• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Na angličtine s talianskou školou
   • 19. 1. 2023
   • Boli sme oslovení talianskou školou „Istituto comprensivo Piero Gobetti“ v meste Caltagirone na Sicílii, aby sme spoločne motivovali našich žiakov rozprávať po anglicky. Reprezentovali nás dve skupiny z tried 4.B a 6.B na základnej škole, ktoré sa s ich rovesníkmi v Taliansku stretli cez videohovor. Žiaci 4.B rozprávali formou moderovaného rozhovoru o Vianociach, priniesli ukázať predmety súvisiace s Vianocami, perníky a zjednodušene predviedli, ako sa pripraví zemiakový šalát. Žiakom 6.B bola navrhnutá komunikačná hodina na spoznanie sa. Otázky, ktoré žiakov zaujímali, sa vopred pripravili, poslali a na stretnutí zodpovedali. Hodiny sa vydarili! Radi budeme pokračovať v ďalších aktivitách, ktoré žiakom ukážu, kde všade môžu anglický jazyk využiť.

   • Na angličtine s talianskou školou: Čítať viac
   • POMOC
   • 18. 1. 2023
   • POMOC je potrebná vždy... S pokorou sa pridávame k zbierke sviečok pre ľudí na Ukrajine, ktorí sú tak ťažko stíhaní vojnou. Zbierku organizujú a zabezpečujú dobrovoľní hasiči z Prešova. Využite prosím aj túto možnosť pomoci v priestoroch našej školy. Vašu pomoc môžete odovzdať do pripravených krabíc na prízemí a na 1. psochodí od pondelka 23.1.2023. ĎAKUJEME.

   • POMOC: Čítať viac
   • Zimná výzva 3
   • 18. 1. 2023
   • Skvelé tipy na zimnú turistiku s novými lokalitami, o ktorých ste možno ani nepočuli a priestor pre rodinu, aby spolu aktívne trávila voľný čas v peknej prírode.

    „Zimná výzva“ je myšlienkou a realizáciou Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) „Severovýchod Slovenska“. Jej cieľom je ukázať potenciál Prešovského kraja svojím návštevníkom. Turistické trasy sú rozdelené podľa stupňa náročnosti (easy, medium, hard). Do Zimnej výzvy sú tento rok zapojené aj všetky lyžiarske strediská v Prešovskom kraji a vybrané podujatia.

   • Zimná výzva 3: Čítať viac
   • Vianoce 2022
   • 21. 12. 2022
   • V pokore a vďačnosti očakávame príchod Svetla, ktoré prežiaruje každú tmu. V novom roku 2023 ostaňme verní a pevne zakorenení v Kristovi a v Cirkvi. Všetkým ľuďom, blízkym aj vzdialeným, známym aj neznámym, prajeme požehnaný sviatočný čas.

   • Vianoce 2022: Čítať viac
   • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?
   • 14. 12. 2022
   • V mesiaci november prebehlo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zapojilo sa 56 žiakov v 5 kategóriách. Po zrátaní všetkých bodov z písomnej a ústnej časti sa víťazmi stali nasledujúci žiaci:

    Klára Plocarová 02A, Šimon Máthé 03A, Jozef Jabczun 06A, Michaela Balčáková 07B a Emma Maňová 6.A v kategórii anglofónni žiaci.

   • SPEAK ENGLISH?....DO YOU?: Čítať viac
   • Rádio REGINA
   • 13. 12. 2022
   • Zaujímavá relácia o sv. Mikulášovi aj s našimi deťmi.

    Presne na sviatok sv. Mikuláša 6.12. sa z Konkatedrály sv. Mikuláša naživo vysielala zaujímavá relácia so zaujímavými hosťami, medzi ktorými bolo aj viacero žiakov našej školy. Veľké ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave žiakov (Judita Kmecová, Zuzana Lukáčová, Zita Sedláková, Annamaria Jerigová, Stanislav Šarišský). Prostredníctvom archívu SRO si môžete vypočuť zaujímavé rozhovory, pekné pesničky a básničky v podaní malých ale aj dospelých hostí. Príjemné počúvanie.

   • Rádio REGINA: Čítať viac
   • Prvácka pasovačka
   • 12. 12. 2022
   • Dňa 2. decembra čakala na našich najmenších školákov Prvácka skúška. Museli sa postupne prelúskať rôznymi úlohami, v ktorých dokázali, akí sú šikovní a múdri, ako dokážu spolupracovať, a koľko sa toho už v škole od septembra naučili. Po absolvovaní všetkých disciplín sa potvrdilo, že Prváckou „skúškou“ prešiel každý. Nasledoval spoločný slávnostný prvácky sľub.

   • Prvácka pasovačka: Čítať viac
   • Mikulášske filmové predstavenie
   • 12. 12. 2022
   • 50 členovia Amavet klubu 957 pôsobiacom pri našej škole mali možnosť 6.12.2022 navštíviť individuálne filmové predstavenie v kine Cinemax v OC Novum v Prešove. Radi by sme sa poďakovali finančnej podpore Ministerstva ŠVVaŠ ako aj OZ Amavet. Ďakujeme aj za milú drobnosť v podobe cukroviniek. RNDr. M. Feretová

   • Mikulášske filmové predstavenie: Čítať viac
   • Exkurzia UPJŠ Košice
   • 12. 12. 2022
   • Piatok 9. decembra 2022 sa niesol v nezabudnuteľnom duchu pre členov Amavet klubu 957 pôsobiacom na našej škole. Namiesto bežného vyučovania nás privítali na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde pre nás pripravili zaujímavý program. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o zaujímavých živočíchoch, hlavne o exotických bezstavovcoch a plazoch, ktoré sme mohli aj zobrať na ruky a pohladkať. Najviac zaujal pytón Bobo, ale bodovali aj pakobylky či agama. Primania dokonca dostali pakobylky darom :-) Následne sme si mohli preveriť svoj zrak a reflexy pri rôznych testoch (pomocou baterky,neurologického kladivka...)– a asi najočakávanejší bod programu na fakulte bola návšteva miestnosti s novonarodenými laboratórnymi potkanmi a hladkanie Hannah a Montany- ,,fakultných“ maznáčikov. Ďakujeme za výklad, experimenty a čas RNDr. T. Kiskovej PhD. a RNDr. I. Majláthovi PhD.

   • Exkurzia UPJŠ Košice: Čítať viac
   • LOMIHLAV
   • 12. 12. 2022
   • 9.12.2022 sa v Košiciach zúčastnili naše dva tímy matematickej súťaže LOMIHLAV.

    V prvom tíme sa po prvýkrát zúčastnili naši mladší žiaci a žiaci ZŠ:

    Pavol Kozák (02A), Rebeka Mašlejová(P9A), Zuzana Verešpejová (P9A) a Jakub Zajac(P8A) .

    Umiestnili sa na 38. mieste.

    Nášmu druhému tímu sa darilo trocha lepšie, skončili na 32.-33. mieste.

   • LOMIHLAV: Čítať viac
   • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022
   • 5. 12. 2022
   • V piatok si to takmer 40-tka našich žiakov zo sexty A a oboch septím namierila do hlavného mesta na svetovú výstavu. Pre mnohých prvá návšteva Bratislavy, pre niektorých prvá cesta nočným vlakom domov, ale pre všetkých nezabudnuteľná dejepisná exkurzia pod hlavným velením p. uč. Miriam Kohutovej a Jany Tkáčovej.

   • Unikátne dobývanie vesmíru COSMOS 2022: Čítať viac
   • Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave
   • 1. 12. 2022
   • V stredu 23. novembra 2022 sa uskutočnil 24. ročník Študentskej vedeckej konferencie FCHPT STU s medzinárodnou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Po dvojročnej prestávke sa opäť konala prezenčne na pôde fakulty STU v Bratislave. Ide o prehliadku najlepších vysokoškolských bakalárskych a magisterských prác. Jej cieľom bolo podporiť vedecký výskum prinášajúci inovatívne, ale hlavne environmentálne a spoločensky zodpovedné riešenia problémov súčasnosti. Popri nej sa uskutočnila aj posterová sekcia stredoškolských projektov, ktorej sa zúčastnili aj členovia nášho Amavet klubu Jozef Jabczun (06A) a Alex Kanderka s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín. Mali možnosť stretnúť a diskutovať s odborníkmi v tejto oblasti, najmä z Inšpekcie životného prostredia a zo Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva (SSCHI).

   • Cena Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva na ŠVK FCHPT STU v Bratislave: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje