• Misijné zrnká v našej škole
     • Misijné zrnká v našej škole

      31. 10. 2022

      Ježiš a jeho Matka Mária si často vyberajú deti a dávajú im dôležité úlohy pre život Cirkvi a ľudstva. Akú obrovskú silu má modlitba detí!“ Ján Pavol II., List deťom, 13. decembra 1994

      Žiaci štvrtých ročníkov ZŠ prijali výzvu vytvoriť Misijné zrnká – základný prvok modlitbovej siete detí, ktoré sa svojou modlitbou zapájajú do pomoci svetovým misiám. Stali sa tak členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta a ktoré spája myšlienka „ Deti pomáhajú deťom“.

      Misijné zrnko sa stretáva raz za 2 týždne, tvoria ho deti, ktoré sa modlia ruženec za pápeža, za misie a za misionárov celého sveta. Je zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme.

      Za všetkých členov sa slávi denne o 17.00 hodine v Bazilike sv. Petra v Ríme svätá omša. Za deti sa modlia aj misionári a ľudia na všetkých kontinentoch sveta. Viac na https://misijnediela.sk/vyzva-na-zapojenie-sa-do-misijneho-diela-deti/

      V mesiaci októbri bola vyhlásená súťaž – nacvičiť africký tanec. Samozrejme, obe zrnká sa do toho s radosťou pustili a usilovne celý október cvičili. 

      „Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj. Dobrotivý Pán Boh vás všetkých pozýva patriť k chlapcom a dievčatám, ktorí pomáhajú misionárom.“

      Ján Pavol II.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Misijné zrnká v našej škole.

    • MATBOJ
     • MATBOJ

      30. 10. 2022

      Vo štvrtok, 27.10.2022, sa opäť naše dve družstvá zúčastnili prestížnej matematickej súťaže MATBOJ v Košiciach. V tejto súťaži si naši študenti, Jozef Jurko (05B), Kristína Požonská, Jozef Sebastián Kišš a Ján Maník, všetci z 07A  (1. družstvo) a Petra Tomaščínová (08A),  Ema Szantová, Marek Bombara a Samuel Moravčík, všetci z 05A (2. družstvo), počínali celkom dobre.

      Prvé družstvo sa umiestnilo na peknom 24. mieste a druhé na 29. mieste, z celkového počtu 46 súťažiacich družstiev z celého Slovenska. Naši študenti si zmerali sily s najlepšími matematickými hlavami slovenských gymnázií a stredných škôl. Oceňujeme ich zodpovednú prípravua a ich nadšenie pre matematiku. Prajeme im v úspechy aj v ďalších rokoch a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

      30. 10. 2022

      Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!Držíme im v súťaži palce!

     • Projekt s podporou PSK ukončený

      27. 10. 2022

      Príjemné jesenné počasie doprialo realizácii projektu "Ihrisko pre všetkých" v rámci výzvy predsedu PSK. Projekt vybavenia volejbalového ihriska hracími prvkami, úpravy jeho okolia a namaľovania čiar podporil PSK prostredníctvom tejto výzvy sumou 2000€. Veríme, že to nebola posledná podpora zo strany PSK a tak budeme  môcť areál našej školy naďalej zušľachťovať a rozvíjať.

    • Festival vedy a techniky - Košice
     • Festival vedy a techniky - Košice

      26. 10. 2022

      V piatok 21.10.2021 sa konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky pre Prešovský a Košický kraj pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovalo 11 žiakov so 7 projektami. Na tejto súťaži bolo pred odbornou hodnotiacou komisiou odprezentovaných 62 vedeckých projektov žiakov gymnázií a stredných škôl oboch krajov a okrajovo aj pár odvážnych žiakov ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií. Výsledok krajského kola nás veľmi milo prekvapil - postúpilo všetkých 7 projektov z našej školy. Sme veľmi vďační za našu pani učiteľku RNDr. Miriam Feretovú a za jej čas, trpezlivosť  a ochotné srdce. 

      Na celoštátne kolo FVAT postúpili konkrétne títo žiaci: 

      01A: Klára Bauerová, Viktória Hasarová, Marko Balčák, Krištof Franko, Júlia Lichvárová, Mária Marcinčinová – Viktória Onuferová

      06A: Anna Penzešová, Matej Kmec, Jozef Jabczun a Alex Kanderka (pracujúci v našom Amavet klube)

      O8B: Noemi Uličná, Lívia Šmalecová

      Chceme tiež vyjadriť vďaku, za ochotu pomôcť pri realizácii projektov týmto žiakom : 

      O6A: Sára Kucková, Diana Šimková, Richard Barilla, Štefan Hudačko

      O7B: Tadeáš Bujdoóso

      Všetci žiaci sú členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole.

      Celoštátne finále sa uskutoční prezenčne v Bratislave počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 6. - 8. 11. 2021 v priestoroch zážitkového centra vedy v Aureliu (https://aurelium.sk/tesime-sa-na-vasu-navstevu-v-aureliu/).

      Blahoželáme! Sára Kucková (sexta A)

      Dojmy súťažiacich:

      Vzhľadom na moju prvú skúsenosť z takéhoto podujatia hodnotím dojmy veľmi pozitívne, bolo to veľmi inšpiratívne a hodnotné. Je krásne spoznať nových ľudí, vypočuť si nové názory a poučné boli aj otázky poroty, ktoré  otvárajú iné možnosti smerovania projektu. Som vďačná za túto príležitosť predovšetkým našej tr.uč. Feretovej. Viktória (01A)

      Páčilo sa mi, že každý súťažiaci sa mohol ísť pozrieť na každého iného. Dojalo ma,  ako nás ľudia, vysokoškolskí pedagógovia, spolusúťažiaci chválili,  akí sme šikovní. Nečakal som, že postúpime, je to veľmi dobrý pocit,  že sme niečo dokázali.  Marko (01A)

      Bol som prvýkrát na takejto súťaži. Bolo zaujímavé byť v priestoroch vysokej školy, komunikovať s vysokoškolskými profesormi. Musel som sa prekonávať, naučiť sa prezentovať a argumentovať. Páčilo sa mi tiež, že som sa mohol zoznámiť so žiakmi iných škôl, počúval som ich prezentácie a učil som sa od nich. Krištof (01A)

      Super zážitok. Najprv som mala stres, ako to dopadne a čo ma čaká, ale neskôr som si to užívala. Bola to zábava. Mária (01A)

      Na súťaži sa mi veľmi páčilo. Postúpili sme na celoštátne finále projektov, zoznámila som sa s milými vysokoškolskými pedagógmi, vybavili sme si exkurziu v ich laboratóriách. Prírodovedecká fakulta UPJŠ je veľmi pekná škola. Klára (01A)

      Bola to super skúsenosť. Zo začiatku to bolo stresujúce prezentovať projekt pred hodnotiacou komisiou, ale po prvej obhajobe to už bolo ľahšie. Komisia bola veľmi milá a nechcela nás zámerne na niečom nachytať. Bol to úžasný zážitok, vidieť toľko mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o vedu a snažia sa nejako prispieť k jej rozvoju. Samozrejme, študenti by to nedokázali bez svojich školiteľov a pedagógov, a preto veľké poďakovanie patrí Vám, pani učiteľka. Asi žiadna škola nemala také výborné výsledky ako my a to svedčí o vašej kvalite. Teším sa, no troška aj obavám na celoštátne finále.  Lívia (08B)

      Krajské kolo FVAT mi prinieslo mnoho nových skúseností. Mala som možnosť spoznať mladých šikovných ľudí, ktorí prezentovali zaujímavé projekty. Myslím si, že Slovensko má vďaka ich tvorivosti a nadšeniu dobrý základ pre vývoj v oblasti vedy a techniky. Noemi (08B)

      Bolo zaujímavé opäť prezentovať svoj projekt prezenčne pred odbornou porotou. Myslím si, že som si už zvykol na trému pred prezentáciou. Svojím projektom som zaujal nielen porotu, ale aj iných študentov. Počas festivalu košická televízia natočila prezentáciu môjho projektu. Teším sa na celoštátne kolo v Bratislave… Matej (06A)

      Myslím si, že mladí (primania) to zvládli na jednotku. Takéto súťaže im pomôžu, a ak si k vede vybudujú vzťah, tak je to len dobré. Slovensko potrebuje vedcov, kriticky mysliacich ľudí a takéto súťaže dokážu ukázať deťom, že veda nie je len nuda. Števo (06A)

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky - Košice.

     • Návrat k návšteve z ISLANDU

      25. 10. 2022

      S veľkou radosťou sme v skorých ranných hodinách 26.septembra 2022 privítali na letisku v Katowiciach 31 člennú výpravu z našej partnerskej školy v Sandgerdi na Islande. Po chvíli oddychu sme našu mobilitu v rámci projektu Erazmus+ začali exkurziou v Košiciach, kde si 27 žiakov a 4 učitelia prezreli historickú časť mesta Košíc,  múzeum Dolná brána  a Košické ZOO. Počas nasledujúcich 3 dní  strávených  doobeda v škole si naši žiaci a islandskí návštevníci vymieňali svoje poznatky a vedomosti z mytológie, literatúry, ľudovej slovesnosti, histórie, geografie a ostatných predmetov, ktoré využili pri príprave svojich  projektov, prezentácií, videí, kvízov, hravých aktivít, na ktorých pracovali počas celého trvania projektu. Takto si navzájom zaujímavou a veselou formou priblížili nehmotné kultúrne dedičstvo svojich krajín uchované v legendách, povestiach príbehoch. Takisto samotným zážitkom pre žiakov bolo spoznávať a porovnávať rozdielnosti našich školských systémov, čo prinieslo veľa humorných situácií.

      Zavŕšením programu v škole  boli štvrtkové divadelné predstavenia v angličtine. Ťahal dedko repku v angličtine pripravili žiaci našej školy ako príklad najobľúbenejších detských rozprávok a príbehov podávaných z generácie na generáciu. Na záver sme sa spoločne preniesli stovky rokov dozadu do stredovekého Islandu, skrz jednu z najznámejších ság Snorri Sturluson, ktorú v angličtine nacvičili a previedli spoločne žiaci našej a partnerskej školy.

      Aké by to bolo, keby sme teóriu nepreniesli do praxe! Miesta, o ktorých naši hostia počuli počas školských aktivít a ktoré sa spájajú s legendami či povesťami sme navštívili počas  našich spoločných exkurzií. Takto sme Islanďanom ukázali krásy Slovenska a bohatú históriu našej krajiny. So žiakmi a učiteľmi sme sa nakoniec rozlúčili veslo v škole počas slovensko- islandského večera na Imatrikulácii. Prísť na Slovensko a nezažiť tradičnú ľudovú tancovačku, neochutnať naše tradičné jedlo a zábavu by bolo ako navštíviť Island a nevidieť gejzír. Po tomto spoločnom týždni máme  nielen nové poznatky, rozšírené obzory ale hlavne veľa nových zážitkov a priateľov.

      Veľké ďakujem patrí programu  Erazmus+ a SAAIC, vďaka ktorým je tento projekt realizovaný!

       

      FOTOALBUM 1

      FOTOALBUM 2

       

       

     • Výzva na podporu

      24. 10. 2022

      Naša škola je dlhodobo zapojená do projektu Nenápadní hrdinovia, ktorí priniesol pre našich žiakov mnoho skúsenosti a nových poznatkov. Predseda OZ Nenápadní hrdinovia František Neupauer hľadá prostredníctvom online výzvy finančnú podporu pre vydanie komiksu o vzácnom človekovi MUDr. Silvovi Krčmérym, ktorý stál aj v najťažších časoch vždy na strane dobra a pravdy. Viac o celom projekte a možnostiach podpory TU. Vopred ďakujeme za každú podporu.

     • Misijný týždeň

      17. 10. 2022

      Tak ako každý rok prebieha u nás v škole misijný týždeň. Nielen pomocou, ale aj oblečením myslíme na krajiny celého sveta. Naše dve žiačky 6.B triedy, Nina Pecuchová a Nikola Hudáková si pre nás pripravili plagát pre priblíženie jednotlivých dní, za čo im srdečne ďakujeme.

    • Pasovačka v školskom klube detí (ŠKD)
     • Pasovačka v školskom klube detí (ŠKD)

      17. 10. 2022

      Na začiatku októbra sme v školskom klube detí medzi seba prijali nových členov z prváckych tried. Začali sme veselo – hymnou ŠKD v sprievode gitary na hudbu známej pesničky Aleluja šabalabamba. Deti čakali aktivity a súťaže, ktoré preverili ich vzájomnú spoluprácu. Po úspešnom zvládnutí zložili sľub klubkáčika a veľkou ceruzou boli pasovaní. Samozrejme nechýbal ani malý darček, ktorí pre nich pripravili šikovní tretiaci.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album PASOVAČKA V ŠKOLSKOM KLUBE.

    • DAR z Taiwanu
     • DAR z Taiwanu

      14. 10. 2022

      Nenápadný projekt zo záveru minulého roka priniesol dnes svoje ovocie. Prostredníctvom diplomatického zástupcu Taiwanu Mr. Nan-Yang Lee sme dostali na našu školu dar 16 ks notebookov ASUS ZenBook FLIP, ktoré budú slúžiť žiakom a študentom počas vyučovacích hodín. Tejto milej slávnosti sa zúčastnila aj europoslakyňa Miriam Lexmann, predseda PSK MIlan Majerský, riaditeľ arcidiecézneho školského úradu Miroslav Jacko a predseda RZ Vladislav Plocár. Podujatie podporili svojim vystúpením aj žiaci a učitelia s CZUŠ sv. Mikuláša. Fotografie z celého podujatia nájdete v priloženej fotogalérii TU.

     • Misijný týždeň 2022

      13. 10. 2022

      Tak ako každý rok aj rok 2022 prináša možnosť podporiť katolícke misie vo svete. Tento rok to bude podpora misijných diel v Kambodži prostredníctvom projektu Pápežské misijné diela. Naša podpora bude založená na modlitbe, skutkoch lásky a finančnej podpore. Misijný týždeň na našej škole začína v pondelok 17.10. a končí v piatok 21.10.. Celý misijný týždeň vrcholí Misijnou nedeľou 23.10.2022. Viac v priloženom videu. Vopred ďakujeme za každú podporu a svedectvo.  

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

      4. 10. 2022

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovala v týchto dňoch známu zbierku Biela pastelka. Vďakak ochotným a dávajúcim srdciam sa podarilo vyzbierať v Prešovskom kraji sumu 31411,97€. S podporou koordinátora Radoslava Vargovčíka a študentov sexty A sa na našej škole vyzbierala suma 347,97€. Poďakovanie patrí samozrejme aj každému darcovi. V prílohe TU nájdete ďakovný list zaslaný pre našu školu. ĎAKUJEME.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
    • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje