• Veľká Noc 2024 sa blíži...

      27. 3. 2024

      Kajajte sa verte evanjeliu...slová z Popolcovej stredy pomaly odznievajú a pôstny čas sa blíži ku koncu. Dnešná spoločná modlitba krížovej cesty bola pre nás všetkých pripomenutím si Kristovej obety, no aj časom plným nádeje na Jeho zmŕtvychvstanie. Požehnané Veľkonočné sviatky všetkým vám.

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      27. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa.Cieľom kampane je informovať a vzdelávať, scitlivovať spoločnosť voči nenarodeným deťom a zvyšovať povedomie verejnosti o otázkach týkajúcich sa počatých detí. Tohtoročnou témou kampane sú práva nenarodených. Nenarodené dieťa je subjektom práva v SR, napriek tomu, že právo na život nemá do 12. týždňa garantované. Každý ľudský život začína počatím a už od počatia je hodný ochrany a prináleží mu dôstojnosť.

      Aj tento rok sa naša škola zapojila do kampane na obranu života od počatia. Deň sme začali rannou svätou omšou k úcte života v školskej kaplnke. Počas dňa sa realizovali prolife aktivityv triedach:prezentácia Život je zázrak, animácia Ježiš sa narodil, edukácia Dieťa je Boží dar, Cesta nádeje, pieseň a báseň Nenarodených, spoznávanie svätých, hymna oslavujúca zázrak života i oslavapočatín.

      Deň počatého dieťaťa vyvrcholil krížovou cestou za nenarodené detipod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I. stupňa ZŠ a pedagogické asistentky.Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i predajom sviečok za nenarodené deti žiačkami 8.A. Študenti kvarty a septimy pripravili biele stužky, ktoré sa rozdávali počas prestávok ako symbol nevinnosti a bezbrannosti. Jej pripnutím sme zviditeľnili neviditeľného človeka.

      Nenarodené deti by mali byť v živote vítané a ochraňované!                                      Judita Kmecová

     • Naši študenti na krajskom kole biologickej olympiády

      22. 3. 2024

      Biologická olympiáda, ktorá sa 20.3.2024 konala v priestoroch Gymnázia L. Stoeckela v Bardejove bola výnimočným zážitkom pre dvoch študentov našej školy. Matej Kmec (septima A) si odniesol úžasné druhé miesto, čím si zabezpečil postup na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 25. - 27. 4. 2024 v Banskej Bystrici. Jeho projekt s názvom: Porovnanie parametrov slovenských a zahraničných medov a medovej peny zaujal porotu a zaslúžene získal uznanie. “Som z toho veľmi šťastný, že som sa zúčastnil biologickej olympiády. Je to pre mňa veľká motivácia pokračovať v skúmaní biologických javov, moje poďakovanie patrí Ing. Jurajovi Majtánovi, DrSc, MBA (Ústav molekulárnej biológie SAV) za to, že som mohol realizovať výskum v jeho laboratóriu a za odbornú pomoc."Okrem neho sa na pódiu objavila aj naša tohtoročná maturantka Katarína Fabuľová (oktáva A), ktorá obsadila tretie miesto so svojím projektom: Analýza vplyvu vonkajších a vnútorných faktorov a potenciálne využitie aromatických čajov v prevencii pred kliešťami. "Verím, že moja práca prinesie nové poznatky do tejto oblasti, moje zistenia môžu prispieť v odbornej komunite k lepšiemu pochopeniu fenoménu problematiky kliešťov. Veľké ďakujem patrí môjmu konzultantovi Doc. MVDr. DrSc. Branislavovi Peťkovi (Univerzita vet.lekárstva a farmácie Košice) za jeho čas, konzultácie, pomoc a podporu. Po súťaži nás čakala zaslúžená prechádzka historickým centrom Bardejova spojená s kávičkou a koláčikom. Ďakujeme za pomoc a podporu aj p.uč. M. Feretovej. Oba sme členmi Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. 

      Katka a Matej

     • Prosba o modlitbu

      19. 3. 2024

      V nedeľu večer odišiel do domu Otca Janko Goliaš, bývalý zástupca na našom Gymnáziu sv. Mikuláša. Zostáva v našich srdciach, spomienkach a príbehoch plných láskavého humoru a pokoja. Nech mu Pán udelí večný pokoj a radosť v nebeskej vlasti. Pohrebné obrady a posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v stredu 20.marca 2024 o 11:30 hod. v Dome smútku v Prešove. Myslite na neho vo svojich modlitbách.

     • Festival vedy a techniky ČR 2024 Pardubice

      18. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Festival vedy a techniky ČR 2024 Pardubice.

      V dňoch 6.-8.3.2024 sa študentky sekundy osemročného gymnázia Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a členky Amavet klubu 957 v Prešove Viktória Onuferová a Juliana Lichvárová ako víťazky kategórie Junior celoslovenského kola  Festivalu  vedy a techniky v Bratislave zúčastnili Festivalu vedy a technicky ČR v Pardubiciach. Po pricestovaní a prezretí priestorov výstavného centra Aurélium si nainštalovali podklady k projektu. Samotná súťaž prebiehala v dňoch 7.-8.3.2024. Na úvod, po privítaní, bola predstavená odborná porota zložená z pedagógov vysokých a stredných škôl, zástupcov mesta a kraja. Súťažilo sa v dvoch oblastiach – junior (študenti základných škôl) a stredoškolák (študenti stredných škôl). Celkovo bolo odprezentovaných 110 projektov, z toho 60 pre základné školy, 47 pre stredné školy, 2 špeciálne projekty a 1 nesúťažný medzinárodný projekt (projekt našich dievčat).

      Porotcovia sa zastavovali pri súťažiacich, pýtali sa ich rôzne doplňujúce otázky a súťažiaci sa snažili svojimi prezentáciami a odpoveďami porotcov  zaujať a presvedčiť, že ich projekt je ten naj. Dievčatá prezentovali svoj projekt pedagógom, ktorí boli ich prezentáciou nadšení. Vraj to bol projekt na úrovni stredoškolákov.  Piatok bol deň určený pre prezentáciu pred širokou verejnosťou. V tento deň prezentovali dievčatá projekt aj pred ostatnými študentmi, hlavne z radu stredoškolákov, ktorých téma a spracovanie projektu zaujalo. Veľký dojem zanechali aj u minuloročného víťaza Festivalu vedy a techniky ČR, ktorý postúpil na medzinárodnú súťaž v Dallase. Dal zároveň dievčatám námety, ako postupovať pri tvorbe a prezentáciách projektov v nasledujúcich rokoch.

      Táto súťaž odstránila zábrany, naučila dievčatá reagovať aj v inom cudzojazyčnom prostredí. Bolo neskutočne milé pozorovať ako sa zbúrala jazyková bariéra a dievčatá s porotcami, hosťami  a  študentmi diskutovali bez problémov. Zdokonalili sa v prezentácii a diskusii s odborníkmi.

      Tento pobyt využili aj na spoznávanie histórie a kultúry mesta Pardubice a jeho okolia. Najviac ich zaujalo námestie s pešou zónou za Zelenou bránou pri mestskom magistráte a kostolom sv. Bartolomeja. Mesto známe perníkmi má svoje zaujímavé historické čaro.  Nemenej zaujímavá bola ja obhliadka Pardubického zámku s jeho neobyčajnými obyvateľmi – pávmi. Aj mestské divadlo so svojou nezvyčajnou historickou architektúrou bolo prijemným spestrením pobytu. Samozrejme nevynechali ani návštevu obchodíka s tradičnými Pardubickými perníkmi.

      Poďakovanie patrí p. E. Onuferovej za doprovod dievčat, organizátorovi súťaže p. Medřickému  a jeho asistentke p. Lucii Lovácz za starostlivosť počas súťaže a OZ Amavet, ktoré túto cestu umožnilo a podporilo.

      J. Lichvátová a V. Onuferová

    • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša
     • Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša

      15. 3. 2024

      Základná škola sv. Mikuláša otvára svoje brány pre budúcich prvákov už čoskoro. Veríme, že záujem o kvalitné vzdelávanie a výchovu v bezpečnom prostredí katolíckej školy bude dostatočný a preto srdečne pozývame všetkých záujemcov na ZÁPIS detí do 1. ročníka Základnej školy sv. Mikuláša. V budúcom školskom roku otvárame pre budúcich prvákov 2 triedy. A teraz informácie k samotnému zápisu.

      Zápis sa uskutoční v dňoch 3.4. – 5.4. 2024 (STR – PIA) v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod. a to v priestoroch na prízemí budovy školy. Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 6 rokov. U mladších detí je nutné k zápisu doručiť potvrdenie o školskej zrelosti od psychológa alebo z CPPPaP.

      ČO POTREBUJETE K ZÁPISU?

      1. Dostaviť sa spolu s dieťaťom.
      2. Vyplniť elektronickú prihlášku dostupnú TU.
      3. Vyplniť a priniesť v deň zápisu dotazník pre potreby školy dostupný TU.

      Základná škola sv. Mikuláša nie je spádovou školou a teda miesto trvalého bydliska žiaka a poradie v akom sa zápisu zúčastní nie je rozhodujúcim kritériom pre jeho prijatie na našu školu.

      Tešíme sa na každého nového žiaka a na každého nového priateľa našej školy.

     • Zlato pre Trnky brnky

      15. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zlato pre Trnky brnky.

      V priestoroch historickej budovy DJZ v Prešove sa 13. marca 2024 konala regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a amatérskych divadiel Dni s Táliou.

      Náš detský divadelný súbor Trnky brnky sa predstavil s inscenáciou Cesta za šťastím, ktorá vznikla na motívy rozprávky Teda Hughesa. Pôsobivé vystúpenie našich malých hercov ocenila porota zlatým pásmom s návrhom na postup na krajskú súťaž Rozprávkový Stropkov.

      Z úspechu máme nesmiernu radosť.

                                                                                                          vedúca súboru Zita Sedláková

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      11. 3. 2024

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín – školské kolo.

      6. marca 2024 Tristan Eli Mihok svojou pôsobivou recitáciou otvoril školské kolo HK.

      30 súťažiacich s odvahou predstúpilo pred porotu a obecenstvo, aby predviedlo svoje

      recitačné schopnosti.

      Recitujúci zaujali kultivovanosťou rečového prejavu a podaním vybraných textov. Pre prváčence, ktoré sa ešte tejto súťaže nezúčastňujú, boli veľkou motiváciou do ďalšieho ročníka HK.

      Zvláštnosťou bolo, že tento raz v porote neboli len učitelia, ale aj vzácny hosť - spisovateľka Zuzana Štelbaská, ktorá k nám zavítala spolu s knihovníčkou Lenkou Halásovou v rámci projektu Knižnice POH - Zábavné čítanie.

      Porota dospela k týmto výsledkom:

      I. kategória v prednese poézie

      1. miesto – Katarína Mrázová

      2. miesto – Diana Kočišová

      3. miesto – Zoja Ištvanová

      I. kategória v prednese prózy                                                                                                        

      1. miesto – Karolína Suchárová

      2. miesto – Tomáš Opočenský

      3. miesto – Alžbeta Hermanovská

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      Na koniec sa zúčastnení mohli tešiť z divadelného predstavenia Cesta za šťastím, ktoré zahral DDS Trnky brnky.

      Zita Sedláková

     • Prijímacie skúšky na stredné školy 2024

      4. 3. 2024

      Do 20. marca 2024 je potrebné podať prihlášku na strednú školu. Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku aj na naše Gymnázium sv. Mikuláša. So súhlasom Ministerstva školstva SR môžeme v tomto školskom roku prijať do prímy osemročného Gymnázia sv. Mikuláša maximálne 28 žiakov. Ponúkame stabilný kolektív odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania, množstvo formačných programov a mimoškolských aktivít, možnosti sebarealizácie a kvalitné materiálno-technické vybavenie tried a odborných učební. Pozývame šikovných piatakov na prijímacie konanie, na ktoré sa dostanú po podaní prihlášky zákonným zástupcom žiaka. Viac informácií o podmienkach prijímacieho konania TU. Dostupné sú aj vzorové testy z predchádzajúcich rokov (dostupné na lište - o škole/prijímacie skúšky). SRDEČNE POZÝVAME.

     • Vedecké dielne Onkológia pre gymnázia 2024

      4. 3. 2024

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine (4.2.) a Medzinárodného dňa výskumu rakoviny (7.3.) sme sa 22. februára 2024 zapojili do celoslovenského projektu vedeckých dielní Onkológia pre gymnáziá. Pracovníci katedry bunkovej biológie (doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD. a spol.) z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Nadáciou na výskum rakoviny uskutočnili edukačno-popularizačný seminár pre triedu septima A a maturantov z biológie. Aj v tomto roku odborníci, laici, pacienti a aj pacientske organizácie po celom svete upozorňujú na potrebu zvyšovania povedomia o tomto ochorení, ako aj na nevyhnutnosť edukácie a dostupnosť prevencie. Je zároveň príležitosťou na oboznámenie sa s touto problematikou a na prijatie opatrení na zmenšenie zaťaženia rakovinou v celosvetovom meradle Tohtoročná kampaň pokračuje v téme: „Odstráňme rozdiely v starostlivosti“ (Close the care gap). Aj naši študenti sa aktívnou formou dozvedeli o problematike, podstate, výskyte onkologických ochorení u nás, ale aj o  potrebe zdravého životného štýlu. Prednášajúci vysvetlili, že rakovina je skupina nádorových ochorení, ktoré sa líšia rôznymi príznakmi, diagnostikou, liečbou a prognózou. Prezentovali metódy a výsledky výskumu a oboznámili študentov s možnosťami prevencie nádorových ochorení.  Veľká časť bola venovaná potrebe preventívnych skríningových vyšetrení, ktoré  odhalia ochorenie v skoršom štádiu a môžu zachrániť život. Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom spustili spoločnú informačnú kampaň „Onkokontrola“ (3 skríningy, ktoré môžu zachrániť život: rakoviny krčka maternice, rakovina prsníka a rakovina hrubého čreva a konečníka). Iným, o nič menej dôležitým zámerom samotných prednášok, je inšpirovať študentov k štúdiu medicíny, prírodných a technických vied a vzbudiť v nich zvedavosť a záujem o vzdelanie, či už v oblasti onkológie alebo vedy a techniky ako takej.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje