun- 50.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázií (87 súťažiacich)

     19.ročník (2011/2012)

     Veronika Garbárová - 3.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázií (119 súťažiacich)

     Štefan Malatinec - 37. miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázií (119 súťažiacich)

     Radovan Jurašek - 16.miesto - úspešný riešiteľ v kategórii pre 3. a 4.ročník G (100 súťažiacich)

     Zuzana Očovská - 30.miesto v kategórii pre 3. a 4.ročník G (100 súťažiacich)

     18.ročník (2010/2011)

     Radoslav Jurašek - 16.miesto - úspešný riešiteľ  v kategórii pre 1. a 2. ročník G (106 súťažiacich)

     Veronika Garbárová - 25.miesto - úspešný riešiteľ v kategórii pre 1. a 2. ročník G (106 súťažiacich)

     Dorota Kaščáková - 8.miesto - úspešný riešiteľ v kategórii pre 3. a 4. ročník G (71 súťažiacich)

     17.ročník (2009/2010)

     Radoslav Jurašek - 31.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázia (160 súťažiacich)

     Dorota Kaščáková - 2.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázia (70 súťažiacich)

     16.ročník (2006/2007)

     Jakub Žiak - 6.miesto v kategórii pre 3. a 4.ročník gymnázia (46 súťažiacich)

     15.ročník (2005/2006)

     Jakub Žiak - 44.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázia (115 súťažiacich)

     Pavol Marcin - 34.miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázia (64 súťažiacich)

     14. ročník (2003/2004)

     Anton Repko - 3. miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázia (59 súťažiacich)

     13.ročník (2002/2003)

     Anton Repko - 1.miesto v kategórii pre 1. a 2. ročník gymnázia (99 súťažiacich)

                           2. miesto v kategórii pre 3. a 4. ročník gymnázia (61 súťažiacich)

      

      EUSO európska olympiáda mladých vedcov 

     2013 

     Zisk striebornej medaily na tomto významnom podujatí sa znovu zaradil medzi najvýraznejšie úspechy našej školy v tomto školskom roku. Žiačka septimy A Veronika Garbárová zopakovala úspešnú účasť na EUSO a z hlavného mesta Luxemburgska si priniesla rovnako striebornú medailu. Viac o tomto úspechu si prečítate v správe z podujatia TU. K nahliadnutiu aj fotografie a medaila.

     2012

     Po úspechu spred 2 rokov sa zisk striebornej medaily na tomto významnom podujatí znovu zaradil medzi najvýraznejšie úspechy našej školy v tomto školskom roku. Žiačka sexty A Veronika Garbárová zopakovala úspešnú účasť na EUSO a z litovského Vilniusu si priniesla rovnako striebornú medailu. Viac o tomto úspechu si prečítate v NOVINKÁCH za rok 2012. K nahliadnutiu aj fotografie a medaila.

     2010 
     Veľkým úspechom pre našu školu ako aj pre samotnú žiačku bola účasť Doroty Kaščákovej na olympiáde mladých vedcov vo Švédsku v roku 2010. V náročnej súťaži si počínala veľmi dobre, pretože si priniesla striebornú medailu. Viac o samotnej súťaži si môžete prečítať TU .

     IJSO medzinárodná olympiáda mladých vedcov

     v 

     Rok 2013

     V tomto roku sa 1. výberového sústredenia vo Vysokých Tatrách z 27 najlepších žiakov domáceho kola zúčastnili 3 naši študentiov. Medzi úspešnými riešiteľami sme mali 1 zástupcu - na 13.mieste skončil Dominik Cenker a do ďalších sústredení nepostúpil. Výsledky ostaných na stránkach www.ijso.sk . Štefan Krištof  si vo výberových sústredeniach počínal veľmi dobre a nakoniec sa zaradil medzi 6 postupujúcich na IJSO 2013 v Iráne. Napriek veľkej snahe sa mu na medailu siahnuť nepodarilo. K nespornému úspechu blahoželáme.

     Rok 2012

     V tomto roku sa 1. výberového sústredenia vo Vysokých Tatrách z 26 najlepších žiakov domáceho kola zúčastnilo až 8 naších študentov. Šiesti z nich sa stali úspešnými riešiteľkami a to v poradí uvedenom v priloženej tabuľke TU. Medzi víťazov sa zaradil 4.miestom Štefan Krištof a postúpil na 2.výberové sústredenie pred medzinárodnou IJSO, ktorá sa tento rok uskutoční v Iráne. Viac o tejto súťaži na www.ijso.sk .

     Rok 2011

     V tomto roku sa 1. výberového sústredenia vo Vysokých Tatrách 40 najlepších žiakov domáceho kola zúčastnili 4 naše študentky. Všetky 4 sa stali úspešnými riešiteľkami a to v poradí podľa najúspešnejšej - Veronika Garbárová, Mária Kušnírová, Mária Baculíková a Daniela Džubinská. Medzi víťazov sa zaradila 10.miestom Veronika Garbárová a postúpila na 2.výberové sústredenie pred medzinárodnou IJSO, ktorá sa tento rok uskutoční v JAR v známom stredisku Durban. Na 2.sústredení v Bratislave sa Veronike darilo viac ako na prvom, keď obsadila celkové 8.miesto, ale na postup na medzinárodné kolo to nestačilo, kedže sa súťažilo o 6 postupových miest. Napriek tomu srdečne blahoželáme.

     Rok 2010

     V tomto roku sa 1. výberového sústredenia 30 najlepších žiakov zúčastnili 3 naši študenti. Najúspešnejšie si počínala Veronika Bilanovičová, ktorá obsadila 4.miesto a tak sa zaradila medzi víťazov republikového kola. Pred medzinárodným kolom v Nigérii sa uskutočnilo ešte jedno sústredenie, na ktorom obsadila Veronika 8.miesto a do Nigérie nepostúpila.

     Rok 2009

     Do tejto pomerne novej súťaže sme sa zapojili po prvý krát a hneď veľmi úspešne. Hneď štyria žiaci našej školy sa zúčastnili výberového sústredenia pred medzinárodnou súťažou, pričom najúspešnejšie si počínal Šimon Uličný, ktorý sa v decembri 2009 zúčastnil medzinárodného kola v azerbajdžanskom Baku. Súťaž IJSO je kvôli svojmu obsahu veľmi náročná, pretože od študentov sa vyžadujú veľmi dobré znalosti z chémie, biológie a fyziky. Preto pri príprave študentov musia spolupracovať viacerí učitelia spomínaných predmetov. Napriek tomu, že sa Šimonovi nepodarilo získať medailu, možno jeho účasť na medzinárodnom kole hodnotiť veľmi pozitívne. Viac si môžete prečítať v správe TU. Na fotografii slovenskej delegácie je Šimon tretí zľava.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje