• Harmonogram sv. omší

    • PRAVIDELNÉ sv. omše

     PONDELOK - 3. VH detská sv. omša od 9,50 - 10,35 hod. pre vybrané triedy na 1. stupni ZŠ.

     UTOROK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     ŠTVRTOK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     PIATOK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     prvý piatok v mesiaci - počas 3.VH - od 9,50 - 10,35 hod. - celá škola.

     NEPRAVIDELNÉ sv. omše

     PRIKÁZNÉ SVIATKY - celoškolská sv. omša v škole aklebo v Konkatefrále sv. Mikuláša podľa dohody

     INÉ - začiatok, resp. záver školského roka, zádušné sv. omše...podľa dohody vo vedení školy

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje