• Ponuka pre mladých programátorov

      30. 9. 2022

      Ponuka od medzinárodnej školy programovania Logiscool pre nádejných mladých programátorov...Intenzívne kurzy (krúžky) sú pripravené v rozsahu 17 lekcií s dĺžkou lekcie 90 minút (cena závislá od počtu žiakov - 15 až 18 € za lekciu). Žiaci pracujú v malých skupinách do 5 žiakov. Priestory pre prácu krúžku sú na Hlavnej ulici, resp. pri dostatočnom počte záujemcov aj v priestoroch našej školy. Viac informácií získate na zverejnenom odkaze Logiscool, prípadne osobnou návštevou na ukážkovej hodine. 

    • Literárny festival Prešov číta rád a besedy so spisovateľmi
     • Literárny festival Prešov číta rád a besedy so spisovateľmi

      27. 9. 2022

      Koniec minulého školského roka patril Čitateľskému maratónu, začiatok zase ako vždy – stretnutiam so spisovateľmi, ktorí navštívili našu školu v rámci Knižnicou P. O. Hviezdoslava usporiadaného literárneho festivalu Prešov číta rád.

      Vo štvrtok a v piatok (22.-23.9.) sme v našich triedach spolu s p. uč. Miriam Kohutovou privítali  spisovateľov Kristínu Ježovičovú, J. W. Procházku, V. Rozenbergovú a ilustrátorku K. Kosanovú. A témy boli veľmi zaujímavé.

      Sexta A a Septima A sa s Kristínou Ježovičovou rozprávala o problémoch teenegerov, o instagrame, blogoch i o tom, prečo a ako recenzovať knihy.  Kvintu A a B spolu s ôsmakmi Jiří W. Procházka previedol dejinami komiksov a komiksových hrdinov. Sekunda A a Tercia A zase rozosmiala Vanda Rozenbergová svojimi zážitkami a spomienkami nielen zo školských čias. Ju zase rozplakala od dojatia naša piatačka Dorotka, ktorá jej venovala aj osobný darček.

      Najmenší žiaci – štvrtáci – sa na besedu s ilustrátorkou pripravili najzodpovednejšie – celý týždeň hravo a zábavne čítali knihu cez obľúbenú knihochvíľku a na výtvarnej výchove deti ilustrovali  vlastný obal knihy A. Gregušovej Operácia orech a iné dedkoviny.

      A keďže 8 žiakom jeden spisovateľ nestačil, ale chceli vidieť všetkých hostí tohtoročného festivalu, s p. uč. Kohutovou strávili vo štvrtok večer príjemný večer na Literárnej talkshow.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárny festival Prešov číta rád a besedy so spisovateľmi.

    • Výstava s názvom „Prázdna stolička“
     • Výstava s názvom „Prázdna stolička“

      22. 9. 2022

      V tomto čase upršaného septembra sme sa zúčastnili na pátraní po osudoch vylúčených 102 žiakov židovského pôvodu v školskom roku 1940/1041 študujúcich na prešovskom Evanjelickom kolégiu. Aby som to upresnil, s ôsmakmi našej školy sme navštívili výstavu s názvom „Prázdna stolička“ v budove Evanjelického kolégia, kde sme mali možnosť spoznať osudy prenasledovaných počas II. svetovej vojny. Prostredníctvom nášho sprievodcu Mgr. Miroslava Čurlíka sme sa nechali v tomto čase 80. výročia transportov do vyhladzovacích táborov pod gesciou nacistického Nemecka vtiahnuť do epochy našej histórie, na ktorú nie je ľahké spomínať. Utrpenie mnohých „odlišných“, po ktorých ostali v školách aj doma „prázdne stoličky“ nám bolo sprostredkované okrem hovoreného slova cez fotografie, výstrižky z dobovej tlače, banery či oblečenie. Na celom projekte spolupracovali súčasní žiaci prešovského „Ekagečka“, ktorí nechcú zabudnúť na bývalých žiakov školy...

      Z priestorov kolégia sme odchádzali s vedomím, že cez príbehy konkrétnych ľudí, cez poznanie dejín, o to viac našich, regionálnych sa neustále musíme snažiť, aby sa tieto udalosti nikdy nezopakovali.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstava s názvom „Prázdna stolička“.

    • Absolventi školy medzi úspešnými fyzikmi...
     • Absolventi školy medzi úspešnými fyzikmi...

      14. 9. 2022

      snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu Slovenská fyzikálna spoločnosť udeľuje každoročne ceny za vedecké práce mladých fyzikov. Za týmto účelom vypisuje Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov. V roku 2022 sa medzi víťazov zaradili dvaja naši absolventi - Anton Repko (absolvent 2005) a Andrea Džubinská (absolventka 2010). Zoznam ocenených k nahliadnutiu TU.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

      14. 9. 2022

      Výbor RZ na čele s predsedom Ing. Vladislavom Plocárom pozýva všetkých rodičov na plenárne zasadnutie Rodičovského združenia pri Gymnáziu a Základnej škole sv. Mikuláša, ktoré sa uskutoční 19.9. (pondelok) v jedálni školy so začiatkom o 16,00 hod. Program a podklady k zasadnutiu (výročná správa, vyúčtovanie, rozpočet...) sú dostupné k nahliadnutiu TU. Po skončení plenárneho zasadnutia cca o 16,45 hod. začnú po jednotlivých triedach triedne aktívy. Srdečne pozývame všetkých rodičov našich žiakov.

    • Spomienky...MIKI tábor 2022
     • Spomienky...MIKI tábor 2022

      13. 9. 2022

      Leto 2022 pomaly končí, no spomienky zostávajú. MIKI tábor 2022 priniesol množstvo úžasných chvíľ aj čas nádherného spoločenstva detí a študentov našej školy. Stovka detí z prvého stupňa pod dohľadom našich súčasných no aj bývalých študentov celých 5 dní napĺňali program, ktorý pre nich pripravili Paula Kucháriková, Maruška Dopiráková a školský kaplán Peter Štieber. Tábor má teda za sebou svoje štvrté pokračovanie a veríme, že ešte mnoho ďalších pred sebou. Atmosféru tábora si môžete vychutnať v priloženej fotogalérii TU, prípadne detailnejšie po vyžiadaní linku na všetky fotografie (peterstieber@zsgmikpresov.sk). 

    • Atletika AC Run is Fun Prešov
     • Atletika AC Run is Fun Prešov

      6. 9. 2022

      Na základe pozitívnych skúseností, spolupráce a spätných väzieb Vám aj tento školský rok ponúkame tréningy atletiky, ktoré zabezpečuje klub  AC Run is Fun Prešov. Tréningy prebiehajú hravou a zábavnou formou a sú zamerané na rozvoj kondície a všeobecnej pohybovej prípravy.  

      Všetky potrebné informácie: PLAGÁT

      Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje