• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Domáce samotestovanie
   • 26. 11. 2021
   • Pripomíname nutnosť samotestovania žiakov pridelenými samotestami a povinnosť nahlasovania výsledku prostredníctvom EDUPAGE.

    Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na PCR test cez korona.gov.sk.

   • Domáce samotestovanie: Čítať viac
   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia
   • 26. 11. 2021
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Čítať viac
   • Šarkaniáda ŠKD
   • 24. 11. 2021
   • Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapec, za ním deti! Takto nás prilákal plagát na tohtoročnú Šarkaniádu!

    V čase od 8.11. do 11.11.2021 pripravovali deti zo školského klubu so svojou p. vychovávateľkou/vychovávateľom šarkana na paličke, s ktorým sa uchádzali vyhrať vyhlásenú súťaž o najkrajšieho šarkana. Každý priložil ruku k dielu. Hotové šarkany sme vystavili vo vestibule školy, aby ich mohli okoloidúci obdivovať a zahlasovať o ten naj. Na konci týždňa sme spočítali všetky hlasovacie lístky a zistili, ktorý šarkan sa vám najviac páčil. Bol to šarkan – sova, ktorého pripravilo VI.oddelenie s p.vychovávateľkou Sninčákovou so žiakmi z 3.B a 4.B. Blahoželáme!

   • Šarkaniáda ŠKD: Čítať viac
   • PONUKA z PSK
   • 23. 11. 2021
   • PONUKA

    Pre všetkých mladých z Prešovského kraja zdieľame výzvu odboru školstva PSK...dotazník na pár minút, no zmeny možno na mnoho rokov.

    Tvoj názor a skúsenosť sú pre nás dôležité. ✍️ Vyplň tento anonymný dotazník: https://forms.gle/T6sU8GjTAGJYAojn7 a staň sa človekom, ktorý mení život mladých v našom kraji k lepšiemu!

   • PONUKA z PSK: Čítať viac
   • ROZUMIEME SI
   • 22. 11. 2021
   • Nedávno sme zverejnili ponuku zapojiť sa do projektu ROZUMIEME SI, ktorý je zameraný na pomoc deťom zo slovesnkých škôl s vyučovacím jazykom maďarským zlepšovať sa v slovenčine prostredníctvom neformálnych aktivít s rovesníkmi zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Keďže záujem zo strany takýchto žiakov je veľký, hľadajú ešte dobrovoľníkov spomedzi žiakov, ktorí sa vyučujú v slovenčine, na zapojenie sa do takejto aktivity...jednoducho každá pomoc je vítaná.

   • ROZUMIEME SI: Čítať viac
   • MAGIS adventná zbierka 2021
   • 22. 11. 2021
   • Občianske združenie MAGIS organizuje zbierku na pomoc rodinám v núdzi. Aj tento rok počas prvých 2 týždňov adventu (od 29.10. do 14.12.2021) bude prebiehať táto ušľachtilá zbierka na našej škole. Darcovia môžu prispieť 2 spôsobmi:

    a) trvanlivými trvanlivými potravinami alebo

    b) prípravou darčeka pre dieťa vo veku 6-10 rokov.

   • MAGIS adventná zbierka 2021: Čítať viac
   • Celoštátna študentská konferencia Nenápadní hrdinovia
   • 19. 11. 2021
   • Osmička našich študentov reprezentovala školu a získala nezabudnuteľné spomienky

    15.-17. 11. 2021

    Na úvod začnem od konca – chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí ste nás akýmkoľvek spôsobom sledovali a podporovali nielen virtuálne (či už v utorkovom online prenose z celoštátnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, na našich FCB-profiloch, či v Dobrom ráne Markízy)

   • Celoštátna študentská konferencia Nenápadní hrdinovia: Čítať viac
   • Misijný týždeň 2021
   • 12. 11. 2021
   • Prostredníctvom tohto oznamu chceme vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým darcom a dobrodincom , ktorí podporili kúpou čokoládky misijné diela v Jakutsku (Rusko), ktoré spravuje SAVIO, o.z. saleziánov Slovenska. Zaslaná finančná podpora pre SAVIO, o.z. z darov všetkých malých aj veľkých misionárov, bola vo výške 700€. V prílohe prikladáme aj ĎAKOVNÝ LIST predsedu SAVIO, o.z. p.Štefana Kormančíka. ďakujeme, že ste s nami.

   • Misijný týždeň 2021: Čítať viac
   • Z Bratislavy sme si priniesli niekoľko ocenení !!!
   • 12. 11. 2021
   • V dňoch 7. – 9. 11. 2021 študenti našej školy úspešní na krajskom kole reprezentovali Gymnázium sv. Mikuláša na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky. Tradične ho organizovalo OZ Amavet s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

    Po náročnom dištančnom roku sa festival opäť konal prezenčnou formou! Konečne sme mali možnosť prezentovať svoje projekty nielen cez obrazovku počítača J.

   • Z Bratislavy sme si priniesli niekoľko ocenení !!!: Čítať viac
   • Nenápadní hrdinovia v MARKÍZE
   • 12. 11. 2021
   • 16. 11.2021 Sledujte nás na MARKÍZE v relácii Dobré ráno a online prostredníctvom priameho prenosu konferencie, ktorý bude zverejnený na facebooku Nenápadní hrdinovia a na stránke www.november89.eu.

    8 študentov a 4 práce budú zastupovať našu školu na 13. ročníku slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom ( viď PLAGÁT ). Kvintáni Karolína Joščáková a Matej Kmec, sextánky Ema Lukáčová a Emma Šošková, septimáni Diana Molnárová, Adam Klimovič a Martina Martonová sa síce zúčastňujú po prvý krát, ale o to s väčšou snahou získať zlaté pásma. Viacnásobnou účastníčkou bude Andrea Durkáčová (O6A), ktorá bude študentov nielen našej školy zastupovať aj v relácii Dobré ráno na TV Markíza (16. 11. medzi 6,00 a 7,00). Projekty vznikali pod vedením PaedDr. Miriam Kohutovej.

   • Nenápadní hrdinovia v MARKÍZE: Čítať viac
   • Beseda so štátnym tajomníkom ministerstva školstva MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD.
   • 4. 11. 2021
   • Besedy na hodinách biológie pokračujú

    3.11.2021 sa na našej škole uskutočnila ďalšia z online besied s vedcami z rôznych odborov biológie. Tentokrát virtuálne pozvanie na našu školu prijal Doc. RNDr. Martin Plesch PhD., vedúci Oddelenia fyzikálneho ústavu SAV , ktorý zároveň pôsobí ako vedec aj na Masarykovej univerzite v Brne.

   • Beseda so štátnym tajomníkom ministerstva školstva MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD.: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje