• Dosiahnuté výsledky

    • Výsledky z posledných súťaží:

      

     V. Chomová/07B, literárna súťaž Sestry Prešovského kraja (Daj fotke príbeh), vyhlásená Prešovským samosprávnym krajom - 3.miesto (v kategórii SŠ).

      

     Martin Baloga 9.A, 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Rómovia recitujú

     v 2. kategórii v prednese prózy v slovenskom jazyku dňa 26. 3. 2021 online formou.

      

     P. Anderková/ O7A /, žiačka s ročníkovou prácou získala 3. miesto v súťaži SOČ.

      

     Daj fotke príbeh (Projekt Prešovského VUC Sestry prešovského kraja) – R. Baranová/O8B/- čestné uznanie.

      

     Multimediálna prezentácia archeológie – celoštátne kolo – 4 študentské  projekty.

     šk. rok 2014/2015

     Názov súťaže

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     OSJL obvodové kolo

     Samuel Smoter

     O4A

     13.

     OSJL krajské kolo

     Veronika Gibová

     O8B

     23.

      

     Hviezdoslavov Kubín 2010/2011 - okresné kolo:

     - Anna Koltášová - O5B - próza - III. kategória - 2. miesto

     - Martina Loncová - 01B -  próza - II. kategória - 3. miesto

     - Filip Zbihlej - P4A - poézia - I. kategória - 2. miesto

     - Zuzanan Rusňáková - O6A - próza - IV.kategória - 2.miesto

     A SLOVO bola u BOHA 2010/2011 - krajské kolo:

     - Janka Petríková - 7.A - 2. kategória -1.miesto

     Súťaž školských časopisov :

     - časopis IKVAČ - 3. miesto 

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje