• Naša škola žije pravidelne rôznymi výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Prezrite si naše novinky a fotogalériu.
   • SPOLOČNÁ MODLITBA

   • Nielen z chleba žije človek. Duchovný život je jeden z hlavných rozmerov našej školy.
   • SPOLOČENSTVO

   • Pri realizácii školského vzdelávacieho programu sa snažíme o budovanie širšieho a otvoreného spoločenstva zamestnancov, rodičov a žiakov školy.
   • ROZVOJ OSOBNOSTI

   • Naše aktivity podporujú nielen spoločenstvo a budovanie tímu, ale rozvíjajú aj osobnostné črty a kompetencie pre praktický život.
   • V oobdobí posledných 10 rokov získali naši študenti významné ocenenia na medzinárodných súťažiach napr. na Taiwane, v USA, v Nemecku, v Tunisku, v Turecku, v Španielsku, vo Švédsku, v Azerbajdžane... Okrem toho získavajú popredné umiestnenia aj v celoslovenských a krajských súťažiach. Viac v novinkách a na stránkach vybraných predmetov.
   • Apoštolské požehnanie pri príležitosti 25. výročia založenia školy.

   • Pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy sme sa zúčastnili ďakovnej púte do mesta Rím. Do ďalších rokov existencie našej školy sme si odviezli Apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!
   • Láska
   • Evanjelium a kresťanská výchova.
   • Skúsenosť
   • Múdrosť a rozvážnosť ako záruka kvality.
   • Pripravenosť
   • Spoločenstvo a modlitba.
   • Víťazstvo
   • S večným Víťazom na ceste za malými aj veľkými víťazstvami.
   • Poslanie
   • Choďte do celého sveta.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Európsky deň jazykov

   • 25. 9. 2023
   • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vás dovoľujeme pozvať na rannú sv. omšu so začiatkom o 7,30 hod. v kaplnke školy. Liturgické texty v cudzích jazykoch budú pripravené pre každého účastnika. Hosťom bude o. František Telvák. Srdečne pozývame.

   • Európsky deň jazykov: Čítať viac
   • Simulované študentské parlamentné voľby

   • 22. 9. 2023
   • Vo štvrtok 21.septembra mali možnosť študenti nášho gymnázia hlasovať v simulovaných parlamentných voľbách, ktorých garantom je Rada mládeže Slovenska. Prvovoliči ale aj mladší študenti, ktorí dovŕšili vek 15. rokov si vyberali politické strany a ich kandidátov. Voľbám predchádzali diskusie a prednášky s tematikou typológie slovenských politických strán.

   • Simulované študentské parlamentné voľby: Čítať viac
   • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste

   • 21. 9. 2023
   • (tlačová informácia, Bratislava, 20.09.2023)

    Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien EUCYS v Bruseli. Po päťdňovej súťaži 136-tich mladých vedcov z 36 krajín na stupňoch víťazov aj slovenskí mladí vedátori. Alex Kanderka a Jozef Jabczun (s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín) získali krásne tretie miesto! Na súťaž EUCYS postúpili z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT).

   • V Európskej súťaži mladých vedcov AMAVET na 3. mieste: Čítať viac
   • Rodičovské združenie

   • 20. 9. 2023
   • Srdečne pozývame všetkých rodičov na plenárnu schôdzu Rodičovského združenia pri Gymnáziu a ZŠ sv. Mikuláša (RZ), ktorá sa uskutoční v pondelok 25.9.2023 v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod.

    Program plenárnej schôdze je následovný.

    1. Otvorenie členskej schôdze RZ

    2. Úvodná modlitba (duchovný správca školy o.Peter Štieber)

   • Rodičovské združenie: Čítať viac
   • Ponuka krúžkov 2023/2024

   • 12. 9. 2023
   • Rovanko ako v každom školskom roku ponúkame viacero možností realizácie sa Vašich detí v popoludňajších hodinách. Prinášame ich prehľad:

    1. Prihlásiť dieťa na CZUŠ sv. Mikuláša na odbor, ktorý nájdete v ponuke na ich webovej stránke https://www.czus-mikulas.sk/.

    2. Prihlásiť dieťa do florbalovej akadémie FLOORBALL ACADEMY alebo do atletickej akadémie RUN IS FUN, ktoré realizujú svoju činnosť aj v priestoroch našej školy.

   • Ponuka krúžkov 2023/2024: Čítať viac
   • Odpočinutie večné...

   • 4. 9. 2023
   • Dnes, v skorých ranných hodinách a v kruhu svojich najbližších, opustil tento svet bývalý riaditeľ našej školy PaedDr. Jozef Berta. Po ťažkej a dlhej chorobe, ktorá mu pred viac ako ôsmimi rokmi zabránila naďalej pokračovať na rozvoji našej školy, odišiel do večnosti k Otcovi. Nech mu Nebeský Otec skrz svoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo udelí večný pokoj a radosť vo svojom kráľovstve. Pohrebná svätá omša sa uskutoční v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brestove vo štvrtok 7.9.2023 o 14,00 hod. Za dušu nebohého Jozefa sa chceme modliť aj pri zádušnej svätej omši v našej škole v stredu 6.9. so začiatkom o 8,00 hod. Na celoškolskej svätej omši v stredu sa môžu zúčastniť aj bývalí zamestnanci, študenti a rodičia. Pozývame hlavne tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na pohrebnej svätej omši vo štvrtok v Brestove.

   • Odpočinutie večné...: Čítať viac
   • Informácia ATLETIKA

   • 4. 9. 2023
   • Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.

    Všetky potrebné informácie: TU

   • Informácia ATLETIKA: Čítať viac
   • Začíname 4.9.2023

   • 30. 8. 2023
   • Školský rok 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023.

    Leto pomaly končí a to je jasný signál, že sa blíži začiatok školského roka 2023/2024. My tento školský rok začíname rovnako ako roky predtým, teda sv. omšou VENI SANCTE v Konkatedrále sv. Mikuláša so začiatkom o 8:30 hod.. Program na prvé dva dni nového školského roka je nasledovný:

   • Začíname 4.9.2023: Čítať viac
   • Duchovná obnova

   • 26. 8. 2023
   • Obišovce 2023

    S blížiacim sa začiatkom školského roka 2023/2024 sa v škole po zaslúženom oddychu pomaly ale isto aktivizujeme. V stredu 23.8. sme nastúpili do práce (vedenie školy ešte niekoľko dní skôr) a po úvodnej sv. omši nasledovala pracovná porada, kde sme si povedali, čo nás čaká v najbližších dňoch. A hneď prvou aktivitou, na ktorú sme sa všetci tešili, bolo duchovná obnova s pátrom Františkom Štrbom, OSB. Je to benediktín z kláštora v Sampore (farnosť Sliač), ktorý nás počas 2 dní sprevádzal touto duchovnou obnovou. Okrem džemu vlastnej výroby a chleba, ktorý napiekol prior kláštora, nám priniesol hlavne dôležité posolstvá, na ktoré by mal pamätať každý učiteľ (v skutočnosti ešte priniesol a rozdal plný kufor knižiek a rôznych záložiek s modlitbami). Pre učiteľa cirkevnej školy je na prvom mieste budovanie vzťahu s Ježišom skrz modlitbu. Cez tento vzťah potom môže učiteľ tvori

   • Duchovná obnova: Čítať viac
   • Burza detského oblečenia, školských potrieb a hračiek

   • 4. 7. 2023
   • V poslednom týždni školského roka 2022/2023 prebehla v areáli školy počas dvoch dní Burza detského oblečenia a školských potrieb. Ďakujeme všetkým za podporu sa a veríme, že sme aspoň malou troškou prispeli k šetreniu našej planéty a podpore núdznych. Výťažok z dobrovoľných finančných príspevkov putoval na Pápežské misijné diela s cieľom pre deti v Kongu a zvyšné oblečenie, knihy a hračky sme odovzdali OZ Podaj ďalej. Veríme, že táto ušľachtilá myšlienka nájde podporu u detí a rodičov aj v budúcich rokoch.

   • Burza detského oblečenia, školských potrieb a hračiek: Čítať viac
   • OCHUTNAJ A POMÔŽ!

   • 27. 6. 2023
   • V rámci Dňa rodiny sme odštartovali misijnú výzvu pre malých i veľkých. „Misionári“ sa s radosťou zapojili do júnovej akcie s heslom „ Misia nás všetkých spája“. Zábavným a atraktívnym spôsobom žiaci 1. stupňa ZŠ pod vedením ich triednych učiteliek aktivizovali pomoc chudobným nevinným deťom v Kongu. Misijné zrnká sv. Filomény- 4.A, sv. Finy-4.B, sv. Jána Paula II. - 1.A , sv. Carla Acutisa - 2.A, žiaci 2.C, 3.A, 3.B, 6.A svojou šikovnosťou prispeli k lepšiemu životu detí v Afrike. Tvorili, kreslili, pripravovali a ponúkali cukríkové mafinky, ktoré predávali za dobrovoľný príspevok na pomoc misiám. Spoločne vyzbierali sumu 550 eur. Pán Boh zaplať za každý milodar! Všetkým rodičom, žiakom, kolegom, ktorí finančne prispeli k záchrane detí zo srdca ďakujeme. Misia štedrosti nádherne spojila celú našu komunitu: školu, rodičov a spoločenstvo. „Rozdávame motiváciu a Boh rozmnožuje ďalej. Rad

   • OCHUTNAJ A POMÔŽ!: Čítať viac
   • Riaditeľské voľno

   • 26. 6. 2023
   • Z organizačných dôvodov vyhlasujem na deň 29.6.2023 (štvrtok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov našej školy. Posledný deň školského vyučovania v tomto školskom roku je piatok 30.6.2023. Žiaci ZŠ sv. Mikuláša a tried prima-kvarta Gymnázia sv. Mikuláša odchádzajú na slávnostnú sv. omšu TE DEUM v Konkatedrále sv. Mikuláša o 8,00 hod. zo školy. Ostatní žiaci sa stretnú pred začiatkom sv. omše priamo na mieste cca o 8,20 hod. Slávnostná sv. omša TE DEUM začína o 8,30 hod. Po jej skončení odchádzajú žiaci a učitelia do školy, kde dostanú vysvedčenia a po naobedovaní sa cca o 12,00 hod. odchádzajú zo školy domov na prázdniny. Žiaci, ktorí sa prihlásili na letný MIKItábor 2023 sa do školy vracajú 3.7.2023 (pondelok) a postupujú podľa pokynov organizátorov.

   • Riaditeľské voľno: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • Partnerská škola PF UPJŠ Košice
  • Renovabis
  • Partnerská škola Prešovská univerzita
  • Združenie katolíckych škôl Slovenska
  • Amavet klub č.957
  • Rodičovské združenie pri GaZŠ sv.Mikuláša
  • Adopcia na diaľku
  • DofE Slovakia
  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje