• Zvedavé čítanie
     • Zvedavé čítanie

      27. 4. 2023

      Učitelia 1. stupňa ZŠ prijali výzvu zapojiť sa netradičným spôsobom do tretieho ročníka literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktoré organizuje Krajská knižnica POH a OZ Slniečkovo.

      21. 4. 2023 zasadla do školskej lavice textárka, prekladateľka, pedagogička, moderátorka a autorka detskej literatúry Silvia Kaščáková a spolu so žiakmi zažila deň plný improvizácie. Klasickú besedu nahradil originálny program, ktorý bol vďaka učiteľkám Monike Dopirákovej, Judite Kmecovej a Zite Sedlákovej ušitý na mieru našej hostke.

      V príjemnej atmosfére s tretiakmi tvorila príbehy s vybranými slovami, štvrtákom pomáhala rýmovať, tvoriť básne, spolu s nimi spievala, dramatizovala...a s láskou spomínala na chvíle, keď bola v našej škole učiteľkou.

      Tento spoločne strávený čas bol vzájomným obohatením o to viac, že jeho súčasťou boli rozprávkové knihy, ktoré deťom rozširujú obzory, rozvíjajú fantáziu, upevňujú vieru v dobro a pomáhajú im osobnostne rásť.

      Súčasťou festivalu bol aj Autorský večer, na ktorý boli vyššie spomínané učiteľky pozvané. Deti sa zas mohli ešte aj v sobotu tešiť z bohatého programu plného čítania, príbehov, divadielok a tvorivých dielní v Detskej knižnici Slniečko.

      Zapísala Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Zvedavé čítanie.

    • S talianskou školou - tvorivo o Afrike
     • S talianskou školou - tvorivo o Afrike

      24. 4. 2023

      Spolupráca s talianskou školou „Istituto comprensivo Piero Gobetti“ na hodinách anglického jazyka pokračovala v 2. polroku na tému Afrika. Spolu so žiakmi 6.B triedy sme rozmýšľali a tvorili priebeh online stretnutí tak, aby sme najskôr informácie v angličtine spracovali do rôznych foriem: zostavenie kvízu o Afrike, prezentovanie, nahrávanie videa, výroba vizuálnych pomôcok a zahranie animovaných scénok „Šport“ a „1.transplantácia srdca v Južnej Afrike“. Následne sme našu prácu predstavili počas online stretnutí. Pre väčšinu žiakov bolo prezentovanie odbornej témy inej národnosti prvou skúsenosťou.  „Stretnutia sa mi páčili. Chcel by som si to zopakovať.“ „Aj sme sa niečo pri príprave naučili J.“ „Páčila sa mi príprava divadielka a kvíz.“ „Páčilo sa mi, že sme sa mohli vidieť, spoznať iný národ a vymeniť si názory.“ Talianski učitelia Chiara di Grande a Maria Luisa di Raimondo pozitívne zhodnotili prípravu našich žiakov. Žiaci tiež ocenili súťaženie v kvíze Kahoot o Afrike v závere stretnutia. K nahliadnutiu ponúkame niekoľko fotografií.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album S talianskou školou - tvorivo o Afrike.

    • „Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“
     • „Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.“

      20. 4. 2023

      V dnešnej dobe sa rakovina dotýka životov mnohých rodín. Žltý narcis ako symbol boja proti rakovine sa vo svete po prvýkrát objavil v roku 1987 v Írsku. O tri roky na to vznikla slovenská organizácia Liga proti rakovine, pridala sa k programu Európa proti rakovine a postupne sa začala zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stala sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

      Život občas „bodne“, obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí sa na „život z inej strany“ dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov.

      Ako každý rok, tak aj tento sa naša škola zapojila do zbierky, ktorá pomáha onkologicky chorým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. 20. apríla 2023 sa konal už 27. ročník verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine- DEŇ NARCISOV. Počas tohto dňa mohli žiaci, študenti, učitelia, ale aj zamestnanci školy symbolicky prispieť dobrovoľníkom z Oktávy B a  tým vyjadriť svoju solidaritu pripnutím si žltého kvetu. Výťažok zbierky v škole bol 378,30 €. Ďakujeme :-)

      RNDr. M. Feretová

     • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

      20. 4. 2023

      Dňa 19. apríla 2023 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konal 58. ročník ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE. Išlo o fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú prácu a odbornú prácu v akademickom roku 2022/2023 v mnohých sekciách. Aj keď je táto konferencia  primárne určená pre vysokoškolákov, pozvánku zúčastniť sa nesúťažne dostali aj študentky oktávy B: Lívia Šmalecová a Anna Mariňáková, ktoré počas tohto školského roka v rámci projektu experimentálne spolupracovali s touto univerzitou. Práce odprezentovali v kategórii Biológia človeka a bunková biológia s projektami Vplyv atranorínu na hematologické parametre onkologicky chorých experimentálnych zvierat (L. Šmalecová) a Vplyv atranorínu na biochemické parametre zdravých laboratórnych potkanov (A.Mariňaková).Veľmi pekne ďakujeme našej školiteľke RNDr. Kiskovej za spoluprácu a možnosť zúčastniť saexperimentu aj konferencie. Bola to pre nás skvelá skúsenosť, vidieť vedecké prácevysokoškolských študentov, vyskúšať si obhajobu pred vysokoškolskými profesormi a získaťcenné rady do budúcnosti.

      L. Šmalecová, A. Mariňáaková

    • Noc s Andersenom
     • Noc s Andersenom

      18. 4. 2023

      Aj tento rok sa dňa 31. marca žiaci 4. B a gymnázia tešili na tajomnú Noc s Andersenom. Na tento výnimočný deň sa deti vopred intenzívne pripravovali čítaním Andersenových rozprávok. Naši šikovní gymnazisti, v spolupráci so svojou pani učiteľkou M. Kohutovou, chystali zaujímavé rozprávkové úlohy.

      Na noc v škole sa prišiel pozrieť aj sám „Andersen“, oblečený v dobovom kostýme a prostredníctvom moderovaného rozhovoru prerozprával deťom svoj životný príbeh. Jeho život plný utrpenia deti povzbudil k myšlienke, že sa netreba v neľahkých životných situáciách vzdávať.

      Deti boli rozdelené do skupín a pomocou orientačnej mapy a bateriek zažili v tme a tichu dobrodružnú výpravu za hľadaním rozprávkových pokladov, ktoré boli rozmiestnené v triedach po celej škole. Plnili rôzne zaujímavé úlohy, pri ktorých lúštili tajničky, riešili rébusy, odhaľovali zašifrované správy, hľadali rozprávkové bytosti, cvičili, tvorili, zabávali sa a popri tom zažívali nezvyčajné dobrodružstvo s novými priateľmi. Po vyhodnotení a malom večernom občerstvení zaspávali pri rozprávke. Ráno ich čakali chutné raňajky a pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento deň.

      Stretnutie s Andersenom sme ukončili zasadením Rozprávkovníka - stromu, ktorý bude nielen zdobiť priestor pred vstupom do našej školy, ale bude tiež pripomínať, že čítanie kníh rozvíja myslenie, formuje osobnosť a zároveň je veľkou zábavou.

      Napísala Zita Sedláková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc s Andersenom.

     • Deň NARCISOV

      18. 4. 2023

      Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 27. krát. Hoci je na Slovensku je veľa vzácnych zbierok, pre ľudí bojujúcich s rakovinou je táto zbierkav tá najvzácnejšia. Štvrtok 20. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si opäť malý kvietok na podporu onkologických pacientov aj v našej škole. Prispieť môžete počas celého dňa aj v priestoroch školy, kde sa uskutoční celodenná zbierka. Napriek neľahkej dobe, spôsobenej aktuálnou situáciou, máme za to, že vzájomná pomoc, prejav spolupatričnosti a podpory sú potrebné dnes viac ako kedykoľvek predtým. Denne vnímame, že onkologickí pacienti našu pomoc veľmi potrebujú. Ďakujeme, že im v rámci svojich možností pomôžete. Motívom tohtoročnej zbierky je: "Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany".

    • Triedny aktív
     • Triedny aktív

      12. 4. 2023

      V pondelok 17.4.2023 sa uskutoční klasifikačná porada za III. štvrťrok školského roku 2022/2023 a po jej skončení prebehnú v triedach ZŠ sv. Mikuláša aj v triedach Gymnázia sv. Mikuláša triedne aktívy. Spoločný začiatok je naplánovaný na 16,00 hod. Srdečne pozývame.

      Zároveň pripomíname rodičov žiakov ZŠ, ktorí ešte nezaslali návratku k obedom zadarmo, aby tak urobili najneskôr do 18.4.2023 do 23,59 hod. Ďakujeme za spoluprácu a žičíme požehnaný čas veľkonočnej oktávy.

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta

      5. 4. 2023

      Záver vyučovania pred Veľkou nocou sme prežili modlitbou krížovej cesty v areáli našej školy. Kráčali sme Ježišovou cestou, ktorá zmenila beh dejín. Kráčali sme a modlili sme sa v nádeji, že nasledovanie Jeho cesty zmení našu biedu na jeho vznešenosť, naše pády na jeho víťazstvo, našu tmu na jeho svetlo a našu smrť na jeho život v nás. Ďakujeme všetkým učiteľom za organizáciu, lektorom za prednes, členom zboru za spev a všetkým zúčastneným za spoločnú modlitbu. Vám všetkým ďakujeme, že zostávate s nami a želáme nech zostanete aj s Ním.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Krížová cesta.

     • Návšteva kancelára Prešovskej židovskej náboženskej obce

      5. 4. 2023

      Učenie Judaizmu ukryté v Talmude ponúka mnoho užitočných rád z takmer každej oblasti židovského života. Rovnako v ňom môžeme nájsť aj princíp: „Radšej patriť k prenasledovaným, ako k prenasledovateľom.“

      Posledný deň v mesiaci marec prijal práve k tejto téme „prenasledovania“ naše pozvanie kancelár Židovskej náboženskej obce v Prešove Peter Chudý. V jeho sprievode žiaci tried P9A, O6A, O7A a O7B zdieľali poznatky, skúsenosti, priestor aj čas. Udalosti druhej svetovej vojny, netolerancia a rasová neznášanlivosť nám boli pripomenuté z pohľadu prenasledovaného, osobnejšie ako sme zvyknutí. U mnohých ľudí (aj národov) je aj dnes reálne prítomný strach z možného opakovania sa tragických vojnových udalostí, čo ich robí do istej miery neslobodnými.

      Posolstvo, ktoré nám prednášajúci v piatok priniesol je o rešpekte k druhému. Bol to dobre využitý čas pre naše formovanie.

     • Exkurzia v závode Tatravagónka Poprad

      4. 4. 2023

      Vybraní žiaci našej školy sa 24. marca 2023 zúčastnili exkurzie v závode Tatravagónka Poprad. Spoločnosť v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných vagónov a podvozkov v Európe. Pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení sme sa mohli pohybovať po fabrike, kde sme prešli niekoľko výrobných hál. Študenti videli naživo postupne výrobu podvozkov a nákladných vagónov (vagón na obilie, na kontajnery). Chlapci si uvedomili, aká náročná a ťažká je práca s kovom. Veľmi ich zaujali automatické linky, automatické zváracie roboty a coboty (kolaboratívne roboty). Celým procesom nás sprevádzal riaditeľ úseku technickej prípravy výroby, Ing. Marek Kasina, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať.

    • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      3. 4. 2023

      25. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky počaté ľudské bytosti a deň osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť. Na podporu ochrany života sa žiaci I. stupňa ZŠ zapojili prolife aktivitami v triedach: oslavou počatín, prezentáciou Život je zázrak, edukačnou animáciou Dieťa je Boží zázrak, piesňou a básňou Nenarodených, číselnou spájačkou života, tajničkou Cesta nádeje, spoznávaním prolife svätých, kresbou bábätiek a zaujímavou prolife hrou. Vyvrcholením dňa bola spoločná krížová cesta za záchranu počatých detí pod vedením školského kaplána. Jednotlivé zastavenia z hlbokej vďaky za život čítali triedne učiteľky I stupňa a pedagogické asistentky. Katechétky sa zapojili hudobným sprievodom pôstnej piesne i prípravou bielych stužiek s študentmi O6A. Biela stužka je pozitívnym symbolom vyjadrujúcim, že život je Boží dar, ktorý treba chrániť, a jej pripnutím zviditeľňujeme neviditeľného človeka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA.

   • Kontakty

    • Katolícka spojená škola sv. Mikuláša
    • 051/7465+klapka.......................................
     riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč 801***
     z.r.š. pre Gymnázium PhDr. Kopčáková Vlasta, PhD. a zrš. pre ZŠ RNDr. Melegová Bibiana 802***
     riaditeľstvo CZUŠ 803***
     zborovňa 804***
     ekonomické odd. 805***
     vedúca ŠJ 806***
     vrátnica 807***
     kabinet SJL+DEJ 808***
     kabinet ZŠ 1.posch. 809***
     kabinet ZŠ prízemie 800***
     kabinet GEO 812***
     kabinet CUJ 813***
     sklad učebníc 814***
     kabinet KNB 815***
     kabinet BIO 816***
     kabinet TSV 817***
     školník 820***
     zborovňa CZUŠ 821***
     kabinet ŠKD 822***
     knižnica 823***

     Web školy: www.zsgmik.sk
    • Duklianska č.16, 080 01 Prešov
     skolasvm@zsgmik.sk, riaditel@zsgmik.sk


     Slovakia
    • IČO 17080151
    • DIČ 2021241035
    • 0918732441 - riaditeľ školy..........................

     0949289717 - zást. r.š. pre Gymnázium.....

     0907399353 - zástupca r.š. pre ZŠ
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje