Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 802;
  riaditeľstvo CZUŠ 803
  zborovňa 804
  ekonomické odd. 805
  vedúca ŠJ 806
  vrátnica 807
  kabinet SJL+DEJ 808
  kabinet ZŠ 1.posch. 809
  kabinet ZŠ prízemie 800
  kabinet GEO 812
  kabinet CUJ 813
  sklad učebníc 814
  kabinet KNB 815
  kabinet BIO 816
  labinet TSV 817
  školník 820

  Web školy: www.zsgmik.sk

Štvrtok 18. 7. 2019

Statistics

Počet návštev: 6477779

Naše FB stránky

Sväté omše

Sväté omše

Rozpis sv. omší: 

pondelok - detská sv. omša na 4.VH

utorok, štvrtok a piatok - sv. omša ráno o 7:30 hod.

1. piatok v mesiaci - sv. omša celoškolská na 3. VH

3. týždeň v mesiaci (ŠTV.) - sv. omša v anglickom jazyku

prikázané sviatky - sv. omša v Konkatedrále o 8:15 hod.

bankové spojeniebankové spojenie

SPONZORSKÝ ÚČET ŠKOLY

IBAN: SK96 0200 0000 3500 2593 8572

ÚČET PRE MESAČNÝ PRÍSPEVOK ŠKD

IBAN: SK43 0200 0000 0036 8182 8658​

ÚČET ZRPŠ PRE ZASIELANIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV

IBAN: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

ĎAKUJEME

Prezentačné video školy k 25. výročiu

Prekladový slovník

 

 

Informácie pre všetkých

Drahí rodičia, študenti, hostia!

Na tejto stránke nájdete novinky a užitočné informácie o našej škole (Gymnázium sv. Mikuláša a Základná škola sv. Mikuláša), ale aj odkaz na www stránku CZUŠ sv. Mikuláša. Dúfame, že táto stránka bude pre Vás užitočná. Navštívte aj naše FB stránky s odkazom na pravom paneli. Ďakujeme za návštevu našich stránok.

 

Novinky

 • POZOR ZMENA!!!

  Z dôvodu zlepšenia dostupnosti telefónnych liniek na škole (možnosť dovolať sa do všetkých kabinetov) došlo od 8.7.2019 k prečíslovaniu pôvodných telefónnych čísel. Pôvodné telefónne čísla v tvare 05174654xx sa menia na 05174658xx. Pôvodné dvojčíslia na konci telefónnych čísel zostávajú nezmenené. V sekcii KONTAKTY si môžete pozrieť nové telefónne čísla. ĎAKUJEME za pochopenie.

 • VÝBEROVÉ KONANIE

  Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

  • kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ- učiteľ pre nižšie a úplné stre
 • Včera bol deň oceňovaní...Najprv v DJZ v Prešove predseda PSK Milan Majerský ocenil 20 najlepších stredoškolákov zo škôl na území PSK a medzi nimi aj 4 našich študentov (medzi ocenenými žiakmi sme mali najhojnejšie zastúpenie) - Mirka Feretová, Samuel Smoter, Peter Škripko a Ján Maťufka. V tom istom čase prebiehalo oceňovanie najlepších žiakov škôl Košickej arcidiecézy za prítomnosti o. biskupa Mareka Forgáča. Medzi ocenenými sme mali 8 našich žiakov: J.Jurko, M.Kmec, J.Jabczun, L.Bačová, E. Mišenková, K.Greif, A.Chovancová a P.Kucháriková. Srdečne blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.

 • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD

  Nedávno prebehla v školskom klube športová olympiáda, ktorá sa niesla s heslom: ,,Nebojujem sám za seba, ale za všetkých“. Vystihli sme pohodové počasie pred horúčavami. Deti predviedli výborné športové výkony v štafetovom behu, v trojskoku z miesta, v streľbe do brány a tiež aj v hode do koša. Každému oddeleniu sa darilo v niečom viac a v niečom menej. Ale dôležité je to, že ukázali svoju súdržnosť, kamarátstvo a že sa navzájom podporovali.

  Vyhodnotenie: 1. miesto: ŠTAFETOVÝ BEH – IV. oddelenie

 • Návšteva Ruského centra v Prešove

  Vo štvrtok 6. júna sa žiaci Septimy A spolu so žiakmi iných škôl zúčastnili netradičnej hodiny ruského jazyka - prezentácie o živote a tvorbe najslávnejšieho ruského spisovateľa svetového významu Alexandra Sergejeviča Puškina. Toto podujatie organizovalo len nedávno vzniknuté Ruské centrum na pôde Prešovskej univerzity pri príležitosti 220. výročia narodenia tohto slávneho autora nemenej slávneho veršovaného románu Eugen Onegin, ale aj iných vynikajúcich diel. V Rusku sa tento deň slávi ako Deň ruskej kultúry. Našich žiakov prednáška veľmi zaujala a veríme, že to nie je posledné podujatie, ktorého sme sa mohli zúčastniť a že spolupráca s centrom, ktorú sme nadviazali, bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti a prispeje k skvalitneniu vyučovania ruského jazyka. Annamarie Jerigová Do galérie Návšteva Ruského centra v Prešove boli pridané fotografie.

 • Krajské a celoštátne kolo SOČ opäť aj s našou účasťou

  Dňa 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej v Prešove uskutočnil 41. ročník krajskej prehliadky prác SOČ. Tento rok našu školu reprezentovalo 8 žiakov. P. Kucháriková s A. Chovancovou v odbore Biológia, L. Krupová v kategórii Voľný čas, M. Dopiráková a A. Drdák v kategórii Teória umenia a kultúry (všetci žiaci z 3.AG), S. Mitrová z O7A v odbore Dejepis a R. Baranová s K. Katuščákovou (O6B) v odbore Lesníctvo a poľnohospodárstvo. Práca P. Kuchárikovej a A. Chovancovej získala 1. miesto vo svojom odbore a postúpila tak na celoštátne kolo (24.- 26. apríl 2019 v Košiciach- úspešné riešiteľky CK). Okrem nich sa z umiestnenia tešili aj R. Baranová a K. Katuščáková s ich prácou, ktorá vyhrala 3. miesto vo svojom odbore a rovnako aj M. Dopiráková, takisto 3. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme. Veľká vďaka patrí školiteľom a učiteľom za ich pomoc pri tvorbe prác. Aj napriek nervozite to naši žiaci úspešne zvládli a získali tak novú skúsenosť do budúcnosti.

 • PRIHLASOVANIE na stravu na školský rok 2019/2020 spustené

  Od pondelka budúceho týždňa máte možnosť prihlásiť svoje deti na stravovanie na budúci školský rok a vyhnúť sa tak čakaniu v radoch v mesiaci august 2019. Prihlášky pre školský rok 2019/2020 sú prístupné na školskej web stránke, resp. v kancelárii vedúcej šklkej jedálne. Vyplnené a podpísané prihlášky môžete doručiť prostredníctvom svojich detí priamo vedúcej školkej jedálne. V prípade nejasností kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

 • Nestratili sme sa ani vo Phoenixe

  Ako sme už avizovali prostredníctvom školskej FB stránky, v maturitnom týždni sa z USA vrátila dvojica našich študentov Peter Škripko a Ján Maťufka zo súťaže INTEL ISEF, ktorá sa konala v máji v meste Phoenix. V náročnej konkurencii získali ocenenie za 4.miesto v kategórii Materiálove vedy. Viac o ich dojmoch slovom a obrazom v reportáži TU a videoprezentácii TU.

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA v kategórii C aj s našimi

  Dňa 17. mája 2019 sa na SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády v kategórii C (žiaci 1.ročníka gymnázia) a to aj s našou účasťou. Medzi 40 účastnikmi z celého kraja boli aj 3 naše študentky - Viktória Barillová, Erika Hlačáková a Ema Mišenková z kvinty B. Všetky tri si počínali veľmi úspešne,keď sa zaradili medzi úspešné riešiteľky krajského kola. Najúspešnejšie si počínala Ema Mišenková, ktorá s takmer 88% úspešnosťou v riešení teoretickej aj praktickej časti, obsadila konečné 3. miesto. Umiestnenie v prvej desiatke (6. miesto) si vybojovala Viktória Barilová. Všetkým trom srdečne blahoželáme a za prípravu ďakujeme Mgr. J. Tkáčovej.

 • Kurz prvej pomoci a 1.miesto v okresnej súťaži SČK Družstvá prvej pomoci

  Minulý piatok (24.3.2019) sme mali možnosť zúčastniť sa v kategórii stredných škôl zdravotníckej sútaže mladých záchranárov SČK. Overili sme si naše znalosti a schopnosť zachovať " chladnú hlavu'' aj vo veľmi náročných situáciách. Zachraňovali sme ranenú dievčinu, ktorá spadla z bicykla, ošetrili sme ranených po autohavárii a oddelili bojujúcich mladíkov, ktorí nás svojou angličtinou a neznalosťou slovenského jazyka prekvapili najviac. Ak si odmyslíme pár gramatických chýb v našej angličtine (prepáčte pani učiteľka Šutková a Čičváková), zvládli sme aj túto nástrahu veľmi hravo. Naša schopnosť držať ako tím a znalosti, ktoré sme do seba vtlačili deň pred súťažou nám zaručili 1. miesto a kopec užitočných skúseností. Chceli by sme sa poďakovať záchranárom SČK, ktorí k nám boli veľmi milí. Pani učiteľke Feretovej za prípravu a bývalej pani učiteľke Halčákovej, ktorá do nás vryla pevné základy. Nesmieme zabudnúť na Petra Lipku, nášho bývalého žiaka a profesionálneho záchranára z Falcku, ktorého prednáška pred súťažou o poskytovaní prvej pomoci bola pre nás veľmi prínosná. Ukázal nám ako to funguje v praxi, zdieľal s nami zaujímavé zážitky týkajúce sa jeho profesie, ochotne nám poslal ďalšie dokumenty aby sme sa mohli sami aj naďalej vzdelávať. Samozrejme sme mu položili veľa otázok, na ktoré nám ochotne odpovedal. Nezabudli sme sa ho spýtať ani na otázku, ktorá nám v tomto období najviac "behá v hlavách" : Čo bude ďalej? Ako si má zvoliť tú správnu cestu? Ktorá VŠ v prepojení na s

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
  Duklianska č.16, 08001 Prešov
  skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
 • 051/7465+klapka
  riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801; 0918732441
  z.r.š. pre G a ZŠ 802;
  riaditeľstvo CZUŠ 803
  zborovňa 804
  ekonomické odd. 805
  vedúca ŠJ 806
  vrátnica 807
  kabinet SJL+DEJ 808
  kabinet ZŠ 1.posch. 809
  kabinet ZŠ prízemie 800
  kabinet GEO 812
  kabinet CUJ 813
  sklad učebníc 814
  kabinet KNB 815
  kabinet BIO 816
  labinet TSV 817
  školník 820

  Web školy: www.zsgmik.sk

Fotogaléria