• Emaily pedagogických zamestnancov

    • šk. rok 2022/2023

     Meno Priezvisko Email Poznámka
     Martina Bartková martinabartkova@zsgmikpresov.sk  
     Eva Belišová evabelisova@zsgmikpresov.sk  
     Veronika Bergendiová veronikabergendiova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Judita Bujdosóová juditabujdosoova@zsgmikpresov.sk  
     Viera Čabalová vieracabalova@zsgmikpresov.sk špec.pedagóg
     Monika Čičváková monikacicvakova@zsgmikpresov.sk  
     Monika Čiripová monikaciripova@zsgmikpresov.sk  
     Monika Dopiráková monikadopirakova@zsgmikpresov.sk  
     Mária Dorušincová mariadorusincova@zsgmikpresov.sk  
     Martina Dzugasová martinadzugasova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Mária Džerengová mariadzerengova@zsgmikpresov.sk školský psych.
     Miriam Feretová miriamferetova@zsgmikpresov.sk  
     Gabriela Franková gabrielafrankova@zsgmikpresov.sk  
     Mária Figurová mariafigurova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Monika Gočová monikagocova@zsgmikpresov.sk  
     Mária Guľašová mariagulasova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Mária Hazuchová mariahazuchova@zsgmikpresov.sk ped.asistent
     Milena Horváthová milenahorvathova@zsgmikpresov.sk  
     Erika Hudáčková erikahudackova@zsgmikpresov.sk  
     Róbert Hudák roberthudak@zsgmikpresov.sk  
     Zuzana Ištvanová zuzanaistvanova@zsgmikpresov.sk  
     Annamarie Jerigová annamariejerigova@zsgmikpresov.sk  
     Viera Kipikašová vierakipikasova@zsgmikpresov.sk  
     Judita Kmecová juditakmecova@zsgmikpresov.sk  
     Miriam Kohutová miriamkohutova@zsgmikpresov.sk  
     Vlasta Kopčáková vlastakopcakova@zsgmikpresov.sk zást.r.š.
     Beáta Koremová beatakoremova@zsgmikpresov.sk  
     Danka Kostelníková dankakostelnikova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Jana Kováčová janakovacova@zsgmikpresov.sk  
     Juliana Krištofová julianakristofova@zsgmikpresov.sk  
     Martina Kucháriková martinakucharikova@zsgmikpresov.sk  
     Daniela Kuchárová danielakucharova@zsgmikpresov.sk  
     Darina Kuzmiaková darinakuzmiakova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Katarína Lazorová katarinalazorova@zsgmikpresov.sk  
     Richard Lipták richardliptak@zsgmikpresov.sk  
     Zuzana Lukáčová zuzanalukacova@zsgmikpresov.sk  
     Martina Majirská martinamajirska@zsgmikpresov.sk  
     Jana Mašlejová janamaslejova@zsgmikpresov.sk vých. poradca
     Lucia Medoňová luciamedonova@zsgmikpresov.sk  
     Bibiana Melegová bibianamelegova@zsgmikpresov.sk zást.r.š.
     Marek Mihok marekmihok@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Lenka Murinova lenkamurinova@zsgmikpresov.sk  
     Monika Nemcová monikanemcova@zsgmikpresov.sk  
     Silvia Onufráková silviaonufrakova@zsgmikpresov.sk  
     Beatrice Pastirčáková beatricepastircakova@zsgmikpresov.sk ped.asistent
     Eduard Pavlík eduardpavlik@zsgmikpresov.sk  
     Ľudmila Pekáriková ludmilapekarikova@zsgmikpresov.sk  
     Andrea Regecová andrearegecova@zsgmikpresov.sk  
     Júlia  Rigasová juliarigasova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Zita Sedláková zitasedlakova@zsgmikpresov.sk  
     Lucia Szabová luciaszabova@zsgmikpresov.sk ped.asistent
     Marianna Šitárová mariannasitarova@zsgmikpresov.sk  
     Jana Slimáková janaslimakova@zsgmikpresov.sk  
     Eva Sninčáková evasnincakova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Alexandra Spišáková alexandraspisakova@zsgmikpresov.sk špec. pedagóg
     Jana Sukovská janasukovska@zsgmikpresov.sk  
     Martina Štefániková martinastefanikova@zsgmikpresov.sk  
     Peter Štieber peterstieber@zsgmikpresov.sk školský kaplán
     Monika Tekeľová monikatekelova@zsgmikpresov.sk vych. ŠKD
     Marcel Tkáč marceltkac@zsgmikpresov.sk riaditeľ školy
     Alena Tkáčová alenatkacova@zsgmikpresov.sk  
     Jana Tkáčová janatkacova@zsgmikpresov.sk  
     Radoslav Vargovčík radoslavvargovcik@zsgmikpresov.sk  
     Alena Verčimáková alenavercimakova@zsgmikpresov.sk ped.asistent
     Matúš Vlkovič matusvlkovic@zsgmikpresov.sk zást.r.š.
     Jozef Vojtek jozefvojtek@zsgmikpresov.sk  
     Mária Wožniaková mariawozniakova@zsgmikpresov.sk  
     Miriam Zbojovská miriamzbojovska@zsgmikpresov.sk  
     Lýdia Zlacká lydiazlacka@zsgmikpresov.sk  
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje