• Literárna exkurzia vo Zvolene

      16. 2. 2024

      13. februára 2024 si študenti kvinty A v rámci celodennej literárnej exkurzie vo Zvolene pozreli v Divadle J.G.Tajovského divadelnú hru Hamlet. Navštívili aj Lesnícke múzeum s expozíciou Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr. Odniesli si so sebou kultúrny zážitok a nové poznatky,  zároveň absolvovali inovatívnu formu edukácie.

     • France, France, France...

      15. 2. 2024

      Dňa 9.2.2024 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. Našu školu reprezentovali 3 žiaci a všetci traja sa vo svojej kategórii zaradili medzi víťazov: 

      Kategória 1A - Richard Vargečko O2A - 2.miesto

      Kategória 1B - Tamara Murillo P8A - 3.miesto

      Kategória 2B - Miloslava Tkáčová  O8B - 1.miesto, čím získala postup na celoštátne kolo.

      Účastníkom ďakujeme za reprezentáciu našej školy, gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa ďalších úspechov nielen vo francúzskom jazyku. Za prípravu žiakov ďakujeme p.u. Danke Kuchárovej.

     • 2% z Vašej dane môžu pomôcť aj nám

      12. 2. 2024

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá 

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2023

      Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za rok 2023

     • HLASY PRE NEBO

      12. 2. 2024

      Súťaž speváckych zborov

      V nedeľu 11.2.2024 sa v nádherných priestoroch Historickej budovy DJZ uskutočnila regionálna súťaž mládežnických speváckych zborov DO-RE-MI-FA, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy zo školského speváckeho zboru Hlasy pre nebo. Na začiatku prehliadky ich predstavila moderatórka súťaže - video TU. Pod vedením našej kolegyne Mgr. Annamarie Jerigovej vystúpili so 4 piesňami, ktoré si môžete vypočuť cez Youtube a to piesne Tebe spievam žalmy chvál, Sv. Mikuláš, Anima Christi a na záver spirituál Ja svetlo v srdci mám. Zbor Hlasy pre nebo bol na spomínanej prehliadke ocenený strieborným pásmom a tak úspešne reprezentoval našu školu. Srdečne blahoželáme a ďakujeme kolegyni Annamárii Jerigovej za obetavú prácu a nasadenie pri rozvoji talentov našich žiakov.

     • Šachový turnaj

      6. 2. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Šachový turnaj.

      V utorok 30. 1. 2024 na našej škole prebehlo finále 1. ročníka šachového turnaja. Osem najlepších v každej kategórii si zmeralo svoje sily v napínavých vyraďovacích súbojoch. A takto to dopadlo...

      Kategória mladší žiaci (11-15 rokov)

      3. miesto - Gregor Felčík (O4A) 

      2. miesto - Ján Olejník (O4A) 

      1. miesto - Tristan Eli Mihok (O2A)

      Kategória starší žiaci (16-19 rokov)

      3. miesto - Timotej Novotný (O5A)

      2. miesto - Tadeáš Bujdosó (O8B)

      1. miesto - Martin Babinčák (O6A)

      Víťazom gratulujeme, prajeme veľa ďalších šachových úspechov a ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť. Taktiež chceme poďakovať školskej rade a organizátorom z O4A za skvelú organizáciu a priebeh celého turnaja. Tešíme sa a vidíme sa na 2. ročníku.

     • Field training v 3. ročníku

      30. 1. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Field training v 3. ročníku.

      V mesiacoch september až december v triede 3.A prebiehalo unikátne vyučovanie každý pondelok. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorej s nimi pracovala asistentka: budúca učiteľka anglického jazyka z Prešovskej univerzity. Na týchto hodinách bolo mimoriadne posilnené rozprávanie v anglickom jazyku. Žiaci si prostredníctvom didaktických hier precvičovali učivo a zábavnou formou sa zúčastňovali na pripravených aktivitách pod vedením pani učiteliek Lýdie Zlackej a Martiny Bartkovej.

