• 2022/2023

    • Prehľad záujmových útvarov – v šk. roku 2022/2023

     Názov útvaru

     Vedúci krúžku

     Deň

     Čas

     Miesto

     Angličtina pre mladších Jana Sukovská      
     Biblický krúžok Ľudmila Pekáriková      
     Biologický krúžok - pre maturantov Miriam Feretová      
     Biologický krúžok - súťaže Miriam Feretová      
     Dejepisný krúžok - súťaže Miriam Kohutová      
     Detský folklór Judita Kmecová      
     Divadelný krúžok Zita Sedláková      
     DofE Gabriela Franková      
     DofE Judita Bujdosóová      
     DofE Jana Tkáčová      
     Doučovanie Miriam Kohutová      
     Fresbee Jana Tkáčová      
     Historický krúžok Richard Lipták      
     Hry vo francúzskom jazyku ZŠ Daniela Kuchárová      
     Konverzácia vo FRJ - SŠ Daniela Kuchárová      
     Krúžok ANJ Viera Kipikašová      
     Krúžok ERKO tancov Jana Kováčová      
     Krúžok CHE olympiády Jana Tkáčová      
     Krúžok Matematicko - fyzikálny Mária Wožniaková      
     Krúžok MO Judita Bujdosóová      
     Krúžok MO olypiády - 5. roč Andrea Regecová      
     Krúžok tvorivých aktivít Radoslav Vargovčík      
     Krúžok Wocabee Martina Bartková      
     Matematický krúžok Jozef Vojtek      
     Matematický krúžok Jozef Vojtek      
     Matematický krúžok Erika Hudačková      
     Matematický krúžok 2. stup ZŠ Monika Čiripová      
     Miništrantská škola Peter Štieber      
     Mladý knihovník Miriam Kohutová      
     Náboženský krúžok Radoslav Vargovčík      
     Príprava na prij. Skúšky Erika Hudačková      
     Prírodovedný krúžok Martina Majirská      
     Programovanie ml. žiaci Eduard Pavlík      
     Programovanie st. žiaci Eduard Pavlík      
     Samovzdelávací krúžok Martina Kucháriková      
     Spevácky zbor - žiaci ZŠ a G Gabriela Franková      
     Spoločenské hry Zuzana Ištvanová      
     Šikovné ručičky Marianna Šitárová      
     Športový krúžok 7. roč. Lucia Medoňová      
     Športový ŠKD Mária Figurová      
     Umenie a kultúra Jana Slimáková      
     Zábavné čítanie Monika Dopiráková      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje