• Výhra v celoštátnej súťaži SPP Greenfluenceri a energia

      31. 5. 2024

      Nezisková organizácia Ekofond SPP v rámci vzdelávacieho programu Ekofond SPP pre budúcnosť v školskom roku 2023/2024 vyhlásila 2.ročník súťaže Greenfluenceri a energia.  Cieľom súťaže bola aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie. Ambíciou súťaže je inšpirovať k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať korektné šírenie relevantných informácií medzi školskú a širšiu komunitu s využitím médií, najmä sociálnych sietí. Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré zabojovali o vzdelávacie predstavenie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a koordinátora projektu. Žiaci septimy A pod vedením RNDr. Miriam Feretovej sa stali jej výhercami s projektom Nové riešenia a šetrenie energie pri nakladaní s ťažkorozložiteľnými odpadmi, ktorí hľadali spoločne s ďalšími organizáciami nové spôsoby eliminácie ťažko rozložiteľného odpadu (PCB, ťažké kovy, polystyrén...), ktorý inak končí na skládkach a v spaľovniach, resp. ako nerozložiteľný odpad v ekosystéme. Kontaminácia životného prostredia syntetickými kontaminantmi patrí v súčasnosti k najzávažnejším environmentálnym hrozbám. Blahoželáme. 

     • Dôležité!!!

      30. 5. 2024

      Týmto vám oznamujeme, že možnosť vyhlásenia sa z obedov je v závere školského roka 2023/2024 možná:

      1. v prípade hromadného odhlasovania (zabezpečujú triedni učitelia) pre celé triedy, ktoré idú na exkurzie, resp. školské výlety len do 11.6.2024 (utorok).

      2. v prípade individuálneho vyhlasovania (zebezpečujú rodičia) len do 18.6.2024 (utorok).

      Odhlasovanie je časovo limitované z dôvodu koncoročnej uzávierky.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Exkurzia Vlkolínec

      29. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia Vlkolínec.

      V krásnom počasí sme sa tentokrát vybrali do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, do Vlkolínca. Dvojhodinová cesta autobusmi smerom k cieľu našej exkurzie prešla v družných rozhovoroch rýchlo, čoskoro sme už vyšľapávali z parkoviska do podhorskej osady zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nádherná prírodná scenéria bez betónov či asfaltu navyše na nás pôsobila relaxačne až liečebne.

      Po prechádzke pomedzi zrubové objekty, typické pre našu stredoeurópsku oblasť, sme rozdelení do skupín navštívili domácu farmu s milými zvieratkami aj miestnu galériu. V budove bývalej školy sme si spolu s lektorom prešli dejinami obce, vypočuli od legiend očistenú verziu udalostí spájajúcich osadu s udalosťami druhej svetovej vojny. Z mnohých kuriozít spomeniem fakt, že Vlkolínec je dnes, napriek desiatky rokov trvajúcej snahe miestnych obyvateľov o osamostatnenie, len ulicou mesta Ružomberok, respektíve, že po spomínanej „ulici“ aj dnes môžeme vidieť miestnych obyvateľov zocelených ťažkými životnými podmienkami na bicykli aj vo veku po deväťdesiatke...

      Vlkolínec má svoje genius loci, je to miesto, kam sa chcete vrátiť.

     • Májové kvetinky

      28. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Májové kvetinky.

      Malí misionári 1. A- misijné zrnko sv. Filomény z Misijného diela detí spojilo v mesiaci máj svoje drobné ruky k modlitbe Loretánskych litánií. Vrúcne ďakovali Panne Márii za jej materinskú ochranu. Pre Nebeskú Matku s radosťou tvorili nádherné kvety k jej úcte. Spolu s Božou Matkou a sv. Jozefom sa modlia aj modlitbu piatich prstov: za najbližších, učiteľov a vychovávateľov, za pápeža Františka, biskupov, kňazov, za choré a trpiace deti i za deti, ktoré sú obeťami vojny a násilia.

      Od septembra sa prváci pod vedením triednej učiteľky Judity Kmecovej zapojili do mnohých misijných aktivít: Farebný putovný ruženec, Dušičky, 3 výzvy sv. Mikuláša, Trojkráľová súťaž, Deti prajú deťom, Krížová cesta za deti v Afrike, Modlitba pred a po jedle, Ruky modlitby i Májové kvetinky. Za všetkymisijné súťaže a videá získali až tri misijné somáriky a dve ovečky. Patria k najaktívnejším z vyše 500 zrniek na Slovensku. Boli zverejnení aj v Katolíckych novinách.

      Zároveň boli zapojení do misijnej aktivity: Duchovná kytica za všetky deti sveta.Modlitby boli z posolstva pápeža Františka na prvý Svetový deň detí v Ríme, ktorý sa konal 25. a 26. mája 2024.

      „Drahé dieťa, si vzácne v Božích očiach. Chceme obnoviť seba a svet. Ježiš nám dáva k tomu silu, odvahua je nám stále nablízku. Začať môžeme jednoduchými krokmi – pozdravením iných, požiadaním o dovolenie, ospravedlnením sa či poďakovaním.Svet sa najprv premieňa pomocou malých vecí.

      „Zverujem Vám dôležité tajomstvo: aby ste boli skutočne šťastní, musíte sa modliť, veľa modliť a každý deň, pretože modlitba nás spája priamo s Bohom.

      Drahé deti, kráčajme vpred a majme radosť. Radosť je zdravím pre dušu.“Pápež František

     • Vzdelávacia exkurzia v Martine

      28. 5. 2024

      Spolu so štyridsiatkou  terciánov a sextánov absolvovali v piatok 24. 5. 2024  vzdelávaciu exkurziu v Martine aj p. uč. Kohutová a Lazorová. 

      Dejiny literatúry od veľkomoravských čias až po našich realistov spolu s návštevou 1. budovy Matice slovenskej boli napriek vážnosti témy plné humoru a smiechu. Pani lektorka kládla našim žiakom mnoho viac či menej náročných otázok, no nenašla sa  ani jedna, na ktorú by nikto nevedel odpovedať. Počas  komentovanej  prehliadky Národného cintorína nás síce zastihla búrka, ale  náladu  nikomu nepokazila. Poslednou oficiálnou  zastávkou bola 3. budova Matice slovenskej na Hostihore, wokshop a prehliadka priestorov Slovenskej národnej knižnice.

      Posledná hodinka patrila neoficiálnemu spoznávaniu centra Martina. Mimoriadne rýchlo a veselo ubehli aj obe cesty vlakom. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník literárnej exkurzie.....

      Fotoalbum: Katolícka spojená škola sv. Mikuláša (edupage.org)

     • eTwinning spolupráca

      27. 5. 2024

      Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EU sme v apríli začali eTwinningovú  spoluprácu na projekte The European Union as seen by teenagers from inside and outside s 3 partnerskými školami v Turecku (Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu, Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi a  Eyüp Aygar Fen Lisesi). Žiaci si na platforme eTwinning zdieľajú a porovnávajú svoje názory o EU, testujú  vedomosti o EU cez zábavné online hry a IKT nástroje. Veríme, že zapojenie sa do tejto aktivity bude začiatkom budúcej spolupráce na nových medzinárodných projektoch.

     • ŠKOLA rodine, RODINA škole

      22. 5. 2024

      Blíži sa koniec mesiaca máj a s ním aj termín nášho tradičného podujatia ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Tradičný formát podujatia chceme zachovať aj tento rok s nádejou, že počasie bude o čosi lepšie ako minulý rok. Príďte si pozrieť vystúpenie žiakov ŠKD a stráviť príjemný čas pri neformálnych stretnutiach. Tešíme sa na vašu hojnú účasť a srdečne pozývame.

     • Majáles

      21. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Majáles.

      Tak ako po jarnom daždi rozkvitne lúka kvetov, rozkvitla aj naša jedáleň usmievavými a veselými tvárami študentov gymnázia a základnej školy sv. Mikuláša. Tohtoročná kvinta sa zhostila nápadu a úspešne zorganizovala prvý Majáles, ktorý sa konal siedmeho mája. Stoly nezdobili len vázy pestrých tulipánov, ale tiež chutné občerstvenie a čokoládová fontána s ovocím, ktorá prilákala mnoho maškrtníkov. DJ Johnny opäť nesklamal a rozpútal zábavu v plnom prúde. Pomedzi tanečné kolá tento večer spestrili zábavné vsuvky programu, ako napríklad spev s héliom, súťaž v pukaní balónov, slávny stoličkový tanec oktavánov a svoje vedomosti si mohli študenti overiť v zaujímavom kvíze, ktorý ako aj celý večer humorne moderovalo trio kvintánskych moderátorov. Po tomto večere plnom radosti a elánu mladých ľudí nám neostáva nič iné ako dúfať, že z Majálesu sa stane každoročná tradícia a na ďalší rok nás v máji svojimi kreatívnymi nápadmi vo dverách školy privíta budúcoročná kvinta.

     • Noc s Andersenom

      20. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

      Dňa 10. apríla 2024 sa uskutočnila očakávaná školská akcia "Noc s Andersenom", na ktorej sa zúčastnili žiaci 1. B triedy. Pred samotným podujatím sa niekoľko týždňov postupne zoznamovali so životom H. CH. Andersena a krásou jeho rozprávok. Celý večer prebiehal v priestoroch školy, ktorá sa zahalila do tajomnej tmy, čím sa vytvorila magická atmosféra plná záhad a dobrodružstva.

      Po prvej rozprávke a rozhovore s Andersenom, sa žiaci rozhodli zachrániť vyschýnajúci strom Rozprávkovník čítaním rozprávok a plnením rozprávkových úloh. Vybavení baterkami, prechádzali temnými chodbami a triedami, kde ich čakali úlohy. Tieto úlohy boli inšpirované známymi Andersenovými rozprávkami, čo prispelo k ich zábavnému a poučnému charakteru. Každá úspešne splnená úloha približovala deti stále bližšie a bližšie k očakávanému hľadaniu pokladu. Na tejto ceste bolo mnoho prekvapení, ktoré deti udržiavali v napätí a nadšení.

      Deti našli nielen poklad – rozprávkové knihy, sladkosti a strateného prváckeho Mima, ale preukázali aj svoje zručnosti, tímovú spoluprácu, kreatívne myslenie a popritom zažili množstvo zábavy a nezabudnuteľné chvíle.

      Na záver podujatia všetci spoločne vypustili lampióny šťastia, čo bol vrchol celého večera a krásna symbolická bodka za úspešnou akciou. Unavené, ale šťastné sa uložili na svoje lôžka a po rozprávke (niektoré i počas) zaspali.

      "Noc s Andersenom" sa ukázala ako mimoriadne úspešná a obľúbená aktivita aj medzi malými prvákmi. Odniesli si domov nielen knižný darček, nové vedomosti, ale aj množstvo pekných spomienok na dobrodružstvo s rozprávkami. K tomu prispela aj značná pomoc 5 rodičov, ktorí sa do priebehu akcie aktívne zapojili, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Vďaka patrí aj nášmu školskému kaplánovi o. Petrovi za duchovné sprevádzanie a pomoc počas rozprávkového večera.

      Zita Sedláková

     • ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

      20. 5. 2024

      V 2. polroku školského roka 2023/2024 žiaci 6.A, 7.A a 8.B čítali knihy v anglickom jazyku. O niekoľko týždňov neskôr sa na našej škole v daných triedach uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Súčasťou olympiády bol test, ktorý overil čitateľské kompetencie žiakov. Potom nasledovala ústna časť. Tá zahŕňala prezentovanie obsahu knihy. Organizátorkou súťaže bola p. učiteľka Martina Bartková.

      Sme hrdí na našich žiakov plných entuziazmu, ktorí neváhajú investovať svoj voľný čas do niečoho užitočného a zmysluplného, napríklad čítania kníh v anglickom jazyku.

      Umiestnenie:

      6.A - 1.miesto: Semanová Ester, 2.miesto: Medvecová Kamila, 3.miesto: Fekete Milan

      7.A – 1.miesto: Figurová Faustína, 2.miesto: Lukačková Anna, 3.miesto Kičurová Eliška, Tinka Artur

      8.B – 1.miesto: Lešová Katarína, 2.miesto: Žipaj Mathias, 3.miesto: Boris Ivan

     • Výsledky prijímacích skúšok na 8 ročné gymnázium

      17. 5. 2024

      V zmysle metodického usmernenia MŠVVaM zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025. Žiaci, ktorí sú prijatí majú prostredníctvom Edupage a rodičovského konta potvrdiť nástup do 3 pracovných dní a následne im bude zaslané rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí. Žiaci, ktorí sú neprijatí a vyhoveli podmienkam prijímacieho konania môžu prostredníctvom Edupage podať odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí (rodičom bude doručované ešte dnes) do 5 pracovných dní. Odvolacie konanie prebehne u zriaďovateľa Košická arcidiecéza v Košiciach po uplynutí 5 dňovej lehoty.

      Výsledky prijímacich skúšok na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove TU.

     • Výberové konanie

      9. 5. 2024

      Začiatkom mesiaca jún 2024 sa uskutoční na našej škole výberové konanie na pracovné pozície:

      • výchvávateľ v školskom klube detí - info TU
      • pomocná sila v školskej kuchyni - info TU,
      • upratovačka - info TU.

      Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch. Prihlášku do výberového konania s ostatnými náležitosťami  je potrebné zaslať, resp. podať osobne do 23.5.2024. 

     • Velehrad, Uherské Hradiště, Staré Město, Luhačovice...

      9. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Velehrad, Uherské Hradiště, Staré Město, Luhačovice....

      V tomto krásnom jarnom období sme sa so žiakmi nášho gymnázia vybrali po stopách Veľkej Moravy a Cyrila s Metodom. Navštívili sme archeoskanzen Modrá, kde sme sa atmosférou a replikami slovanského osídlenia doslova vrátili v čase. Večer prvého dňa sme následne strávili prechádzkami a večerou v historickom centre mesta Uherské Hradiště. Aj sme si tam zaspievali na pódiu na námestí a akú inú pieseň, ak nie „A od Prešóva“.

      Na druhý deň ráno nás už očakávali pred Bazilikou Nanebovzatia Panny Márie a Sv. Cyrila a Metoda na Velehrade, kde pre nás bola pripravená exkurzia s lektorom v interiéri baziliky aj v jej podzemí. Svätyňa je majestátna a ukrýva zaujímavú históriu a artefakty.  

      Cestou z Velehradu sme sa zastavili v pravdepodobnom centre Veľkej Moravy Starom Měste a poslednou zastávkou na Morave boli kúpeľné Luhačovice so svojou kolonádou a liečebnými prameňmi.

     • Celoštátne kolo biologickej olympiády v Banskej Bystrici

      3. 5. 2024

      V dňoch 25. - 27. 4. 2024 som mal príležitosť zúčastniť sa celoštátneho kola Biologickej olympiády v kategórii A, ktorá sa konala v Banskej Bystrici. Tieto tri dni boli pre mňa nielen výzvou, ale aj nezabudnuteľnou skúsenosťou, počas ktorej som spoznal nových priateľov, s mnohými z nich sa snáď opäť stretnem počas štúdia medicíny v Brne. Spoločne sme riešili rôzne úlohy a diskutovali o zaujímavých biologických javoch. Od prvého dňa som vedel, že ma čaká náročný a intenzívny program. Hneď do príchode nás čakala exkurzia na Mičinské travertíny. Spolu s olympiádou prebiehalo na pôde Univezity Mateja Bela aj podujatie TalentEXPO. Na TalentEXPO pozvali organizátori zástupcov rôznych firiem, organizácií a inštitúcií, ktoré s mladými talentmi pracujú a podporujú ich v ich ďalšom rozvoji. Mal som možnosť stretnúť a porozprávať sa s Teréziou Mihalovič Lukáčovou, spoluzakladateľkou vzdelávacej akadémie DASATO, platformy Growni alebo programu Nexteria Lab. Tešil som sa aj z prítomnosti popularizátora vedy Samuela Kováčika známeho ako Vedátor. Samuel je vyštudovaný teoretický fyzik, ktorý istý čas pôsobil aj na univerzite v Dubline, sa rozhodol svoje zanietenie pre vedu odovzdávať aj ďalej, a tak vznikol webový portál popularizujúci vedu – vedator.sk. Za firmy mala zastúpenie spoločnosť DNA ERA, ktorá ponúka jednotlivcom možnosť spoznať svoju osobnú DNA. Po ukončení galavečera plného rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi a opakovaných výzvach, aby sme ostali študovať na Slovensku, nás organizátori pozvali na večerný raut.Na ďalší deň nasledovala prezentácia projektov pred hodnotiacou komisiou. Projekty v mojej kategórií boli naozaj zaujímavé a mali vysokú vedeckú a odbornú úroveň. Po odprezentovaní všetkých projektov nasledovalo výberové konanie na svetovú súťaž Genius Olympiad, ktorého som bol súčasťou. Nasledovala večera a interaktívny večerný program.V sobotné ráno ma už čakal iba jeden bod programu, zato ale ten najdôležitejší, a to slávnostne vyhlásenie výsledkov. Som svojim projektom s názvom Porovnanie parametrov slovenských a zahraničných medov a ich medových pien som sa stal úspešným riešiteľom a získal som 8. miesto. Chcel by som sa poďakovať RNDr. Miriam Feretovej za podporu a taktiež môjmu konzultantovi Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc., za realizáciu projektu v priestoroch jeho laboratória.Biologická olympiáda v Banskej Bystrici bola pre mňa nielen ďalšou súťažou v rade, ale aj príležitosťou objaviť nové veci, stretávať rovnako nadšených ľudí a prehlbovať moju lásku kbiológii. Som vďačný za túto skúsenosť. Matej Kmec (07A)

     • DIGITAL YOUTH FORUM 2024

      2. 5. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DIGITAL YOUTH FORUM 2024.

      DIGITAL YOUTH FORUM 2024-bezpečnosť, kreativita, technológie - v tomto znení sa nieslo podujatie pre mladých, ktoré sa konalo v utorok 23.04.2024 v M Aréne v Prešove. Organizovalo ho Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Trieda 05A dostala možnosť zúčastniť sa tohto podujatia, ktoré bolo originálne v svojom prevedení s prednáškami, workshopmi, vyskúšaním si moderných virtuálnych technológií, umelej inteligencie, ale taktiež hudobnou zložkou v podobe modernej interpretky Barb a občerstvením formou street food. Zaujímavé a podnetné boli témy Čo nás učia videohry? Nenechaj sa ovplyvniť euromýtmi a fake news, Ako bojovať proti dezinformáciám, Digitálni rodičia, Vedcom o výžive vo svete hoaxov. Jednotliví speakri prezentovali platformy Rada pre mediálne služby, DÁSATO Academy, Rada pre mediálne služby, IT valley. Śtudenti absolvovali prínosné vzdelávanie, ktoré bolo kreatívne, zábavné a inšpiratívne. V spätnej väzbe nielenže poďakovali pánovi riaditeľovi RNDr. M. Tkáčovi za možnosť účasti, ale priali by si takých podujatí viac, hlavne pre všetkých mladých.

    • IQ olympiáda
     • IQ olympiáda

      2. 5. 2024

      Odváž sa používať vlastný rozum

                                                           Immanuel Kant

         Aj tento rok sme sa prihlásili do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje spoločnosť Mensa Slovensko.

          Z našej školy sa rozhodlo naplniť Kantov citát  30 žiakov ( ZŠ a G).

      Celkový počet súťažiacich bol na Slovensku 11 314, z Prešovského kraja to bolo 1479 žiakov.

      Máme veľkú radosť, že až dvom našim žiakom sa podarilo prebojovať do regionálneho kola.

          Za ZŠ nás bude reprezentovať žiak Ivan Boris z P8B , ktorý sa umiestnil na 7.mieste v kraji (59. - 65. na Slovensku) a za G nás reprezentuje Šimon Vajda z O4 A , ktorý sa umiestnil na 17.-18. mieste v kraji  ( 196.- 210. na Slovensku).

      Z ich úspechu sa úprimne tešíme, blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Erasmus+ na pokračovanie

      2. 5. 2024

      Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny (SAUF) prostredníctvom projektov Erazmus + ponúka učiteľom francúzskeho jazyka rôznorodé možnosti inovačného vzdelávania. V dňoch 19. - 26. marca 2024 sa zúčastnila takéhoto vzdelávania v Paríži aj naša kolegyňa Mgr. Daniela Kuchárová. Projekt s názvom Vzdelávaním k viacjazyčnosti bol organizovaný v spolupráci s francúzskou organizáciou OEP. Vzdelávanie bohaté na teoretické vedomosti a praktické workshopy sa uskutočnilo na významných francúzskych inštitúciách ako univerzita Sorbonne, univerzita Francois Miterand, či Jazykový inštitút v Sèvres. Prednášali renomovaní profesori francúzskych univerzít ako napríklad Christian Tremblay a Jean Claude Beacco, ktorí sú autormi mnohých štúdií k viacjazyčnosti, ktoré sú prístupné na ich internetových stránkach a tiež aj autormi Spoločného Európskeho Referenčného Rámca pre jazyky (slovenská verzia dostupná dostupná TU).

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje