• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Prosba o pomoc
   • 2. 6. 2023
   • PETÍCIA

    Zatiaľ sme našom webe nezdiaľali žiadnu petíciu, ale táto petícia je výnimkou. Jedná sa o petíciu proti povinnému zavedeniu 3 vyučovacích hodín TSV do všetkých škôl s odkladom 2 roky pre školy, ktoré nemajú telocvične. Nespochybňujeme snahu predkladateľov týmto krokom zlepšiť pohybové schopnosti žiakov, no spôsob akým to chcú urobiť, je pre školy nezrealizovateľný - našu nevynímajúc. Nebránime sa ani 5 hodinám TSV na základných školách, teda aby TSV bola každý deň, len nech sa to nežiada 3 mesiace pred začiatkom nového školského roka a bez potrebného materiálneho a personáloneho zabezpečenia. Navyše :

   • Prosba o pomoc: Čítať viac
   • Hviezdy Prešova sú z našej školy
   • 2. 6. 2023
   • Od roku 2008 mesto Prešov realizuje projekt Hviezdy Prešova. Zámerom projektu je odmeniť tých žiakov prešovských škôl, ktorí robia radosť nielen svojim rodičom, ale vďaka mimoriadnym schopnostiam, talentu a výsledkom v súťažiach reprezentujú aj svoju školu a šíria dobré meno mesta Prešov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

   • Hviezdy Prešova sú z našej školy : Čítať viac
   • Chlapci našej školy bronzoví medailisti
   • 2. 6. 2023
   • Posledný májový víkend sa v Trenčíne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mladšej prípravky vo florbale. Na spomínanej udalosti napísali krásny príbeh s bronzovým zavŕšením chlapci reprezentujúci FCB Mikuláš Prešov, ktorého kostru tvoria žiaci z našej školy. Pod tento výnimočný úspech, ktorý bude chlapcov motivovať do ďalšej nielen športovej kariéry, sa rozhodujúcou mierou podpísali z triedy 2.A Marek Biath, Peter Kollár, Richard Lipták, Matej Mikluš, Dávid Reich a z 1.B Michal Ondrej.

   • Chlapci našej školy bronzoví medailisti: Čítať viac
   • Školská jedáleň – OZNAM
   • 30. 5. 2023
   • Z dôvodu ročného vyúčtovania stravy sa dňa 16. 06. 2023 ukončuje vyhlasovanie stravníkov ŠJ z obedov. V prípade ochorenia, lekárskych prehliadok ,alebo rodinnej dovolenky, strava bude vydaná rodinným príslušníkom do obedára v čase od 11:30 do12:00 hod.

   • Školská jedáleň – OZNAM : Čítať viac
   • Po 3 rokoch je tu opäť skvelá akcia.
   • 26. 5. 2023
   • ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE.

    Po 3 ročnej pauze si chceme opäť pripomenúť krásne chvíle, ktoré sme spolu zažívali na podujatí ŠKOLA RODINE, RODINA ŠKOLE. Už budúci piatok 2.6.2023 sa od 15,00 hod. stretneme na vystúpení žiakov ŠKD a žiakov CZUŠ sv. Mikuláša v priestoroch areálu školy. Po skončení vystúpenia cca o 16,00 hod. sú pre žiakov pripravené súťaže a ukážky práce záchranných zložiek (záchranari, dobrovoľní hasiči). Pre súťažiacich je pripravená sladká odmena, pre rodičov malé občerstvenie (koláčik, kávička...). Samozrejme nebude chýbať ani skákací hrad. Srdečne pozývame rodičov a starých rodičov na spoločné neformálne stretnutie, ktorým si chceme pripomenú dôležité postavenie rodiny v našej spoločnosti ako aj Deň detí, Deň rodiny, Deň matiek a blížiaci sa Deň otcov. Tešíme sa vás.

   • Po 3 rokoch je tu opäť skvelá akcia.: Čítať viac
   • Rozlúčkové obrady
   • 25. 5. 2023
   • V utorok 23.5.2023 vo veku 89 rokov zomrel košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Posledná rozlúčka so zosnulým arcibiskupom Tkáčom bude v utorok 30. mája o 10:30 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Pochovaný bude pri kardinálovi Jozefovi Tomkovi v krypte Dómu pod oltárom.

    Kondolenčná kniha bude v košickej katedrále od stredy 24. mája. Rakva s pozostatkami bude k poslednej úcte vystavená v pondelok 29. mája od 10:00 do 20:00. V deň pohrebu sa v Košiciach rozozvučia všetky zvony. Na obradoch sa môže zúčastniť aj verejnosť, pred dómom bude obrazovka so živým prenosom.

   • Rozlúčkové obrady: Čítať viac
   • Pozvánka
   • 25. 5. 2023
   • Naplnení radosťou a vďačnosťou za nového pastiera v našej Cirkvi vám oznamujeme a zároveň pozývame na kňazské svätenie 17.6.2023 (sobota) v Košiciach so začiatkom o 10,00 hod. Medzi tohtoročnými novokňazmi bude aj náš absolvent Šimon Škvarko (Jarovnice 3, 08263 Jarovnice). Zároveň všetkých pozýva na primičnú svätú omšu, ktorú bude sláviť dňa 25.6.2023 v kostole Povýšenia sv. kríža v Jarovniciach, časť Močidlany so začiatkom o 10,00 hod. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť darov Ducha svätého v náročnej, no tak potrebnej službe sviatostného kňazstva.

   • Pozvánka: Čítať viac
   • Stredoškolská ekologická konferencia
   • 23. 5. 2023
   • Po úspešnej reprezentácií školy žiakmi sexty A na celoštátnom kole SOČ sa im naskytla ponuka,ktorá sa neodmieta. A tak sa v dňoch 19. - 21. 5. 2023 zúčastnili 1. ročníka Stredoškolskej ekologickej konferencie: Budúcnosť je zelená, ktorá sa uskutočnila v Starej Lesnej. Všetkým účastníkom konferencie z celého Slovenska boli veľmi blízke green-témy a environmentálne problémy, ktoré trápia ľudí po celom svete. Počas nabitého 3-dňového programu sme toho veľa stihli. Počas konferencie sa uskutočnili diskusie na ekologické témy. Veľkým obohatením programu boli aj prednášky bývalej ministerky financií Brigity Schmögnerovej (Zelená transformácia a ekonomické zájmy) a pána klimatológa Alexandra Ača (Klimatická kríza a spravodlivosť). V druhej častiprogramu si účastníci prednášali o svojich environmentálne zameraných projektoch. Z našej školysa konferencie aktívne zúčastnili Matej Kmec, Jozef Jabc

   • Stredoškolská ekologická konferencia : Čítať viac
   • Beseda v materskej škole na tému Kamarátka včela medonosná
   • 23. 5. 2023
   • Dňa 2. 5. 2023 sa v spolupráci s Materskou školou v Nižnej Šebastovej uskutočnila beseda snázvom Kamarátka včela. Organizátorom tejto besedy bol Matej Kmec zo sexty A,ktorý sa tejto problematike venuje aj vo svojom vedeckom výskume. Cieľom akcie bolouskutočniť osvetu aj pre tých najmenších. Počas besedy sa deti oboznámili s nezastúpiteľnýmvýznamom včiel a ich produktov pre ľudí. Taktiež sa oboznámili s prácou včelára a pomôckami, ktoré pri tom používa. Na deti čakalo aj zopár tvorivých aktivít, ako aj kontrolné otázky, ktoré zvládli na jednotku. V závere besedy mali deti možnosť ochutnať rôzne druhy medov.Beseda bola realizovaná v spolupráci s Amavet klubom 957. M. Kmec

   • Beseda v materskej škole na tému Kamarátka včela medonosná: Čítať viac
   • ERASMUS + znova na našej škole.
   • 22. 5. 2023
   • S radosťou oznamujeme, že od 1. septembra 2023 štartujeme nový Erasmus+ projekt KA122 s partnerskou školou vo Francúzsku a vzdelávacou akadémiou ELA v Taliansku. Informácie o projekte budeme od júna 2023 pravidelne zverejňovať na stránke školy. Na obrázku je logo, ktorého autorom je žiak Filip Havrila z triedy septima B. V čase projektu a mobility vo Francúzsku bude SR oslavovať 20. výročie vstupu do EU. Logo symbolizuje, ako nám Francúzsko podáva „ našu „ chýbajúcu hviezdičku do úplnosti európskeho kruhu a zároveň vyjadruje rozmanitosť a rešpekt kultúrneho dedičstva krajín .

   • ERASMUS + znova na našej škole.: Čítať viac
   • Prijímacie skúšky 2023
   • 19. 5. 2023
   • V zmysle metodických pokynov MŠVVaŠ SR zverejňujeme poradie uchádzačov o prijatie na Gymnázium sv. Mikuláša v Prešove od školského roku 2023/2024. Všetci uchádzači, ktorí majú v poradí uvedené PRIJATÍ dostanú dnes ROZHODNUTIE O PRIJATÍ. Už dnes až do 24.5. môžu potvrdiť cez EDUPAGE nástup na našu školu, resp. nástup na inú školu. Uchádzači, ktorí majú v poradí uvedené NEPRIJATÍ dostanú dnes ROZHODNUTIE O NEPRIJATÍ, voči ktorému sa môžu prostredníctvom EDUPAGE odvolať do 5 dní do 24.5.2023. O odvolaní môže rozhodnúť v prípade posunu poradia riaditeľ školy (autoremedúra), v druhom stupni zriaďovateľ školy. V prípade nejasností kontaktujte z.r.š. Vlastu Kopčákovú na vlastakopcakova@zsgmikpresov.sk alebo na 051/7465802.

   • Prijímacie skúšky 2023: Čítať viac
   • Za históriou...
   • 18. 5. 2023
   • Dva školské dni po sebe, piatok a pondelok, sme využili na dejepisné exkurzie. Prvý deň naša cesta smerovala so žiakmi piatych ročníkov do Krajského múzea v našom meste, kde sme si v priestoroch Rákocziho paláca cez projekt Škola v múzeu systematicky preopakovali „Čo sú vlastne dejiny“. Následne sme obdivovali etnografickú expozíciu – šarišskú dedinu s jej bolesťami i radosťami, jej farbami, vôňou...

   • Za históriou...: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje