• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • ERASMUS január 2021
   • 15. 1. 2021
   • Po vianočnej prestávke a oddychu sa plní energie vraciame k práci na našom projekte Erasmus.

    Mnohokrát pri vzniku legiend či povestí zohrala hlavnú úlohu fantázia alebo nevedomosť našich predkov. Takto vznikli príbehy, ktoré sa z generácie na generáciu podávali v ústnej aj písomnej podobe.

    Už ste niekedy zazreli Vesnu alebo Morenu na prelome zimy a jari?

   • ERASMUS január 2021: Čítať viac
   • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021
   • 14. 1. 2021
   • Dnes 14.1.2021 MŠVVaŠ SR potvrdilo, že sa žiaci ZŠ a SŠ od 18.1.2021 do škôl nevrátia a to vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu. Žiaci Gymnázia sv. Mikuláša a ZŠ sv. Mikuláša teda budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania a to minimálne do 22.1.2021, kedy je aj 1. termín pre uzatvorenie klasifikácie za 1. polrok. Žiaci, ktorým nebude klasifikácia uzatvorená k tomuto dátumu, budú mať klasifikáciu za 1. polrok uzavretú k 31.3.2021.

   • AKTUÁLNE podmienky od 18.1.2021: Čítať viac
   • AKTUÁLNE info
   • 8. 1. 2021
   • Po schválení zriaďovateľom začíname od 11.1.2021 s prevádzkou ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Prevádzka začína o 7:00 hod. a končí o 16:00 hod.. Stravovanie pre deti v ŠKD nie je v týždni od 11.1. do 15.1. zabezpečené.

    V náväznosti na online prenos sv. omše zo 6.1.2021 oznamujeme, že online prenos zo sv. omší budete môcť sledovať prostredníctvom školy FB stránky aj každú nedeľu od 9:00 hod. Srdečne pozývame, sledujte naše FB stránky.

   • AKTUÁLNE info: Čítať viac
   • Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole
   • 28. 12. 2020
   • Podľa sv. Gorazda je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov každý rok v marci. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu však bolo tohtoročné udeľovanie ceny až v novembri. Ocenenie tvorí medaila, certifikát a spomienkové umelecké dielo a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň sa jedná o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

   • Najvyššie rezortné vyznamenanie Medaila sv. Gorazda u nás na škole: Čítať viac
   • Tešíme sa spolu s vami...
   • 21. 12. 2020
   • Aj tento rok sa narodí Dieťa...v Betlehéme, v mojom srdci, v Tvojom srdci. Každé dieťa prináša do životov tých, ktorí ho milujú, niečo nové. Nech je Nový rok 2021 naplnený novými darmi a novou radosťou zo života. Ďakujeme, že ste s nami.

   • Tešíme sa spolu s vami...: Čítať viac
   • ĎAKUJEME
   • 17. 12. 2020
   • Napriek zložitej situácii v celej spoločnosti, napriek tomu, že je nás v škole málo, pomáhame...Vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým šterdrým darcom trvanlivých potravín, ktoré boli dnes odovzdané s.Maristelle a o.z. Magis, ktoré každoročne organizuje pomoc pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že ste s nami.

   • ĎAKUJEME: Čítať viac
   • Nie je nám to jedno
   • 16. 12. 2020
   • Máme ďalšie prvé miesto na celoslovenskej súťaži. Je to súťaž krátkych videí s názvom Nie je nám to jedno! Získali ho Ema Lukáčová (05B) a Emma Šošková (05A). Okrem toho sa na 6. mieste umiestnila dvojica Denis Tomáš a Andrea Durkáčová tiež z kvinty. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj vyučujúcej SJL a DEJ PaedDr. M. Kohutovej. Súťaž organizovala asociácia AKRAM v spolupráci s organizáciou pre deti a mládež IUVENTA.

   • Nie je nám to jedno: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje