• Školský rok 2022/2023 - začíname
     • Školský rok 2022/2023 - začíname

      30. 8. 2022

      Leto finišuje a rovnako tak aj prázdninový čas. Približuje sa čas nástupu do školy a preto pripájame prvotné základné informácie o nástupe do školy.

      Nástup do školy je v pondelok 5.9.2022. Stretneme sa o 8:00 v škole a po úvodných pokynoch sa spoločne presúvame do Konkatedrály sv. Mikuláša, kde o 9:00 hod. začíname slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE. Žiaci 1. ročníka ZŠ zostávajú v škole, študenti kvinty až oktávy sa stretnú spolu s triednymi učiteľmi pred Konkatedrálou sv. Mikuláša o 8:45 hod.. Po skončení sv. omše odchádzajú žiaci domov, zamestnanci sa vracajú do školy. V pondelok 5.9.2022 nie je zabezpečená prevádzka školskej jedálne ani školského klubu deti.

      V utorok 6.9.2022 začína riadne vyučovanie a to triednickými hodinami na 1.VH a 2.VH. Pre žiakov sekundy až oktávy Gymnázia sv. Mikuláša je v rámci Prešovských misií pripravené divadelné predstavenie so začiatkom o 9:00 hod. Vyučovanie potom pokračuje ďalej podľa zverejneného rozvrhu. Týmto dňom začína riadna prevádzka školskej jedálne ako aj školského klubu detí.

      V stredu a štvrtok sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu.

      V piatok spoločne putujeme na Prešovskú kalváriu v rámci Misií 2022. V tento deň sa žiaci nevyučujú.

      Prajeme ešte požehnaný zvyšok prázdnin a tešíme sa na vás.

       

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje