• Kolektív ŠPT

    • Vedúca ŠPT:

     špeciálny pedagóg - PaedDr. Spišaková Alexandra - alexandraspisakova@zsgmikpresov.sk

     Členovia tímu:

     špeciálny pedagóg - Mgr. Čabalová Viera - vieracabalova@zsgmikpresov.sk

     pedagogický asistenti: Mgr. Pastirčáková Beatrice - beatricepastircakova@zsgmikpresov.sk

                                         Mgr. Verčimáková Alena - alenavercimakova@zsgmikpresov.sk

                                         Mgr. Szabová Lucia - luciaszabova@zsgmikpresov.sk

                                         Bc. Hazuchová Mária - mariahazuchova@zsgmikpresov.sk

     Telefónne číslo: 0917635211

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje