• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • ROZVRH na školský rok 2019/2020
   • 28. 8. 2019
   • Rozvrh hodín na nový školský rok 2019/2020 zverejnený. Príjemné čítanie....

   • Čítať viac
   • ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 začíname...
   • 22. 8. 2019
   • Začiatok školského roka 2019/2020 klope na dvere... Začíname v pondelok 2.9.2019 spoločným stretnutím v škole v jednotlivých triedach so začiatkom o 8:00 hod. Potom nasleduje spoločný odchod žiakov všetkých tried spolu so svojimi triednymi učiteľmi o 8:30 hod. do Konkaterdrály sv. Mikuláša. Žiaci 1A a 1B na základnej škole začínajú školský rok spoločným stretnutím žiakov a rodičov v jedálni školy o 8:00 hod. a následne zostávajú v škole Slávnostná sv. omša VENI SANCTE pri príležitosti začiatku nového školského roka za účasti o.biskupa Mareka Forgáča začína v Konkatedrále sv. Mikuláša o 9:00 hod. Po jej skončení odchádzajú žiaci domov, učitelia do školy.

   • Čítať viac
   • POZOR ZMENA!!!
   • 4. 7. 2019
   • Z dôvodu zlepšenia dostupnosti telefónnych liniek na škole (možnosť dovolať sa do všetkých kabinetov) došlo od 8.7.2019 k prečíslovaniu pôvodných telefónnych čísel. Pôvodné telefónne čísla v tvare 05174654xx sa menia na 05174658xx. Pôvodné dvojčíslia na konci telefónnych čísel zostávajú nezmenené. V sekcii KONTAKTY si môžete pozrieť nové telefónne čísla. ĎAKUJEME za pochopenie.

   • Čítať viac
   • VÝBEROVÉ KONANIE
   • 21. 6. 2019
   • Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pedagogického zamestnanca:

   • Čítať viac
   • Oceňovanie najlepších aj s našou účasťou
   • 21. 6. 2019
   • Včera bol deň oceňovaní...Najprv v DJZ v Prešove predseda PSK Milan Majerský ocenil 20 najlepších stredoškolákov zo škôl na území PSK a medzi nimi aj 4 našich študentov (medzi ocenenými žiakmi sme mali najhojnejšie zastúpenie) - Mirka Feretová, Samuel Smoter, Peter Škripko a Ján Maťufka. V tom istom čase prebiehalo oceňovanie najlepších žiakov škôl Košickej arcidiecézy za prítomnosti o. biskupa Mareka Forgáča. Medzi ocenenými sme mali 8 našich žiakov: J.Jurko, M.Kmec, J.Jabczun, L.Bačová, E. Mišenková, K.Greif, A.Chovancová a P.Kucháriková. Srdečne blahoželáme a ďakujem za reprezentáciu školy.

   • Čítať viac
   • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD
   • 20. 6. 2019
   • Nedávno prebehla v školskom klube športová olympiáda, ktorá sa niesla s heslom: ,,Nebojujem sám za seba, ale za všetkých“. Vystihli sme pohodové počasie pred horúčavami. Deti predviedli výborné športové výkony v štafetovom behu, v trojskoku z miesta, v streľbe do brány a tiež aj v hode do koša. Každému oddeleniu sa darilo v niečom viac a v niečom menej. Ale dôležité je to, že ukázali svoju súdržnosť, kamarátstvo a že sa navzájom podporovali.

   • Čítať viac
   • Návšteva Ruského centra v Prešove
   • 19. 6. 2019
   • Vo štvrtok 6. júna sa žiaci Septimy A spolu so žiakmi iných škôl zúčastnili netradičnej hodiny ruského jazyka - prezentácie o živote a tvorbe najslávnejšieho ruského spisovateľa svetového významu Alexandra Sergejeviča Puškina. Toto podujatie organizovalo len nedávno vzniknuté Ruské centrum na pôde Prešovskej univerzity pri príležitosti 220. výročia narodenia tohto slávneho autora nemenej slávneho veršovaného románu Eugen Onegin, ale aj iných vynikajúcich diel. V Rusku sa tento deň slávi ako Deň ruskej kultúry. Našich žiakov prednáška veľmi zaujala a veríme, že to nie je posledné podujatie, ktorého sme sa mohli zúčastniť a že spolupráca s centrom, ktorú sme nadviazali, bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti a prispeje k skvalitneniu vyučovania ruského jazyka. Annamarie Jerigová Do galérie Návšteva Ruského centra v Prešove boli pridané fotografie.

   • Čítať viac
   • Krajské a celoštátne kolo SOČ opäť aj s našou účasťou
   • 10. 6. 2019
   • Dňa 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej v Prešove uskutočnil 41. ročník krajskej prehliadky prác SOČ. Tento rok našu školu reprezentovalo 8 žiakov. P. Kucháriková s A. Chovancovou v odbore Biológia, L. Krupová v kategórii Voľný čas, M. Dopiráková a A. Drdák v kategórii Teória umenia a kultúry (všetci žiaci z 3.AG), S. Mitrová z O7A v odbore Dejepis a R. Baranová s K. Katuščákovou (O6B) v odbore Lesníctvo a poľnohospodárstvo. Práca P. Kuchárikovej a A. Chovancovej získala 1. miesto vo svojom odbore a postúpila tak na celoštátne kolo (24.- 26. apríl 2019 v Košiciach- úspešné riešiteľky CK). Okrem nich sa z umiestnenia tešili aj R. Baranová a K. Katuščáková s ich prácou, ktorá vyhrala 3. miesto vo svojom odbore a rovnako aj M. Dopiráková, takisto 3. miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme. Veľká vďaka patrí školiteľom a učiteľom za ich pomoc pri tvorbe

   • Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801; 0918732441 z.r.š. pre G a ZŠ 802; riaditeľstvo CZUŠ 803 zborovňa 804 ekonomické odd. 805 vedúca ŠJ 806 vrátnica 807 kabinet SJL+DEJ 808 kabinet ZŠ 1.posch. 809 kabinet ZŠ prízemie 800 kabinet GEO 812 kabinet CUJ 813 sklad učebníc 814 kabinet KNB 815 kabinet BIO 816 kabinet TSV 817 školník 820 Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 17080151
   • 2021241035
   • 0918732441, riaditeľ školy 0917635212, zástupca r.š. pre gymnázium 0907399353, zástupca r.š. pre ZŠ
   • 17080151
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

  • ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA V ŠKD
  • Návšteva Ruského centra v Prešove
  • Kurz prvej pomoci a 1.miesto v okresnej súťaži SČK Družstvá prvej pomoci
  • Deň ruského jazyka a kultúry
  • Medaila sv. Ondreja
  • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
  • Zábavné predpoludnie s angličtinou
  • Science-Expo Brusel
  • Literárna súťaž ŠUMENIE
  • Ocenenie pre Ikvač
  • Opera letí
  • Ruské slovo – celoslovenské kolo