      Sme hrdí, že na našej škole prebieha Field training. Študentky Prešovskej univerzity sú plné entuziazmu a neváhajú investovať svoj čas do prípravy a prezentácie aktivít na našich hodinách ANJ.

     • Púť do BARI 2024

      19. 1. 2024

      Mikuláš za Mikulášom

      Na začiatku týždňa sme zverejnili informáciu o pripravovanom pútnickom zájazde do talianského BARI k hrobu sv. Mikuláša. Zatiaľ sa nám za 4 dni podarilo naplniť miesta v autobuse na cca 80%, takže ešte pár voľných miest zostáva. Medzi prihlásenými sú učitelia a ostatní zamestnanci školy, rodičia a starí rodičia našich žiakov a nechýbajú ani žiaci z viacerých tried. Využite možnosť zúčastniť sa spoločnej ďakovnej púte za 33 rokov putovania našej školy sv. Mikuláša (1991 - 2024).

      Termín zájazdu: 25.2.2024 - 2.3.2024 v čase jarných prázdnin.

      Cena: 390€.

      Program: na priloženom plagáte.

      Info pre záujemcov: prihláste sa emailom na riaditel@zsgmik.sk alebo prostredníctvom správy do Edupage alebo prostredníctvom SMS na 0918732441. Zálohu 200€ na osobu je potrebné uhradiť v pondelok 22.1.2024. Kto skôr príde, ten skôr....

      Požehnaný víkend.

     • MAGIS, o.z. ďakuje

      17. 1. 2024

      MAGIS o.z. úprimne ďakuje žiakom a študentom, ktorí prejavili záujem a svojou iniciatívou prispeli do vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi.  

      Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí podporili iniciatívu svojich žiakov a študentov a samozrejme aj rodičom detí, ktorí finančne prispeli k tomu, aby aj tie rodiny ktoré žijú v skromných pomeroch boli obohatené o radosť a štedrosť počas vianočných sviatkov.

      Ďakujeme za spoluprácu a prajeme požehnaný nový rok 2024 a veľa dobrých študijných výsledkov.

     • TRIEDNE aktívy ZRPŠ

      10. 1. 2024

      Blíži sa záver 1. polroka školského roka 2023/2024 a s ním aj tradičná udalosť - triedny aktív ZRPŠ. Uskutoční sa v pondelok 15.1.2024 v triedach ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša so začiatkom o 15,30 hod. Srdečne pozývame. V novom roku 2024 vyprosujeme všetkým hojné zdravie a milosť objavovať dobro v sebe a blížnych.

     • Vianočné sviatky 2023

      23. 12. 2023

      Požehnaný čas všetkým ľuďom dobrej vôle

      Nech ticho betlehemskej noci prežiarené betlehemskou hviezdou je pre nás všetkých inšpiráciou neustále hľadať Ježiša Krista, večné SVETLO a večnú NÁDEJ. Radosť z príchodu dieťaťa Ježiša medzi nás ľudí, nech vždy premieňa naše ťažkosti a námahy na pomoc a službu pre blížnych a núdznych.

     • Šachový turnaj

      23. 12. 2023

      Z iniciatívy študentského parlamentu a s výrazným prispením skvelých organizátorov z kvarty A prebiehala na našej škole počas štyroch piatkov vyraďovacia časť šachového turnaja mladších a starších žiakov. V štyroch kolách sa stretli postupne žiaci vo svojich kategóriach s cieľom zostaviť poradie 8 najlepších. Finišovalo sa v poslednom týždni a súboje to boli urputné. Výsledkom je poradie ôsmich najlepších v každej kategórii, ktorí postupujú do PLAY OFF. Tam sa vo štvrťfinále stretnú dvojice 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 - v priložených súboroch sú konkrétne štvrťfinálové dvojice MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Pozrite si aj poradie najlepších (pri rovnosti bodov rozhodovalo o poradí tabuľkové umiestnenie súperov, s ktorými dotyčný žiak hral) MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Víťazi potom pokračujú semifinálovým bojom a nakoniec to budú zápasy o 1.miesto a 3.miesto. V PLAY OFF budú žiaci hrať so šachovými hodinami. Začíname už 12.1. v piatok na 3.VH (triednická hodina) a to obidve kategórie. Finálové kolo sa potom uskutoční v dohodnutom termíne.

     • Vianočný turnaj

      22. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočný turnaj.

      V stredu dňa 20. 12. 2023 sa pod záštitou školskej rady uskutočnil Vianočný turnaj v prehadzovanej. Zúčastnili sa ho žiaci tried siedmeho, ôsmeho, deviateho ročníka a sekundy, tercie a kvarty. Po napínavých zápasoch sa predsa len ukázalo, kto je najlepším.

      3. miesto získali žiaci P9B,

      2. miesto žiaci P8B

      1. miesto žiaci O4A.

      Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim za vysoké nasadenie a príjemnú športovú atmosféru. Taktiež chceme poďakovať vedeniu školy a rodičovskému združeniu za odmeny pre účastníkov a triede O3A za výbornú organizáciu a vytváranie príjemnej atmosféry počas turnaja. Veríme že sa žiakom tento turnaj páčil a pevne dúfame, že sa stane Vianočnou tradíciou na našej škole.

     • Matematické mini sústredenie

      22. 12. 2023

      Dňa 21. decembra sa na našej škole v triede tercia A uskutočnilo matematické mini sústredenie organizované študentmi z občianskeho  združenia Strom z Košíc.

      Sústredenie prebiehalo počas 6 vyučovacích hodín, kedy pre žiakov bol pripravený program vo forme logických hádaniek a hlavolamov, prednášok a rôznymi aktivitami na rozmýšľanie alebo na pohyb.

      Naši žiaci mali možnosť otestovať svoje znalosti v matematike a skúsiť rôzne vedomostné súťaže. Žiaci  taktiež mali možnosť si utužiť kolektív skupinovými aktivitami na rôznych stanovištiach.

      Na tomto mini sústredení sa taktiež zúčastnili aj starší študenti zo sexty A, ktorí mali za úlohu pozorovať chod akcie, robiť sprievod organizátorom a poprípade sa inšpirovať aktivitami.

      Keďže medzi týmito staršími študentmi bol prítomný aj člen našej študentskej rady, po celom dni sa zhodnotilo, že toto mini sústredenie by sme chceli na našej škole zopakovať a pripraviť pre mladšie ročníky pod vedením a organizáciou našich starších študentov.

     • Vianočná burza

      22. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza.

      Máme tu vianočný čas, posledný týždeň v školských laviciach v tomto kalendárnom roku a preto sa naša škola rozhodla vrátiť sa k dlhoročnej tradícií a tou je Vianočná burza.

      V pondelok 18. decembra sa na našej škole zorganizovala po 4 rokoch Vianočná burza, na ktorej naši žiaci a študenti mali možnosť ukázať svoje unikátne kúsky a ich tvorivosť. Počas burzy bolo možné zakúpiť si rôzne koláčiky, sviečky, ručné robené náušnice a veľa ďalšieho.

      Na túto akciu sa taktiež prišla pozrieť aj naša študentská rada, ktorú veľmi potešila angažovanosť našich 2 tried, veľká účasť rodičov a žiakov a hlavne príjemná atmosféra, ktorá sprevádzala celý chod Vianočnej burzy.

      Naše 2 triedy - kvarta A, septima A-  si taktiež, mimo trhových stánkov, pripravili v priestoroch knižnice a tried miesta pre oddych a stretnutie v podobe kaviarní.

      V knižnici si naša septima A pripravila príjemnú atmosféru, kde bola v ponuke káva, veľký výber koláčikov za symbolickú sumu a taktiež možnosť stretnutia so staršími študentmi.

      V triede kvarty A bol široký výber menu v podobe hranoliek, toastov, koláčov a veľa ďalšieho. Nesmela chýbať ani príjemná atmosféra tvorená študentmi kvarty A.

      Na programe, ktorý sa začínal o 16:00, nesmela chýbať ani naša študentská rada. Študenti zo študentskej rady sa postarali o úvod vo forme privítania rodičov spolu s videom, ktoré si študenti pre rodičov pripravili.

      Na programe sa predviedli šikovní žiaci druhého, tretieho, štvrtého ročníka a aj náš školský zbor. Deti si pripravili príbeh, ktorý rozprával o príchode Jozefa a Márie, a o narodení malého Ježiška...

      Program bol pred úplným záverom ukončený speváckym kúskom celého prvého stupňa pod vedením pani učiteľky Dopirákovej.

      Na záver bolo povedaných niekoľko príjemných slov pána riaditeľa a nesmelo chýbať ani ukončenie s požehnaním nášho otca Petra.

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      21. 12. 2023

      Stalo sa už pravidlom, že koncom novembra sa každoročne koná školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa zapojil rekordný počet žiakov, keď v 6 kategóriách súťažilo až 63 študentov. Víťazmi a zároveň postupujúcimi na okresné a krajské kolá sa stali:

      Ema Platková z triedy 02A, Šimon Máthé 04A, Emma Maňová P7A, Stanislava Maťufková 06A, Kristína Požonská 08A a Henrieta Anna Kišková z triedy 08B.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme úspešné zvládnutie ďalších kôl olympiády!

     • Vianočná burza 2023

      19. 12. 2023

      Vianočná burza 2023 priniesla prajnú atmosféru predvianočného času. Nasedenie organizátorov, nadšenie predávajúcich, rodičia pomáhajúci deťom pri predaji a nádherný program v telocvični nenechali nikoho chladným... Ďakujeme za každú podporu a pochvalu v pri osobných stretnutiach, ďakujeme za vašu angažovanosť pri predaji výrobkov, ďakujeme za dobrovoľné príspevky, ktoré nám pomôžu pri organizácii ďaľších podujatí. Otvorené srdcia pre malého Ježiša sú predpokladom, aby v nich mohol rásť a rozvíjať. Svojou malou troškou sme snáď prispeli k tomu, aby sme mohli spoločne dokráčať s otvoreným srdcom k jasličkám do Betlehema.

      Vyprosujeme vám všetkým požehnaný zvyšok adventu. 

     • Pozvánka

      14. 12. 2023

      Vianočná burza 2023

      PONDELOK 18.12.2023

      Po skoro štyroch rokoch sa vraciame s našim tradičným modelom vianočnej burzy. Je pre vás pripravených viac ako 90 predajných stánkov našich žiakov, vianočný punč, koláčiky a vystúpenie tých najmenších. Príďte s nami prežiť posledný adventný týždeň očakávania narodenia nášho Pána. 

      Začíname o 14,00 hod., keď sa spúšťa predaj v jednotlivých stánkoch. Dve triedy si pripravili aj posedenie vo svojich triedach pre žiakov, študentov a hostí spojené s občerstvením vo forme rôznych jedál a nápojov.

      Od 16,00 hod. - 17,00 hod. je v telocvični našej školy pripravené vystúpenie žiakov 1. stupňa ZŠ a nášho žiackeho speváckeho zboru Hlasy pre nebo. Vstup do telocvične bude možný aj cez bočný vchod od telocvične.

      Počas vianočnej burzy môžete využiť priestory našej školy na spoločné stretnutia a rozhovory v neformálnej atmosfére predvianočného času.

      Srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť. Pondelok 18.12. sa blíži...

      Spoločenstvo Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. 

     • Medzipredmetová exkurzia DEJ – BIO

      12. 12. 2023

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzipredmetová exkurzia DEJ – BIO.

      7. – 8. 12. 2023 sa podarila pani učiteľkám Kohutovej a Feretovej  a aj vďaka finančnej podpore AMAVETU  a nášho Rodičovského zduženia realizácia dvojdňovej medzinárodnej a medzipredmetovej exkurzie. Zúčastnilo sa jej nielen 30 žiakov zo sexty a septimy, ale i  15 maturantov z dejepisu a biológie. A program bol mimoriadne nabitý, ale ako vždy skvelý, o čom svedčia nielen fotografie v albume, ale i samotné postrehy a hodnotenia žiakov, ktoré sme vsunuli do našej krátkej reportáže. Za fotografie vďačíme Michaele Slavošovej a ďalším nádejným fotografom, napr. p. uč. Melegovej a Koremovej, ktoré zároveň doplnili pedagogický dozor.

      Deň prvý alebo Slovensko

      V skorých ranných hodinách a pod tlakom sneženia a nie všade odhrnutých ciest, zatvorených horských prechodov sa náš pán šofér Michal (ďakujeme jemu i celej CK Šoltés Travel za bezpečnú jazdu i  skvelú pohodu) rozhodol zdolať Čertovicu, vďaka čomu sme len s pol hodinovým meškaním dorazili do Serede. Tu sme strávili niekoľko hodín dejepisu v priestoroch Múzea holocaustu v Seredi. Venovali sa nám všetci pracovníci múzea, od samotného p. riaditeľa Martina Korčoka až po kocúra Miša (Pre majiteľov Facebooku viac Martin Korcok - Stretnú sa preživší holokaust zo Slovenska a... | Facebook )  a s vďakou poznamenávam, že aj po skončení otváracích hodín múzea. V úvode nás čakala veľmi zaujímavá beseda s p. Ivanom Pasternakom, ktorý sa narodil v čase Slovenského štátu a deportácie mu zobrali tak starých rodičov ako aj otca. Jemu s mamou sa  podarilo prežiť, a tak mohol žiakom rozprávať  o svojom a mamičkinom živote (ako ju s láskou aj teraz v spomienkach oslovoval). Jeho spomienky boli o to emotívnejšie a žiakom blízke, lebo p. Pasternak sa narodil u nás v Prešove a ul. Sabinovská, Kováčska a Hlavná, ktoré sú s jeho spomienkami spojené,  sa nachádzajú v blízkosti našej školy.  Na p. Pasternakovi ma zaujal jeden konkrétny detail.  A to, s akou láskou rozprával o svojich rodičoch, konkrétne o svojej mamičke. Slovo mamička vo mne evokovalo neskutočnú emóciu smútku, lásky, spolupatričnosti. Páčilo sa mi, s akou láskou to vyslovoval. Tiež ma zaujal fakt, že ako 87-ročný starček (tak som si to vyrátal) je ochotný sa namáhať cestovať a  učiť,  jednoducho vychádzať zo svojej komfortnej zóny. To všetko kvôli tomu, aby nám odovzdal posolstvo o zverstve, ktoré sa dialo pred ani nie storočím dozadu. Naša generácia o tom potrebuje počuť, pretože sme si to nezažili. Neovplyvnil nás fašizmus, komunizmus či iný totalitný režim. Musíme sa v tejto oblasti vzdelávať, pretože my sme tvorcami toho, čo sa na tejto planéte a v tejto krajine bude diať. (Samuel Verčimák, oktáva A).

      Druhým hosťom besedy bola p. Lilja Pynchuk, ktorá sa so žiakmi rozprávala o vojne na Ukrajine. Zaujala ma ich pravá láska k vlasti. S mužom žili pred vojnou pár rokov na Slovensku, jej manžel IT-čkár pracoval pre Microsoft. No v momente keď vypukla vojna sa rozhodol ísť dobrovoľne na front a riskovať svoj život dennodenne pre svoju vlasť. Koľkí z  hejslovákov by to dokázalo urobiť ako on alebo ona? Opustiť istoty, pustiť muža na front, prísť o istý rodinný príjem pre niečo, čo je na stovky ak nie tisícky kilometrov vzdialené. Rovnako, ako jej muž bojoval na bojisku, ona bojovala svoj boj tiež. Čo ma ešte zaujalo, bol úplný záver. Pani Lilja spomenula, že často nevládze, no energiu jej dodávajú práve ľudia zo Slovenska. Musím povedať, že som sa v tej chvíli hanbil za všetky urážky, nadávky, stereotypy, ktoré voči týmto ľuďom kolujú medzi nami Slovákmi. (Samuel Verčimák, oktáva A).  A v mene ďalších žiakov dodáva Stanka Maťufková  (sexta A) surové emócie pani Pinčuk a jej pohľad na vojnu na Ukrajine mi otvorili oči.“  Mnohí žiaci sa ani po skončení besedy, o ktorej p. riaditeľ múzea  napísal, že -  „jedným dychom dodávam, že študenti boli fantastickí. Nestáva sa často, aby mladí ľudia úplne prirodzene predĺžili stretnutie o celú hodinu. Pevne verím, že všetci, odchádzali obohatení o nové poznatky a vedomosti. No hlavne s emóciami, ktorých základom je ľudskosť a láska k blížnemu.“ nedokázali s nimi rozlúčiť  a pokračovali v  rozhovoroch.

      Následne nás čakala  lektorovaná prehliadka múzea pracovného sústreďovacieho tábora, ktorá žiakom predstavila tento typ táborov, propagandu, transporty – a napriek tomu, že prehliadka trvala viac ako 2 hodiny, mnohí v záverečnom hodnotení napísali: „Vadilo mi, že sme nemali dostatok času na prezretie si exponátov.“ (Andrea Mihoková, sexta).

      Čo utkvie v pamäti z múzea iným žiakom?

      „Zaujal ma príbeh maliara, ktorý v tom čase mal na starosti práve dokumentáciu formou obrázkov/ mal aj vlastný denník.“ (Lukáš Stahovec, sexta)

      Zo Serede sme sa premiestnili do Nitry. Navštívili sme nitriansky hradný kopec, pripomenuli si významné miesto tohto mesta v našich dejinách – „Z hradu je nádherný výhľad na celé mesto (aj v noci) a nachádza sa tu aj krásny kostol, biskupský úrad či socha sv. Jána Pavla druhého. Výlet na tento hrad mi ponúkol pohľad zvrchu na krajinu bývalého Nitrianskeho kniežatstva, ktoré sa rozprestieralo na rovine a bolo kontrolované hradiskami na malých kopčekoch s ktorých bol však výborný výhľad na okolie.“ (Martin Babinčák, sexta). Na vianočných  trhoch pred Divadlom Andreja Bagara sme nasali adventnú predvianočnú atmosféru. 

      Skorá večierka bola nutnosťou pred skorým ranným budíčkom o pol šiestej ráno. Do sv. omše v Kostole sv. Petra a Pavla o 6,30 sme museli stihnúť zbaliť si batožinu a posilniť sa raňajkami, čo bola očami pedagogického dozoru najťažšia výzva, ktorej sme v priebehu celých  48 hodín čelili.

      Deň druhý alebo Budapešť  (Maďarsko)

      Cesty rovinnatým južným Slovenskom do Budapešti boli suché a prázdne, vďaka tomu sa nám podarilo zaparkovať pred Tropicáriom len s miernym sklzom.  Celé dopludnie patrilo 3 hodinkám biológie. Prehliadka akvária, tropických rybičiek, koralov, korytnačiek nesporne vyvrcholila prechádzkou v tuneli, v ktorom nám nad hlavami plávali rôzne druhy žralokov. Pre väčšinu z nás však asi najnezabudnuteľnejším zážitkom bolo hladkanie rají, ktoré si to evidentne užívali viac ako my, keďže mnohí z nás odchádzali s mokrými rukávmi.

      Popoludnie patrilo opäť dejepisu. So sprievodkyňou (učiteľkou dejepisu na slovenskej škole v Budapešti) sme navštívili budínsky hradný kopec, užili si výhľady na peštiansku stranu mesta, vypočuli mnoho historických faktov i povestí, spoznali životné osudy mnohých osobností spojených s miestami, po ktorých sme kráčali. Pri Matiášovom chráme sme si užili i remeselnícke trhy. Odtiaľ sme sa presunuli k budove parlamentu. Cestou sme sa po nábreží Dunaja vrátili k téme holocaustu, keďže sme prechádzali popri betónových topánkach - známom pamätníku masakru Židov počas 2. svetovej vojny.  Záver prehliadky patril vianočným trhom v centre... no a potom nás čakala cesta domov.

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje