• Návod na prihlásenie a odhlásenie zo stravy

    • PRIHLASOVANIE SA NA STRAVU

     Na stravu sa možno prihlásiť osobne u vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky na čísle 051/7465806 alebo na mobilnom čísle 0917635209, maximálne však do 14:00 hod. deň vopred. 

     Na stravu sa môže prihlásiť každý, kto má riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť TU. Zamestnanci prihláška TU.

     Od školského roka 2024/2025 bude prihlasovanie na stravu prebiehať prostrdeníctvom EDUPAGE.

     IBAN: SK55 0200 0000 0012 9793 6751

     email: jedalen16@gmail.com


      ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      Pri odhlásení je vždy nutné uviesť:

        Meno a priezvisko stravníka

        Trieda

        Identifikačný kód - je to variabilný symbol, ktorý používate pri platbe - každému stravníkovi je pridelený pri podávaní prihlášky

        Rozsah odhlásenia OD (vrátane) - DO (vrátane)

     Odhlásiť sa zo stravy je možné len do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade hromadných akcií (výlety, exkurzie, kultúrne akcie a pod.) je potrebné sa odhlásiť 3 pracovné dni vopred. Toto opatrenie je súčasťou prevádzkového poriadku ŠJ pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša a je v súlade s metodickými pokynmi pre zariadenia školského stravovania. 

      NEW

     Odhlásiť zo stravy možno aj v prípade náhleho ochorenia dieťaťa v dňoch pondelok, utorok, streda a štvrtok v čase 7:00 hod. do 7:30 hod.. Podmienkou je však telefonické odhlásenie a  minimálne na 2 dni. Odhlasovanie v piatok v ranných hodinách do 7:30 hod. je možné po iba dohode s vedúcou ŠJ v závislosti od druhu jedla. Toto dodatočné ustanovenie prevádzkového poriadku školskej jedálne pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša má platnosť od 1.10.2017.

     Odhlásenie zo stravy možno uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

        osobne u vedúcej školskej jedálne

     telefonicky u vedúcej školskej jedálne na čísle 051/7465806 alebo 0917635209

     elektronicky TU. Jedná sa o aplikáciu (STRAVA.CZ), ktorú možno používať cez PC alebo po nainštalovaní aj cez mobil. Pri prvom prihlásení je nutné zadať:

     Číslo jedálne: 9006

     Meno: priezviskomeno (bez diakritiky spolu)

     Heslo: variabilný symbol (po prvom prihlásení možné zmeniť)

     emailom na jedalen16@gmail.com


     STRATA alebo ZABUDNUTIE kartičky na stravu

     Pri strate kartičky, resp. čipového prívesku je nutné zadovážiť si nový. Zakúpiť si ho možno u vedúcej školskej jedálne. Cena čipového prívesku je 3 €.

     Žiak, ktorý si v daný deň zabudne čipový prívesok alebo kartičku na obed, nech to nahlási pri výdajnom okienku pri výbere obeda.

      

      PLATBA za STRAVU

     Platbu za stravu prostredníctvom platby z účtu je nutné kvôli zúčtovaniu stravného realizovať od 15. do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Číslo účtu školskej jedálne: 1297936751/0200 (VÚB Prešov)

     IBAN SK55 0200 0000 0012 9793 6751. Variabilný symbol je stravníkovi pridelený pri podaní prihlášky.

     Pri platbe poštovou poukážkou musí stravník predložiť ústrižok o zaplatení stravného vedúcej školskej jedálne a to do konca mesiaca z dôvodu zúčtovania.

     Vrátenie preplatkov za stravné realizujeme do 31.augusta na účet stravníka, z ktorého platba prichádzala. V prípade zmeny čísla účtu je nutné zmenu nahlásiť u vedúcej ŠJ.

     VÝBER do OBEDÁROV

     Neodhlásenú stravu je možné vyzdvihnúť si do obedárov v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. Za stravu odobratú do obedára po opustení jedálne zodpovedá osoba, ktorá stravu odobrala.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
   • skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk
   • 051/7465+klapka....................................... riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801*** z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802*** riaditeľstvo CZUŠ 803*** zborovňa 804*** ekonomické odd. 805*** vedúca ŠJ 806*** vrátnica 807*** kabinet SJL+DEJ 808*** kabinet ZŠ 1.posch. 809*** kabinet ZŠ prízemie 800*** kabinet GEO 812*** kabinet CUJ 813*** sklad učebníc 814*** kabinet KNB 815*** kabinet BIO 816*** kabinet TSV 817*** školník 820*** zborovňa CZUŠ 821*** kabinet ŠKD 822*** knižnica 823*** Web školy: www.zsgmik.sk
   • Duklianska č.16, 08001 Prešov skolasvm@zsgmik.sk; riaditel@zsgmik.sk Slovakia
   • IČO 17080151
   • DIČ 2021241035
   • 0918732441 - riaditeľ školy.......................... 0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium..... 0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje