• Dosiahnuté výsledky

   • Výsledky z posledných súťaží:

     

    V. Chomová/07B, literárna súťaž Sestry Prešovského kraja (Daj fotke príbeh), vyhlásená Prešovským samosprávnym krajom - 3.miesto (v kategórii SŠ).

     

    Martin Baloga 9.A, 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Rómovia recitujú

    v 2. kategórii v prednese prózy v slovenskom jazyku dňa 26. 3. 2021 online formou.

     

    P. Anderková/ O7A /, žiačka s ročníkovou prácou získala 3. miesto v súťaži SOČ.

     

    Daj fotke príbeh (Projekt Prešovského VUC Sestry prešovského kraja) – R. Baranová/O8B/- čestné uznanie.

     

    Multimediálna prezentácia archeológie – celoštátne kolo – 4 študentské  projekty.

    šk. rok 2014/2015

    Názov súťaže

    Meno žiaka

    Trieda

    Umiestnenie

    OSJL obvodové kolo

    Samuel Smoter

    O4A

    13.

    OSJL krajské kolo

    Veronika Gibová

    O8B

    23.

     

    Hviezdoslavov Kubín 2010/2011 - okresné kolo:

    - Anna Koltášová - O5B - próza - III. kategória - 2. miesto

    - Martina Loncová - 01B -  próza - II. kategória - 3. miesto

    - Filip Zbihlej - P4A - poézia - I. kategória - 2. miesto

    - Zuzanan Rusňáková - O6A - próza - IV.kategória - 2.miesto

    A SLOVO bola u BOHA 2010/2011 - krajské kolo:

    - Janka Petríková - 7.A - 2. kategória -1.miesto

    Súťaž školských časopisov :

    - časopis IKVAČ - 3. miesto 

     

     

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje