• Platby

   • POKYNY k platbe ISIC:

    Počas školského roka sa dá predĺžiť ISIC karta cez našu školu len v mesiacoch september, október!!!

    1. zaplatiť príslušnú sumu na účet ZRPŠ:

    • IBAN: ​SK15 0200 0000 0014 3593 6558
    • do popisu platby uviesť: meno a priezvisko, trieda, ISIC 
    • suma: nová karta 22 €, predĺženie (prolongácia) 10 €;

    2. doklad o platbe odovzdať v kancelárii zástupcov p. Vlkovičovi;

    3. do 10 pracovných dní od registrácie prostredníctvom ASC agendy bude karta alebo známka doručená na adresu školy;

    4. karta bude odovzdaná majiteľovi karty v kancelárii zástupcov na vyžiadanie zo strany žiaka.

     

    PREHĽAD ÚČTOV

     

    Rodičovské združenie: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

    Školský klub detí: SK43 0200 0000 0036 8182 8658

    Školská jedáleň: SK55 0200 0000 0012 9793 6751

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje