• 2023/2024

    • Zoznam krúžkovej činnosti 2023/2024
     Názov krúžku učiteľ deň hodina
     Hry vo francúzskom jazyku ZŠ Daniela Kuchárová Pondelok 13:50
     Konverzácia vo FRJ - SŠ Daniela Kuchárová Štvrtok 14:30
     Šachový krúžok Eduard Pavlík    
     Programovanie  Eduard Pavlík    
     Matematický krúžok Erika Hudačková Streda 14:30
     DofE Gabriela Franková Piatok 14:30
     Spevácky zbor - žiaci ZŠ a G Gabriela Franková Streda 14:00
     Erko tance Jana Kováčová Piatok 13:00
     Erko tance 1 Jana Kováčová Streda 13:00
     Umenie a kultúra Jana Slimáková Streda 19:00
     DofE Jana Tkáčová Piatok 13:00
     Krúžok CHE olympiády Jana Tkáčová Štvrtok 14:30
     Matematický krúžok 1. Jozef Vojtek Pondelok 13:50
     Matematický krúžok 2.  Jozef Vojtek Utorok 13:50
     DofE Judita Bujdosóová Piatok 14:00
     Krúžok MO kvinta Judita Bujdosóová Streda 13:50
     Krúžok MO tercia Judita Bujdosóová Pondelok 13:50
     Biblický krúžok Ľudmila Pekáriková Pondelok 14:30
     Krúžok Matematicko - fyzikálny Mária Wožniaková Pondelok 14:30
     Krúžok Wocabee Martina Bartková Pondelok 13:50
     Prírodovedný krúžok Martina Majirská Utorok 14:00
     Biologický krúžok - pre maturantov Miriam Feretová Štvrtok 14:30
     Biologický krúžok - súťaže Miriam Feretová Streda 14:30
     Biologický krúžok - mladší Miriam Feretová Pondelok 13:50
     Dejepisný krúžok - súťaže Miriam Kohutová Štvrtok 14:00
     Slovenčina hrou Miriam Kohutová Piatok 13:50
     Mladý knihovník Miriam Kohutová Utorok 13:50
     Zábavné čítanie Monika Dopiráková Štvrtok 14:30
     Miništrantská škola Peter Štieber Utorok 13:50
     Krúžok tvorivých aktivít Radoslav Vargovčík Utorok 14:20
     Náboženský krúžok Radoslav Vargovčík Pondelok 13:50
     Historický krúžok Richard Lipták Streda 13:50
     Krúžok MO 6.roč. Andrea Regecová    
     Príprava na maturitu z MAT Andrea Regecová    
     Hry so slovíčkami Martina Bartková    
     Potulky Prešovom Zuzana Ištvanová    
     Bystré hlavičky 3.ročník Eva Belišová Piatok 11:45
     Športové všeličo 3. ročník Mariana Šitárová Utorok 13:00
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje