• 2% DANE
     • 2% DANE

      15. 2. 2023

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú transparentne použité na

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie materiálno - technického vybavenia školy.

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. VIAC INFORMÁCII TU.

      Potrebné tlačivá v editovateľnej podobe

      Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022

      Vyhlásenie o poukázaní podielu dane za rok 2022

     • ...čo má sviečková manifestácia spoločné s ruskou agresiou na Ukrajine?...

      24. 2. 2023
      • ...tak aj  na túto otázku včera 23. 2. 2023 odpovedali p. František Neupauer (predseda OZ Nenápadní hrdinovia)  a Tomáš Kriššák (autor napr. aj  komiksu o M. R. Štefánikovi), ktorí zavítali na pozvanie p. uč. Miriam Kohutovej  k nám do školy medzi septimánov.

       Trojhodinový cyklus prednášok o sviečkovej manifestácii z marca 1988 cez životné svedectvá mnohých nenápadných hrdinov v boji s komunizmom či už v radoch cirkvi alebo aj spomedzi obyčajných ľudí z nášho regiónu, pokračoval cyklom o ruskej agresii na Ukrajine, o rozdieloch medzi informáciami a dezinformáciami a vyvrcholil  prezentáciou komiksu KIRA. 

       Tento komiks predstavuje vojnu na Ukrajine cez reálne udalosti prostredníctvom života dievčiny Kiry od roku 2014 do dneška. Jeho autor - Tomáš Kriššák - ho doplnil mnohými faktografickými, mediálnymi i historickým súvislosťami. Septimáni síce dostali do rúk jeho knižnú podobu, ale pre ostatných záujemcov ho máme v knižnici aj v elektronickej podobe. 

      • Viac fotografií nájdete v albume  TU

     • ŠKD - KVÍZ MILIONÁR

      21. 2. 2023

      Na prelome 1. a 2. školského polroku si deti z ŠKD preskúšali svoje vedomosti formou kvízu - na spôsob starej známej súťaže MILIONÁR. Otázky tentokrát neboli z prebratého učiva, ale skôr zo všeobecného rozhľadu a niekedy aj o tipovaní. Napríklad ako sa odborne nazýva detský lekár, čo je to platina alebo na čo sa používa chladič v aute. Deťom sa to veľmi páčilo a určite si to všetci radi zopakujeme.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD - KVÍZ MILIONÁR.

    • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“
     • „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“

      20. 2. 2023

      Mali sme návštevu. Z Trenčína k nám zavítal, aby s nami zdieľal čas, svoje skúsenosti a poznanie, Juraj Sedláček. Tento univerzitný kaplán a vysokoškolský pedagóg meral cestu na východ republiky rýchlikom v nočných hodinách, pretože vníma svoje poslanie citlivo. Pretože nám počas piatkového dopoludnia chcel povedať, že:  „Chlapcami sa rodíme, mužmi sa stávame.“  ,  „Vnútornú krásu žene môže dať iba Boh.“

      Chlapci a dievčatá vyšších ročníkov nášho gymnázia sa „kontaktne“ mali možnosť presvedčiť, že náš hosť rozumie mužskej duši, že sú rany na duši, ktoré sa dajú preliečiť. A keďže téma vzťahov, krásy aj strachov ponúka priestor pre mnoho rozhovorov, poobede sme sa rozlúčili v perspektíve opätovného stretnutia.

     • Hýbeme sa radi.

      9. 2. 2023

      V poobedňajších hodinách sa  deti z ŠKD zúčastňovali akcie Hýbeme sa radi pod vedením trénerov z Realfitu, Eriky a Kristiána. Deti mali možnosť zacvičiť si a vyskúšať si pri cvičení aj netradičné pomôcky a náčinia. Deťom sa akcia páčila, preto sme sa rozhodli túto akciu zopakovať ešte raz v jarnom období.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hýbeme sa radi..

    • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023
     • Prijímacie skúšky na stredné školy 2023

      9. 2. 2023

      Gymnázium sv. Mikuláša

      Do 20.marca 2023 je potrebné podať prihlášku na strednú školu. Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku aj naše Gymnázium sv. Mikuláša. So súhlasom Ministrestva školstva SR môžeme v tomto školskom roku prijať do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša maximálne 28 žiakov. Ponúkame stabilný kolektív odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania, množstvo formačných programov a mimoškolských aktivít, možnosti sebarealizácie a kvalitné materiálno - technické vybavenie tried a odborných učební. Pozývame šikovných piatakov na prijímacie konanie kam sa dostanú po podaní prihlášky zákonnym zástupcom žiaka. Viac informácii o podmienkach prijímacieho konania TU.  Dostupné sú aj vzorové testy z predchádzajúcich rokov. SRDEČNE POZÝVAME.

     • Národný týždeň manželstva

      9. 2. 2023

      Blíži sa 14. február a s ním aj už tradičný Národný týždeň manželstva (NTM). 

      NTM tento rok prebieha v čase 13.2 -19.2. 2023. Témou tohtoročnej kampane je "Odkaz...".  Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve "pláva" okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme... Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

      V Prešove je pre manželov pripravených veľa možností spraviť niečo navyše pre svoju spriaznenú (manželskú:) dušu! :)

      Ísť si zatancovať, oddýchnuť pod hviezdnym nebom, zasúťažiť si, užiť si divadlo, prednášky a besedy, duchovne načerpať, posedieť si pri čokoláde, poradiť sa či využiť jednu z množstva zliav, ktoré ponúkajú partneri NTM.  Viac informácií na www.ntmpo.sk

    • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi
     • Mikulášsky POLLITER - darovanie krvi

      1. 2. 2023

      Vo štvrtok 2.3.2023 od 8:00 hod. pozývame do jedálne školy všetkých študentov, absolventov, rodičov a priateľov školy nad 18 rokov, ktorí môžu a chcú darovať svoju krv. Jedná sa o tradičné podujatie na našej škole, ktoré nás vzájomne spája a prináša tak žiadaný rozmer spolupatričnosti a vzájomnej lásky.  Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým, raneným a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces darovania krvi trvá, od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých daruje darca 450 ml krvi. Ďakujeme za vašu prípadnú účasť, resp. šírenie tejto informácie.

      Skôr ako darujete krv: https://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/predtym-ako-darujete-svoju-krv

      Kedy nemôžete darovať krv: https://redcross.sk/daruj-krv/kedy-nemozete-darovat-krv/

      Akcia prebehne s spolupráci s mobilnou odberovou jednotkou NTS SR v priestoroch školskej jedálne. Tešíme sa na vás.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje