• Vianoce 2022
     • Vianoce 2022

      21. 12. 2022

      V pokore a vďačnosti očakávame príchod Svetla, ktoré prežiaruje každú tmu. V novom roku 2023 ostaňme verní a pevne zakorenení v Kristovi a v Cirkvi. Všetkým ľuďom, blízkym aj vzdialeným, známym aj neznámym, prajeme požehnaný sviatočný čas.

    • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?
     • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?

      14. 12. 2022

      V mesiaci november prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 56 žiakov v 5 kategóriách. Po zrátaní všetkých bodov z písomnej a ústnej časti sa víťazmi stali nasledujúci žiaci:

      Klára Plocarová 02A, Šimon Máthé 03A, Jozef Jabczun 06A, Michaela Balčáková 07B a Emma Maňová 6.A v kategórii anglofónni žiaci.

      Všetkým víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na okresnom resp. krajskom kole olympiády.

      Všetkým ostatným študentom ďakujeme za účasť a ich snaženie a nezabudnite....SPEAK ENGLISH!

    • Rádio REGINA
     • Rádio REGINA

      13. 12. 2022

      Zaujímavá relácia o sv. Mikulášovi aj s našimi deťmi.

      Presne na sviatok sv. Mikuláša 6.12. sa z Konkatedrály sv. Mikuláša naživo vysielala zaujímavá relácia so zaujímavými hosťami, medzi ktorými bolo aj viacero žiakov našej školy. Veľké ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave žiakov (Judita Kmecová, Zuzana Lukáčová, Zita Sedláková, Annamaria Jerigová, Stanislav Šarišský). Prostredníctvom archívu SRO si môžete vypočuť zaujímavé rozhovory, pekné pesničky a básničky v podaní malých ale aj dospelých hostí. Príjemné počúvanie.  

    • Prvácka pasovačka
     • Prvácka pasovačka

      12. 12. 2022

      Dňa 2. decembra čakala na našich najmenších školákov Prvácka skúška. Museli sa postupne prelúskať rôznymi úlohami, v ktorých dokázali, akí sú šikovní a múdri, ako dokážu spolupracovať, a koľko sa toho už v škole od septembra naučili. Po absolvovaní všetkých disciplín sa potvrdilo, že Prváckou  „skúškou“ prešiel každý. Nasledoval spoločný slávnostný prvácky sľub.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvácka pasovačka.

      Na sviatok sv. Mikuláša, patróna našej školy, dňa 6. decembra, bolo slávnostnou Prváckou pasovačkou potvrdené prijatie všetkých prváčikov do cechu žiakov ZŠ sv. Mikuláša.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvácka skúška.

     • Mikulášske filmové predstavenie

      12. 12. 2022

      50 členovia Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole mali možnosť 6.12.2022 navštíviť individuálne filmové predstavenie v kine Cinemax v OC Novum v Prešove. Radi by sme sa poďakovali finančnej podpore Ministerstva ŠVVaŠ ako aj OZ Amavet. Ďakujeme aj za milú drobnosť v podobe cukroviniek. RNDr. M. Feretová

    • Exkurzia UPJŠ Košice
     • Exkurzia UPJŠ Košice

      12. 12. 2022

      Piatok 9. decembra 2022 sa niesol v nezabudnuteľnom duchu pre členov Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. Namiesto bežného vyučovania nás privítali na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde pre nás pripravili zaujímavý program. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o zaujímavých živočíchoch, hlavne o exotických bezstavovcoch a plazoch, ktoré sme mohli aj zobrať na ruky a pohladkať. Najviac zaujal pytón Bobo, ale bodovali aj pakobylky či agama. Primania dokonca dostali pakobylky darom :-) Následne sme si mohli preveriť svoj zrak a reflexy pri rôznych testoch (pomocou baterky,neurologického kladivka...)– a asi najočakávanejší bod programu na fakulte bola návšteva miestnosti s novonarodenými laboratórnymi potkanmi a hladkanie Hannah a Montany- ,,fakultných“ maznáčikov. Ďakujeme za výklad, experimenty a čas RNDr. T. Kiskovej PhD. a RNDr. I. Majláthovi PhD.

      Od zvieratiek sme sa presunuli do botanickej záhrady UPJŠ, kde sme videli mnoho zaujímavých rastlín, ktorých plodiny bežne využívame, ako napríklad vanilku, banánovník, ryžu či kakaovník. Okrem toho sa nám podarilo uvidieť aj krásne tropické motýle (ktoré prežili v skleníkoch májové vyliahnutie) či farebné rybičky. No a v neposlednom rade sme videli aj množstvo kaktusov a iných sukulentov, bambus, eukalyptus a rastlinu "s nalakovanými nechtami", ktorá zanechala hlboký dojem na našu pani zástupkyňu. Výklad pani botaničky bol pútavý a veľmi zaujímavý. Kým si primania prezreli včelársky náučný chodník a minizoo vo vonkajšom areáli, my starší sme sa rozprávali s našou pani sprievodkyňou o možnostiach štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

      Z príjemného tepla skleníka sme opäť vyšli do chladných ulíc centra mesta, aby sme sa mohli pokochať vianočnou atmosférou na trhoch a obzrieť si aj historické centrum mesta. 

      Veľmi pekne by sme za tento nezabudnuteľný výlet chceli poďakovať RNDr. Miriam Feretovej, RNDr. Bibiane Melegovej, UPJŠ, ako aj Asociácii pre mládež, vedu a techniku- Amavet, ktorý nám podobne ako Ministerstvo ŠVVaŠ finančne na exkurziu vďaka grantovej podpore prispeli. (Anna Penzešová O6A)

      Čo na to hovoria ostatní študenti? 

      „Osobne sa mi najviac páčilo skombinovanie praktickej a teoretickej časti. K plazom a hmyzu, s ktorými sme prišli do kontaktu, sme dostali aj pútavý komentár. Dr. Majláth s radosťou zodpovedal aj všetky naše otázky, ďakujeme.“

      (Dorota Reguliová, O6A)

      „Skvelo strávený piatok. Mali sme možnosť vidieť mnoho exotických druhov plazov, zo všetkých končín sveta. Vďaka skvelo pripraveným prednáškam od kolegov biológov z UPJŠ sme sa dozvedeli mnoho nových informácií. (Moja obľúbená: Hady majú nohy!) Taktiež sme boli oboznámený s výskumom, ktorý práve prebieha a venuje sa liečbe rakoviny a vedľajším účinkom chemoterapie. Ďalej sme sa dozvedeli nové veci o našich reflexoch (a o tom, že je niektorí z nás sú čiastočne  farboslepí,  iní necítia reflexy na polovici tela :-)). 

      Potom sme sa presunuli do botanickej záhrady, kde sme mali prehliadku s komentárom. A deň sme zakončili na Košických trhoch.“ (Štefan Hudačko, O6A)

      „Som veľmi vďačná, že som dostala príležitosť od pani učiteľky Feretovej ísť na exkurzie UPJŠ. Zvlášť v tomto čase, keď mne a mojim rovesníkom je častokrát položená otázka typu: ,,Kde chcete ísť na vysokú školu?”. Moja odpoveď znie: ,,Neviem, rozmýšľam, ešte sa hľadám…”

      Ďakujem, že som mohla bližšie nahliadnuť do vysokoškolského sveta, konkrétne štúdia na UPJŠ. Ďakujem vedcom, ktorí nám venovali svoj čas, ukázali zaujímavosti v laboratóriách, umožnili dotknúť sa netypických zvierat. " (Sára Kucková, O6A)

      „Výlet bol úžasný. Okrem toho, že som sa znova niečo nové naučila som aj prekonala svoj menší strach z hadov a taktiež som si veľmi užila deň so spolužiakmi. Bolo úžasné vidieť prostredie UPJŠ a naučiť sa niečo o laboratórnych  experimentoch, vedeckom výskume a zvieratách. Ďakujeme pani učiteľke Feretovej, že vďaka nej sme opäť získali mnoho nových skúseností a zážitkov.“ 

      (Diana Šimková, O6A)

      „Nezabudnuteľnou spomienkou z tohto vynikajúceho výletu, bol priamy kontakt s rôznymi druhmi zvierat. Bolo to úplne iné ako pozerať na ne cez sklo v ZOO či v TV. V botanickej záhrade sme v praxi uplatnili vedomosti, ktoré sme sa učili minulý rok počas hodín biológie ( s najlepšou pani učiteľkou Feretovou).“ (Matej Kmec, O6A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia UPJŠ Košice.

    • LOMIHLAV
     • LOMIHLAV

      12. 12. 2022

      9.12.2022 sa v Košiciach zúčastnili naše dva tímy matematickej súťaže LOMIHLAV.

      V prvom tíme sa po prvýkrát zúčastnili naši mladší žiaci a žiaci ZŠ:

      Pavol Kozák (02A), Rebeka Mašlejová(P9A), Zuzana Verešpejová (P9A) a Jakub Zajac(P8A) .

      Umiestnili sa na 38. mieste.

      Nášmu druhému tímu sa darilo trocha lepšie, skončili na 32.-33. mieste.

      Druhý tím tvorili žiaci KVARTY - Ján Fornadeľ, Filip Husovský, Timotej Novotný a Jakub Verčimák.

      Obom tímom ďakujeme za reprezentáciu školy a hlavne, aby im aj naďalej zostala láska k matematike.

    • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022
     • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022

      5. 12. 2022

      V piatok si to takmer 40-tka našich žiakov zo sexty A a oboch septím namierila do hlavného mesta na svetovú výstavu. Pre mnohých prvá návšteva Bratislavy, pre niektorých prvá cesta nočným vlakom domov, ale pre všetkých nezabudnuteľná dejepisná exkurzia pod hlavným velením p. uč. Miriam Kohutovej a Jany Tkáčovej. 

      Bratislava nás privítala prvým snehom, čo nás neodradilo od prehliadky významných miest našej histórie (bratislavské evanjelické lýceum, Academia Istropolitana, Grasalkovičov palác, korunovačný Dóm sv. Martina, Slovenské národné divadlo, prvá budova Slovenského snemu a mnohé ďalšie). Stretli sme množstvo osobností literatúry - aj keď len v kamenných podobách - P. O. Hviezdoslava, J. Hollého či Andersena. 

      Výstava nás nielen previedla dejinami dobýjania vesmíru - od Verneho, Lajky či Enosa až po jednotlivé lety do vesmíru nielen amerických či sovietskych kozmonautov. Mnohí z nás si vyskúšali na vlastnom tele, čo  pri výcviku zažíval náš slovenský kozmonaut I. Bella - či už virtuálnu realitu alebo jeden z tréningových strojov.

      Večer nás čakali adventné trhy a potulky po uličkách Starého mesta....a stretli sme aj sv. Mikuláša (dôkazová fotka v albume).... odkazuje, že v  utorok je u nás.  (MK)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022.

     • Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave

      1. 12. 2022

      V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnil 24. ročník Študentskej vedeckej konferencie FCHPT STU s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Po dvojročnej prestávke sa opäť konala prezenčne na pôde fakulty STU v Bratislave. Ide o prehliadku najlepších vysokoškolských bakalárskych a magisterských prác. Jej cieľom bolo podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne, ale hlavne environmentálne a spoločensky zodpovedné riešenia problémov súčasnosti. Popri nej sa uskutočnila aj posterová sekcia stredoškolských projektov, ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho Amavet klubu Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín. Mali možnosť stretnúť a diskutovať s odborníkmi v tejto oblasti, najmä z Inšpekcie životného prostredia a zo Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI). Práve tú ich projekt veľmi zaujal a tak chlapci získali Cenu SSCHI za výnimočný študentský projekt v oblasti chemického inžinierstva a technológií spojenú s finančnou odmenou.Gratulujeme a už teraz sa tešíme na 25. ročník ŠVK.

      Link na ŠVK v Ranných správach RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/370697#806 

      A. Kanderka, J. Jabczun

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje