• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
  • SPOLOČNÁ MODLITBA

  • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
  • SPOLOČENSTVO

  • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
  • ROZVOJ OSOBNOSTI

  • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
  • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
  • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

  • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
  • Podpora pomáhajúcich profesií 3

  • Podpora pomáhajúcich profesií 3 ( POP 3) je národný projekt, ktorý významnou mierou pomáha školám prostredníctvom inkluzívnych tímov so začleňovaním žiakov so špeciálnymi potrebami. Po úspešnej realizácii projektu POP 1 na našej škole sme sa úspešne zapojili aj do projektu POP 3.
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Literárna exkurzia vo Zvolene

   • 16. 2. 2024
   • 13. februára 2024 si študenti kvinty A v rámci celodennej literárnej exkurzie vo Zvolene pozreli v Divadle J.G.Tajovského divadelnú hru Hamlet. Navštívili aj Lesnícke múzeum s expozíciou Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr. Odniesli si so sebou kultúrny zážitok a nové poznatky, zároveň absolvovali inovatívnu formu edukácie.

   • Literárna exkurzia vo Zvolene: Čítať viac
   • France, France, France...

   • 15. 2. 2024
   • Dňa 9.2.2024 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka. Našu školu reprezentovali 3 žiaci a všetci traja sa vo svojej kategórii zaradili medzi víťazov:

    Kategória 1A - Richard Vargečko O2A - 2.miesto

    Kategória 1B - Tamara Murillo P8A - 3.miesto

    Kategória 2B - Miloslava Tkáčová O8B - 1.miesto, čím získala postup na celoštátne kolo.

   • France, France, France...: Čítať viac
   • 2% z Vašej dane môžu pomôcť aj nám

   • 12. 2. 2024
   • Vážení rodičia a priatelia školy,

    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % ( 3 % pri dobrovoľníckej činnosti ) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša . Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   • 2% z Vašej dane môžu pomôcť aj nám: Čítať viac
   • HLASY PRE NEBO

   • 12. 2. 2024
   • Súťaž speváckych zborov

    V nedeľu 11.2.2024 sa v nádherných priestoroch Historickej budovy DJZ uskutočnila regionálna súťaž mládežnických speváckych zborov DO-RE-MI-FA, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy zo školského speváckeho zboru Hlasy pre nebo. Na začiatku prehliadky ich predstavila moderatórka súťaže - video TU. Pod vedením našej kolegyne Mgr. Annamarie Jerigovej vystúpili so 4 piesňami, ktoré si môžete vypočuť cez Youtube a to piesne Tebe spievam žalmy chvál, Sv. Mikuláš, Anima Christi a na záver spirituál Ja svetlo v srdci mám. Zbor Hlasy pre nebo bol na spomínanej prehliadke ocenený strieborným pásmom a tak úspešne reprezentoval našu školu. Srdečne blahoželáme a ďakujeme kolegyni Annamárii Jerigovej za obetavú prácu a nasadenie pri rozvoji talentov našich žiakov.

   • HLASY PRE NEBO: Čítať viac
   • Národný týždeň manželstva 2024: „Vitamíny pre vzťah“

   • 8. 2. 2024
   • Aj tento rok je v Prešove pre manželov pripravený zaujímavý a pestrý program počas celého týždňa osláv manželstva, teda Národného týždňa manželstva (NTM). Prebiehať bude v termíne 12. – 18.2. 2024. V spolupráci s miestnymi kultúrnymi organizáciami, prevádzkami a obchodmi sú pripravené súťaže, kultúrne podujatia, možnosť duchovného načerpania či príležitosti príjemne stráviť rande. To všetko v záujme načerpania "manželských vitamínov" pre tento výnimočný, no okolnosťami neraz skúšaný vzťah. "Vitamíny pre vzťah" je názov tohtoročnej témy kampane.

   • Národný týždeň manželstva 2024: „Vitamíny pre vzťah“: Čítať viac
   • Šachový turnaj

   • 6. 2. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šachový turnaj.

    V utorok 30. 1. 2024 na našej škole prebehlo finále 1. ročníka šachového turnaja. Osem najlepších v každej kategórii si zmeralo svoje sily v napínavých vyraďovacích súbojoch. A takto to dopadlo...

    Kategória mladší žiaci (11-15 rokov)

    3. miesto - Gregor Felčík (O4A)

   • Šachový turnaj: Čítať viac
   • Field training v 3. ročníku

   • 30. 1. 2024
   • Do fotogalérie bol pridaný nový album Field training v 3. ročníku.

    V mesiacoch september až december v triede 3.A prebiehalo unikátne vyučovanie každý pondelok. Žiaci pracovali v skupinách, v ktorej s nimi pracovala asistentka: budúca učiteľka anglického jazyka z Prešovskej univerzity. Na týchto hodinách bolo mimoriadne posilnené rozprávanie v anglickom jazyku. Žiaci si prostredníctvom didaktických hier precvičovali učivo a zábavnou formou sa zúčastňovali na pripravených aktivitách pod vedením pani učiteliek Lýdie Zlackej a Martiny Bartkovej.

   • Field training v 3. ročníku: Čítať viac
   • Púť do BARI 2024

   • 19. 1. 2024
   • Mikuláš za Mikulášom

    Na začiatku týždňa sme zverejnili informáciu o pripravovanom pútnickom zájazde do talianského BARI k hrobu sv. Mikuláša. Zatiaľ sa nám za 4 dni podarilo naplniť miesta v autobuse na cca 80%, takže ešte pár voľných miest zostáva. Medzi prihlásenými sú učitelia a ostatní zamestnanci školy, rodičia a starí rodičia našich žiakov a nechýbajú ani žiaci z viacerých tried. Využite možnosť zúčastniť sa spoločnej ďakovnej púte za 33 rokov putovania našej školy sv. Mikuláša (1991 - 2024).

   • Púť do BARI 2024: Čítať viac
   • MAGIS, o.z. ďakuje

   • 17. 1. 2024
   • MAGIS o.z. úprimne ďakuje žiakom a študentom, ktorí prejavili záujem a svojou iniciatívou prispeli do vianočnej zbierky pre rodiny v núdzi.

    Poďakovanie patrí i pedagógom, ktorí podporili iniciatívu svojich žiakov a študentov a samozrejme aj rodičom detí, ktorí finančne prispeli k tomu, aby aj tie rodiny ktoré žijú v skromných pomeroch boli obohatené o radosť a štedrosť počas vianočných sviatkov.

   • MAGIS, o.z. ďakuje: Čítať viac
   • TRIEDNE aktívy ZRPŠ

   • 10. 1. 2024
   • Blíži sa záver 1. polroka školského roka 2023/2024 a s ním aj tradičná udalosť - triedny aktív ZRPŠ. Uskutoční sa v pondelok 15.1.2024 v triedach ZŠ sv. Mikuláša a Gymnázia sv. Mikuláša so začiatkom o 15,30 hod. Srdečne pozývame. V novom roku 2024 vyprosujeme všetkým hojné zdravie a milosť objavovať dobro v sebe a blížnych.

   • TRIEDNE aktívy ZRPŠ: Čítať viac
   • Vianočné sviatky 2023

   • 23. 12. 2023
   • Požehnaný čas všetkým ľuďom dobrej vôle

    Nech ticho betlehemskej noci prežiarené betlehemskou hviezdou je pre nás všetkých inšpiráciou neustále hľadať Ježiša Krista, večné SVETLO a večnú NÁDEJ. Radosť z príchodu dieťaťa Ježiša medzi nás ľudí, nech vždy premieňa naše ťažkosti a námahy na pomoc a službu pre blížnych a núdznych.

   • Vianočné sviatky 2023: Čítať viac
   • Šachový turnaj

   • 23. 12. 2023
   • Z iniciatívy študentského parlamentu a s výrazným prispením skvelých organizátorov z kvarty A prebiehala na našej škole počas štyroch piatkov vyraďovacia časť šachového turnaja mladších a starších žiakov. V štyroch kolách sa stretli postupne žiaci vo svojich kategóriach s cieľom zostaviť poradie 8 najlepších. Finišovalo sa v poslednom týždni a súboje to boli urputné. Výsledkom je poradie ôsmich najlepších v každej kategórii, ktorí postupujú do PLAY OFF. Tam sa vo štvrťfinále stretnú dvojice 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5 - v priložených súboroch sú konkrétne štvrťfinálové dvojice MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Pozrite si aj poradie najlepších (pri rovnosti bodov rozhodovalo o poradí tabuľkové umiestnenie súperov, s ktorými dotyčný žiak hral) MLADŠÍ ŽIACI a STARŠÍ ŽIACI. Víťazi potom pokračujú semifinálovým bojom a nakoniec to budú zápasy o 1.miesto a 3.miesto. V PLAY OFF budú žiaci hrať so šachový

   • Šachový turnaj: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje