• Platby

   • POKYNY k platbe ISIC:

    Počas školského roka sa dá predĺžiť ISIC karta cez našu školu len v mesiacoch september, október!!!

    1. zaplatiť príslušnú sumu na účet ZRPŠ:

    • IBAN: ​SK15 0200 0000 0014 3593 6558
    • do popisu platby uviesť: meno a priezvisko, trieda, ISIC 
    • suma: nová karta 22 €, predĺženie (prolongácia) 10 €;

    2. doklad o platbe odovzdať v kancelárii zástupcov p. Vlkovičovi;

    3. do 10 pracovných dní od registrácie prostredníctvom ASC agendy bude karta alebo známka doručená na adresu školy;

    4. karta bude odovzdaná majiteľovi karty v kancelárii zástupcov na vyžiadanie zo strany žiaka.

     

    PREHĽAD ÚČTOV

     

    Rodičovské združenie: SK15 0200 0000 0014 3593 6558

    Školský klub detí: SK43 0200 0000 0036 8182 8658

    Školská jedáleň: SK55 0200 0000 0012 9793 6751

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje