• Oznamy

    • šk. rok 2018/2019

     Výsledková listina: 1. kolo zberu papiera 2018/2019 – dozbierané a spočítané

     Trieda

     GYM.

     pondelok

     utorok

     streda

     štvrtok

     spolu

     Prima A

     95

     -

     -

     -

     95

     Prima B

     -

     -

     -

     -

     -

     Sekunda A

     -

     122

     476

     45

     643

     Tercia a

     -

     -

     -

     -

     -

     Tercia b

     -

     -

     -

     -

     -

     Kvarta A

     33

     -

     -

     -

     -

     Kvarta B

      

     9

     26

     21

     56

     Kvinta a

     -

     -

     -

     -

     -

     Kvinta B

     -

     -

     -

     -

     -

     Sexta A

     -

     -

     61

     -

     61

     Sexta B

     -

     -

     -

     -

     -

     Septima A

     -

     76

     -

     5

     81

      3AG

     -

     -

     -

     -

     -

     Oktáva A

     -

     64

     -

     -

     64

     Oktáva B

     -

     -

     -

     -

     -

     Trieda      

     pondelok

     utorok

     streda

     štvrtok

     spolu

     1.A  -

     -

     123

     -

     91

     214

     1.B

     -

     -

     -

     61

     61

     1.C

     -

     -

     10

     28

     28

     2.A

     -

     8

     124

     29

     161

     2.B

     74

     40

     294

     294

     408

     3.A

     12

     -

     17

     5

     37

     3.B

     -

     -

     -

     41

     41

     4.A

     -

     -

     138

     -

     138

     4.B

     -

     -

     441

     -

     441

     5.A

     -

     -

     -

     -

     -

     5.B

     -

     -

     -

     -

     -

     6.A

     -

     -

     -

     -

     -

     7.A

     -

     -

     -

     -

     -

     8.A

     -

     -

     -

     -

     -

     9.A

     -

     -

     -

     -

     -

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Knižnica                                                          207 kg          

     Zborovňa                                                       274 kg                                                

     Kabinet SJL                                                      26 kg

     p.uč. Mašlejová:                                           78 kg

     BUFET                                                                 31 Kg                                                                                                                                                                

       Spolu:  3150 kg    

     Víťaz knižnej ceny pre najlepšieho zberača: Terazka Molnárová, 1C - 144 kg.

     1. miesto medzi triedami získala sekunda A s 643 kg. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ĎAKUJEM všetkým zúčastneným žiakom a ich rodičom! ŠK.KNIŽNICA

     šk. rok 2017/2018

     Krúžok MLADÝ KNIHOVNÍK ohlasuje ďalšie kolo zberu papiera

     alebo

     Za starý papier nové knihy

     Kedy:  od pondelka 9.4.2018 do stredy 11. 4. 2018

     Čo:      starý papier (letáky, novinky, časopisy, môžu byť aj žiacke knižky, staré písomky či zošity ...) staré knihy (netreba odstraňovať obaly),

     Kartóny, krabice a pod.

     Ako:   pekne zviazané (stačí špagát alebo lepiaca páska, mašličky a stužky nie sú povinné) a odvážené  (!!! Neodvážené balíky papiera bude naše  „Papierové komando“  pravažovať!!!)

     Prečo:

     1. Pre dobrý pocit – pomáhame zachraňovať naše stromy i životné prostredie
     2. Separovanie je IN
     3. Za každú tonu papiera získame peniažky na nákup
     4. Lebo chcete prekonať Primu A, ktorá v minulom kole sama nazbierala takmer 2 tony papiera, čo umožnilo nakúpiť do našej knižnice pár kusov kníh od Ladislava Mňačka (Smrť sa volá Engelchen, Ako chutí moc, Súdruh Munchhausen),  Dušana Dušeka (Kufor na sny či Melón sa vždy smeje)

      

     24. október – Medzinárodný deň knižníc

     Každoročne sa aj naša školská knižnica  s p. uč. Kohutovou a krúžkom Mladý knihovník zapája prípravou nejakých tých podujatí k tomuto dni.  Čo si pripravili tento rok?

     • Výmennú burzičku kníh – doneste 1 či 2 knihy, ktoré ste milovali a už ste z nich vyrástli a doneste ich cez  veľkú prestávku v utorok na chodbu pred našu školskú knižnicu. A s tými, čo prídu meňte, vymieňajte, zamieňajte... isto nájdete niečo, čo ste ešte nečítali a čo vás zaujme. S koľkými knihami prídete,  s toľkými aj odídete.
     • Za starý papier nové knihy – štartuje  už klasika, 7. ročník  zberu papiera. Najlepší „nosiči a zberači“ septimáni (septima A) vyzýva všetkých mladších, nech prekonajú ich rekord. Ako sekundáni samučičkí sami doniesli v jednom  kole 3 tony papiera. Prekonajte ich!!! 

      

     Zber papiera  v školskom roku 2016/17 sa uskutočnil v dvoch kolách – 1. kolo: 3. až 6.10.2016 a 2. kolo: 25. a 26. 4. 2017.

     V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi tejto aktivity, ktorú pod heslom Za starý papier nové knihy už od roku 2011 pravidelne každoročne  organizuje pani učiteľka Miriam Kohutová  a krúžok Mladý knihovník  bol tento ročník najslabší. Dokopy sa vyzbieralo 4,1 tony papiera, čím školská knižnica získala na svoju činnosť od spoločnosti Kosit 248,40 €.

     Finančné prostriedky boli  rozdelené a využité takto:

     1. 30 € na sladkosti a cukríky pre 6 tried, ktoré sa 26. 10. 2016 zúčastnili súťaže k príležitosti Medzinárodného dňa knižníc
     2. 40 € na knižné ceny pre žiakov, ktorí v každom kole skončili na 1.-3. mieste
     3. Doplnenie knižničného fondu.

     Zber papiera bude pokračovať aj v tomto školskom roku. M. Kohutová

     šk. rok 2016/2017

     Za starý papier nové knihy

     pod týmto heslom sa koná 6. ročník zebru papiera, ktorý organizuje naša školská knižnica. Súťažiť môžu jednotlivci i kolektívy (napr. triedy, kabinety a pod.), pre ktorých budú pripravené ceny.

     1. kolo sa bude konať od utorka  4. 10. 2016 do štvrtka (6. 10. 2016) pred hlavným vchodom školy!!!! Za príspevky kníh, časopisov, letákov, kartónov a iných „papierových“ foriem ďakuje a zoznam kúpených kníh zverejní na stránke školy ( v sekcii Knižnica) p. uč. PaedDr. Miriam Kohutová

      

     Kontajner bude pristavený v utorok v priebehu vyučovania pred školou (hlavný vchod), v stredu a štvrtok je možné pristaviť aj auto pri kontajneri a „náklad“ vyložiť.

      

     2015

      „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

     k Medzinárodnému dňu školských knižníc

     26. október 2015

      

     Do projektu – súťaže sme sa po 1x zapojili aj my – Školská knižnica Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove, členovia  krúžkov Mladý knihovník a Malý knihovník a ja, zodpovedná knihovníčka a učiteľka na plný úväzok – PaedDr. Miriam Kohutová. 

     Ako? Nasledujúcimi 3 aktivitkami, ktoré prebiehali v priebehu celého vyučovacieho dňa:

     1.  Vďaka  pravidelnému každoročnému zberu papiera získavame nielen peniažky na nákup nových kníh a chod našej školskej knižnice, ale zároveň sme aj zachránili niekoľko starých  kníh pred recykláciou. Mnohé z nich sa už dajú zaradiť medzi starožitnosti (majú viac ako 100 rokov). Preto sme vo vestibule školy pripravili výstavu z kontajneru zachránených   knižných pokladovJednalo sa o 32 kníh vytlačených pred rokom 1945, najstaršie boli z roku 1863. Výstava bola prístupná nielen žiakom ale aj ich rodičom, od 8,00 do 14,30 hod.

     Našou ambíciou v budúcnosti je pripraviť z nich stálu expozíciu na chodbe školy. A  propo... zber papiera pokračuje aj tento školský rok.

     2.  Pre študentov gymnázia  a čitateľov našej školskej knižnice sme na tento deň pripravili súťaž zameranú na ich  čitateľské vedomosti Hádaj, ktorá literárna postava som! Každá slovenčinárka na škole mala v tento deň na sebe umiestnenú indíciu s charakteristikou postavy, ktorú reprezentovala. Záujemcovia o hru mali na dverách knižnice pripravené hracie kartičky, ich úlohou bolo „stopovať“ slovenčinárky na škole, zistiť aké postavy predstavujú a vyplnenú kartičku vhodiť do pripravenej krabice.  Po vyučovaní  bol vyžrebovaný a odmenení 3 úspešní riešitelia:

     3.  Aktivita - Daruj knižnici darček a zriekni sa 1 svojej obľúbenej knihy. V tento deň mali žiaci doniesť a venovať školskej knižnici aspoň 1 knihu. Cez veľkú prestávku sme ich odvážili – sľub riaditeľa školy RNDr. Marcela Tkáča, že v prípade ak ho žiaci knihami vyvážia venuje im 1 deň riaditeľského voľna sa podarilo prekonať.  Takže žiaci budú mať o jeden deň dlhšie vianočné prázdniny a nám do knižnice pribudlo „368 kg“ kníh. Takmer 100 kg z toho tvoria knihy, ktoré sa stanú súčasťou nášho knižničného fondu, zvyšok bude použitý pri vianočnej burze kníh.

                             Pán Boh zaplať všetkým darcom a zúčastneným! PaedDr. Miriam Kohutová

     26. október  - Medzinárodný deň knižníc

     Aj naša školská knižnica oslavuje! Ako? Nasledujúcimi 3 aktivitkami:

     1. Vďaka  pravidelnému každoročnému zberu papiera sme získali nielen peniažky na nákup nových kníh, ale zároveň sme aj zachránili niekoľko starých  kníh pred recykláciou. Mnohé z nich sa už dajú zaradiť medzi starožitnosti (majú viac ako 100 rokov) a radi by sme vám ich ukázali.

      

     Takže 1. aktivita = Výstava z kontajneru zachránených pokladov

             A propo...Zber papiera pokračuje aj tento školský rok. Septembrové kolo máme za sebou,      ďalšie „zberné dni“ budú koncom novembra, začiatkom januára, koncom marca a mája.

      

     1. Pre študentov gymnázia  a čitateľov našej školskej knižnice sme na tento deň pripravili súťaž zameranú na ich  čitateľské vedomosti. Každá slovenčinárka na škole bude mať v tento deň na sebe umiestnenú indíciu s charakteristikou postavy, ktorú reprezentuje. Hrací plán a ďalšie pokyny, čo s ním, dostanú študenti v školskej knižnici u p. uč. Kohutovej a v kabinete SJL.

      

     Takže 2. aktivita = Hádaj, ktorá literárna postava som!

                    

     1. Daruj knižnici darček a zriekni sa 1 svojej obľúbenej knihy. Dones ju v tento deň do školy a cez veľkú prestávku v jedálni ju polož na váhu... Hovorí sa, že niektorých ľudí treba zlatom vyvážiť. My vyvážime p. riaditeľa knihami. Ak sa to žiakom a študentom podarí, pán riaditeľ venuje cenu pre všetkých – 1 deň riaditeľského voľna!!!

      

     Takže 3. aktivita = Vyvážme p. riaditeľa knihami!!!

      

     Minulý mesiac – teda v máji – sa  žiaci niekoľkých tried zapojili do súťaže vydavateľstva Albatros média, vďaka čomu nám pribudla najnovšia kniha Romana Brata - Zlo nemá na kúzlo. 

     2014

     Zber plastových fliaš s Lidlom – s počtom fliaš takmer 30.000 sme skončili na 64. mieste. Napriek tomu, že sme hlavné ceny nevyhrali, trieda, ktorá doniesla najviac fliaš ( 03A )  získala USB kľúče. Keďže sa niektorí žiaci tejto triedy svojej ceny zriekli, pretože doniesli len máličko fliaš, rozhodli sa venovať USB žiakom iných tried, ktorí doniesli viac ako 500 fliaš. Takže zatiaľ USB dostali aj Matúš Malatinec a Erika Halčáková za viac ako 500 fliaš (obaja z 5.B). Ak aj vy patríte k žiakom, ktorí doniesli viac ako 500 fliaš, tak sa hláste u p.uč Kohutovej. čaká na vás rovnaká odmena.

     Zber papiera:

     1. miesto: Karin Kuchárová (02B) – 250 kg – získava USB
     2. a  3. miesto : Dodko z 1.B za 133 kg a Filipko z 1. B za 164 kg – obaja získavajú sladkú odmenu spojenú s prekvapením.

      

     Projekt Vráťme knihy do škôl

     Zo žiakov, ktorí sa do projektu zapojili, získala vecnú cenu v podobe kníh Natália Sučková z O3A.

     2013

     Október v knižnici

     1.      Vitajte, druháci– zápis druháčikov našej školy medzi našich čitateľov

     2.      Pripravujeme -  krúžok Mladý knihovník sa zapája do súťaže o najlepšie podujatie školských knižníc

     September v knižnici

     Začiatok školského roka priniesol nový vietor i do našej školskej knižnice.  Poriadne povymetal všetky kúty – najmä vďaka bývalým oktavánom Mariánovi Babinčákovi, Patrikovi Kiseľovi a ďalším, ktorí ešte cez posledné prázdninové augustové dni povynášali z knižnice všetky čítané i nečítané knihy, časopisy a skrinky.  Nový školský rok tak knižnica privítala s novými plastovými oknami, novučičkou plávajúcou podlahou a novým policovým systémom pre knihy.

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
   • riaditel@zsgmik.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje