• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • MAGIS poďakovanie
   • 13. 1. 2022
   • V týchto dňoch nám bol doručený list (k nahliadnutiu TU) z OZ MAGIS, v ktorom sú slová vďaky pre všetkých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zapojili do potravinovej a charitatívnej zbierky pred Vianocami 2021. Ďakujeme, že ste s nami.

   • MAGIS poďakovanie: Čítať viac
   • 2022 začíname
   • 7. 1. 2022
   • Vážení kolegovia, rodičia, žiaci!

    Nový rok 2022 prináša pre všetkých z nás nové výzvy a šance. Nebuďme ustarostení a využime ich pre dobro seba aj ostatných. A nezabudnime sa ustavične radovať z Pánovej moci a jeho milosrdenstva - táto radosť nás zbavuje obáv a strachu z toho, čo nás čaká v tomto roku. V novom roku ešte žičíme všetkým nám hojné zdravie a pokojné a radostné prežívanie každého dňa roku 2022.

   • 2022 začíname: Čítať viac
   • Projekt Koľko lásky
   • 16. 12. 2021
   • Deti zo všetkých oddelení školského klubu detí sa na prelome novembra a decembra zúčastnili adventného experimentu. Ich úlohou bolo odvážiť, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok (je to zároveň názov 4. ročníka celoslovenskej dobročinnej zbierky vianočných darov pre seniorov). Počas trvania projektu deti zistili, že to všetko čím naplnili 48 krabíc (samozrejme s podporou svojich rodičov) sa odvážiť ani nedá. Lebo nezištné, dobroprajné, láskavé a starostlivé srdcia detí, to je tá najdôležitejšia váha Vianoc. Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Koľko lásky.

   • Projekt Koľko lásky: Čítať viac
   • Visite de France
   • 16. 12. 2021
   • V novembri tohto roka nás navštívila slečna Estelle Kosnansky, francúzska lektorka, ktorá aktuálne učí na Prešovskej univerzite. V štyroch triedach predstavila žiakom rôzne zaujímavosti o Francúzsku, či francúzskom školskom systéme. Žiaci si overili svoje znalosti v krátkom kríze. Ďakujeme jej, že svojou prítomnosťou obohatila naše hodiny a motivovala žiakov.

   • Visite de France: Čítať viac
   • Jólakveðjur frá Íslandi
   • 16. 12. 2021
   • V rámci projektu Erasmusplus nám zaslali priatelia z partnerskej školy na Islande vianočný videopozdrav....Našťastie je v angličtine, takže prajeme príjemné počúvanie... (v titulke je názov Vianočný pozdrav z Islandu v rodnom jazyku Islanďanov)

   • Jólakveðjur frá Íslandi: Čítať viac
   • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život
   • 2. 12. 2021
   • V stredu 24. novembra 2021 sa uskutočnila 23. celoslovenská študentská konferencia Chémia a technológie pre život, na ktorej nechýbal Amavet klub 957 pôsobiaci na našej škole. Jozef Jabczun a Alex Kanderka s projektom Výskyt ťažkých kovov a PCB v lokalite odkaliska Poša a možnosti ich odstraňovania sorpčnými procesmi sa zúčastnili na jej nesúťažnej posterovej sekcii určenej vybarným finalistom - študentom stredných škôl. Cieľom tejto súťaže organizovanej Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. Súčasťou konferencie bola aj súťažná prezentá

   • Naša účasť na celoštátnej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život: Čítať viac
   • Domáce samotestovanie
   • 26. 11. 2021
   • Pripomíname nutnosť samotestovania žiakov pridelenými samotestami a povinnosť nahlasovania výsledku prostredníctvom EDUPAGE.

    Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

   • Domáce samotestovanie: Čítať viac
   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
   • 26. 11. 2021
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Čítať viac
   • Šarkaniáda ŠKD
   • 24. 11. 2021
   • Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapec, za ním deti! Takto nás prilákal plagát na tohtoročnú Šarkaniádu!

    V čase od 8.11. do 11.11.2021 pripravovali deti zo školského klubu so svojou p. vychovávateľkou/vychovávateľom šarkana na paličke, s ktorým sa uchádzali vyhrať vyhlásenú súťaž o najkrajšieho šarkana. Každý priložil ruku k dielu. Hotové šarkany sme vystavili vo vestibule školy, aby ich mohli okoloidúci obdivovať a zahlasovať o ten naj. Na konci týždňa sme spočítali všetky hlasovacie lístky a zistili, ktorý šarkan sa vám najviac páčil. Bol to šarkan – sova, ktorého pripravilo VI.oddelenie s p.vychovávateľkou Sninčákovou so žiakmi z 3.B a 4.B. Blahoželáme!

   • Šarkaniáda ŠKD: Čítať viac
   • PONUKA z PSK
   • 23. 11. 2021
   • PONUKA

    Pre všetkých mladých z Prešovského kraja zdieľame výzvu odboru školstva PSK...dotazník na pár minút, no zmeny možno na mnoho rokov.

    Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. ✍️ Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!

   • PONUKA z PSK: Čítať viac
   • ROZUMIEME SI
   • 22. 11. 2021
   • Nedávno sme zverejnili ponuku zapojiť sa do projektu ROZUMIEME SI, ktorý je zameraný na pomoc deťom zo slovesnkých škôl s vyučovacím jazykom maďarským zlepšovať sa v slovenčine prostredníctvom neformálnych aktivít s rovesníkmi zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Keďže záujem zo strany takýchto žiakov je veľký, hľadajú ešte dobrovoľníkov spomedzi žiakov, ktorí sa vyučujú v slovenčine, na zapojenie sa do takejto aktivity...jednoducho každá pomoc je vítaná.

   • ROZUMIEME SI: Čítať viac
   • MAGIS adventná zbierka 2021
   • 22. 11. 2021
   • Občianske združenie MAGIS organizuje zbierku na pomoc rodinám v núdzi. Aj tento rok počas prvých 2 týždňov adventu (od 29.10. do 14.12.2021) bude prebiehať táto ušľachtilá zbierka na našej škole. Darcovia môžu prispieť 2 spôsobmi:

    a) trvanlivými trvanlivými potravinami alebo

    b) prípravou darčeka pre dieťa vo veku 6-10 rokov.

   • MAGIS adventná zbierka 2021: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje