• 2023/2024

    • Zoznam krúžkovej činnosti 2023/2024
     Názov krúžku učiteľ deň hodina
     Hry vo francúzskom jazyku ZŠ Daniela Kuchárová Streda 14:35
     Konverzácia vo FRJ - SŠ Daniela Kuchárová Pondelok 14:25
     Šachový krúžok I. Eduard Pavlík Utorok 13:30
     Šachový krúžok II. Eduard Pavlík Streda 12:30
     Programovanie I. Eduard Pavlík Utorok 13:30
     Programovanie II. Eduard Pavlík Streda 14:00
     Programovanie III. Eduard Pavlík Štvrtok 13:30
     DofE Gabriela Franková Piatok 14:30
     Spevácky zbor - žiaci ZŠ a G Gabriela Franková Streda 14:30
     Erko tance 1 1-4r. Jana Kováčová Streda 13:30
     Umenie a kultúra Jana Slimáková Streda 18:00
     DofE Jana Tkáčová Streda 13:30
     Krúžok CHE olympiády Jana Tkáčová Piatok 14:30
     Matematický krúžok 2.  Jozef Vojtek Utorok 14:00
     DofE Judita Bujdosóová Piatok 15:00
     Krúžok MO tercia Judita Bujdosóová Streda 14:30
     Biblický krúžok Ľudmila Pekáriková Pondelok 13:30
     Krúžok Matematicko - fyzikálny pre stredné školy Mária Wožniaková Streda 14:00
     Krúžok Wocabee Martina Bartková Pondelok 14:00
     Prírodovedný krúžok Martina Majirská Utorok 14:00
     Biologický krúžok - pre maturantov Miriam Feretová Streda 14:30
     Biologický krúžok - súťaže Miriam Feretová Utorok 14:30
     Biologický krúžok - mladší Miriam Feretová Pondelok 14:00
     Dejepisný krúžok - súťaže Miriam Kohutová Piatok 14:30
     Slovenčina hrou Miriam Kohutová Pondelok 14:30
     Mladý knihovník Miriam Kohutová Streda 14:30
     Zábavné čítanie 1-4.r Monika Dopiráková Štvrtok 14:30
     Miništranský krúžok Peter Štieber Utorok 13:30
     Krúžok tvorivých aktivít Radoslav Vargovčík Utorok 14:20
     Náboženský krúžok Radoslav Vargovčík Pondelok 13:30
     Krúžok MO 6.roč. Andrea Regecová piatok 14:00
     Hry so slovíčkami Martina Bartková Utorok 14:00
     Potulky Prešovom 2. ročník Zuzana Ištvanová Piatok 13:30
     Bystré hlavičky 3.ročník Eva Belišová Piatok 12:30
     Športové všeličo 3. ročník Mariana Šitárová Utorok 13:00
     Turisticko - športový 8.roč. Lucia Medoňová Piatok 14:30
     Matematický krúžok príprava na píjmačky Erika Hudačková Streda 14:30
     Matematický krúžok II. Stupeň Erika Hudačková Piatok 13:30
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje