• 2021/2022

    • Prehľad záujmových útvarov – v šk. roku 2021/2022

     Názov útvaru

     Vedúci krúžku

     Deň

     Čas

     Miesto

     Biologický krúžok - súťaže

     RNDr. Feretová

     pondelok

     14:30-16:30

     č. 223

     Biologický krúžok - pre maturantov

     RNDr. Feretová

     streda

     13:30-15:30

     č. 223

     DofE

     Mgr. Franková

     sobota,nedeľa

      

      

     Spevácky zbor - žiaci ZŠ

     Mgr. Franková

     streda

     13:30-15:30

     č. 214

     Spevácky zbor - žiaci G

     Mgr. Jerigová, DiS. art

     streda

     13:30-15:30

     č.205

     Krúžok ruského jazyka

     Mgr. Jerigová, DiS. art

     utorok

     13:30-15:30

     č.221

     Matematický krúžok 2. stup. ZŠ

     Mgr. Čiripová

     štvrtok

     13:30-15:30

     č.105

     Turistický krúžok

     Mgr. Čiripová

     sobota,nedeľa

      

     SR

     Miništranská škola

     Mgr. Štieber

     utorok

     13:30-15:30

     uč.NAR

     Mladý knihovník 1. sk.

     PaedDr. Kohutová

     pondelok

     14:30-16:30

     knižnica

     Mladý knihovník 2. sk.

     PaedDr. Kohutová

     utorok

     14:30-16:30

     knižnica

     Mladý knihovník 3. sk.

     PaedDr. Kohutová

     štvrtok

     13:30-15:30

     knižnica

     Literárno-historické exkurzie

     PaedDr. Kohutová

     soboty,nedele

      

     SR

     Krúžok ANJ

     Mgr. Kipikašová

     streda

     13:30-15:30

     č.220

     DofE

     Mgr. Bujdosóová

     sobota,nedeľa

      

      

     Krúžok MO

     Mgr. Bujdosóová

     utorok

     14:30-16:30

     č.114

     Historický krúžok

     PhDr. Lipták PhD.

     streda

     14:00-16:00

     uč. NAR

     Prírodovedný krúžok

     RNDr. Majirská

     pondelok

     13:45-15:45

     CHL

     Basketbalový krúžok - SŠ

     Mgr. Medoňová

     piatok

     13:30-15:30

     telocvičňa

     Stolnotenisový krúžok

     Mgr. Medoňová

     streda

     14:30-16:30

     telocvičňa

     Programovanie ml. žiaci

     Ing. Pavlík

      

     14:15-16:15

     č. 107

     Programovanie st. žiaci

     Ing. Pavlík

      

     14:15-16:15

     č. 107

     Biblický krúžok

     PaedDr. Pekáriková Ľ.

     streda

     13:30-15:30

     č. 110

     Krúžok MO olympiády - 5. roč.

     Mgr. Regecová

     streda

     14:00-16:00

     č. 201

     Umenie a kultúra

     Mgr. Slimáková

     podľa ponuky

     večer

     divadlá

     Angličtina pre kvarty

     Mgr. Sukovská

     utorok

     14:30-16:30

     č.205

     DofE

     Mgr. Tkáčová J.

     sobota,nedeľa

      

      

     Krúžok CHE olympiády

     Mgr. Tkáčová J.

     štvrtok

     14:30-16:30

     CHL

     Náboženský krúžok

     Mgr. Vargovčík

     štvrtok

     13:30-15:30

     č. 215

     Krúžok tvorivých aktivít

     Mgr. Vargovčík

     pondelok

     14:20-16:20

     č. 206

     Matematický krúžok

     Mgr. Vojtek

     pondelok

     14:00-15:00

     FL

     Matematický krúžok

     Mgr. Vojtek

     streda

     15:00-16:00

     FL

     Fitnes

     Mgr. Vlkovič

     pondelok

     14:30-16:30

     telocvičňa

     Krúžok MO

     Mgr. Wožniaková

     štvrtok

     13:30-15:30

     č. 205

     Hry vo francúzskom jazyku ZŠ

     Mgr. Kuchárová

     pondelok

     13:00-15:00

     č. 113

     Konverzácia vo FRJ - SŠ

     Mgr. Kuchárová

     štvrtok

     13:45-15:45

     č. 113

     Samovzdelávací krúžok

     Mgr. Kucháriková

     utorok

     13:45-15:45

     č. 132

     Krúžok Wocabee pre 5. roč. ZŠ

     Mgr. Bartková

     piatok

     14:00-16:00

     č. 208

      

      

      

      

      

     Krúžky pre 1. stupeň ZŠ

     Divadelný krúžok

     Mgr. Sedláková

     štvrtok

     12:00-14:00

      

     Krúžok ERKO tancov

     Mgr. Kováčová

     streda

     12:40-14:40

     č. 19

     Zábavné čítanie

     Mgr. Dopiráková

     streda

     13:30-15:30

     č. 11

     Spoločenské hry

     Mgr.Ištvanová

     štvrtok

     13:30-15:30

     č. 18

     Tvorivé písanie a čítanie 4. ročník ZŠ

     Mgr. Dorušincová

     utorok

     12:40-14:40

     č. 13

     Malý záchranár pre 4.roč. ZŠ

     Mgr. Štefaníková

     utorok

     12:40-14:40

     č. 110

     Detský folklór

     Mgr. Kmecová

     piatok

     12:00-14:00

     č. 10

     Kolovrátok folklór - 1. C

     Mgr. Murínová

     pondelok

     12:30-14:30

     č.106

     Šikovné ručičky

     Mgr. Šitárová

     pondelok

     13:30-15:30

     č. 8

     Malý umelec

     Mgr. Lukáčová

     utorok

     13:30-15:30

     č. 9

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje