• The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

     Realizácia projektu je od 1.9.2020 do 28.2.2022, teda v rozsahu 18 mesiacov.

     Názov projektu:

     Nehmatateľné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách a pranostikách využité vo výchovno-vzdelávacom procese

     Zapojené školy: Prešov- Slovensko, Sandgerdi- Island

     Trvanie projektu : september 2020 – február 2022

     Čiastkové mesačné témy:

     Október 2020

     Prírodné krásy v legendách a povestiach

     November 2020

     Povesti a legendy založené na skutočných historických postavách

     December 2020

     Pranostiky

     Január 2021

     Povesti a legendy- fikcia

     Február 2021

     Povesti a legendy o hradoch a zámkoch

     Marec 2021

     Predpovedanie počasia na základe správania sa prírody, v príbehoch rybárov, poľovníkov, pastierov

     Apríl 2021

     Miestne legendy a povesti

     Máj 2021

     Výmenné pobyty

     Júl 2021

     Výzva na prázdniny

     August 2021

     Výzva na prázdniny

     September 2021

     Príbehy na dobrú noc, rozprávky

     Október 2021

     Škriatkovia, permoníci, trolovia

      

     Komunikačný jazyk medzi školami a jazyk pre prezentáciu projektov a práce žiakov – angličtina.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje