• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Prešov číta rád.
   • 24. 9. 2021
   • Už 16 rokov je literárny festival Prešov číta rád obľúbenou súčasťou našich hodín nielen literatúry.

    Tento rok nám priniesol zaujímavé besedy s účasťou mnohých viac či menej známych osbností literárneho života. Veľká vďaka patrí vydavateľstvám Albatros Media a COOBOO, od ktorých nám Eva Piarová doniesla krásny dar - 18 úplne nových kníh do našej školskej knižnice.

   • Prešov číta rád.: Čítať viac
   • Mladé prešovské talenty 2021
   • 23. 9. 2021
   • Trieda P3B, s umeleckým menom Milotan, patrí medzi tie mladé prešovské talenty, ktoré vybrala odborná porota z 53 prihlásených súťažiacich. Svojou literárno-hudobnou tvorbou sa predstavili na prvom ročníku talentovej prehliadky Mladé prešovské talenty 2021 v historickej budove Čierneho Orla. Odniesli si nielen veľký potlesk , ale aj krásne ocenenie.

   • Mladé prešovské talenty 2021: Čítať viac
   • BIELA PASTELKA
   • 23. 9. 2021
   • Už zajtra v piatok 24.9. sa našej škole uskutoční finančná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým Slovenska pod názvom BIELA PASTELKA. Zbierku každoročne realizujeme v priestoroch našej školy a rovnako sa podieľame na zbierke aj v uliciach mesta Prešov. Podporme spoločne svojim darom ľudí, ktorí nedostali možnosť vidieť svet rovnako ako my. Za prejavenú podporu vyslovujeme vopred veľké ĎAKUJEME.

   • BIELA PASTELKA: Čítať viac
   • Rodičovské združenie - info
   • 17. 9. 2021
   • Dňa 20.9.2021 v pondelok sa o 16,00 hod. uskutoční triedne rodičovské združenie spojené s plenárnym zasadnutím RZ prostredníctvom školského rozhlasu. Rodičovské združenie sa uskutoční v režime OTP - teda zúčastniť sa ho môžu len rodičia očkovaní, testovaní alebo tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 nie skôr ako pred 180 dňami. Podmienkou pre vstup rodiča do budovy školy a následne do triedy bude použitie respirátora FFP2 (okres Prešov je v červenej farbe semaforu) a predloženie čestného vyhlásenia o bezpríznakovosti. Predmetné tlačivo je dostupné TU, prípadne ak ho zabudnete, bude dostupné aj na vrátnici školy. Pre potreby plenárneho zasadnutia RZ máte k dispozícii k nahliadnutiu Výročnú správu RZ za školský rok 2020/2021 a Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2021/2022.

   • Rodičovské združenie - info: Čítať viac
   • PONUKA
   • 13. 9. 2021
   • Naša škola ponúka v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

    • kritické myslenie
    • čítanie s porozumením
    • sústredená práca
    • rozvoj charak
   • PONUKA: Čítať viac
   • OPATRENIA od 13.9.2021
   • 10. 9. 2021
   • Od 13.9.2021 začína platiť nová vyhláška ÚVZ SR a tým sa upravujú aj podmienky pre prevádzku škôl. V zmysle tejto vyhlášky budú platiť nasledujúce opatrenia:

    1. Povinnosť karantény sa mení zo 14 dní na 10 dní. Do karantény nastupujú vždy žiaci a zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným (mal príznaky alebo pozitívny test) najviac pred 2 dňami. Ak žiak alebo zamestnanec má výnimku z karantény, uplatní si ju predložením Vyhlásenia o výnimke z karantény (možné aj cez EDUPAGE) a pokračuje v prezenčnom vzdelávaní v škole. Výnimku z karantény majú plne zaočkovaní žiaci a rovnako aj žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 do 180 dní.

   • OPATRENIA od 13.9.2021: Čítať viac
   • Prihlasovanie na obed
   • 10. 9. 2021
   • V súvislosti so zmenami, ktoré prinášajú nové usmernenia z ministerstva školstva (zmena dĺžky karantény, spôsoby jej ukončenia) prinášame informáciu ohľadom nástupu tried do karantény. Po nastúpení triedy do karantény je trieda automaticky odhlásená z obedov. V každej triede je však niekoľko žiakov, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény (očkovanie, prekonanie ochorenia) a vyučovanie pre nich naďalej prebieha prezenčne v triede podľa riadneho rozvrhu. Títo žiaci, resp. ich zákonní zástupcovia sa musia na obed nanovo prihlásiť najneskôr ráno v deň, keď prídu do školy po nástupe ich triedy do karantény. Ďakujeme za porozumenie.

   • Prihlasovanie na obed: Čítať viac
   • Rádio LUMEN o našej škole
   • 9. 9. 2021
   • V stredu 8.9.2021 odvysielalo Rádio LUMEN hodinovú reláciu o našej škole v rámci relácie LUPA. Pre tých, ktorí si ju nestihli alebo nemohli vypočuť, ju prinášame ako záznam z archívu spomínaného rádia. Príjemné počúvanie.

   • Rádio LUMEN o našej škole: Čítať viac
   • COVID-19 info
   • 9. 9. 2021
   • Od pondelka 13.9.2021 je okres Prešov zaradený medzi okresy v oranžovej farbe podľa COVID automatu. V tejto súvislosti pripomíname povinnosť každého zákonného zástupcu (žiaka) poskytnúť škole vyhlásenie o bezpríznakovosti. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE ako aj na stránke školy TU. Zároveň všetkých vyzývame k zodpovednosti k svojmu okoliu. AK žiak prejavuje príznaky ochorenia COVID-19, nechajte ho doma do pretestovania. Ďakujeme, že ste s nami.

   • COVID-19 info: Čítať viac
   • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove
   • 7. 9. 2021
   • V súvislosti s prípravami na návštevu Sv. Otca Františka v meste Prešov vznikli nové opatrenia, ktoré sa dotýkajú aj organizácie vyučovania na našej škole. Z tohto dôvodu:

    1. V pondelok 13.9.2021 sa prezenčne budú vyučovať len žiaci Základnej školy a žiaci prima – kvarta Gymnázia sv. Mikuláša. Žiaci
   • NOVINKY - informácie pred návštevou Sv. Otca v Prešove: Čítať viac
   • Návšteva Sv. Otca Františka - aktuálne info
   • 6. 9. 2021
   • Návšteva Sv. Otca Františka je blízko...a omnoho dostupnejšia ako minulý týždeň. Zmenené pravidlá podľa režimu OTP umožňujú stretnutie pre každého z nás. Neváhajme a využime túto historickú udalosť na osobné stretnutie so Sv. Otcom Františkom v Košiciach, Prešove alebo v Šaštíne. Viac info na stránke Konferencie buskupov Slovenska TU.

   • Návšteva Sv. Otca Františka - aktuálne info: Čítať viac
   • SEMAFOR usmernenie
   • 3. 9. 2021
   • V súvislosti s usmerniami MŠVVaŠ SR, tzv. školský semafor, pripomíname, že vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré za žiaka povinne podáva zákonný zástupca v momente, keď sa okres Prešov dostane do oranžovej farby, resp. keď žiak preruší školské vyučovanie na 3 a viac dní. Predmetné vyhlásenie je dostupné v aplikácii EDUPAGE medzi žiadosťami a vyhláseniami. V písomnej forme ho nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Momemntálne je okres Prešov v zelenej farbe a podávanie spomínaného vyhlásenia je dobrovoľné. Prajeme veľa trpezlivosti a rozvahy.

   • SEMAFOR usmernenie: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje