• Návod na prihlásenie a odhlásenie zo stravy

    • PRIHLASOVANIE SA NA STRAVU

     Na stravu sa možno prihlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky na čísle 051/7465806 alebo na mobilnom čísle 0917635209, maximálne však do 14:00 hod. deň vopred. 

     Na stravu sa môže prihlásiť každý, kto má riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU. Zamestnanci prihláška TU.

     Od školského roka 2024/2025 bude prihlasovanie na stravu prebiehať prostrdeníctvom EDUPAGE.

     IBAN: SK55 0200 0000 0012 9793 6751

     email: jedalen16@gmail.com


      ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      Pri odhlásení je vždy nutné uviesť:

        Meno a priezvisko stravníka

        Trieda

        Identifikačný kód - je to variabilný symbol, ktorý používate pri platbe - každému stravníkovi je pridelený pri podávaní prihlášky

        Rozsah odhlásenia OD (vrátane) - DO (vrátane)

     Odhlásiť sa zo stravy je možné len do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade hromadných akcií (výlety, exkurzie, kultúrne akcie a pod.) je potrebné sa odhlásiť 3 pracovné dni vopred. Toto opatrenie je súčasťou prevádzkového poriadku ŠJ pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša a je v súlade s metodickými pokynmi pre zariadenia školského stravovania. 

      NEW

     Odhlásiť zo stravy možno aj v prípade náhleho ochorenia dieťaťa v dňoch pondelok, utorok, streda a štvrtok v čase 7:00 hod. do 7:30 hod.. Podmienkou je však telefonické odhlásenie a  minimálne na 2 dni. Odhlasovanie v piatok v ranných hodinách do 7:30 hod. je možné po iba dohode s vedúcou ŠJ v závislosti od druhu jedla. Toto dodatočné ustanovenie prevádzkového poriadku školskej jedálne pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša má platnosť od 1.10.2017.

     Odhlásenie zo stravy možno uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

        osobne u vedúcej školskej jedálne

     telefonicky u vedúcej školskej jedálne na čísle 051/7465806 alebo 0917635209

     elektronicky TU. Jedná sa o aplikáciu (STRAVA.CZ), ktorú možno používať cez PC alebo po nainštalovaní aj cez mobil. Pri prvom prihlásení je nutné zadať:

     Číslo jedálne: 9006

     Meno: priezviskomeno (bez diakritiky spolu)

     Heslo: variabilný symbol (po prvom prihlásení možné zmeniť)

     emailom na jedalen16@gmail.com


     STRATA alebo ZABUDNUTIE kartičky na stravu

     Pri strate kartičky, resp. čipového prívesku je nutné zadovážiť si nový. Zakúpiť si ho možno u vedúcej školskej jedálne. Cena čipového prívesku je 3 €.

     Žiak, ktorý si v daný deň zabudne čipový prívesok alebo kartičku na obed, nech to nahlási pri výdajnom okienku pri výbere obeda.

      

      PLATBA za STRAVU

     Platbu za stravu prostredníctvom platby z účtu je nutné kvôli zúčtovaniu stravného realizovať od 15. do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Číslo účtu školskej jedálne: 1297936751/0200 (VÚB Prešov)

     IBAN SK55 0200 0000 0012 9793 6751. Variabilný symbol je stravníkovi pridelený pri podaní prihlášky.

     Pri platbe poštovou poukážkou musí stravník predložiť ústrižok o zaplatení stravného vedúcej školskej jedálne a to do konca mesiaca z dôvodu zúčtovania.

     Vrátenie preplatkov za stravné realizujeme do 31.augusta na účet stravníka, z ktorého platba prichádzala. V prípade zmeny čísla účtu je nutné zmenu nahlásiť u vedúcej ŠJ.

     VÝBER do OBEDÁROV

     Neodhlásenú stravu je možné vyzdvihnúť si do obedárov v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. Za stravu odobratú do obedára po opustení jedálne zodpovedá osoba, ktorá stravu odobrala.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • 051/7465+klapka.......................................
    riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
    z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
    riaditeľstvo CZUŠ 803***
    zborovňa 804***
    ekonomické odd. 805***
    vedúca ŠJ 806***
    vrátnica 807***
    kabinet SJL+DEJ 808***
    kabinet ZŠ 1.posch. 809***
    kabinet ZŠ prízemie 800***
    kabinet GEO 812***
    kabinet CUJ 813***
    sklad učebníc 814***
    kabinet KNB 815***
    kabinet BIO 816***
    kabinet TSV 817***
    školník 820***
    zborovňa CZUŠ 821***
    kabinet ŠKD 822***
    knižnica 823***

    Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
    skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


    Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

    0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

    0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje