• Začíname 4.9.2023

      30. 8. 2023

      Školský rok 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023.

      Leto pomaly končí a to je jasný signál, že sa blíži začiatok školského roka 2023/2024. My tento školský rok začíname rovnako ako roky predtým, teda sv. omšou VENI SANCTE v Konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 8:30 hod.. Program na prvé dva dni nového školského roka je nasledovný:

      1. V pondelok 4.9.2023 prídu do školy na 7:45 hod. žiaci 1. ročníka až 5. ročníka ZŠ a žiaci primy A. Po krátkom úvode odchádzajú spolu s triednymi učiteľmi do Konkatedrály sv. Mikuláša najneskôr o 8:10 hod. Žiaci 1. ročníka ZŠ spolu s rodičmi zostávajú v škole. Žiaci ostatných tried ZŠ a gymnázia sa stretnú spolu s triednymi učiteľmi pred Konkatedrálou sv. Mikuláša najneskôr o 8:20 hod.. Po skončení svätej omše, ktorú bude celebrovať otec biskup Marek Forgáč, odchádzajú všetci žiaci domov. V tento deň ŠKD ani školská jedáleň nebudú v prevádzke.

      2. V utorok 5.9.2023 prídu žiaci do školy najneskôr o 7:55 hod., vyučovanie začína o 8:00 hod. triednickou hodinou. Vyučovanie pokračuje na 2. VH ďalšou triednickou hodinou a pokračuje podľa zverejneného rozvrhu na stránke školy (bude zverejnený najneskôr 4.9.2023). V tento deň sa žiaci 1. stupňa končia vyučovanie po 4. VH, žiaci 2. stupňa ZŠ po 5. VH a žiaci Gymnázia sv. Mikuláša končia vyučovanie po 6. VH. Po skončení vyučovania idú žiaci na obed a začína aj fungovanie ŠKD.

      Tešíme sa na vás.

      Vaši učitelia a vedenie Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

       

     • Duchovná obnova

      26. 8. 2023

      Obišovce 2023

      S blížiacim sa začiatkom školského roka 2023/2024 sa v škole po zaslúženom oddychu pomaly ale isto aktivizujeme. V stredu 23.8. sme nastúpili do práce (vedenie školy ešte niekoľko dní skôr) a po úvodnej sv. omši nasledovala pracovná porada, kde sme si povedali, čo nás čaká v najbližších dňoch. A hneď prvou aktivitou, na ktorú sme sa všetci tešili, bolo duchovná obnova s pátrom Františkom Štrbom, OSB. Je to benediktín z kláštora v Sampore (farnosť Sliač), ktorý nás počas 2 dní sprevádzal touto duchovnou obnovou. Okrem džemu vlastnej výroby a chleba, ktorý napiekol prior kláštora, nám priniesol hlavne dôležité posolstvá, na ktoré by mal pamätať každý učiteľ (v skutočnosti ešte priniesol a rozdal plný kufor knižiek a rôznych záložiek s modlitbami). Pre učiteľa cirkevnej školy je na prvom mieste budovanie vzťahu s Ježišom skrz modlitbu. Cez tento vzťah potom môže učiteľ tvoriť a budovať vzťah so zverenými deťmi, rodičmi ako aj kolegami na pracovisku. Ovocím pravidelnej modlitby je potom ticho, ktoré premieňa naše nepokojné vnútro na pokojné miesto, ktoré môže byť naplnené Duchom svätým a skrz neho potom aj ozajstnou múdrosťou, rozvahou, priateľstvom....

      Povzbudení spoločne stráveným časom v Obišovciach v Dome Anny Kolesárovej ako aj v diecéznej svätyni sa tešíme na príchod našich detí. Začíname 4.9. v pondelok - informácie už čoskoro.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje