• Harmonogram sv. omší

    • PRAVIDELNÉ sv. omše

     PONDELOK - 3. VH detská sv. omša od 9,50 - 10,35 hod. pre vybrané triedy na 1. stupni ZŠ.

     UTOROK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     ŠTVRTOK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     PIATOK - ráno od 7,30 - 8,00 hod. - dobrovoľná. Povinne iba trieda, ktorá má v daný týždeň duchovnú službu.

     prvý piatok v mesiaci - počas 3.VH - od 9,50 - 10,35 hod. - celá škola.

     NEPRAVIDELNÉ sv. omše

     PRIKÁZNÉ SVIATKY - celoškolská sv. omša v škole aklebo v Konkatefrále sv. Mikuláša podľa dohody

     INÉ - začiatok, resp. záver školského roka, zádušné sv. omše...podľa dohody vo vedení školy

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje